Definitivat, Titularizare, Grad II, Grad I - Religie ortodoxaDefinitivat, Grad II, Grad I - Religie ortodoxa


- Rezultatele candidaților în judeţul CALARASI
Sursa: http://titularizare.edu.ro/Titularizare/RapoarteJ.aspx?jud=13
http://titularizare.edu.ro/Titularizare/CandidatiInscrisi.aspx?Jud=13&tip=7
  Sursa: prof. Nichita Diana, Scoala Gimnaziala "Dimitrie Cantemir" (sursele folosite sunt mentionate in cadrul materialului). 
http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?PHPSESSID=b9d5be34940343c7141a119da7f78893&topic=156.msg2257#new
- aici subiecte/bareme titularizare 2013:  http://subiecte2013.edu.ro/2013/titularizare/Subiecte_si_bareme/

 1. Rezultatele examenului definitivat 2014 - Calarasi REZULTATELE EXAMENULUI DE DEFINITIVAT 2014 
 2. Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 - judetul CALARASI 
 3. Lista finala cu candidatii inscrisi pentru titularizare 2014 - judetul CALARASI

Fisa inscriere - titularizare 2014
Centre de concurs si posturi finale - titularizare 2014
Acte inscriere concurs titularizare 2014
Programe pentru concurs titularizare 2014 (maistri)
Programe pentru concurs titularizare 2014
Modificare metodologie si calendar - titularizare 2014
Centralizator titularizare 2014
Programe definitivat 2014
Subiecte model definitivat 2014
Subiecte model titularizare 2014
Metodologie si calendar - titularizare 2014
  


- Programa religie ortodoxa - titularizare 2014
- Programe definitivat 2014 - Religie
- Subiecte titularizare 2013 - religie ortodoxa
- Barem religie ortodoxa - titularizare 2013
- Subiecte religie ortodoxa - definitivat 2013
- Barem religie ortodoxa - definitivat 2013
- Subiecte model religie ortodoxa - titularizare 2013
- Subiecte religie ortodoxa - titularizare 2012
- Subiecte model religie ortodoxa - defintivat 2013
- Barem model religie ortodoxa - defintivat 2013
- Programa religie ortodoxa - titularizare 2013
- Programa definitivat 2013 - Religie
- Subiect model religie ortodoxa - titularizare 2012
- Programa definitivat 2012, grad didactic II - Religie ortodoxa

DEFINITIVAT -2014

GRADUL I
GRADUL II


Calendar examen de definitivat 2013-2014


Înscrierea candidaţilor are loc în perioada 15 noiembrie – 25 noiembrie. La definitivat 2014 candidaţii vor avea “cel puţin două inspecţii speciale la clasă”, până pe 5 iunie 2014.
Examenul scris de definitivare în învăţământ se va desfăşura în data de 14 iulie 2014.

Calendar examen de definitivare 2013-2014
• 15 noiembrie 2013: Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen judeţene/comisiei de examen a municipiului Bucureşti
• 15 - 25 noiembrie 2013: Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ, transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul şcolar, verificarea şi avizarea acestora
• 25 noiembrie - 2 decembrie 2013: Înregistrarea candidaţilor în aplicaţie. Înştiinţarea candidaţilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere
• Până la 5 iunie 2014: Efectuarea inspecţiilor la clasă
• 15 - 30 iunie 2014: Completarea dosarelor şi validarea fişelor de înscriere de către candidaţi
• 14 iulie 2014: Susţinerea probei scrise
• 19 iulie 2014: Afişarea rezultatelor
• 19 - 20 iulie 2014: Înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora la centrele de evaluare
• 21 - 23 iulie 2014: Rezolvarea contestaţiilor
• 24 iulie 2014: Afişarea rezultatelor finale
• 25 iulie - 10 august 2014: Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a tabelelor nominale cu candidaţii admişi şi validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educaţiei naţionale
• 10 - 14 august 2014: Eliberarea de către inspectoratele şcolare a adeverinţelor de promovare a examenului de definitivare în învăţământ
Dosarul de înscriere la examen trebuie să cuprindă şi o copie a deciziei de repartizare pe post, însă nu mai este cerută recomandarea scrisă asupra activităţii candidatului din partea consiliului profesoral, potrivit metodologiei.
Dosarul de înscriere conţine următoarele documente:
a) fişa de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ - completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat;
b) copii legalizate ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
c) document legalizat din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică;
d) copii ale următoarelor documente, certificate "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are normă de bază: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui, după caz.
          În ataşament puteţi consulta Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2013 - 2014. Vezi: http://www.didactic.ro/stiri/calendar-examen-de-definitivat-20132014
Sursa: http://isj.vs.edu.ro/pagina66.html
 Sursa: http://www.edu.ro/index.php/articles/20765


