Concursuri/CursuriConcursuri şcolare la ReligieConcursuri şcolare transdisciplinare Dragi colegi,
           Va invit la cea de - a IX - a editie a Concursului National de Creatie literara si plastica ,, Sfintii Trei Ierarhi", Bacau, 2017. Regulamentul, fisa de inscriere si acordul de parteneriat le gasiti in fisierul atasat.   
          Pentru o mai buna organizare si pentru a putea inscrie acest concurs in CAEN 2017,  v-as ruga sa imi trimiteti acordul de parteneriat cat mai repede semnat si stampilat pe adresa: prof. Marcuta Mioara , SCOALA GIMNAZIALA ,,N.IORGA" BACAU , str Bicaz, nr 3 ( cu mentiunea ,, Pentru Concurs”) . Va multumesc si va astept cu drag!
                                                                                                  Cu respect, prof. Marcuta Mioara

REGULAMENT DE ORGANIZARE  :

Concursul  National ,, Sfinţii Trei Ierarhi”

Ediţia a IX a  ,  BACĂU ,  anul  2017

 1.Concursul va avea următoarele secţiuni:
           A.SFINTI SI SFINTENIE
              a) Creaţie poezie / text literar cu mesaj moral-creştin;
              b)  Colaje ilustrând vieţile sfinţilor
              c) Icoane care reprezintă sfinţi , planşe care exprima căi spre sfinţenie
          B.SFINŢII TREI IERARHI
              a) Creaţie poezie / text literar cu mesaj moral-creştin vizând Sfinţii Vasile cel 
Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur
              b)Creaţie plastică( planşă, icoană pe sticlă , pe pânză sau pe lemn, lucrată în orice 
tehnică) cu aceşti sfinţi
              c) Colaje cu vieţile sfinţilor pomeniţi pe 30 ianuarie.
2.Condiţii de participare:                                  
        La concurs pot participa elevi din clasele I-XII. Înscrierile se vor face pe baza 
fişei de înscriere
      ( Anexa 1 ) care va fi trimisă electronic.
       Fiecare cadru didactic îndrumător poate trimite câte 4  lucrări pentru fiecare secţiune, 
deci 8 lucrări  maxim.
       Vor fi apreciate lucrările care exprimă originalitate.
3.Cerinţe de redactare:
·         format A4;
·         titlul,  autorul şi instituţia unde funcţionează- se vor scrie cu font Times New 
Roman , size 14, Bold;
·         tehnoredactare  text: Microsoft Office Word, font Times New Roman, size 12 
Normal, la 1,5 rânduri, margini  egale de 20 mm;
·         nu se acceptă lucrări fără semne diacritice.
·         Lucrările vor fi trimise in plic, format A 4  de pe 1 pana pe data 25 ianuarie 
2017. Lucrarile ce vor sosi pe adresa scolii noastre dupa aceasta dată nu vor intra în 
concurs.
  • lucrările redactate vor cuprinde în partea de sus titlul lucrării, iar în josul paginii numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala şi localitatea (se adaugă pe verso eticheta  cu datele de identificare ale coordonatorului, respectiv  elevului care participă la concurs; vă rugăm nu redactaţi direct pe verso datele de identificare);
  • Evaluarea se face pe fiecare an de studiu, o mare pondere în evaluare avându-o nota personală (starea sufletească exprimată de copil, spontaneitatea, originalitatea, lipsa intervenţiei directe a adultului);
  • Fiecare lucrare realizată de copii va avea obligatoriu lipită pe verso o etichetă tip completată cu datele de mai jos:

Numele

Prenumele

Vârsta

Clasa

Şcoala

Cadru didactic coordonator

Adresa cadrului didactic
E-mail

Titlul lucrării

Secţiunea din concurs la care se înscrie


4.Criterii de evaluare:
Jurizarea va fi făcută de specialişti ai instituţiilor partenere. Vor fi depunctate lucrările în care se observă intervenţia adulţilor şi care nu respectă tematica concursului.
 Se va urmări gradul de originalitate  pe care elevii îl dovedesc prin lucrările realizate.
 Lucrările elevilor , împreună cu fişa de înscriere (Anexa1) completată corect; acordul de parteneriat( ANEXA 2) scanat cu ştampila instituţiei care participă la concurs,vor fi trimise atat în format electronic cât şi in plic pe adresa : prof. Mărcuţă Mioara, Şcoala Gimnazială ,, N. Iorga ”- Bacău, str. Bicaz , nr 3, Localitatea Bacau, jud. Bacau.

  •               Se vor acorda  premiile I, II, III, menţiuni şi diplome de participare  pentru elevi , iar pentru cadrele didactice îndrumătoare se acordă diplome de participare pe care va fi precizat avizul şi numărul de înregistrare al MECS, din CAEN 2017. Premiile vor fi expediate de către organizatori pe adresa cadrelor didactice coordonatoare .
  • De asemenea, obligatorie este completarea Anexelor 1 şi 2 şi expedierea lor împreună cu lucrările.
  • Se va alcătui o revistă  din lucrările premiate pe secţiuni.
  • Cadrele didactice coordonatoare sunt rugate să respecte cu stricteţe regulamentul de înscriere în concurs şi specificările pentru fiecare secţiune.
  • Mulţumim tuturor celor ce au participat şi vor participa la concurs şi au sprijinit şi sprijină în continuare desfăşurarea lui!
  • NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE. În schimb pentru ca proiectul nostru să dăinuiască avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Încercăm acest experiment de a nu taxa copii, dar în acelaşi timp cheltuielile minime pentru concurs se ridică la suma de 3-4000 lei. De aceea dacă puteţi găsi sponsori (nu numai bani, ci şi cărţi, Cd-uri sau altele ce pot fi date ca premii) sau dacă dintre părinţi sau cadre didactice au posibilitatea de a contribui vă aşteptăm. Nădăjduim să fie o schimbare bună, astfel încât să nu mai fie o problemă partea financiară pentru elevi.


Datele de contact ale coordonatorilor:
Prof.  Mărcută Mioara (mioara _breahna@yahoo.com) tel. 0763605645
Pr. prof. Bertea Iulian Ciprian tel.0744128485
Prof. Ciuraru Liviu                    tel.    0745957440
Prof.Funaru Simona                   tel. 0743121075
Nu se admit contestaţii.


DIRECTOR,                                                                     Inspector general,
Prof.Umbrărescu Mariana                                              prof. Teodora Şotcan
                                

                                    

                                               Prof. Mărcuţă Mioara


ANEXA 1
                                             FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURS NATIONAL:
Sfinţii Trei Ierarhi
EDITIA a IX a  – BACĂU
2017

 Numele şi prenumele cadrului didactic ……………………………………
Unitatea scolară………………………………………………………………
Adresa………………………………………………………………………………………………………………
Telefon…………………….adresa de e-mail……………………………….
  
Nr.
Numele şi prenumele elevului/clasa
Secţiunea
Titlul lucrării

                                                                           SEMNĂTURA,ANEXA 2

ACORD DE PARTENERIAT
ÎNTRE:
1. ŞCOALA  GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” BACĂU, cu sediul în Bacău, str. Bicaz, Nr. 3. reprezentată   prin director prof. Mariana Umbrărescu şi profesorul de religie ortodoxă Marcuta Mioara;  

2.ŞCOALA GIMNAZIALĂ ………..……………………………………… cu sediul  în …………………… str…………………………………………..nr ….. reprezentată de director prof……………………………….şi prof………………………………………………………………
în calitate de partener.

  1.SCOPUL PARTENERIATULUI:                                                                                       
                 Prezentul Acord de parteneriat reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării Concursului Naţional  „Sfinţii Trei Ierarhi”- Ediţia a IX a.

