joi, 8 martie 2012

Pilda viţei si a mladiţei-viaţa în Hristos (Ioan 15, 1-6) Biserica creştină


Pilda viţei si a mladiţei-viaţa în Hristos (Ioan 15, 1-6) = Biserica creştină


“De acum nu mai traiesc eu, ci Hristos traieste in mine.” (Galateni 2,20)
“Ce folos, fratii mei, daca zice cineva ca are credinta, iar fapte nu are.” (Iacov 2,14)
“Caci precum trupul fara suflet mort este, astfel si credinta fara de fapte, moarta este.” (Iacov 2,26)
“Orice pom care nu face roada buna, se taie si se arunca in foc.” (Matei 7, 16-18)

Pilda (parabola)=exemplu (comparaţie) prezentat sub formă de scurtă istorioară cu învăţături moral-religioase;

Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul. Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; şi orice mlădiţă care aduce roadă, El o curăţeşte, ca mai multă roadă să aducă. Acum voi sunteţi curaţi, pentru cuvântul pe care vi l-am spus. Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic. Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă; şi le adună şi le aruncă în foc şi ard.” (Ioan 15, 1-6)

Simbolurile pildei:


 1.   Viţa=Domnul Iisus Hristos;
 2.   Lucrătorul=Dumnezeu Tatăl;
 3.   Mladiţa bună=omul credincios, ascultător;
 4.   Mladiţa rea=omul necredincios, neascultător;
 •   Rostită dupa Cina cea de Taină;
 •   Se refera la Biserica creştină-cât timp rămâne cineva legat sufleteşte de Mântuitorul (temelia Bisericii) el e una cu ceilalti creştini-ca mlădiţa in viţă, iar când pierde legătura, pierde pe Hristos (Biserica) – ca şi viţa tăiată;
 •   “Legătura” cu viţa prin Hristos.


Semnificaţia versetelor scripturistice:

 •   “Eu sunt viţa cea adevărată – Domnul Hristos este “Izvorul” din care “bem” toţi.
 •   “Tatăl Meu este lucrătorul.”- Cel care poartă “grijă” de vie, Proniatorul (Purtător de grijă) lumii.
 •   Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; şi orice mlădiţă care aduce roadă, El o curăţeşte, ca mai multă roadă să aducă.” – aducem “roade” vrednice de Împărăţia Cerurilor de trăim alături/în Hristos, “viţa” care ne dă “seva”.
 •   Acum voi sunteţi curaţi, pentru cuvântul pe care vi l-am spus.” – cei care ascultă şi împlinesc Cuvântul/Voia Domnului sunt pregătiţi pentru a Îl primi pe Domnul Hristos.
 •   Rămâneţi în Mine şi Eu în voi.”- prin comuniunea euharistică – Sfânta Împărtăşanie/ Sfânta Euharistie, prin primirea harului Sfintelor Taine.
 •   “Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele”- Domnul Hristos este “Izvorul”, noi ne “adăpăm” sufletele de/din El.
 •   Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic”- prin comuniunea euharistică – Sfânta Împărtăşanie/ Sfânta Euharistie, prin primirea harului Sfintelor Taine.


Învăţături morale:

 •   împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului (comuniunea euharistică);
 •   să avem o credinţă vie, activă care să se arate prin fapte bune;
 •   să avem iubire de Dumnezeu şi de aproapele;
 •   să păzim poruncile Domnului (prin fapte bune);