 Programa_religie ortodoxa - definitivat + grad II_2013    Religie Ortodoxa_def & grad II.pdf 
 • Depunerea dosarelor în vederea înscrierii pentru definitivat şi gradele didactice II şi I se efectuează în perioada 1-31 octombrie 2013, la conducerea unităţilor de învăţământ, cu respectarea prevederilor Legii 1/2011, şi Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, Anexă la O.M. Nr. 5561/ 07.10. 2011.  Link: proceduri inscriere grade didactice_2013-2014.doc 

Sursa: http://examentitularizare.blogspot.ro/

       
  
       Subiecte, programe, variante si rezolvari Religie.
Titularizare 2013 - Subiecte şi bareme la examenul de titularizare:

Peste 36 000 de candidaţi au susţinut examenul de titularizare în 2013, pentru a ocupa unul dintre cele 6 074 de posturi didactice cu angajare pe perioadă nedeterminată. Descărcaţi subiectele şi baremele la examenul de titularizare:
http://www.didactic.ro/stiri/titularizare-2013-subiecte-si-bareme-la-examenul-de-titularizare 
Toate disciplinele_titularizare 2013_subiecte şi bareme 
Metodologie_criterii_gradatie_de_merit_2013_ si DESFASURARE_M.O.17/2013
Link: Metodologie_criterii_gradatie_de_merit_2013_ si DESFASURARE_M.O.17/2013

Metodologie_gradatie_de_merit_2013_DESFASURARE

Link: Metodologie_gradatie_de_merit_2013_DESFASURARE

Organizarea, desfasurarea si finalizarea inspectiilor de perfectionare SEM II - 2012-2013

Link: Organizarea, desfasurarea si finalizarea inspectiilor de perfectionare SEM II - 2012-2013

Metodologie formare continua 2011

Link: Metodologie_formare_continua_2011

ORTODOX.programe scolare clasele I-IV.2009

 link:  Ortodox programe scolare clasele I-IV


ORTODOX.programe scolare clasele V-VIII.2009

 link:  Ortodox programe scolare clasele V-VIII

Rezolvare subiecte TITULARIZARE religie ortodoxa 2012

link:Rezolvare subiecte TITULARIZARE religie ortodoxa 2012

*Majoritatea temelor (de mai jos) pentru definitivat si gradul didactic II le-am luat/prelucrat/transmis de la adresa: http://peperonity.com/go/sites/mview/orthodoxia/24597508Programa_DEF_GR_II_Religie_ortodoxa  


Vasile TIMIS Religia in scoala  
Curs.IBU.Pr.prof.dr.Adrian Gabor
Curs IBOR
link: Curs IBOR

Pr.prof.dr.Vasile Gordon-Introducere in Catehetica ortodoxa-2004

Pr. prof. Vasile Gordon - ora de religie

Educatia religioasa in Europa - Irina Horga


Psihopedagogie GRAD II TEME:


I. Educatia, invatamantul si societatea cunoasterii in sec. XXI: context, tendinte, reforme. Documente si strategii UE si CE (Lisabona, Bologna, Copenhaga, Berlin). 
VI. Finalitatile educatiei: clasificare (ideal educational, scop, obiective). Taxonomii (Bloom, Krathwohl, Harrow, D’Hainaut), proceduri de operationalizare. Aplicatii.
VII. Teoria si metodologia curriculum-ului: statut epistemologic, dezvoltari actuale, documente curriculare, teorii privind proiectarea si dezvoltarea curriculumului scolar. Continuturi: concept, criterii de selectie, organizare, modalitati de integrare curriculara (monodisciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea, transdisciplinaritatea)
VIII. Procesul de învăţământ – analiză conceptuală, abordări structural - sistemice , funcţionale şi interacţionale. Aplicatii.
IX. Învăţarea: delimitari conceptuale, conditii interne si externe, stiluri de invatare. Teorii ale invatarii. Aplicaţii . 
4.Finalitatile educatiei. Ideal, scopuri, obiective
X. Predarea: concept, modele, strategii, relatia stiluri de predare – stiluri de invatare. Aplicaţii. 
XIII. Evaluarea scolara: definire, etape, functii, forme, strategii si metode (traditionale si complementare). Elaborarea probei de evaluare. Interactiunea predare-invatare-evaluare: semnificatii si interpretari actuale.
XIV. Proiectarea, implementarea si evaluarea documentelor curriculare (plan, programa, manual, auxiliare).

Psihopedagogie 2 GRAD II TEME:


II. Managementul calitatii în educaţie. Domenii, criterii, standarde si mecanisme de asigurare a calitatii procesului si sistemului de invatamant din Romania.
 III. Statutul epistemologic al pedagogiei. Normativitatea pedagogica. Educatia: forme (formala, nonformala, informala), domenii educationale (educatia intelectuala, morala, estetica si artistica, fizica si sportiva, tehnologica/profesionala). Noile educaţii. Alternative educaţionale. (Step-by-Step, Montessori, Waldorf). Educatia permanenta. Autoeducatia.
IV. Educabilitatea: concept, factori (ereditatea, mediul, educaţia, omul insusi/sinele). Teorii fundamentale (ereditarismul, ambientalismul, epigenetismul piagetian). Mediile educationale.
 V. Structura şi dinamica personalităţii (temperament, caracter, aptitudini). Motivatia pentru cariera didactica.
XI. Strategii didactice. Metode si tehnici moderne de invatamant (brainstorming, SINELG, Fishbowl–tehnica acvariului, Mozaicul, Controversa creativa/ academica, Jocurile de spargere a ghetii / Ice Breaking etc.) Forme de organizare a procesului de invatamant (frontal, grupal si individual). Instruirea asistata de calculator. Interactiunea obiective-continuturi-strategii in instruirea scolara. Aplicatii. 
XII. Comunicare si relatii de comunicare pedagogica, comunicarea didactica: modele. Gestionarea conflictelor si prevenirea violentei in scoala. Aplicatii.
15.1. Succesul şi insuccesul şcolar: cauze şi forme
15.2.Strategii de abordare psihipedagogica a dificultatilor in invatarea scolara
15.3. Consilierea in scoala
16.2. Stiluri si modele psihologice de conducere a organizatiilor


16.3. Schimbare si dezvoltare organizationala
 16.4. Descentralizarea invatamantului: rol, functii, mecanisme. 


17.1. Educatia elevilor cu nevoi speciale


 17.2. Creativitate, inovatie si educatie pentru excelenta a copiilor/elevilor/tinerilor cu potential aptitudinal ridicat
 17.3. Asigurarea sanselor egale in educatie
 17.4. Etica si nediscriminarea - -> Educatia pentru diversitate
 18.1. Cercetarea pedagogica. Concept, specific, roluri, functii, tipologie. Relatie cercetare-teorie-practica educationala.
 18.2. Proiectul de cercetare. Etapele cercetarii in stiintele educatiei
Metodologia cercetarii pedagogice
 18.3. Repertoriul metodelor implicate in cercetarea specifica stiintelor educatiei: analiza, relatii, avantaje, limite. 
 19.1. Personalitatea cadrului didactic
 19.2. Profesionalizarea carierei didactice
 19.3. Formare intitiala si formare continua, evaluare si autoevaluare

psihopedagogie_conspect_final_toate_temele 
Sursa: http://www.didactic.ro/materiale/pedagogie-scheme-de-curs-utile
link:  Psihopedagogie_conspect_final_toate_temele