  2.OBIECTIVE:
 evidenţierea talentelor literar-artistice ale elevilor din învăţământul primar, gimnazial şi liceal;
ü  promovarea moralei creştine în rândul elevilor;
ü  formarea capacităţii de competiţie între elevi;
ü  cinstirea  sfinţilor”;
 3.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
            Aplicantul se obligă:
Ø  să informeze instituţiile interesate;
Ø  să organizeze concursul;
Ø  să respecte termenele de desfăşurare a concursului;             
Ø  să distribuie diplomele şi revista ISBN în perioada anunţată;
            Partenerul se obligă:
Ø  să mediatizeze concursul;
Ø  să participe cu lucrări ale elevilor;
Ø  să transmită  diplomele elevilor premianţi;

  4..DURATA ACORDULUI:Pe tot parcursul desfăşurării concursului,în perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2017

   5.ÎNCETAREA PARTENERIATULUI: 
             Parteneriatul încetează de drept la împlinirea termenului precizat la Articolul 4,precum  şi în cazul neîmplinirii obligaţiilor de către una dintre părţi.

Prezentul contract se încheie în două exemplare câte unul pentru fiecare parte.

Şcoala „N.Iorga”-Bacău                                                                              Şcoala                                                      
 Director,                                                                                                      Director,
Prof. Umbrărescu Mariana                                                                           Prof.

                                                                 
Festivalul concurs de colinde ,,Lângă ieslea minunată " .Festivalul face parte din proiectul ,,CREDINŢĂ CULOARE CUVÂNT ŞI CÂNT REVĂRSATE ÎNTR-UN GÂND "- avizat de MENCȘ în CAEN - ANUL 2016

Liceul Teoretic ,, Eftimie Murgu " Bozovici vă invită , în data de 17 decembrie 2016, să participaţi la Festivalul concurs de colinde ,,Lângă ieslea minunată " .Festivalul face parte din proiectul ,,CREDINŢĂ CULOARE CUVÂNT ŞI CÂNT REVĂRSATE ÎNTR-UN GÂND "- avizat de MENCȘ în CAEN - ANUL 2016
În cadrul festivalului va avea loc şi expoziţia de icoane ,, Icoana din sufletul meu "
În fişierul ataşat găsiți regulamentul concursului, acordul de parteneriat ,precum și fișa de înscriere.
Cu deosebită consideraţie,
prof Cherescu Claudia -coordonator concurs , tel .0761145865

LICEUL TEORETIC ,,EFTIMIE MURGU ” BOZOVICI
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CARAŞ- SEVERIN ÎN PARTENERIAT CU
CASA CORPULUI DIDACTIC CARAŞ-SEVERIN
CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE
EPISCOPIA CARANSEBEŞULUI
BISERICA ORTODOXĂ BOZOVICI
PRIMĂRIA COMUNEI BOZOVICI VĂ INVITĂ
SÂMBĂTĂ, 17 DECEMBRIE 2016,
ORA 11.00
să participați la

FESTIVALUL CONCURS DE COLINDE ,, LÂNGĂ IESLEA MINUNATĂ "

Ediţia a V- a

din cadrul proiectului cultural-artistic 

AVIZAT DE MENCȘ ÎN CAEN -ANUL 2016 A 5 - POZIȚIA 19
VĂ AȘTEPTĂM CU BUCURIE !


REGULAMENT
ACTIVITATEA NR. 2
FESTIVALUL CONCURS DE COLINDE ,,LÂNGĂ IESLEA MINUNATĂ”
Festivalul se adresează elevilor din ciclul primar , gimnazial , special şi liceal .
Subactivităţi :
1. Interpretare colinde
*-Înscrierea la prima subactivitate se va face trimiţând fişa de înscriere pe adresa de
e-mail până pe data de 30 .11.2016
– VĂ RUGĂM SĂ CONFIRMAȚI PARTICIPAREA PÂNĂ ÎN DATA DE 03.12.2016
* La festival pot participa grupuri vocale -cuprinzând maxim 12 elevi ,coruri având în componenţa lor maxim 25 elevi , interpreţi și formații instrumentale .
*Repertoriul fiecărei formaţii va cuprinde maxim 2 colinde dintre care una trebuie să fie o colindă veche , autentică , culeasă din popor

CRITERII DE JURIZARE :
1. acurateţea interpretării 
2.Autenticitatea colindelor 
3.omogenitatea grupului

PREMII :Se vor acorda diplome şi premii pentru locurile I, II şi III , eventual menţiuni premii speciale , atât pentru învăţământul primar cât şi pentru cel gimnazial şi liceal .

Va fi un premiu special, acordat de Episcopia Caransebeşului .// Primăria comunei Bozovici .Intenţionăm să mai acordăm : Premiul pentru cea mai bună interpretare individuală ; Premiul pentru cel mai mic interpret individual ; Premiul special al juriului ; Premiile vor fi în cărţi şi obiecte oferite de sponsorii noştri. Indiferent de valoarea acestor premii , important este că elevii vor avea posibilitatea de a se cunoaşte, de a lega prietenii, de a participa la o competiţie cultural artistică, şi credem că fiecare participant la concurs va avea de câştigat .
Notă Cheltuielile legate de deplasarea la festival // concurs vor fi suportate de către unitățile școlare .

- Subactivitatea nr 2 . ,,Icoana din sufletul meu”-expoziție de icoane
Fiecare participant se înscrie , trimiţând fişa de înscriere prin poştă odată cu trimiterea lucrărilor,până în data de 07.12 2016 data poştei , la adresa : CHERESCU CLAUDIA ,Loc. BOZOVICI Str ŞTEFAN CEL MARE nr. 304 cod :327040 jud. Caraş Severin cu menţiunea PENTRU ,, Icoana din sufletul meu”- Festivalul concurs ,,Lângă ieslea minunată,, La acestă activitate, elevii pot realiza numai icoane pe sticlă , lemn , pânză , piatră .

LUCRĂRILE TRIMISE PRIN POȘTĂ VOR FI FOARTE BINE AMBALATE !
În colţul din dreapta, jos, faţă , se vor scrie, pe etichetă următoarele: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea, judeţul.
-fiecare participant va trimite odată cu lucrările participante la concurs şi un plic autoadresat şi timbrat -se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni.-Fiecare cadru didactic va primi diplomă indiferent de locul obţinut de elev -toţi elevii participanţii vor primi diplome de participare .
jurizarea lucrărilor va avea loc în cadrul festivalului ce se va desfăşura , după un punctaj hotărât de juriu
- materialele trimise nu se returneazǎ.
-diplomele vor fi trimise până în 30.03. 2017 .
-fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 (trei) lucrǎri .
-participarea la concurs presupune acordul cu cele menţionate mai sus.

CRITERII DE EVALUARE
Lucrările trimise trebuie să respecte condiţiile din regulament şi să corespundă vârstei
Toate lucrăriile trimise vor fi prezentate în expoziţia amenajată în sala Casei Naţionale a Bisericii Ortodoxe din Bozovici ;Creaţiile, artistico-plastice cele mai reuşite vor primii premii ( I,II,III,menţiuni)Toţi participanţii vor primi diplome .Se urmăreşte creativitatea - exprimarea plastică originală; ,folosirea elementelor de limbaj plastic, imaginaţia elevilor, acurateţea lucrărilor .
Coordonator :--prof. Cherescu Claudia
Director unitate: prof. Stanciu Loredana Camelia

Programul de desfăşurare al festivalului :
SÂMBĂTĂ , 17.12.2016
09.30-10.30-primirea participanţilor ,membrilor juriului şi a invitaţilor;
10.30-11.15 -tragerea bileţelelor pentru stabilirea ordinii în concurs.
11.15-Deschiderea festivalului; Cuvânt de deschidere organizatori-invitaţi
-Desfăşurarea festivalului;
-Festivitatea de premiere
- jurizarea lucrărilor din cadrul secţiunii a II-a Icoana din sufletul meu alte informații vor fi trimise participanților în timp util .

MINISTERUL EDUCAŢIEI, NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Liceul Teoretic Eftimie Murgu Liceul/ Scoala ………………
Bozovici,jud Caraş- Severin …………………………………….
Str Tudor Vladimirescu nr 826 ……………………………………….
Nr............./...................... Nr............/..........................

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat azi...................... între :
. Părţi semnatare :
1. - Liceul Teoretic ,, Eftimie Murgu ” Bozovici reprezentat prin prof Stanciu Loredana Camelia - director, prof.inv.primar Cherescu Claudia –coordonator concurs , prof Băcilă Ana , prof. Surulescu Vidosava în calitate de Aplicant
Şi

2. Şcoala..........................................................reprezentată prin...................................................................................................în calitate de Partener/ cadre didactice îndrumătoare a elevilor participanţi la concurs.
2. Obiectul încheierii prezentului acord
Obiectul încheierii prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea între Aplicant şi Partener în vederea desfăşurării de activităţi extraşcolare prin proiectul CREDINŢĂ, CULOARE, CUVÂNT ŞI CÂNT REVĂRSATE ÎNTR-UN GÂND, Ediţia a VIII -a - 2016, având ca activități :
-CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PLASTICĂ
,,Lumină din Lumina Învierii „ -22.04.2016 - FESTIVALUL CONCURS DE COLINDE
,, Lângă ieslea minunată „ // -,, Icoana din sufletul meu „- expoziţie de icoane DECEMBRIE 2016

3. Obiectul încheierii prezentului acord
Obiectul încheierii prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea între Aplicant şi Partener în vederea desfăşurării de activităţi extraşcolare prin proiectul CREDINŢĂ, CULOARE, CUVÂNT ŞI CÂNT REVĂRSATE ÎNTR-UN GÂND, Ediţia a VIII-a 2016
3. Grup ţintă
Proiectul se adresează copiilor și elevilor din ciclurile preprimar, primar , gimnazial şi liceal

4. Angajamente specifice părţilor semnatare
Şcoala organizatoare se obligă
· Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
· Să informeze unităţile şcolare şi instituţiile partenere privind organizarea concursului
· Să mediatizeze concursul
· Să colecteze lucrările realizate de către parteneri;
· Să organizeze expoziţia cu lucrările participante la concurs
· Să asigure jurizarea lucrărilor de către un juriu de specialitate ;
· Să respecte perioada de desfăşurare a concursului
· Să trimită tuturor participanţilor diplomele şi premiile obţinute;
· Să realizeze o broşură-( CD.) cu lucrările copiilor

Şcolile partenere se obligă
· Să înscrie elevii în concurs;
· Să selecţioneze elevi în vederea participării la activităţile proiectului
· Sa îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
· Să expedieze lucrările şi acordul de parteneriat pe adresa şcolii coordonatoare;
· Să respecte regulamentl de desfăşurare al concursurilor ;
· Să informeze elevii despre rezultatele concursului ;
· Să distribuie elevilor participanţi diplomele

5. Prevederi generale
Părţile semnatare se obligă să desfăşoare activiţăţile respectând principiul respectului reciproc şi al promovării activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului .

6. Durata parteneriatului
Prezentul acord intră în vigoare de la data semnării fiind încheiat pentru buna desfăşurare a concursului ,fiind valabil pe toată perioada desfăşurării proiectului.

Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte

Aplicant Partener,                                                                  Director, 
                                                                                       Prof .Stanciu Loredana Camelia 

Liceul Teoretic ,, Eftimie Murgu ”
Bozovici,jud Caraş- Severin Şcoala / Liceul……………….
Coordonator proiect , Înv/ prof. partener Prof . Cherescu Claudia ______________
Prof. Băcilă Ana
Prof. Surulescu Vidosava
FESTIVAL CONCURS DE COLINDE
,, Lângă ieslea minunată „  ,, Icoana din sufletul meu „- expoziţie de icoane


FORMULAR DE ÎNSCRIERE
17.12.2016
Numele formaţiei participante/ interpretului ...........................
Componenţa nr elevi ............................................
-clasa- ...........................................
Unitatea de învăţământ..................................
Localitatea/ Judeţul ................................................
Adresa şcolii............................................
Numele şi prenumele , cadrului didactic îndrumător.............................................
Telefon îndrumător...................................................
E-mail îndrumător....................................................

REPERTORIUL CORULUI/ GRUPULUI VOCAL/ INTERPRETULUI ŞI TIMPUL NECESAR PREZENTĂRII ACESTUIA
______________________________________________________________________________________________________________________________

Data ,                                             Semnătura îndrumătorului ,

Persoană de contact –prof..Cherescu Claudia tel 0761145865,


FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
 ,, Icoana din sufletul meu „- expoziţie de icoane   17.12.2016
Numele şi prenumele elevului participant.........................
Clasa..................................
Unitatea de învăţământ.........................
Localitatea/ Judeţul ................................
Numele şi prenumele , cadrului didactic îndrumător..................................
Telefon îndrumător...................................................
E-mail îndrumător....................................................
Secţiunea la care participă.............................
Titlul lucrării....................................................
Adresa cadrului didactic îndrumător unde se vor trimite mapele cu materiale
Strada.......................nr...................................
Localitatea..................... codul..........................
Judeţul ...............................................................

Data ,                                                                      Semnătura îndrumătorului ,

Notă: Se va trimite obligatoriu un plic timbrat si autoadresat format A4Cultura si spiritualitate 2016 - rezultate


Clasa a V-a

Numele şi prenumele elevului
Unitatea de  învăţământ
Profesorii care i-au pregatit(limba şi literatura română, religie)
Nota / Punctaj
Apostol Vlad Gabriel
Colegiul Economic Călăraşi
Dragomir Bica  / Borcea Ciprian
absent
Artimon Andreea
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Ghioca Elena/Dima Nicoleta
60
Bălașa Cristiana
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Ghioca Elena/Dima Nicoleta
75
Bica Alexandra
Şc. Gimnazială Mircea Voda
Aldea Mariana / Spiroiu Misu
absenta
Caduc Iasmina
Şc. Gimnazială Mircea Voda
Aldea Mariana / Spiroiu Misu
absenta
Dănăilă Andreea Valentina
Şc. Gimnazială Mircea Voda
Aldea Mariana / Spiroiu Misu
80
Gae Alexandra
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Tinca Mariana/Mureșeanu Marius
60
Găinuşa Denisa
Şc. Gimnazială Mircea Voda
Aldea Mariana / Spiroiu Misu
90
Gheorghe Miruna
Colegiul Economic Călăraşi
Dragomir Bica  / Borcea Ciprian
absenta
Gheorghiu Andreea Delia
Colegiul Economic Călăraşi
Dragomir Bica  / Borcea Ciprian
50
Ghiţă Georgiana Bianca
Colegiul Economic Călăraşi
Dragomir Bica  / Borcea Ciprian
absenta
Ghiţă Rucsandra Florentina
Şc.Gimnazială nr.1 Lehliu Gară
Crişan Carmen/Sandu Constantin
100
Manolache Andreea
Şc. Gimnazială Mircea Voda
Aldea Mariana / Spiroiu Misu
80
Neagu Daria
Şc.Gimnazială nr.1 Perişoru
Popescu Maria Amalia
absenta
Neagu Monica Alexandra
Şc.Gimnazială nr.1 Lehliu Gară
Crişan Carmen/Sandu Constantin
95
Nicolae Sarah Diana
Colegiul Economic Călăraşi
Dragomir Bica  / Borcea Ciprian
60
Oprea Bianca
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Ghioca Elena/Dima Nicoleta
absenta
Oprișan Ștefania
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Ghioca Elena/Dima Nicoleta
55
Popescu Carmen
Colegiul Economic Călăraşi
Dragomir Bica  / Borcea Ciprian
50
Samaru Elena-Anca
Liceul Teoretic Mihai Eminescu  Călăraşi
Ștefan Magdalena / Niculescu Mădălina
absenta
Şerban Andreea
Şc. Gimnazială Mircea Voda
Aldea Mariana / Spiroiu Misu
absenta
Şerban Luminiţa
Colegiul Economic Călăraşi
Dragomir Bica  / Borcea Ciprian
55
Şnel Anastasia Georgiana
Colegiul Economic Călăraşi
Dragomir Bica  / Borcea Ciprian
Tircolea Cerasela
Şc.Gimnazială nr.1 Perişoru
Popescu Maria Amalia
60
Topârceanu Theodor
Liceul Teoretic Mihai Eminescu  Călăraşi
Ștefan Magdalena / Niculescu Mădălina
absent
Vizitiu Andreea
Şc.Gimnazială nr.1 Perişoru
Popescu Maria Amalia
75
Vlăscianu Elisabetah Andreea
Colegiul Economic Călăraşi
Dragomir Bica  / Borcea Ciprian
85
Voinea Denisa
Şc. Gimnazială Mircea Voda
Aldea Mariana / Spiroiu Misu
absenta