CATEHETICA grad II TEME link:  Catehetica grad II TEME
 1. Misiunea crestină si aspectele ei. Misiunea crestină si aspectele ei (definire, temeiuri biblice si teologice)
 2. Mântuitorul Iisus Hristos - Catehet si Pedagog Desăvârsit
 3. Trăirea în Hristos si mărturisirea Lui în lumea contemporană. Scopuri si obiective în cadrul catehezei si a educatiei religios – morale 
 4. Rolul profesorului de religie în păstrarea, transmiterea si apărarea dreptei credinte
 5. Participarea tinerilor la viata liturgică si la activitătile catehetice. Valente educative ale cultului divin
 6. Ora de Religie - mijloc de cunoastere a tainelor credintei. Implicatiile educatiei religioase asupra modelării caracterului si personalitătii tinerilor
 7. Misiune si educatie în Biserică si Scoală: exigente, convergente, perspective. Implicatiile pastoral-misionare si educative ale colaborării profesorului de religie cu preotul paroh
  
Decalogul. Fericirile. MORALA grad II   
link:  Decalogul - Fericirile


Dogmatica. grad II   

link: Dogmatica grad II TEME
 1. Revelaţia naturală si supranaturală
 2. Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie
 3. Biserica, loc de pastrare a Revelatie
 4. Crearea lumii nevazute
 5. Crearea lumii vazute
 6. Antropologia crestina    A. CREAREA OMULUI/B. CHIP ȘI ASEMĂNARE – STAREA PRIMORDIALĂ ȘI CĂDEREA ÎN PĂCAT
 7. Sfanta Treime - insusiri interne si externe
 8. Pronia divina
 9. Dumnezeirea si umanitatea lui Hristos
 10. Persoana si lucrarea Sf. Duh
 11. Sfanta Biserica
 12. Despre moarte si judecata particulara
 13. Invierea mortilor si judecata universala


IBR grad II      
 
link:  IBR grad II TEME
 1. Inceputurile vietii crestine pe teritoriul tarii noastre: dovezi arheologie, lingvistice, martiri. Primele forme de organizare bisericească: Episcopia Tomisului
 2. Contributia B.O.R. la dezvoltarea culturii
 3. MITROPOLITUL VARLAAM al Moldovei (1632-1653).
 4.  MITROPOLITUL DOSOFTEI al Moldovei (1671-1686).  
 5. MITROPOLITUL ANTIM IVIREANUL al Ungrovlahiei (1708-1716).
 6. MITROPOLITUL GRIGORIE DASCĂLUL al Ungrovlahiei (1823-1829, 1833-1834).
 7. MITROPOLITUL SIMION ȘTEFAN al Transilvaniei (1643-1656).
 8. MITROPOLITUL ANDREI ȘAGUNA al Transilvaniei (1864-1873). 
 9. Autocefalia si ridicarea la rang de Patriarhie 
 10. B.O.R. intre anii 1945-1989 
 11.  B.O.R. azi   

IBU grad II      

link: IBU grad II TEME
 1. Intemeierea Bisericii si raspandirea crestinismului
 2. Sinoadele Ecumenice
 3. Caderea Constantinopolului  
 4. Marturisiri de credinta in sec. XVII
 5. Ortodoxia azi
 6. Relatii interortodoxe si dialoguri ecumeniceLITURGICA SI ELEMENTE DE ARTA BISERICEASCA grad II 

link: LITURGICA SI ELEMENTE DE ARTA BISERICEASCA grad II TEME
 1.   Sfanta Liturghie – prezentare istorica si randuiala
 2. Sfintele Taine – instituirea si importanta lor in viata crestina
 3. Duminica si praznicele imparatesti
 4. Sarbatorile Maicii Domnului,  sfintilor, ingerilor si Sfintei Cruci
 5. Stiluri arhitectonice romanesti
 6. Valoarea spirituala si artistica  in pictura religioasa, iconografie, argintarie si broderie


METODICA/DIDACTICA grad II - scheme folositoare deoarece schiteaza ideile principale insusirii temeinice a temelor propuse. 

link:  METODICA DIDACTICA partial SCHEME grad II
 1. Principiile didactice generale
 2. Principii didactice specifice predării religiei: principiul hristologic și principiul eclesiologic 
 3. Forme de organizare a educatiei religioase. Lectia de religie. Tipuri de lectie. Proiectarea calendaristica si proiectarea lectiei de religie. Schita lectiei.
 4. Obiectivele operationale si contextualizarea acestora
 5. Forme de activitate extrascolara specifice educatiei religioase si proiectarea acestora
 6. Metode de invatamant. Metode de comunicare orala. Metode activ-participative
 7. Mijloacele de invatamant 
 8. Evaluarea-factor de optimizare a educatiei religioase 
 METODICA/DIDACTICA grad II - Temele dezvoltate.
link:  Metodica/Didactica Grad II TEME
 1. Valente si implicatii eclesiale
 2. Principiile didactice generale
 3. Principii didactice specifice predării religiei: principiul hristologic și principiul eclesiologic 
 4. Forme de organizare a educatiei religioase. Lectia de religie. Tipuri de lectie. Proiectarea calendaristica si proiectarea lectiei de religie. Schita lectiei.
 5. Obiectivele operationale si contextualizarea acestora
 6. Forme de activitate extrascolara specifice educatiei religioase si proiectarea acestora
 7. Metode de invatamant. Metode de comunicare orala. Metode activ-participative
 8. Mijloacele de invatamant 
 9. Evaluarea-factor de optimizare a educatiei religioase 
 10.  Cabinetul de Religie 
 11.  Specificul educatiei religioase în diferite etape 
 12. Profesorul de religie. Consilierea
 13. Interdisciplinaritatea si contextualizarea ei


MORALA SI SPIRITUALITATE CRESTINA  grad II 

link:   MORALA SI SPIRITUALITATE CRESTINA grad II TEME


 1. Raportul între Legea Veche si Noua Lege
 2. Despre milostenie, rugăciune, post
 3. Raporturile față de bunurile materiale 
 4. Familia crestina si provocarile societatii contemporane
 5. Filantropia crestina

NOUL TESTAMENT grad II 

link: NOUL TESTAMENT grad II TEME
 1. SFINTELE EVANGHELII SI FAPTELE APOSTOLILOR.
 2. PREZENTARE GENERALA. AUTORI SI DESTINATARI
 3. INVIEREA DOMNULUI SI IMPORTANTA EI PENTRU VIATA CRESTINA. ARATARILE DOMNULUI DUPA INVIERE
 4. PRIMELE COMUNITĂȚI CREȘTINE DUPĂ FAPTELE APOSTOLILOR ȘI EPISTOLELE PAULINE
PROFETII MARI: ISAIA, IEREMIA, IEZECHIEL, DANIEL. (Comparatii. Idei.)VECHIUL TESTAMENT grad II 

link: VECHIUL TESTAMENT grad II TEME


 1. PENTATEUHUL – STRUCTURA SI PREZENTARE GENERALA
 2. PERSOANA MANTUITORULUI IISUS HRISTOS DUPA PROFETIILE MESIANICE
 3. PROFETUL ISAIA
 4. PROFETUL IEREMIA
 5. PROFETUL IEZECHIEL
 6. PROFETUL DANIEL