Clasa a VI-a
Numele şi prenumele elevului
Unitatea de  învăţământ
Profesorii care i-au pregatit(limba şi literatura română, religie)
Nota / Punctaj
Ciolan Andreea Iuliana
Şc. Gimnazială  NR. 3 Chirnogi
Nachiu Maria Daniela
55
Culea Gabriel Alexandru
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Tinca Mariana/Dima Nicoleta
absent
Gheorghişor Valentina
Şc. Gimnazială Mircea Voda
Aldea Mariana / Spiroiu Misu
65
Lupu Ana-Maria
Șc. Gimnazială "T.Vladimirescu" Călăraşi
Marcu Nela / Butoi Alin
60
Manea Simina Alexia
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Tinca Mariana/Dima Nicoleta
97,5
Marin Sabina Cristina
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Chirea Mădălina/Dima Nicoleta
55
Mitea Mădălina Ioana
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Chiru Violeta/Mureșeanu Marius
80
Nae Cosmin
Şc.Gimnazială nr.1 Perişoru
Popescu Maria Amalia
70
Năstase Ana Maria
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Chiru Violeta/Mureșeanu Marius
92,5
Oprea Ştefan
Șc. Gimnazială "T.Vladimirescu" Călăraşi
Marcu Nela / Butoi Alin
70
Petre Amalia Bianca
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Chirea Mădălina/Dima Nicoleta
95
Radu Anca Ionela
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Tinca Mariana/Dima Nicoleta
75
Roșu Miruna Ioana
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Chirea Mădălina/Dima Nicoleta
60
Rusen Andreea Emela
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Tinca Mariana/Dima Nicoleta
87,5
Stăuceanu Andreea Gabriela
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Chirea Mădălina/Dima Nicoleta
60
Ștefan Alessia Andreea
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Iordache Daniela/Dima Nicoleta
55
Tudor Lavinia
Şc. Gimnazială Mircea Voda
Aldea Mariana / Spiroiu Misu
80
Voicu Dorina
Şc. Gimnazială Mircea Voda
Aldea Mariana / Spiroiu Misu
65
Zainea Sabrina Eugenia
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Tinca Mariana/Dima Nicoleta
80

                                                                  Clasa a VII-a 


Numele şi prenumele elevului
Unitatea de  învăţământ
Profesorii care i-au pregatit(limba şi literatura română, religie)
Nota / Punctaj
Anghel Denisa
Șc. Gimnazială "T.Vladimirescu" Călăraşi
Marcu Nela / Butoi Alin
75
Bucur Alina
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Chirea Mădălina/Dima Nicoleta
94
Căzănaru Denisa
Şc. Gimnazială  NR. 3 Chirnogi
Nachiu Maria Daniela
90
Crețu Vlad Mihai
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Tinca Mariana/Dima Nicoleta
55
Cristea Carla
Şc. Gimnazială Mircea Voda
Aldea Mariana / Spiroiu Misu
65
Culea Aura
Șc. Gimnazială "T.Vladimirescu" Călăraşi
Marcu Nela / Butoi Alin
65
Dedu Bianca Florentina
Colegiul Economic Călăraşi
Dragomir Bica  / Borcea Ciprian
68
Dima Vali
Șc. Gimnazială "T.Vladimirescu" Călăraşi
Marcu Nela / Butoi Alin
70
Fieraru Teia Andreea
Șc. Gimnazială "M.Viteazul" Călăraşi
Nedelcu Elena / Puişor Ancuţa
absenta
Gavrilă Anca Florina
Liceul Teoretic Mihai Eminescu  Călăraşi
Ștefan Magdalena / Niculescu Mădălina
absenta
Grigore Vlad Ionuț
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Iordache Daniela/Dima Nicoleta
55
Grozea Alexandra
Şc. Gimnazială Mircea Voda
Aldea Mariana / Spiroiu Misu
60
Marcu Ioana Elena
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Iordache Daniela/Dima Nicoleta
80
Matei Alexandra Mihaela
Liceul Teoretic Mihai Eminescu  Călăraşi
Ștefan Magdalena / Niculescu Mădălina
absenta
Neagu Sabrina Alexandra
Colegiul Economic Călăraşi
Dragomir Bica  / Borcea Ciprian
73
Oprea Bogdan Florentin
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Iordache Daniela/Dima Nicoleta
75
Pană Doinița
Şc. Gimnazială  NR. 3 Chirnogi
Nachiu Maria Daniela
70
Petcu Andreea Ștefania
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Chirea Mădălina/Dima Nicoleta
80
Silivestru Ştefania
Şc. Gimnazială Mircea Voda
Aldea Mariana / Spiroiu Misu
75
Simion George Vlad
Liceul Teoretic Mihai Eminescu  Călăraşi
Ștefan Magdalena / Niculescu Mădălina
absent
Simion Victoriţa Nicoleta
Colegiul Economic Călăraşi
Dragomir Bica  / Borcea Ciprian
75
Sofian Ana Maria
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Iordache Daniela/Dima Nicoleta
absenta
Vasile Corina
Șc. Gimnazială "M.Viteazul" Călăraşi
Nedelcu Elena / Puişor Ancuţa
absenta
Vintilă Denis Andreea
Șc. Gimnazială "T.Vladimirescu" Călăraşi
Marcu Nela / Butoi Alin
55
Zainea Andra Elena Adina
Colegiul Economic Călăraşi
Dragomir Bica  / Borcea Ciprian
65
Dinca Cristiana
Şc. Gimnazială Mircea Voda
Aldea Mariana / Spiroiu Misu
70
Stan Roxana
Liceul Teoretic Mihai Eminescu  Călăraşi
Ștefan Magdalena / Niculescu Mădălina
50
Buzatu Ana Maria
Liceul Teoretic Mihai Eminescu  Călăraşi
Ștefan Magdalena / Niculescu Mădălina
65


Clasa a VIII-a

Numele şi prenumele elevului
Unitatea de  învăţământ
Profesorii care i-au pregatit(limba şi literatura română, religie)
Nota / Punctaj
Alexandru Cristina
Şc. Gimnazială Mircea Voda
Aldea Mariana / Spiroiu Misu
90
Andrian Cosmin Mihail
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Ghioca Elena/Dima Nicoleta
70
Bărbosu Simona
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Ghioca Elena/Dima Nicoleta
90
Călin Iulia Maria
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Ghioca Elena/Dima Nicoleta
97
Cojocaru Corina Andreea
Șc. Gimnazială "T.Vladimirescu" Călăraşi
Marcu Nela / Butoi Alin
60
Dulce Monica
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Iordache Daniela/Mureșeanu Marius
80
Duță Alexandra Florina
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Iordache Daniela/Mureșeanu Marius
94
Fasole Bianca
Colegiul Economic Călăraşi
Ghioca Mariana  / Borcea Ciprian
50
Iancu Florentina Mihaela
Șc. Gimnazială "T.Vladimirescu" Călăraşi
Marcu Nela / Butoi Alin
60
Ion Andreea Cosmina
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Iordache Daniela/Mureșeanu Marius
60
Lotreanu Bianca
Şc. Gimnazială Mircea Voda
Aldea Mariana / Spiroiu Misu
87
Marin Daniela
Colegiul Economic Călăraşi
Ghioca Mariana  / Borcea Ciprian
71
Munteanu Mihaela
Şc. Gimnazială Mircea Voda
Aldea Mariana / Spiroiu Misu
68
Oancea Olguţa Elisa
Sc.Gimnazială nr.1 Lehliu Gară
Crişan Carmen/Sandu Constantin
70
Pătraşcu Alina
Şc. Gimnazială Mircea Voda
Aldea Mariana / Spiroiu Misu
80
Simion Ionela
Colegiul Economic Călăraşi
Ghioca Mariana  / Borcea Ciprian
65
Stancu Ancuta
Şc. Gimnazială Mircea Voda
Aldea Mariana / Spiroiu Misu
65
Stoian Geanina Nicoleta
Sc.Gimnazială nr.1 Lehliu Gară
Crişan Carmen/Sandu Constantin
82
Stoian Nicoleta Cristina
Sc.Gimnazială nr.1 Lehliu Gară
Crişan Carmen/Sandu Constantin
60
Tudorache Valentina
Şc. Gimnazială Mircea Voda
Aldea Mariana / Spiroiu Misu
60
Vlădilă Ana Maria Adriana
Sc.Gimnazială nr.1 Lehliu Gară
Crişan Carmen/Sandu Constantin
60
Voinea Tania
Şc. Gimnazială Mircea Voda
Aldea Mariana / Spiroiu Misu
50

Cultura si spiritualitate 2015

Faza judeteana - Scoala "Nicolae Titulescu" Calarasi - 14.03.2015

REZULTATE (elevii care nu sunt pe lista iau legatura cu profesorii indrumatori)

Link: Cultura si spiritualitate 2015 - faza judeteana - rezultate - ierarhic


Expoziţia-concurs “Tradiţii şi obiceiuri de Paşti “

Sursa: Ovidiu Varga profesor al Liceului Teologic Ortodox "Nicolae Steinhardt" Satu Mare

Expoziţia-concurs “Tradiţii şi obiceiuri de Paşti “ este organizată de către Liceul Teologic Ortodox ,,Nicolae Steinhardt” din Satu Mare, cu binecuvântarea PS Justin Sigheteanul, episcop vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, sub îndrumarea domnului inspector şcolar general, prof. Mondici Claudiu şi a domnului inspector scolar alternative educaţionale, prof. Miclaus Nicu Sever, cu sprijinul Muzeului Judeţean de Istorie Satu Mare şi al Consiliului Judeţean Satu Mare. 

Elevii din întreaga ţară sunt invitaţi să imortalizeze tradiţiile locale de Sfintele Paşti, indiferent de religie sau naţionalitate.
Expoziţia–concurs are următoarele secţiuni:
 Pictură
 Grafică
 Colaj
 Machete care să reprezinte scene simbolice de Paşti.


CONDIŢII DE PARTICIPARE

La concurs pot paricipa preşcolari şi elevi ai claselor primare, gimnaziale şi liceale din întreaga ţară. 

Aceştia vor fi înscrişi de către un cadru didactic din şcoală prin completarea unui formular de înscriere. 

Acestea, completate, se pot trimite online pe adresa de email a liceului ltor_satumare@yahoo.com sau se vor depune personal la secretariatul liceului. Adresa : str. George Calinescu, nr. 51,   Satu Mare
Tel. : 0361404484; 0361404485;    Tel./Fax : 0261768418

Nu se percepe taxă de înscriere. La finalul expoziţiei lucrările nu se returnează. 

Toţi participanţii vor primi diplome de participare.

Festivitatea de premiere va avea loc în data de 2 aprilie 2015 la Muzeul Judeţean de Istorie Satu Mare. 

Invitat de onoare la această activitate va fi PS Justin Sigheteanul care va fi şi preşedintele comisiei de jurizare şi va înmâna premiile. 
Data limită de primire a lucrărilor este 30 martie 2015.Concursul Naţional Icoana ortodoxă – lumina credinței – ediția a IV-a, 2015

Concursul Naţional „Icoana ortodoxă – lumina credinței” – ediția a IV-a, 2015 este organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, de către Sectorul Cultură și Patrimoniu Religios – Centrul pentru Patrimoniu Cultural Sfântul Constantin Brâncoveanu și Sectorul Teologic-Educaţional ale Patriarhiei Române, în perioada 2 februarie – 21 mai 2015. Prezentul concept a fost aprobat de Permanența Consiliului Național Bisericesc în ședința din 23 ianuarie 2015.
Documentul în format PDF

Concursul Naţional de Materiale Didactice Educaţia 

religioasă – tradiţie şi actualitate

Sursa: http://patriarhia.ro/concursul-national-de-materiale-didactice-educatia-religioasa--traditie-si-actualitate-7856.html

Sursa: http://patriarhia.ro/images/pdf_2015/Teologic_educational/Concurs_materiale_didactice_religie_2015_eparhii.pdf


Concursul Naţional de Materiale Didactice Educaţia religioasă – tradiţie şi actualitate – ediția I (2015) este organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de către Sectorul teologic-educaţional al Patriarhiei Române, în perioada 2 februarie – 7 iunie 2015. Prezentul concept a fost aprobat de Permanența Consiliului Național Bisericesc în ședința din 23 ianuarie 2015.
Documentul în format PDFConcursul național de miniproiecte cu caracter misionar‐filantropic „Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu”

Sursa: http://patriarhia.ro/concursul-naional-de-miniproiecte-cu-caracter-misionarfilantropic-maini-intinse-spre-lucrarea-poruncilor-lui-dumnezeu-7745.htmlConcursul național de miniproiecte cu caracter misionar‐filantropic „Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu” este organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (Temei nr. 9715/31.10.2014), de către Sectorul teologic‐educaţional al Patriarhiei Române, în perioada 15 decembrie 2014 – 21 mai 2015. Prezentul concept a fost aprobat de Permanența Consiliului Național Bisericesc în ședința din data de 11 decembrie 2014.
Concursul naţional de cercetări pedagogice în domeniul educaţiei religioase şi al educaţiei morale "pentru şcoala de mâine", ediţia a VII-a, 10 decembrie 2014
Sursa:
Organizatori:

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Facultatea de Teologie Ortodoxă
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba
Consiliul Judeţean Alba

Obiective:
· reafirmarea rolului cercetărilor educaţionale pentru dezvoltarea învăţământului, în relaţie cu provocările societăţii moderne, aflată într-o dinamică accelerată;
· stimularea cadrelor didactice spre iniţierea de cercetări în domeniul educaţional şi spre valorificarea rezultatelor acestora în diferite contexte;
· crearea unui cadru de prezentare şi valorificare a cercetărilor pedagogice întreprinse de către cadrele didactice din ţară;
· realizarea unei baze de date la nivel naţional cu cercetări întreprinse în domeniul educaţional;
· dezvoltarea unui cadru instituţional de sprijin ştiinţific pentru profesorii care desfăşoară cercetări educaţionale, inclusiv în contextul realizării unor lucrări metodico-ştiinţifice elaborate în vederea acordării gradului didactic I.

Regulamentul concursului:
1. Concursul se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.
2. Sunt acceptate cercetări pedagogice realizate în domeniul educaţiei religioase şi al educaţiei morale de către profesori, diriginţi etc.
3. Cercetările vor fi trimise până la data de 2 decembrie 2014, pe adresa de e-mail: educatia_religioasa2004@yahoo.com.
4. Textele vor fi scrise în format Word, font: Times New Roman, font size: 12, paragraful: 1 rând.
5. În structura lucrărilor este important să se regăsească: ipoteza cercetării, prezentarea investigaţiei întreprinse, analiza şi interpretarea datelor, concluzii ale cercetării.
6. Fiecare lucrare trebuie însoţită de o fişă de participare, după modelul de mai jos.
7. Comisia de jurizare va fi formată din specialişti în domeniul ştiinţelor educaţiei şi al teologiei.
8. Rezultatele concursului vor fi publicate în data de 10 decembrie 2014.
9. Pentru participarea la concurs, nu se percep niciun fel de taxe.
10. Diplomele vor fi trimise prin e-mail sau prin poştă/curier rapid.

Iniţiator
Pr.lect.univ.dr. Dorin Opriş

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
- fişă de participare la Concursul naţional de cercetări pedagogice în domeniul educaţiei religioase şi al educaţiei morale "Pentru şcoala de mâine", ediţia a VII-a, 2014

1. Numele şi prenumele autorului / autorilor:
2. Unitatea de învăţământ:
3. Titlul lucrării:
4. Adresa poştală personală, nr. de telefon şi adresa de e-mail:
,,Lângă ieslea minunată "// Expoziţie de icoane ,,Icoana din sufletul meu "


Vă invităm sa participaţi şi în acest an, la Festivalul de colinde ,,Lângă ieslea minunată "// Expoziţie de icoane ,,Icoana din sufletul meu ",ce se va desfăşura în data de 13.12.2014.
Liceul Teoretic Eftimie Murgu Bozovici - Prof.înv. Cherescu Claudia – coordonator proiect

Mai multe detalii găsiţi în fişierul ataşat .
INVITATIE FESTIVAL 2014 Langa ieslea minunata 2014-2015

Baraganul romanesc intre sacru si profan

Simpozion national
Editia a II-a
Slobozia 2014

Anul 2014 în Patriarhia Română „Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)“ şi „Anul comemorativ al Sfin­ţilor Martiri Brâncoveni“.

Iniţiativa privind procla­ma­rea în anul 2014 a „Anului comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni“ are în vedere cinstirea după cuviinţă, la îm­pli­ni­rea a 300 de ani de la moartea lor martirică, a Sfinţilor Martiri Brân­coveni: Constantin Vo­ie­vod cu cei patru fii ai săi, Con­stan­tin, Ştefan, Radu şi Matei, şi sfetnicul Ianache. De asemenea, anul acesta se împlinesc două decenii de slujire arhierească în Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor.

simpozionul este adresat elevilor din clasele de gimnaziu și liceu, coordonaţi de câte un profesor
detalii simpozion/inscriere fisa: Baraganul romanesc intre sacru si profan

Sub îndrumarea profesorilor, elevii vor realiza un eseu la una din categorii, în cadrul căruia pot fi tratate următoarele aspecte:

1. „Continuitate apostolică în slujire arhierească”

- Rolul ierarhului şi al ierarhiei în iconomia mântuirii;

- Episcopul şi Episcopia din perspectiva comuniunii de credinţă, factori fundamentali ai vieţii bisericeşti;

- Viaţa bisericească în Eparhia Sloboziei şi Călăraşilor în cei 20 de ani de la instalarea primului ierarh;

- Vizite arhiereşti în Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor;

2. „Domnitorul martir Constantin Brâncoveanu - ctitor de cultură românească”

- Contextul politic, cultural și religios la urcarea pe tron;

- Cine era și de ce a fost ales domn?

- Țara Românească în timpul domniei Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu.

- Contribuţia la dezvoltarea culturii.

Lucrarile vor fi trimise în format electronic pe emailul Seminarului, respectând resursa temporară precizată: luni, 10.11.2014. Articolele revizuite şi care respectă criteriile de mai sus vor fi trimise de profesorii îndrumători către Seminarul Teologic Ortodox “Sf. Ioan Gură de Aur” la adresa: seminarul.teologic.slobozia@gmail.com

PREL - Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau disciplina Religie

Proiect POSDRU ID 134267
•Primul program de pregătirea/perfecționarea cadrelor didactice de religie având conținuturi de specialitate, acreditat de Ministerul Educației
Prezentare_proiect_POSDRU

Obiectivul general
•Îmbunătăţirea competenţelor profesionale a 1500 cadre didactice care predau disciplina Religie în învăţământul preuniversitar, în predarea conţinuturilor de învăţare proprii disciplinei.

Programe de perfecționare


Grupele pentru zonele gestionate de Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (afișate la data de 25.11.2014):
Grupa 1 – Cluj-Napoca – P8: Utilizarea TIC în predarea Religiei;
Grupa 2 – Bistrița – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
Grupa 3 – Brașov – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
Grupa 4 – Baia-Mare – P4: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul primar;
Grupa 5 – București – P8: Utilizarea TIC în predarea Religiei;
Grupa 6 – București – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
Grupa 7 – Alba Iulia – P4: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul primar;
Grupa 8 – Zalău – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
Grupa 9 – Cluj-Napoca – P4: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul primar;
Grupa 10 – Slatina – P7: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
Grupa 11 – Târgu Mureș – P8: Utilizarea TIC în predarea Religiei;
Grupa 12 – Oradea – P4: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul primar;
Grupa 13 – Craiova – P4: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul primar;
Grupa 14 – Bistrița – P7: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
Grupa 15 – Timișoara – P8: Utilizarea TIC în predarea Religiei;
Grupa 16 – Baia-Mare – P7: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
Grupa 17 – Slatina – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
Grupa 18 – Sibiu – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
Grupa 19 – Târgu Mureș – P7: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
Grupa 20 – București – P7: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
Grupa 21 – Cluj-Napoca – P4: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul primar;
Grupa 22 – Alba Iulia – P7: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
Grupa 23 – Râmnicu Vâlcea – P4: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul primar;
Grupa 24 – Slatina – P7: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
Grupa 25 – Slatina – P4: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul primar;
Grupa 26 – Satu Mare – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
Grupa 27 – Baia-Mare – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
Grupa 28 – Târgu Mureș – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
Grupa 29 – Pitești – P7: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
Grupa 30 – Hunedoara – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
Grupa 31 – Craiova – P7: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
Grupa 32 – Arad – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
Grupa 33 – Oradea – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
Grupa 34 – Miercurea Ciuc – P8: Utilizarea TIC în predarea Religiei;
Grupa 35 – Drobeta Turnu-Severin – P7: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
Grupa 36 – Giurgiu – P8: Utilizarea TIC în predarea Religiei;
Grupa 37 – Zalău – P7: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
Grupa 38 – Alexandria – P7: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
Grupa 39 – Sfântu Gheorghe – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
Grupa 40 – Reșița – P7: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
Grupa 41 – Târgu Jiu – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
Grupa 42 – Târgu Jiu – P7: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
Grupa 43 – Timișoara – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
Grupa 44 – Sibiu – P4: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul primar;
Grupa 45 – Sibiu – P7: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
Grupa 46 – București – P4: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul primar;
Grupa 47 – Brașov – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
Grupa 48 – Craiova – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
Grupa 49 – Baia-Mare – P7: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
Grupa 50 – Satu Mare – P4: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul primar;
Grupa 51 – Pitești – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
Grupa 52 – Bistrița – P4: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul primar;
Grupa 53 – Hunedoara – P7: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
Grupa 54 – Târgu Mureș – P7: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
Grupa 55 – Oradea – P7: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
Grupa 56 – Cluj-Napoca – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial.


Grupele pentru zonele gestionate de Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași (afișate la data de 25.11.2014):
Grupa 101 – Vaslui – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
Grupa 102 – Vaslui – P7: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
Grupa 103 – Botoșani – P4: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul primar;
Grupa 104 – Bacău – P8: Utilizarea TIC în predarea Religiei;
Grupa 105 – Bacău – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
Grupa 106 – Bacău – P7: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
Grupa 107 – Bacău – P4: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul primar;
Grupa 108 – Buzău – P8: Utilizarea TIC în predarea Religiei;
Grupa 109 – Piatra Neamț – P4: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul primar;
Grupa 110 – Piatra Neamț – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
Grupa 111 – Iași – P4: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul primar;
Grupa 112 – Iași – P7: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
Grupa 113 – Iași – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
Grupa 114 – Iași – P8: Utilizarea TIC în predarea Religiei;
Grupa 115 – Suceava – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
Grupa 116 – Suceava – P4: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul primar;
Grupa 117 – Ploiești – P7: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
Grupa 118 – Ploiești – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
Grupa 119 – Slobozia – P7: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
Grupa 120 – Constanța – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
Grupa 121 – Constanța – P4: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul primar;
Grupa 122 – Constanța – P7: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
Grupa 123 – Focșani – P7: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
Grupa 124 – Focșani – P4: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul primar;
Grupa 125 – Brăila – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
Grupa 126 – Brăila – P4: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul primar;
Grupa 127 – Galați – P7: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
Grupa 128 – Buzău – P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
Grupa 129 – Tulcea – P4: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul primar;
Grupa 130 – Suceava – P8: Utilizarea TIC în predarea Religiei.


Ghidul profesorului debutant

Grupele pentru zonele gestionate de Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (afișate la data de 25.11.2014):
Grupa 201;
Grupa 202;
Grupa 203;
Grupa 204;
Grupa 205.

Grupele pentru zonele gestionate de Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași (afișate la data de 25.11.2014):

Grupa 301;
Grupa 302;
Grupa 303;
Grupa 304.
EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR SI CENTRUL CULTURAL IONEL PERLEA - Concurs interjudeţean cu tematică religioasă de creație plastică  
Ediţia a IV - a - An şcolar 2013 – 2014 TEMA CONCURSULUI: 2014 - Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni în Patriarhia Română Organizat cu binecuvântarea Preasfinţitului VINCENŢIU Episcopul Sloboziei și Călăraşilor

concurs expo pictura Episcopia Sloboziei si Calarasilor 2014

Concurs national "Melchisedec Stefanescu ierarh carturar", editia 2014

escărcaţi


CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE CREAŢIE ARTISTICĂ „LUMINA ÎNVIERII”, editia a III-a
Descărcaţi

Concurs national_Biserica, locas de inchinare_2014

Sursa: http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=259.msg2161#new

Regulament: BLI_2014.doc

REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea şi desfăşurarea concursului național interdisciplinar de limba şi literatura română şi religie pentru elevii din clasele a V-a - a XII-a, CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ Sursa: http://www.edu.ro/index.php/articles/16632CALARASI Rezultate cultura si spiritualitate-15.II.2014 faza judeteana. V-VI

Link: rezultate cultura si spiritualitate-15.II.2014 faza judeteana. V-VI

CALARASI Rezultate cultura si spiritualitate-15.II.2014 faza judeteana. VII-VIII

Link: Rezultate cultura si spiritualitate-15.II.2014 faza judeteana. VII-VIII

Sursa: www.religieortodoxa.ro

Cultura si spiritualitate romaneasca_etapa judeteana_subiecte_V-VI_Putna_2013

Materialele postate contin subiectele si baremele de la 
Concursul naţional interdisciplinar CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNESCĂ

(literatură română – religie), Secţiunea: Lumea între sacru şi profan, clasele V - VI, Etapa judeteana - Putna - 2013
Sursa: prof. Alexandra Iliescu, Liceul Teoretic "Mihai Viteazul" Caracal, Olt BAREME_V-VI.doc (83 KB - downloaded 96 times.) CONCURSUL NATIONAL INTERDISCIPLINAR subiecte.docLiceul Ortodox ,,Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, judetul Bihor va invita sa participati la Concursul National de creatie literara si artistica "Domn, Domn, sa-naltam!", ediţia a IV-a, Decembrie 2013. 

Documentele postate contin Regulamentul de inscriere, participare, desfasurare si evaluare , Acordul de parteneriat si Fisa de inscriere a Concursului National de creatie literara si artistica "Domn, Domn, sa-naltam!".
Teme orientative în cadrul concursului:
Naşterea Domnului Importanţa Nasterii Domnului pentru lumea crestină
Spiritualitate si traditie
O ce veste minunata, etc.
Sursa: http://licortoradea.licee.edu.ro/index_files/Page3453.htm REGULAMENT.pdf FORMULAR DE INSCRIERE.pdf
ACORD DE PARTENERIAT.pdf


CN_Cultura si spiritualitate romaneasca_structura subiecte_2014

Documentul postat contine structura subiectelor de concurs.
Sursa: http://www.profesordereligie.ro/media/uploads/stiri/regulament_concurs_national_cultura_si_spiritualitate_romaneasca_2014.pdf
1-structura subiecte_cultura si spiritualitate.doc


Cultura si spiritualitate romaneasca_etapa judeteana_subiecte_V-VI_Oradea_2012

Materialele postate contin subiectele si baremele de la Concursul naţional interdisciplinar CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNESCĂ
(literatură română – religie), Secţiunea: Lumea între sacru şi profan, clasele V - VI, Etapa judeteana - Oradea - 2012
Sursa: prof. Nichita Diana, Scoala Gimnaziala "Dimitrie Cantemir" Oradea, Bihor concursul Cultura si spiritualitate_sub_V-VI.doc


Cultura si spiritualitate romaneasca_judet_subiecte_VII-VIII_Oradea_2012

Materialele postate contin subiectele si baremele de la Concursul naţional interdisciplinar CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNESCĂ
(literatură română – religie), Secţiunea: Lumea între sacru şi profan, clasele VII - VIII, Etapa judeteana - Oradea - 2012
Sursa: prof. Nichita Diana, Scoala Gimnaziala "Dimitrie Cantemir" Oradea, Bihor concursul Cultura si spiritualitate_sub_VII-VIII.doc


Cultură şi spiritualitate în România 

◦ Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: perioada◦decembrie 2012- februarie 2013
◦Faza naţională: mai 2013
Materiale:
Link:Cultura si spiritualitate V-VI
Link:Cultura si spiritualitate VII-VIIICULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ - Concurs naţional interdisciplinar, ediţia I, 2010 – 2011

Link: CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ - Concurs naţional
interdisciplinar ediţia I, 2010 – 2011
CN_Cultura si spiritualitate romaneasca_regulament de organizare_2014

Link-ul postat contine regulamentul de organizare al concursului national Cultura si spiritualitate romaneasca_2014
http://www.profesordereligie.ro/media/uploads/stiri/regulament_concurs_national_cultura_si_spiritualitate_romaneasca_2014.pdf
Sursa: http://www.profesordereligie.ro 


Cultură şi civilizaţie în România
Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: perioada◦ianuarie-martie 2013
Faza naţională: 3-6 iunie 2013
Regulamentul concursului național cultural și spiritualitate românească 2014
Regulament specific Concurs Cultura si Civilizatie
Link: Regulament specific Concurs Cultura si Civilizatie Calendarul concursurilor școlare naționale cu finanțare MEN 2013-2014


CONCURSURI JUDETENE/ INTERJUDETENE/ NATIONALE


CONCURS NATIONAL „AŞTEPTÂND ÎNVIEREA DOMNULUI” 

Sursa: http://www.didactic.ro/stiri/concurs-national-asteptand-invierea-domnului-2

CSEI SUCEAVA VĂ INVITĂ SĂ PARTICIPAȚI LA CONCURSUL NATIONAL „AŞTEPTÂND ÎNVIEREA DOMNULUI” EDIŢIA A V-A 1 martie 2014– 10 mai 2014 CONCURS NAŢIONAL CULTURAL - ARTISTIC de creații plastice și decorative

Nume proiect: CONCURS NAȚIONAL „AŞTEPTÂND ÎNVIEREA DOMNULUI" EDIŢIA A V-A 1 martie 2014– 10 mai 2014”

Organizatori: ORGANIZATOR: CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ SUCEAVA Director: prof. Camelia Darie PARTENER: LIBRǍRIA „CǍRTUREŞTI” , SUCEAVA Manager: Cristina Iacob

Condiţii de participare: POT PARTICIPA TOȚI ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL ȘI DE MASĂ

Perioadă înscriere: 01.03.2014 - 02.04.2014

Perioadă desfăşurare: 01.03.2014 - 10.05.2014

CSEI SUCEAVA VĂ INVITĂ SĂ PARTICIPAȚI LA CONCURSUL NAȚIONAL "AȘTEPTÂND ÎNVIEREA DOMNULUI" EDIȚIA a V-a 01.03.2014-10.05.2014 Descărcaţi fişierul
Invierea Domnului in sufletul copiilor 

Sursa: http://www.didactic.ro/stiri/invierea-domnului-in-sufletul-copiilor
Scoala Gimnaziala Vetel, judetul Hunedoara, va invita sa participati la concursul scolar regional Invierea Domnului in sufletul copiilor. Pot participa elevi din ciclul prescolar, primar si gimnazial. Fiaecare cadru didactic poate coordonata cati elevi vrea, indiferent de sectiune. Sectiunile sunt: creatie literara, creatie plastica (desene, picturi, colaje, felicitari), icoane pe sticla si lemn, prezentari Power-point.

Nume proiect: Invierea Domnului in sufletul copiilor, Editia a II-a
Organizatori: Scoala Gimnaziala Vetel
Perioadă înscriere: 10.03.2014 - 04.04.2014
Perioadă desfăşurare: 04.04.2014 - 11.04.2014

Scoala Gimnaziala Vetel, judetul Hunedoara, va invita sa participati la concursul scolar regional Invierea Domnului in sufletul copiilor.Pot participa elevi din ciclul prescolar, primar si gimnazial. Fiaecare cadru didactic poate coordonata cati elevi vrea, indiferent de sectiune. Sectiunile sunt: creatie literara, creatie plastica (desene, picturi, colaje, felicitari), icoane pe sticla si lemn, prezentari Power-point. Descărcaţi fişierul


Concursul Naţional ,, Sfinţii Trei Ierarhi “ Ediţia a VII a se desfăşoară cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Ioachim Băcăuanul , Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului şi are avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău.BĂRĂGANUL ROMÂNESC ÎNTRE SACRU ŞI PROFAN - SLOBOZIA 2013 - 


REZULTATE SIMPOZION NAŢIONAL - LUCRĂRI PREMIATE ŞI PUBLICATE
REZULTATE SIMPOZION NAŢIONAL - LUCRĂRI PREMIATE ŞI PUBLICATE 

Link: Rezultate simpozion national - lucrari premiate
TOŢI AUTORII (elev şi profesor coordonator) PUBLICAŢI VOR PRIMI CÂTE UN VOLUM ŞI DIPLOMĂ.
PARTICIPANŢII LA SIMPOZION ALE CĂROR LUCRĂRI NU AU FOST PUBLICATE DIN DIFERITE MOTIVE (nu au respectat cerinţele de redactare, nu au întrunit un punctaj minim etc.) VOR PRIMI DIPLOME DE PARTICIPARE.

Concurs National_Domn-Domn sa-naltam_editia a IV - a_2014 – toate toate confesiunile
http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=343.msg2115
1. A treia ediţie a Festivalului concurs de colinde 
,,Lângă ieslea minunată ,, 15.12.2013
Festivalul face parte din proiectul 

,, Credinţă, culoare,cuvânt şi cânt, revărsate într-un gând" proiect avizat de MEN în CAEN - ANUL 2013 SECŢIUNEA A3, POZIŢIA 8.
Secţiunea I Interpretare colinde
Secţiunea a II-a Expoziţie de icoane ,”Icoana din sufletul meu” mai multe detalii în fişierul ataşat.
Cu consideraţie , Prof .Cherescu Claudia
Link: ,,Lângă ieslea minunată ,, 15.12.2013 - Caransebes, Lic. Eftimie Murgu -
Bozovici


Inspectoratul Şcolar Caraş- Severin,Liceul Teoretic ,,Eftimie Murgu „ Bozovici , în parteneriat cu Episcopia Caransebeşului, Casa Corpului Didactic , Centrul Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale, Primăria Comunei Bozovici, vă invită să participaţi şi în acest an, la concursul ,,Lumină din Lumina Învierii " ,aflat la ediţia a VI-a .

Concursul face parte din proiectul ,,Credinţă ,culoare , cuvânt şi cânt revărsate într-un gând” şi a fost avizat de către Ministerul Educaţiei Naţionale în C.A.E.N. ,anul 2013 .

Mulţumim tuturor celor care au participat la ediţiile trecute şi dorim o colaborare şi la ediţia din acest an şcolar.

Proiectul este trimis spre avizare în C.A.E.N. şi în acest an .
Detalii găsiţi în fişierul ataşat.
Participarea dumneavoastră ne onorează!

Cu mulţumiri şi consideraţie,
prof.înv.primar , Cherescu Claudia
Link: Lumina din Lumina Invierii 2014


1. Concurs national_De la Sfantul Andrei la Sfantul Nicolae_2013
Tema concursului este raspunsul, in forma artistica, la intrebarea:
Cine este Sfantul Andrei / Sfantul Filip / Sfantul Nicolae pentru noi si pentru toti crestinii?
Bibliografie minimala:
1. Biblia sau Sfanta Scriptura – orice editie binecuvantata de B.O.R.
2. Vietile sfintilor daco-romani - Diac. Prof. P.I.David
3. Sinaxarul B.O.R.
Sursa: Prof. Alina-Maria Valcu, Scoala Gimnaziala nr. 39 Nicolae Tonitza, Constanta
Sursa: http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=343.msg2118#new
Link: De la Sf.Andrei, la Sf.Nicolae-prezentare.doc


1. Concurs (poezie/plastic/colaje) Bacau 2013-2014 - Sfinti si sfintenie - Sfintii 3 Ierarhi - prezentare concurs gim_liceu
Link: Bacau 2013-2014 - Sfinti si sfintenie - Sfintii 3 Ierarhi - prezentare concurs gimnaziu_liceu

REGULAMENT CMS 2014 - Carticica mea de suflet 2014, Editia a VIII-a
Link: REGULAMENT CMS 2014 - Carticica mea de suflet 2014, Editia a VIII-a

Rezultate editia a VII-a, 2013: http://www.scoalabrancoveneasca.ro/?page_id=1271
Rezultate editia a VI-a, 2012: http://www.scoalabrancoveneasca.ro/?page_id=432
Rezultate editia a V-a, 2011: http://www.scoalabrancoveneasca.ro/?page_id=777

Expozitie de desene si icoane -"Nasterea Domnului -popas duhovnicesc"
Documentul postat cuprinde informatii referitoare la Expozitia de desene si icoane -"Nasterea Domnului -popas duhovnicesc".
http://www.isjbihor.ro/isjbihor/fisiere/noutati/Adresa%2014488.PDF
Sursa: ISJ Bihor

Proiect educational “Hristos în Şcoală”
Anul Şcolar 2012 – 2013
2013 – Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi mama sa Elena în Patriarhia Română
Link: 2013 – Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi mama sa Elena în Patriarhia Română

Proiect Naţional: ,, DIN SUFLET, PENTRU MAMA”
Link: Proiect Naţional: ,, DIN SUFLET, PENTRU MAMA”

Proiect Lumina din Lumina Invierii. editia V. 2013
Link:Lumina din Lumina Invierii 2013

SIMPOZION INTERJUDETEAN "OBICEIURI DE CRACIUN"
Sursa: http://www.didactic.ro/stiri/simpozion-interjudetean-obiceiuri-de-craciun Link: SIMPOZION INTERJUDETEAN OBICEIURI DE CRACIUN. Gorj. 2012
Concursul interjudetean "MAREA TAINA A NASTERII DOMNULUI", editia a IV-a
Sursa: http://www.didactic.ro/stiri/concursul-interjudetean-marea-taina-a-nasterii-domnului-editia-a-iva
Link: Concursul interjudetean "MAREA TAINA A NASTERII DOMNULUI", editia a IV-a

CONCURSUL NATIONAL “POPAS DUHOVNIVESC” 6 decembrie 2012
Sursa: Prof. Loredana Vasiloanca, profesor religie, Braila
Link:http://www.2shared.com/document/Q0VXWdL7/CONCURSUL_NATIONAL_POPAS_DUHOV.html


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu