Cugetari


Cugetari


PETRE TUTEA - Cugetari 
Memorabilul Petre Tutea http://ro.wikipedia.org/wiki/Petre_%C8%9Au%C8%9Bea
 1. Se spune că intelectul e dat omului ca să cunoască adevărul. Intelectul e dat omului, după părerea mea, nu ca să cunoască adevărul, ci să primească adevărul. (Petre Ţuţea)
 2. Am avut revelaţia că în afară de Dumnezeu nu există adevăr. Mai multe adevăruri, zic eu, raportate la Dumnezeu, este egal cu nici un adevăr. Iar dacă adevărul este unul singur, fiind transcendent în esenţă, sediul lui nu e nici în ştiinţă, nici în filozofie, nici în artă. Şi cînd un filozof, un om de ştiinţă sau un artist sînt religioşi, atunci ei nu se mai disting de o babă murdară pe picioare care se roagă Maicii Domnului. Acum, mai la bătrîneţe, pot să spun că fără Dumnezeu şi fără nemurire nu există adevăr. (Petre Ţuţea)
 3. O babă murdară pe picioare, care stă în faţa icoanei Maicii Domnului în biserică, faţă de un laureat al premiului Nobel ateu – baba e om, iar laureatul premiului Nobel e dihor. Iar ca ateu, ăsta moare aşa, dihor. (Petre Ţuţea) 
 4. Eu cînd discut cu un ateu e ca şi cum aş discuta cu uşa. Între un credincios şi un necredincios, nu există nici o legătură. Ăla e mort, sufleteşte mort, iar celălalt e viu şi între un viu şi un mort nu există nici o legătură. Credinciosul creştin e viu. (Petre Ţuţea) 
 5. Ateii şi materialiştii ne deosebesc de animale prin faptul că nu avem coadă.  (Petre Ţuţea)
 6. Ateii s-au născut, dar s-au născut degeaba. (Petre Ţuţea) 
 7. Nu pot evita neplăcerile bătrîneţii şi nu mă pot supăra pe Dumnezeu că m-a ţinut pînă aproape la nouăzeci de ani. Însă bătrînii au o supapă foarte înţeleaptă: au dreptul la neruşinare. O neruşinare nelimitată. Cînd mă gîndesc la suferinţele bătrîneţii, îmi dau seama că în natura asta oarbă cel mai mare geniu este geniul morţii. Faptul că murim, de cele mai multe ori la timp, este un semn al dragostei lui Dumnezeu pentru noi. (Petre Ţuţea) 
 8. Eu sînt iudeocentric în cultura Europei, căci dacă scoţi Biblia din Europa, atunci Shakespeare devine un glumeţ tragic. Fără Biblie, europenii, chiar şi laureaţii premiului Nobel, dormeau în crăci. Ştiinţa şi filozofia greacă sînt foarte folositoare, dar nu sînt mîntuitoare. Prima carte mîntuitoare şi consolatoare pe continent – suverană – e Biblia.  (Petre Ţuţea)
 9. Există o carte a unui savant american care încearcă să motiveze ştiinţific Biblia. Asta e o prostie. Biblia are nevoie de ştiinţă cum am eu nevoie de Securitate. (Petre Ţuţea) 
 10. Luther, cît e el de eretic şi de zevzec, a spus două lucruri extraordinare: că creaţia autonomă e o cocotă şi că nu există adevăr în afară de Biblie. Mie mi-a trebuit o viaţă întreagă ca să aflu asta. El nu era aşa bătrîn cînd a dibăcit chestia asta, că era călugăr augustin… Mie mi-a trebuit o viaţă ca să mă conving că în afară de Biblie nu e nici un adevăr. (Petre Ţuţea) 
 11. Shakespeare, pe lîngă Biblie, - eu demonstrez asta şi la Sorbona - e scriitor din Găeşti.  (Petre Ţuţea)
 12. În afara slujbelor bisericii, nu există scară către cer. Templul este spaţiul sacru, în aşa fel încît şi vecinătăţile devin sacre în prezenţa lui. (Petre Ţuţea) 
 13. Ştii unde poţi căpăta definiţia omului? – te întreb. În templu. În biserică. Acolo eşti comparat cu Dumnezeu, fiindcă exprimi chipul şi asemănarea Lui. Dacă Biserica ar dispărea din istorie, istoria n-ar mai avea oameni. Ar dispărea şi omul. (Petre Ţuţea) 
 14. În biserică afli că exişti. (Petre Ţuţea) 
 15. Ce pustiu ar fi spaţiul dacă n-ar fi punctat de biserici! (Petre Ţuţea) 
 16. În afară de cărţi nu trăiesc decît dobitoacele şi sfinţii: unele pentru că n-au raţiune, ceilalţi pentru că o au într-o prea mare măsură ca să mai aibă nevoie de mijloace auxiliare de conştiinţă. (Petre Ţuţea) 
 17. Creştinismul nu e ideologie, că atunci se aseamănă cu marxismul. Religia e expresia unui mister trăit, or ideologia e ceva construit. (Petre Ţuţea)  
 18. A fi creştin înseamnă a coborî Absolutul la nivel cotidian. Numai sfinţii sînt creştini absoluţi. Altminteri, creştinismul, gîndit real, e inaplicabil tocmai pentru că e absolut. (Petre Ţuţea)
 19. Nimic nu poate inlocui creştinismul; nici toată cultură antică precreştină. Eu sînt de părere că apogeul Europei nu e la Atena, ci în Evul Mediu, cînd Dumnezeu umbla din casă în casă. Eu definesc strălucirea epocilor istorice în funcţie de geniul religios al epocii, nu în funcţie de isprăvi politice. (Petre Ţuţea)   
 20. Dacă nu cunoşti revelat – prin graţie divină – sau inspirat, nu cunoşti nimic. De pildă, povestea cu mărul lui Newton, care a căzut. Nu ştiu unde am citit eu stupiditatea asta: “Il tomba dans une méditation profonde qui l’a conduit jusqu’a la loi de la gravitation universelle”. Şi eu spun: dacă Newton gîndea pînă la Judecata de Apoi, nu descoperea nimic! Dar el a fost mult mai înţelept. Cînd a fost întrebat cum a descoperit gravitaţia, a zis: Am fost inspirat. Păi scrie pe măr, sau scrie undeva în natură “ legea gravitaţiei”? Fenomenele lumii interioare şi ale lumii exterioare tac. Iar omul autonom şi orgolios creds că explorează lumea interioară şi exterioară cu jocul lui de ipoteze şi că descoperă ceea ce vrea el. El caută; dar eu spun că el caută, nu că află. Sau dacă află, trebuie să fie ca Newton, inspirat. (Petre Ţuţea)
 21. Iisus Hristos este eternitatea care punctează istoria.(Petre Ţuţea)
 22.  Eu cred că omul e făcut de Dumnezeu şi cred că Dumnezeu n-a instalat nici un drac în el. Nu pot să spun că Dumnezeu a făcut un om purtător de drac. Dacă omul e făptura lui Dumnezeu, dracul intră ocolit acolo, nu intră cu voia Lui. (Petre Ţuţea)
 23.  Un filozof care se zbate fie să găsească argumente pentru existenţa lui Dumnezeu, fie să combată argumentele despre inexistenţa lui Dumnezeu reprezintă o poartă spre ateism. Dumnezeul lui Moise este neatributiv. Cînd îl întreabă Moise pe Dumnezeu: Ce să le spun ălora de jos despre Tine? – Dumnezeu îi spune: Eu sînt cel ce sînt. (Petre Ţuţea)
 24.  În faţa lui Dumnezeu, geniul e văr primar cu idiotul. (Petre Ţuţea)
 25.  Binele şi răul sînt conceptele pedagogiei lui Dumnezeu faţă de oameni. (Petre Ţuţea)
 26.  Dumnezeu s-a revelat, dovadă că este. De fapt, vînzoleala asta haotică a lumii actuale, frămîntarea lumii actuale, mă convinge că nu există decît Dumnezeu. Că totul e muritor, şi universul şi omul, şi că lumea a fost făcută de Dumnezeu din nimic şi o va spulbera din orgoliul divin de-a o face din nou – considerînd că prima lui ispravă s-a înecat istoric. (Petre Ţuţea)
 27.  Liberatea omului e partea divină din el.  (Petre Ţuţea)
 28. A şti la scară umană, poate fi folositor – dar în nici un caz mîntuitor. (Petre Ţuţea)
 29. E mai mîntuitoare o rugăciune într-o biserică din Găieşti decît Platon. (Petre Ţuţea)
 30.  Moartea mă determină să fiu esenţial. M-a impresionat foarte mult sunetul pămîntului căzînd pe coşciugul lui Nae Ionescu.  (Petre Ţuţea)
 31. Omul e guvernat pe pămînt de două morale: de morala dogmelor, care e creştină şi eternă, adică absolută, şi de morala normelor, care, ca morală laică, e construită pe puţinătatea şi imperfecţiunea omului. (Petre Ţuţea)
 32. Morala laică nu poate fi desprinsă de morala absolută şi ea arată că omul se mişcă asimptotic la perfecţiune, pe care n-o poate atinge niciodată.  (Petre Ţuţea)
 33. Elitele morale sînt mai presus decît cele intelectuale. (Petre Ţuţea)
 34. Mie îmi plac oamenii care fac judecăţi. Cei care fac silogisme sînt faţă de adevăr, cum sînt curcile alea care se încurcă printre popice.  (Petre Ţuţea)
 35. Fără nemurire şi mîntuire, libertatea e de neconceput. (Petre Ţuţea)
 36. Omul, dacă nu are în substanţa lui ideea nemuririi şi mîntuirii, nu e liber. Seamănă cu berbecul, cu capra, cu oaia… (Petre Ţuţea)
 37. Fără Dumnezeu omul rămîne un biet animal raţional şi vorbitor, care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri. Şi el rămîne aşa chiar dacă este laureat al premiului Nobel sau măturător. (Petre Ţuţea)
 38. Cînd, unde şi în ce scop a apărut el în calitatea asta de om? Dacă se întreabă singur şi nu e un zeu în dreptul casei care să-i reveleze data începutului, înseamnă că omul rămîne un biet animal raţional care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri.(Petre Ţuţea)
 39. Omul istoric moşteneşte pe cel primordial, care, jucîndu-se pe frînghia libertăţii, a împletit purul cu demonicul, viaţa cu moartea, lumina cu întunericul, libertatea cu înlănţuirea şi, rămînînd captiv, jocul dintre el şi lume, perpetuu neîmplinit, este un amestec de sfînt şi drac, chiar dacă pare a fi intefgru. Suferă de toate bolile şi viciile imaginabile. Nu poate ieşi singur din el şi din natură. (Petre Ţuţea)
 40. Omul nu se poate autodefini. El se defineşte prin semeni. (Petre Ţuţea)
 41. Constatăm actul individuaţiei, dar nu ne dăm seama cotidian de incapacitatea autodefinirii. Eu, Petre Ţuţea, spun ce cred eu despre mine şi cînd rămîn singur cu mine uit şi unde m-am născut; şi în singurătate aş muri de melancolie ca maimuţa lui Andreev. Prezenţa mea e definită de contemporanii mei. Deoarece setea de absolut nu i-a fost satisfăcută la grad biopsihic, omul e etren trist.  (Petre Ţuţea)
 42. Omul nu e o sumă de miliarde de celule sau de organe. Că nu sînt independente nici ficatul, nici rinichii, nici stomacul, nici creierul, nici sistemul osos. Omul, ca întreg nu poate fi gîndit decît biblic; ştiinţific, nu. Moise e mai valabil decît ultima noutate evoluţionistă a ştiinţei.(Petre Ţuţea) 
 43. Omul religios e omul etern. Omul ştiinţific e neomul istoric. Tot ce face el poartă pecetea preaomenescului lui.  (Petre Ţuţea)
 44. Umanitatea o iubeşti lesne. Pe om mai greu.  (Petre Ţuţea)
 45. Am dorit dintotdeauna să fac o teză de doctorat cu tema Aflarea în treabă ca metodă de lucru la români(Petre Ţuţea)  
 46. La puşcărie am demonstrat vreme de două ore că istoria românilor dezgolită de crucile de pe scuturile voievozilor e egală cu zero. Că doar voievozii nu s-au bătut pentru ridicarea nivelului de trai! Istoria se face cu Biserica. Un tîmpit mai mare ca mine nu există. Să faci 13 ani de temniţă pentru un popor de idioţi! De asta numai eu am fost în stare…(Petre Ţuţea)
 47. Mi-ar fi plăcut să fiu profesor. Profesorul este fabricant de oameni. Profesorul seamănă cu un tîmplar ca ia un lemn murdar din noroi, îl spală şi face mobilă de lux.  (Petre Ţuţea)
 48. Progresul tehnic nu e un adevăr, ci o comoditate. Progresul e un util variabil. Ar fi fost util şi pentru greci avionul, să nu se ducă dintr-o cetate într-alta călare pe măgar.  (Petre Ţuţea)
 49. Protestantismul este o religie coborîtă la rangul de morală pentru grădiniţa de copiii.(Petre Ţuţea)
 50. Religia transformă poporul într-o masă de oameni culţi. (Petre Ţuţea)
 51. Între un laureat al premiului Nobel care nu s-a idiotizat complet şi a rămas religios şi un ţăran analfabet nu există nici o diferenţă.  (Petre Ţuţea)
 52. Nivelul meu intelectual, chiar dacă sînt savant, nu depăşeşte nivelul unui popă obscur din Bărăgan. Pentru că preotul ăla, în ritualul lui din biserica aia din lemn sau piatră, stă de vorbă cu absolutul.(Petre Ţuţea)
 53. Ştiinţa se mişcă asimptotic la absolut. Arta se mişcă asimptotic la absolut. Ştiinţa este sediul folosului şi arta este sediul plăcerii. Religia este sediul adevărului transcendent în esenţă şi unic ca principiu unic al tuturor lucrurilor. (Petre Ţuţea)
 54. Să vină un laureat al premiului Nobel ateu. Ce-o să-mi spună el? O babă care cade în faţa icoanei Domnului străbătută de absolut e om, şi ăla e dihor laureat. (Petre Ţuţea)
 55. Poarta spre Dumnezeu este credinţa, iar forma prin care se intră la Dumnezeu e rugăciunea. (Petre Ţuţea)
 56. Rugăciunea e singura manifestare a omului prin care acesta poate lua contact cu Dumnezeu. (Petre Ţuţea)
 57. Gîndită creştin, rugăciunea ne arată că umilinţa înalţă, iar nu coboară pe om. Am spus eu odată că dacă un preot din Bărăgan, cînd se roagă, este Dumnezeu cu el, atunci preotul ăla înlocuieşte toată Academia Română…(Petre Ţuţea)
 58. E foarte greu, cînd ai responsabilitatea a ceea ce faci, să te pui pe scris, fiindcă scrisul te definitivează, în sensul că te arată fără posibilitate de ieşire.(Petre Ţuţea)
 59.  Singurii oameni care nu pot fi suspectaţi că se înfioară în faţa morţii sînt sfinţii. (Petre Ţuţea)
 60. A fi sfînt înseamnă a fi suveranul tău perfect. (Petre Ţuţea)
 61.  M-a întrebat odată Nae Ionescu ce cred despre evreul acesta, despre Pavel. Ştii ce i-am spus? – Ăsta nu-i om, domnule, este toată Mediterana. (Petre Ţuţea)
 62. Cînd va dispărea ultimul ţăran din lume – la toate popoarele, vreau să spun – va dispărea şi ultimul om din specia om. Şi atunci or să apară maimuţe cu haine.(Petre Ţuţea)
 63.  Ţăranul este omul absolut. (Petre Ţuţea)
 64.  I-am spus eu părintelui Stăniloaie că nu mă consider un Socrate. Dar cum vă socotiţi? Popă, zic. Şi unde aveţi parohia? – N-am parohie, dar spovedesc pe unde pot. (Petre Ţuţea)
 65. Nae Ionescu le zicea unora că ar trebui să facă aşa ca ăla, arătînd cu degetul către mine. Da’, zice, ăla ne va conduce în viitor…Şi într-adevăr, i-am condus pe toţi…la puşcărie!(Petre Ţuţea)
 66.  Am avut şi discipoli… Nu se putea să nu am discipoli, fiindcă sînt un om vorbăreţ. Toată suferinţa mea se datoreşte poftei mele de a vorbi fără restricţii…(Petre Ţuţea)
 67. Religia se situează peste ultimele speculaţii teoretice ale ştiinţei, prin adevărul absolut unic, care e Dumnezeu. (Petre Ţuţea)
 68. A fost întrebat un ţăran, în închisoare: ce înţelegi din tot ce spune Petre Ţuţea! Zice: nu înţeleg nimic, dar e o grozăvie!(Petre Ţuţea)
 69. Am devenit un gînditor creştin cînd mi-am dat seama că fără revelaţie, fără asistenţă divină, nu pot şti nici cine sînt, nici ce este lumea, nici dacă are vreun sens sau nu, nici dacă eu am vreun sens sau nu. Nu pot şti de unul singur. Cînd mi-am dat seama că fără Dumnezeu nu poţi cunoaşte sensul existenţei umane şi universale. (Petre Ţuţea)
 70. Eu n-am destin. M-a protejat Dumnezeu. Destinul nu operează la mine. Întîmplările au alergat peste mine, dar n-au reuşit să mă nimicească. Asta m-a dus cu gîndul la Dumnezeu, care e situat deasupra întîmplărilor vieţii mele. (Petre Ţuţea)
 71. Nu mă interesează trecutul. De cîte ori mă întreabă cineva cînd m-am născut, spun că într-unul din anii trecuţi.Definiţia mea este: Petre Ţuţea, românul. (Petre Ţuţea) Am apărat interesele României în mod eroic, nu diplomatic. Prin
 72.  Sfantul are forţa de coeziune a pietrei.(Petre Ţuţea)
 73.  Un sfînt poate fi şi analfabet, dar e superior unui geniu, fiindcă ideea de sfinţenie e legată de ideea de minune. Un sfînt poate face o minune. Geniul face isprăvi, nu minuni. Lumea, acum e ancorată în cultul genialităţii ca slăvire a progresului în afară. Atît. Or, cu cît sîntem mai avansaţi, mecanic şi material, cu atît sîntem mai departe de esenţa reală a lumii, de sfinţenie.
  (Petre Ţuţea)
 74. iubire şi suferinţă. Şi convingerea mea este că suferinţa rămîne totuşi cea mai mare dovadă a dragostei lui Dumnezeu. (Petre Ţuţea)
(profund, adevarat, dureros  . . . autentic romanesc!)
Probabil n-au rămas decât lacrimi. Oare putem râde?
ROST... de Dan Puric
Inegalabilul crestin-ortodox autentic Dan Puric 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dan_Puric

               Cand te desparti din vina ta, încerci o vreme sa te lupti cu ireversibilul, îti dai seama ca n-are sens, te lamentezi de forma si renunti. Cand te desparti din vina celuilalt, ai nevoie de o perioada de timp ca sa întelegi ce s-a întamplat. Iei povestea de la capat, pas cu pas si te chinui sa pricepi ce n-a fost bine si unde ar fi trebuit ca lucrurile sa apuce pe alt drum.
           La fel se întampla si atunci cand te desparti de tara ta. Dezamagit, înselat, manios, îndurerat. Nu ti-e usor s-o lasi. Tara si mama nu ti le alegi. Te asezi pe celalalt mal al lumii si cauti raspunsul: ce s-a întamplat cu tara mea de-am fost nevoit s-o parasesc.
           Romaniei i-a disparut rostul. E o tara fara rost, în orice sens vreti voi. O tara cu oameni fara rost, cu orase fara rost, cu drumuri fara rost, cu bani, muzica, masini si toale fara rost, cu relatii si discutii fara rost, cu minciuni si înselatorii care nu duc nicaieri.
         Exista trei mari surse de rost pe lumea asta mare: familia, pamantul si credinta
         Batranii. Romania îi batjocoreste cu sadism de 20 de ani. Îi tine în foame si în frig. Sunt umiliti, bruscati de functionari, uitati de copii, calcati de masini pe trecerea de pietoni. Sunt scosi la vot, ca vitele, momiti cu un kil de ulei sau de malai de care, dinadins, au fost privati prin pensii de rahat. Vite slabe, flamande si batute, asta au ajuns batranii nostri. Caini tinuti afara iarna, fara macar o mana de paie sub ciolane.
          Dar, ce e cel mai grav, sunt nefolositi. O fonoteca vie de experienta si întelepciune a unei generatii care a trait atatea grozavii e stearsa de pe banda, ca sa tragem manele peste. Fara batrani nu exista familie. Fara batrani nu exista viitor.                 
        Pamantul. Care pamant? Cine mai e legat de pamant în tara aia? Cine-l mai are si cine mai poate rodi ceva din el? Majestatea Sa Regele Thailandei sustine un program care se intituleaza "Sufficiency Economy", prin care oamenii sunt încurajati sa creasca pe langa case tot ce le trebuie: un fruct, o leguma, o gaina, un purcel. Foarte inteligent. Daca se întampla vreo criza globala de alimente, thailandezii vor supravietui fara ajutoare de la tarile "prietene".
        La noi chestia asta se numeste "agricultura de subzistenta" si lui tanti Europa nu-i place. Tanti Europa vrea ca taranii sa-si cumpere rosiile si soriciul de la hypermarketuri frantuzesti si germane, ca d-aia avem UE. Cantatul cocosilor dimineata, latratul vesel al lui Grivei, grohaitul lui Ghita pana de Ignat, corcodusele furate de la vecini si iazul cu salcii si broaste sunt imagini (divine intr-o lume imuna la normalitate cauzata de secularizare si europenizare fortata/neinteleasa/comercializata) pe care "castratii" de la Bruxelles nu le-au trait, nu le pot întelege si, prin urmare, le califica drept niste arhaisme barbare. Sa dispara!
         Din betivii, lenesii si nebunii satului se trag astia care ne conduc acum. Neam de neamul lor n-a avut pamant, ca nu erau în stare sa-l munceasca. Nu stiu ce înseamna pamantul, cata liniste si cata putere îti da, ce povesti îti spune si cat sens aduce fiecarei dimineti si fiecarei seri. I-au urat întotdeauna pe cei care se trezeau la 5 dimineata si plecau la camp cu ciorba în sufertas. Pe toti gangavii si pe toti puturosii astia i-au facut comunistii primari, secretari de partid, sefi de puscarii sau de camine culturale. Pe toti astia, care au neamul îngropat la marginea cimitirului, de mila, de sila, crestineste. 
          Credinta. O mai poarta doar batranii si taranii, cati mai sunt, cat mai sunt. Un strai vechi, cusut cu fir de aur, un strai vechi, greu de îmbracat, greu de dat jos, care trebuie împaturit într-un fel anume si pus la loc în lada de zestre împreuna cu busuioc, smirna si flori de camp. Pus bine, ca poate îl va mai purta cineva. Cand or sa moara oamenii astia, o sa-l ia cu ei la cer pe Dumnezeu. 
          Avem, în schimb, o varianta moderna de credinta, cu fermoar si arici, prin care ti se vad si tatele si portofelul burdusit. Se poarta la nunti, botezuri si înmormantari, la alegeri, la inundatii, la sfintiri de sedii si aghesmuiri de masini luxoase, la pomenirea eroilor Revolutiei. Se accesorizeaza cu cruci facute în graba si cu un "Tatal nostru" spus pe jumatate, ca trebuie sa raspunzi la mobil. Scuze, domnu parinte, e urgent.
          Fugim de ceva ca sa ajungem nicaieri. Ne vindem pamantul sa faca astia depozite si vile de neam prost pe el. Ne sunam bunicii doar de ziua lor, daca au mai prins-o. Bisericile se înmultesc, credinciosii se împutineaza, sfintii de pe pereti se gandesc serios sa aplice pentru viza de Canada .
          Fetele noastre se prostitueaza pana gasesc un italian batran si cu bani, cu care se marita. Baietii nostri fura bancomate, joaca la pokere si beau de sting, pentru ca stiu de la televizor ca fetele noastre vor bani, altfel se prostitueaza pana gasesc un italian batran cu care se marita. Parintii nostri pleaca sa culeaga capsuni si sa-i spele ... pe vestici. Iar noi facem infarct si cancer pentru multinationalele lor, conduse de securistii nostri. 
         Suna-ti bunicii, pune o samanta într-un ghiveci si aprinde o lumanare pentru vii si pentru morti.Sfântul Nicolae Velimirovici
CREDINŢA SFINŢILOR
Catehismul Bisericii Ortodoxe

TEXTE ALESE DIN SFÂNTA TRADIŢIE. CUVINTE ALE SFINŢILOR

Despre credinţă, nădejde şi dragoste
„Nimeni nu poate dobândi dragostea desăvârşită decât numai prin credinţă curată şi nădejde tare.” Sfântul Simeon Noul Teolog
Despre păcat şi virtute
„Pe lângă păcat vine moartea: lângă poruncile lui Dumnezeu se află viaţa veşnică.” Sfântul Vasile cel Mare
Despre păcat
„Ce este păcatul? Gânduri, cuvinte şi fapte rele.” Sfântul Simeon Noul Teolog
Despre soarta păcătosului
„Când un copil moare în pântecele mamei sale, este îngropat în pământ. Astfel pleacă din întuneric în întuneric. Asemeni şi cel păcătos trăieşte în întuneric în lumea aceasta, iar după moarte merge într-o beznă mult mai întunecată şi mai înfricoşătoare.” Sfântul Macarie cel Mare
Despre sarcina uşoară
„Noi îndepărtăm de la noi sarcina cea uşoară a osândirii de sine şi ne împovărăm cu sarcina cea grea a îndreptăţirii de sine.” Avva Ioan
Despre rugăciune
„Cercetaţi-vă păcatele zi de zi, rugându-vă lui Dumnezeu şi El le va ierta.” „Sileşte-te la multe rugăciuni, căci rugăciunea este lumină pentru suflet.” Avva Isaia
Despre îngerii din preajma noastră
„Să ne ruşinăm faţă de îngeri mai mult decât faţă de oameni, căci sunt mulţi îngeri în jurul nostru.” „Păziţi-vă de orice faptă ruşinoasă.”
Despre rugăciune
„Cere de la Dumnezeu nu din cele minunate, ci ceea ce este de folos (pentru mântuire).” „Vorbeşte mai mult cu Dumnezeu, iar cu oamenii mai puţin.”
Urăşte păcatul
„Acela care nu urăşte păcatul, se numără cu păcătoşii, chiar şi atunci când nu păcătuieşte.” „Fiecare păcat este o armă cu care îl înarmăm pe diavol împotriva noastră.”
Rugăciunea la vreme de boală
„În vreme de boală, înmulţeşte rugăciunea înainte să chemi medicul.”
Biserica
„Iubeşte Biserica lui Dumnezeu, dar încearcă să ridici înlăuntrul tău biserică lui Dumnezeu.”
Sfântul Nil Sinaitul
Teama pentru trup
„Teama pentru trup poate fi atât de mare încât oamenii, din pricina ei, să nu fie în stare să săvârşească nimic din cele vrednice de laudă şi cinstire, însă când frica pentru trup lasă loc fricii pentru suflet, atunci frica pentru trup se topeşte precum ceara din pricina căldurii.” Sfântul Isaac Sirul
Darurile lui Dumnezeu
„Fiecare dar de la Dumnezeu se pierde dacă noi nu îl folosim spre slava lui Dumnezeu, ci spre slava de sine.”
Despre Revelaţie
„Pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu este nevoie de descoperire de sus.” „Fără Dumnezeu nu-L putem cunoaşte pe Dumnezeu.”
Despre moarte
„Pe patul de moarte muribundul îşi revede întreaga sa viaţă foarte limpede... iar sufletul său se umple de o spaimă cumplită. Odată, astfel se va întâmpla şi cu noi.” Sfântul Tihon de Zadonsk
Credinţa şi faptele
„În viaţă nu-i de folos îndrumarea plină de râvnă fără de credinţă. Nici nu este îndeajuns dreapta mărturisire de credinţă lipsită de fapte bune, ca să ne putem înfăţişa înaintea chipului lui Dumnezeu, căci este nevoie de amândouă pentru zidirea dreptului Dumnezeu.” Sfântul Sava, primul Arhiepiscop al Serbiei
Învăţaţi-i pe toţi cei din casa voastră
„Să repetaţi acasă familiei voastre toate cele ce le-aţi auzit ziua la biserică.”
Sărăcia
„Sărăcia nu este rea. Numai păcatul este rău. Bogăţia în sine nu este bună.”
Recunoştinţa
„Este uşor să fii recunoscător lui Dumnezeu pentru bunăstare, însă să te arăţi cu suflet înalt în necaz înseamnă să-i aducem bucurie lui Dumnezeu şi să ruşinăm pe diavol. Cel care rabdă în vreme de necaz aducând mulţumită lui Dumnezeu primeşte cununa mucenicilor.”
„Ascultaţi poruncile lui Dumnezeu şi El va auzi rugăciunile voastre.” Sfântul Ioan Gură de Aur
„Nimeni nu se poate mântui dacă nu este în Biserică, aşa precum nimeni nu s-a putut mântui din cei care nu au fost în Arca lui Noe.” Sfântul Dimitrie de Rostov
 „Necunoaşterea Sfintei Scripturi este necredinţă faţă de propria persoană.” Sfântul Epifanie de Salamina.

 

Simplitate

Sursa: http://www.orthograffiti.ro/
Constantin Brancusi "Masa tacerii"  http://ro.wikipedia.org/wiki/Masa_t%C4%83cerii

              Dacă nu poți explica simplu un lucru, probabil că nu l-ai înțeles suficient de bine. Neștiința, necunoașterea, nesiguranța și toate cele care se împotrivesc adevăratei înțelegeri se ascund în multă și încurcată filosofie. Adevărul se face cunoscut în evidențe. Simplu și fără multă încurcătură.
              Când văd pe cineva explicând în așa fel încât doar el înțelege, primul lucru la care mă gândesc este „săracul de el, cum se ascunde în spatele dicționarului”. Când spui adevărul, nu te temi de înțelegerea celorlalți, ci te bucuri de ea. Nu te temi că-ți va fi pusă la îndoială poziția sau discursul. Nu te temi de întrebări pe marginea a ceea ce spui. E greu să-ți aperi propria poziție dobândită prin diverse tertipuri și să spui adevărul în același timp. Ca să poți spune mereu Adevărul, ar trebui să-ți schimbi toată viața, făcându-te următor Lui și nu să încerci să-l schimbi după mintea ta. Iar la asta se ajunge prin simplitate și simplificare. Minciuna și înșelarea au nevoie de multe complicări ca să poată ameți mintea omului.
               „Simplitatea nu este un țel. Ajungi la simplitate dacă te apropii de tâlcul adevărat al lucrurilor”, spunea un mare om, care s-a apropiat frumos de Dumnezeu. Un om care a vrut să priceapă tâlcul simplu și adevărat al lucrurilor, cioplindu-le în lemn, în piatră și în metal. Îi putem admira și azi „Poarta sărutului”, care arată esența dragostei dintre bărbat și femeie, și „Masa tăcerii”, care este o altă cină de taină, sau „Coloana infinitului”, care ne arată toată istoria omenirii.
„Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului și al pământului, căci ai ascuns acestea de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor”, spune Hristos, arătând cum anume se ajunge la adevăratul tâlc al lucrurilor. Lucrurile cele mai importante în viață nu au nevoie de multă școală. Au nevoie în schimb de a ne descălța de praful zilnic când ne apropiem de ele și a le primi cu toată luarea aminte. Tocmai ca să nu ne putem lăuda că prin vreun merit al nostru am ajuns să înțelegem esența lucrurilor, ni se arată atât de simplă.
                Așadar, data viitoare când cineva încearcă să vă explice ceva alambicat și încurcat în așa fel încât să nu înțelegeți nimic, dar să vă minunați de modul în care știe să vorbească, nu vă temeți să vă ridicați și să-i cereți să explice pe înțeles. Iar dacă nu poate, aveți tot dreptul să vă îndoiți de faptul că știe despre ce vorbește. Tot ce este adevărat și esențial poate fi spus simplu. Labirinturile sunt făcute nu pentru a descoperi ceva, ci pentru a-i pierde pe cei care s-ar încumeta să intre în ele. Cu atât mai mult labirinturile făcute pentru minte sunt mai periculoase, pentru că vor să piardă mințile oamenilor și odată cu ele și inimile lor.
Ierod. Serafim Pantea

 

Sărbătoarea Numelui 

Sursa: http://www.orthograffiti.ro/

Sfintii Ingeri - pazitorii vesniciei noastre

                                                       Sărbătoarea Numelui
                                         - despre însemnătatea zilei onomastice -

                   În ziua sărbătorii numelui, omul primeşte la sine, sub acoperişul său, pe pământ, pentru o zi întreagă, toată strălucirea cerului. Heruvimii cei cu ochi mulţi, serafimii cei cu câte şase aripi, îngerii cu picioare goale, îngerii păzitori ai părinţilor noştri, ai prietenilor noştri, ai satului, ai bisericii noastre… Dar asta nu e totul. Odată cu îngerii, coboară din cer şi ceilalţi sfinţi, mărturisitorii, mucenicii, rudele decedate, vecinii îngropaţi de veacuri lângă noi şi toţi fraţii creştini morţi în apropiere sau care poartă acelaşi nume cu cel al sfântului nostru. Toţi sunt acolo. Toţi locuitorii de odinioară. Fiindcă toţi sunt invitaţi la sărbătoarea numelui nostru.            

               În acea zi de sărbătoare, acoperişul casei noastre este deschis, ca un capac ridicat. Acoperişul nostru de şindrilă este înlăturat ca lespedea ce acoperea mormântul lui Hristos. Casa noastră este deschisă spre înălţimi. Şi noi, sărmanii oameni de lut, ne alăturăm îngerilor şi ne amestecăm cu ei, cu sfinţii, cu nenumăratele divinităţi. Şi cerul şi pământul sunt în casă, amestecate aşa cum se amestecă într-un estuar apele dulci ale fluviului cu apele sărate ale oceanului, pentru a forma o singură apă. Fiindcă sărbătoarea este dublă. Cerul sărbătoreşte sfântul, iar pământul pe cel care poartă numele sfântului. Şi cum orice sfânt a fost odinioară om pe pământ, şi cum cel ce poartă numele sfântului va fi într-o zi în cer, cerul însuşi se amestecă cu pământul. Împreună alcătuiesc o singură plămadă, aşa cum apa şi făina se amestecă făcând o singură pâine în focul credinţei. Lutul pământului se amestecă cu azurul cerului. Nu mai este decât o singură familie în acelaşi timp în cer şi pe pământ, la noi, acasă, sub acoperişul nostru. Nici unul din vecini nu uită să ne viziteze în ziua aceea. Chiar dacă nu ne iubeşte în mod deosebit. Chiar dacă nu ne este îndeosebi prieten: totuşi vine. Vine cu bucurie. Şi cu voioşie. Fiindcă ştie că va fi în compania îngerilor, a heruvimilor, a sfinţilor, a mucenicilor şi a tuturor rudelor noastre răposate şi îngropate de veacuri în toate cimitirele româneşti şi ortodoxe de la noi. Toţi cetăţenii pământului se găsesc deodată în tovărăşia cetăţenilor cerului. Şi aceasta datorită Sărbătorii Numelui. Aşa cum, după Schimbarea la Faţă a lui Hristos pe Muntele Tabor, toţi apostolii au avut o pregustare a ceea ce va fi viaţa lor viitoare în cer, tot aşa şi noi, sărmanii creştini de pe versantul răsăritean al Carpaţilor, avem în ziua sărbătorii numelui nostru, o pregustare a vieţii viitoare şi a cerului. Când toţi şi toate vor fi împreună. Când nu va mai fi nici cer, nici pământ, nici lună, nici împărţire. Pentru că nu va mai fi nici noapte, nici zi, nici lună, nici soare. Fiindcă lumina lui Dumnezeu va străluci pretutindeni şi peste toate, şi stelele vor fi de prisos. Zilele şi nopţile vor fi şi ele de prisos, pentru că timpul va fi abolit şi vom trăi mai presus de timp şi de veacuri, în veşnicie. Ca Dumnezeu. Ca fii ai lui Dumnezeu. Ca moştenitori ai lui Dumnezeu. Iată ce este pentru noi, ortodocșii, Sărbătoarea Numelui. (din „Cum am vrut să mă fac sfânt”) Virgil Gheorghiu

… iar el, Virgil, copil fiind, nu avea o zi onomastică… s-a gândit, în duhul credinţei de acasă, să se facă el sfânt, pentru ca toți ceilalţi cu numele Virgil să-şi aibă ziua lor. Tatăl său, preotul, i-a spus că e foarte simplu… trebuie doar să-şi iubească duşmanii toată viaţa. Dar el nu avea duşmani. Şi iată-l rugându-se lui Dumnezeu să-i dea măcar un duşman…

Diverse sfaturi
Cuviosul Paisie Aghioritul
Sursa: http://sfantulmunteathos.wordpress.com/


✦ Lumea vrea să păcătuiască, dar Îl vrea şi pe Dumnezeu să fie bun. El să ne ierte, iar noi să păcătuim. Noi adică să facem orice vrem, iar Acela să ne ierte. Să ne ierte mereu, iar noi să ne vedem de treaba noastră.
✦ Dacă oamenii nu se vor pocăi, dacă nu se vor întoarce la Dumnezeu, vor pierde viaţa cea veşnică. Omul trebuie ajutat să priceapă sensul cel mai profund al vieţii, să-şi revină, ca să simtă mângâierea dumnezeiască. Scopul omului este şi să urce duhovniceşte, nu numai să nu păcătuiască.
✦ Bunul Dumnezeu ne dă binecuvântările Sale cele bogate. Să nu fim nemulţumitori şi să-L întărâtăm, pentru că vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Dacă nu slăvim pe Dumnezeu, atunci El îngăduie să vină o încercare, ca să preţuim lucrurile. Iar dacă le preţuim, atunci Dumnezeu nu îngăduie să se întâmple.
✦ Bunul Dumnezeu pe toate le va iconomisi în modul cel mai bun, dar este trebuință de multă răbdare și atenție, pentru că de multe ori oamenii, grăbindu-se să descâlcească ițele, mai mult le încâlcesc. Dumnezeu le descâlcește cu răbdare. Aceasta situație nu va dura mult. Dumnezeu va lua mătura…
✦ Dumnezeu este bun, El vrea ca toți să ne mântuim. Dacă ar fi fost să se mântuiasca numai puțini, atunci de ce S-ar mai fi răstignit Hristos? Poarta Raiului nu este strâmtă. Îi încape pe toți oamenii care se pleacă cu smerenie și nu sunt umflați de mândrie. Numai să se pocăiască, adică să-I dea lui Hristos povara păcatelor lor, după care vor putea trece ușor prin poartă. După aceea avem și îndreptățirea că suntem făcuți din pământ, nu suntem numai duh, ca Îngerii. Dar suntem fără de răspuns atunci când nu ne pocăim și nu ne apropiem cu smerenie de Mântuitorul nostru. Tâlharul de pe Cruce numai un iarta-mă a spus și s-a mântuit.
✦ Mântuirea omului depinde de secundă, nu de minut. Omul se mântuiește chiar și cu un singur gând smerit, în timp ce, dacă aduce un gând de mândrie, le pierde pe toate.
✦ Trebuie să ne mântuim numai din mărinimie. Nu există durere mai mare pentru Dumnezeu decât aceea de a-l vedea pe om în iad. Cred că de vom avea recunoștință față de multele binecuvântări ale lui Dumnezeu și o purtare smerită și cu dragoste față de chipurile Lui, care sunt semenii noștri, împreună cu puțina nevoință făcută cu mărime de suflet, este îndeajuns ca să avem sufletul odihnit atât în viața aceasta, cât și în cealaltă.
✦ Chiar dacă suntem răniți, nu trebuie să ne pierdem sângele rece, ci să cerem ajutorul lui Dumnezeu și să continuăm nevoința cu bărbăție. Păstorul Cel Bun va auzi și se va grăbi îndată spre ajutor, precum ciobanul atunci când va auzi vreun miel că zbiară disperat din pricina vreunei răniri sau a vreunei mușcături de lup sau de câine.
✦ I-am iubit și m-a durut mai mult pentru cei care au avut cândva o viață vrednică de plâns, dar acum se nevoiesc, decât pe cei care nu sunt chinuiți de patimi. Pe unii ca aceștia îi am mereu în minte. Pe cioban îl doare mai mult de mielul rănit sau bolnav și-l îngrijește în mod deosebit, până ce se va însănătoși și el.
✦ Iar dacă ne nevoim cum trebuie, dar nu vedem nici o sporire, de multe ori se întâmplă aceasta: demonul, fiindcă i-am declarat război, a cerut întăriri de la Satana. Astfel, dacă anul trecut ne-am luptat cu un demon, anul acesta ne luptăm cu 50, la anul ne vom lupta cu mai mulți etc. Lucrul acesta nu ne îngăduie ca să vedem sporirea, ca să nu ne mândrim.
✦ Vom vedea evenimente înfricoşătoare. Se vor da lupte duhovniceşti. Sfinţii se vor sfinţi mai mult şi spurcaţii se vor spurca şi mai rău. Cu toate acestea, înlăuntrul meu simt o mângâiere. Aceasta este o furtună şi numai nevoinţa are valoare, pentru că acum nu avem vrăjmaş pe Ali-Paşa sau pe Hitler sau pe Musolini, ci pe diavolul. De aceea vom avea şi răsplată cerească. Fie ca Bunul Dumnezeu să pună în valoare răul, prefăcându-l în bine! Amin.
✦ O, de am înţelege îndelunga răbdare a lui Dumnezeu! O sută de ani a trebuit să treacă până să se facă corabia lui Noe. Oare nu putea Dumnezeu să facă repede o corabie? Putea, dar l-a lăsat pe Noe să se ostenească o sută de ani ca să înţeleagă şi ceilalţi şi să se pocăiască.
✦ Să ne rugăm lui Dumnezeu să dea pocăinţă lumii, ca să scăpăm de urgia cea dreaptă a Lui. Urgia viitoare a lui Dumnezeu nu se poate înfrunta altfel decât numai prin pocăinţă şi prin păzirea poruncilor Lui.
✦ Trec anii, și ce ani grei sunt! Nu s-au terminat problemele. Cazanul fierbe. Dacă cineva nu este puțin întărit, cum va putea, oare, înfrunta o situație grea? Dumnezeu nu i-a făcut pe oameni nepricopsiți. Trebuie să cultivăm mărinimia.
✦ Cel ce este cu luare-aminte și ia în serios problema mântuirii sufletului său, se nevoiește, sporește, rodește, se hrănește duhovnicește și se bucură îngerește.
✦ Cu cât se depărtează cineva de Dumnezeu, cu atât lucrurile se complică mai mult. Se poate ca cineva să nu aibă nimic, dar dacă Îl are pe Dumnezeu, nu mai doreşte nimic. Acesta este adevărul! Iar dacă le are pe toate şi nu Îl are pe Dumnezeu, este chinuit înlăuntrul său. De aceea, fiecare pe cât poate să se apropie de Dumnezeu. Numai lângă Dumnezeu află omul bucuria cea adevărată şi veşnică. Otravă gustăm atunci când trăim departe de dulcele Iisus.
✦ Cel care este depărtat de Dumnezeu primeşte înrâurirea diavolească, în timp ce acela care este aproape de Dumnezeu primeşte Harul dumnezeiesc. Cine are Harul lui Dumnezeu, i se va mai adăuga. Iar cel ce are puţin şi-l dispreţuieşte, i se va lua şi acesta. Harul lui Dumnezeu lipseşte de la oamenii contemporani, pentru că prin păcat alungă şi puţinul pe care îl au. Iar când pleacă Harul dumnezeiesc, atunci toţi diavolii se năpustesc în lăuntrul omului.
✦ Potrivit cu îndepărtarea lor de Dumnezeu oamenii simt mâhnire şi în această viaţă, iar în cealaltă vor trăi mâhnirea cea veşnică. Pentru că încă din viaţa aceasta gustă cineva, într-o oarecare măsură, potrivit cu cât trăieşte el după voia lui Dumnezeu, o parte din bucuria Raiului. Fie că vom trăi o parte a bucuriei Raiului încă de aici şi vom merge şi noi în Rai, fie vom trăi o parte a iadului şi – Doamne fereşte! – vom merge în iad. Raiul este acelaşi lucru cu bunătatea, iar iadul este totuna cu răutatea.

Cuvinte cu bucurie

Sursa: http://www.orthograffiti.ro/

Sf. Ioan din Kronstadt  http://ro.orthodoxwiki.org/Ioan_din_Kronstadt

           Pământul pare o masă pregătită pentru cel mai variat și bogat ospăţ . Privesc lumea, aşa cum a zidit-o Dumnezeu, descoperind pretutindeni neasemuita dărnicie a Creatorului, vădită şi în felul cum a înzestrat natura. Pământul, cât este de întins, pare o masă pregătită pentru cel mai bogat, mai îmbelşugat şi mai variat ospăţ, aşa cum numai cel mai iubitor şi mai generos amfitrion putea să o pregătească. Adâncurile apelor oferă de asemenea omului hrană din belşug. Şi ce să mai vorbim despre animalele patrupede, despre păsări. Ele îi pun omului la îndemână, cu aceeaşi generozitate, hrană şi îmbrăcăminte. Nenumărate sunt darurile Domnului. Priviţi numai câte nu ne oferă pământul vara şi toamna? Cuvine-se ca tot creştinul şi mai ales preotul să imite dărnicia lui Dumnezeu! Fie ca masa ta să fie întinsă asemenea mesei Domnului! Zgârcitul este vrăjmaşul Domnului.

            Să ne bucurăm de razele soarelui
            Datu-ne-a Domnul din bunătatea Sa, deşi nu ne-am arătat vrednici de ea, să vedem soarele, să ne bucurăm de razele lui. Lumina soarelui să-ţi fie chezăşie, dar mai cu seamă lumina lină a Sfintei slave a Tatălui ceresc, a Fiului Său, Unul-Născut, cea care ne-a fost dată nouă, şi Duhul dragostei dat inimilor noastre.
           O, Doamne, în câtă frumuseţe Te-ai îmbrăcat!
           Dacă oamenii, fiinţe slabe, repede trecătoare, muritoare, fac atâtea fapte mari şi minunate, graţie talentului şi însuşirilor cu care i-a înzestrat Dumnezeu, dacă uneori milioane de oameni se supun unui singur om, de ce nu s-ar cuveni oare să ne supunem cuvântului Celui ce îi aduce la viaţă pe toţi oamenii?
          Ţineţi minte cuvintele sutaşului: „Eu” – spunea el – „sunt om pus sub stăpânire, având sub mine ostaşi şi zic acestuia: Du-te, şi se duce, şi altuia: Vino, şi vine, şi slugii mele: Fă aceasta, şi face” (Luca 7, 8). Mai departe: dacă multe animale sunt înzestrate cu priceperea de a face lucruri uimitoare, pe care nici omul nu le poate face – animale pe care le călcăm în picioare, care sunt atât de neînsemnate şi de firave, ce n-ar putea face Atot-făcătorul, Cel care ne-a înzestrat din belşug cu tot felul de priceperi, îndemânări şi posibilităţi?
          Dacă nişte plante neînsufleţite, care astăzi sunt şi mâine se aruncă în cuptor (cf. Matei 6, 30), se alcătuiesc după cuvântul Lui în forme atât de frumoase şi de gingaşe, dacă vedem toată materia supunându-se cuvântului Lui, voinţei Sale de a se transforma la infinit (prin mijlocirea a numai cinci stihii), cine oare, văzând toate acestea, ar mai sta să ceară dovezi ale Atotputerniciei Sale? Minunate sunt lucrurile Tale, Doamne, la fiecare pas şi în fiecare clipă!
          Umpli cerul şi pământul de slava înţelepciunii Tale, a bunătăţii Tale, a atotputerniciei Tale! Tu nu eşti numai Demiurgul cel mai înţelept, Cel ce Te arăţi necontenit ca Demiurg înţelept; Tu ai dat şi făpturilor Tale însuşirea de a crea şi ele creează, prin puterea pe care le-a dat-o slava Ta, lucruri minunate şi de folos! O, Doamne, în câtă frumuseţe Te-ai îmbrăcat! Ce mult ne-am înjosit pe noi înşine, natura noastră, prin păcate. Dar cât de mult ne preţuieşti, Doamne, şi pe ce înaltă treaptă ne vede ochiul Tău! Pentru noi, Dumnezeu nu L-a cruţat pe Fiul Său. L-a făcut să ia trupul nostru, firea noastră, pentru a ne mântui.
           Ne-a pregătit, încă de la întocmirea lumii, împărăţie veşnică; de întoarcerea noastră se bucură îngerii cei buni după fire. Iar noi ce facem? Nici măcar nu vrem să ştim de toate acestea, ne înjosim din ce în ce mai rău, ne distrugem sufletul cu tot felul de vicii şi împătimindu-ne de toate cele ale lumii. Nespus de trist este să vezi aşa omul, făptură creată după chipul lui Dumnezeu, îndeosebi creştinul, cel ce s-a învrednicit de o asemenea înaltă chemare, pe care Dumnezeu îl cinsteşte atât de mult, dăruindu-i cu toate bunătăţile.
          În așteptarea unei bucurii și mai mari
          Ce văd când privesc lumea creată de Dumnezeu? Văd cât este de vastă, văd pretutindeni, în regnul animal, viaţa pulsând vioi printre patrupede, printre reptile, insecte şi păsări şi printre peşti. Te întrebi de ce viaţa oamenilor este atât de tristă, strâmtorată, plină de amărăciuni, mai cu seamă a celor înclinaţi spre evlavie. Domnul a răspândit peste tot, din belşug, viaţă, mulţumire, bucurie şi toate făpturile, în afară de om, Îl preaslăvesc pe Creator vesele, bucurându-se de viaţă. Oare de ce viaţa omului se desfăşoară cu totul altfel decât a celorlalte făpturi? Nu este oare şi el zidirea aceluiaşi Demiurg?
         Explicaţia e simplă. Viaţa noastră este otrăvită fie de noi înşine, prin păcat, fie de vrăjmaşul cel fără de trup, acesta „ocupându-se” mai cu seamă de cei ce vor să ducă o viaţă mai râvnitoare. Viaţa omului, a creştinului adevărat, aparţine viitorului, veacului ce va să vină. Acolo îl aşteaptă toate bucuriile, deplina fericire. Aici pe pământ nu este decât un surghiunit, care îşi ispăşeşte pedeapsa. Uneori, natura toată i se ridică împotrivă, din cauza păcatelor, ca să nu mai vorbim de duşmanul său învederat, diavolul, care „umblă răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită” (I Petru 5, 8). Aşa că nu mă tulbur când văd peste tot în lume bucurie şi mulţumire, chiar dacă de multe ori n-am de ce să mă bucur şi privesc cu mâhnire la creaturile lui Dumnezeu care se bucură în tot largul. Mi s-a pus la spate, pentru păcatele mele, un gâde care nu mă părăseşte o clipă şi nu încetează să mă lovească. Dar îmi va veni şi mie cândva vremea să mă bucur; nu aici însă, ci în lumea de dincolo.                                         CUGETARI 1. "Pentru a fi in adevar om, trebuie sa te gandesti la doua lucruri: ca atatia oameni au fost, ca sa fii tu si ca tu insuti esti ca sa fie dupa tine atatia oameni." ( Nicolae Iorga )  
 2. "Omul nu poate descoperi noi oceane, cata vreme nu are curajul de a pierde din vedere taramul."(Andre Gide)
 3. "Posibilul intreaba Imposibilul: Unde stai? Imposibilul raspunde: In visurile slabanogilor!" ( R. Tagore)                      
 4. "Experienta este cel mai dur profesor, pentru ca intai iti da testul si apoi iti spune care era lectia!" (Vernon Law)
 5. "Esentiala este intrebuintarea vietii, nu durata sa." (Seneca)  
 6. "Rasul e ca stergatorul de parbriz: nu opreste ploaia, dar iti permite sa iti vezi de drum." ( Jeanne Wasbro)
 7. "Daca tu crezi ca poti sa realizezi ceva, sau daca crezi ca nu poti, ai dreptate in ambele cazuri." ( Henry Ford)  
 8. "Succesul inseamna a fi in stare sa mergi din esec in esec, fara sa-ti pierzi entuziasmul." ( Winston Churchil)  
 9. "Cea mai mare descoperire a generatiei mele este faptul ca oamenii isi pot schimba viata daca isi schimba felul de a gandi." ( William James) 
 10. "Nu cunosc solutia pentru a atinge succesul, dar stiu ca pentru a esua e suficient sa incerci sa multumesti pe toata lumea."(Bill Cosby) 
 11. "A fi impreuna este un inceput, a ramane impreuna este un progres, a lucra impreuna este un succes." (Henry Ford) 
 12. "Ai mii de motive să eșuezi în viață, dar nici măcar o singură scuză." (Rudyard Kipling)
 13. "Pastreaza-ti emotiile pentru lucrurile care le merita." (Titu Maiorescu)
 14. "Pentru a fi in adevar om, trebuie sa te gandesti la doua lucruri : ca atatia oameni au fost, ca sa fii tu si ca tu insuti esti ca sa fie dupa tine atatia oameni." ( Nicolae Iorga ) 
 15. Nu uita ca si cei mai frumosi trandafiri au spini. 
 16. Ai invins? - Continua! Ai pierdut? - Continua! [Pierre de Coubertin] 
 17. Danseaza ca si cum nimeni nu s-ar uita. [Mark Twain] 
 18. Sa nu uiti sa zambesti, caci zambetul poate sfarama chiar si cea mai dura piatra. 
 19. Zambeste intotdeauna, chiar daca lacrimile iti inunda ochii. 
 20. Adevarul exista intotdeauna, numai minciuna se inventeaza. 
 21. Sa iubesti pe cineva inseamna sa ii dai sansa sa te distruga si sa ai incredere ca nu o va face. 
 22. Tot ceea ce-ti poti imagina, este real [Picasso] 
 23. Daca lupti poti sa pierzi, daca nu lupti ai pierdut deja. 
 24. Iubirea nu e târg: te iubesc pentru că mă iubești. Iubirea este o certitudine: - te iubesc pentru ca te iubesc! 
 25. Gaseşte curajul de a fi tu însuţi, chiar dacă încă nu ştii cine eşti! 
 26. Spune adevărul şi atunci nu va trebui să ţii minte nimic. 
 27. Prefer să fiu criticat pentru ceea sunt decât iubit pentru ceea ce nu sunt.  
 28. Stai un minut cu mana pe o soba incinsa si ti se va parea c-ai stat o ora. Stai o ora langa o fata frumoasa si ti se va parea c-ai stat un minut. Ei, asta-i relativitatea! [Albert Einstein] 
 29. Nu te iubesc pentru ceea ce ești, ci pentru ceea ce devin când sunt cu tine. 
 30. Prieten adevarat e cel care, chiar daca te cunoaste bine, continua sa te placa. 
 31. Persoana care nu cere nimic, merita totul! 
 32. Doar doua lucruri sunt infinite: Universul și prostia umana, si nu sunt sigur în legatura cu Universul. 
 33. Dacă găsești un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicaieri.
 34.  Întodeauna am fost de părere că e bine să înveți din propriile greseli, așa că am avut tot timpul grijă să fac destule. 
 35. Uneori vezi viata cu alti ochi, poate maine nu o sa o mai vezi. Despre credinţă, nădejde şi dragoste
„Nimeni nu poate dobândi dragostea desăvârşită decât numai prin credinţă curată şi nădejde tare.” Sfântul Simeon Noul Teolog

„Pe lângă păcat vine moartea: lângă poruncile lui Dumnezeu se află viaţa veşnică.” Sfântul Vasile cel Mare

Despre păcat şi virtute 

Despre păcat

 1. „Ce este păcatul? Gânduri, cuvinte şi fapte rele.” Sfântul Simeon Noul Teolog
  Despre soarta păcătosului
  „Când un copil moare în pântecele mamei sale, este îngropat în pământ. Astfel pleacă din întuneric în întuneric. Asemeni şi cel păcătos trăieşte în întuneric în lumea aceasta, iar după moarte merge într-o beznă mult mai întunecată şi mai înfricoşătoare.” Sfântul Macarie cel Mare
  Despre sarcina uşoară
  „Noi îndepărtăm de la noi sarcina cea uşoară a osândirii de sine şi ne împovărăm cu sarcina cea grea a îndreptăţirii de sine.” Avva Ioan
  Despre rugăciune
  „Cercetaţi-vă păcatele zi de zi, rugându-vă lui Dumnezeu şi El le va ierta.” „Sileşte-te la multe rugăciuni, căci rugăciunea este lumină pentru suflet.” Avva Isaia
  Despre îngerii din preajma noastră
  „Să ne ruşinăm faţă de îngeri mai mult decât faţă de oameni, căci sunt mulţi îngeri în jurul nostru.” „Păziţi-vă de orice faptă ruşinoasă.”
  Despre rugăciune
  „Cere de la Dumnezeu nu din cele minunate, ci ceea ce este de folos (pentru mântuire).” „Vorbeşte mai mult cu Dumnezeu, iar cu oamenii mai puţin.”
  Urăşte păcatul
  „Acela care nu urăşte păcatul, se numără cu păcătoşii, chiar şi atunci când nu păcătuieşte.” „Fiecare păcat este o armă cu care îl înarmăm pe diavol împotriva noastră.”
  Rugăciunea la vreme de boală
  „În vreme de boală, înmulţeşte rugăciunea înainte să chemi medicul.”
  Biserica
  „Iubeşte Biserica lui Dumnezeu, dar încearcă să ridici înlăuntrul tău biserică lui Dumnezeu.”
  Sfântul Nil Sinaitul
  Teama pentru trup
  „Teama pentru trup poate fi atât de mare încât oamenii, din pricina ei, să nu fie în stare să săvârşească nimic din cele vrednice de laudă şi cinstire, însă când frica pentru trup lasă loc fricii pentru suflet, atunci frica pentru trup se topeşte precum ceara din pricina căldurii.” Sfântul Isaac Sirul
  Darurile lui Dumnezeu
  „Fiecare dar de la Dumnezeu se pierde dacă noi nu îl folosim spre slava lui Dumnezeu, ci spre slava de sine.”
  Despre Revelaţie
  „Pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu este nevoie de descoperire de sus.” „Fără Dumnezeu nu-L putem cunoaşte pe Dumnezeu.”
  Despre moarte
  „Pe patul de moarte muribundul îşi revede întreaga sa viaţă foarte limpede... iar sufletul său se umple de o spaimă cumplită. Odată, astfel se va întâmpla şi cu noi.” Sfântul Tihon de Zadonsk
  Credinţa şi faptele
  „În viaţă nu-i de folos îndrumarea plină de râvnă fără de credinţă. Nici nu este îndeajuns dreapta mărturisire de credinţă lipsită de fapte bune, ca să ne putem înfăţişa înaintea chipului lui Dumnezeu, căci este nevoie de amândouă pentru zidirea dreptului Dumnezeu.” Sfântul Sava, primul Arhiepiscop al Serbiei
  Învăţaţi-i pe toţi cei din casa voastră
  „Să repetaţi acasă familiei voastre toate cele ce le-aţi auzit ziua la biserică.”
  Sărăcia
  „Sărăcia nu este rea. Numai păcatul este rău. Bogăţia în sine nu este bună.”
  Recunoştinţa
  „Este uşor să fii recunoscător lui Dumnezeu pentru bunăstare, însă să te arăţi cu suflet înalt în necaz înseamnă să-i aducem bucurie lui Dumnezeu şi să ruşinăm pe diavol. Cel care rabdă în vreme de necaz aducând mulţumită lui Dumnezeu primeşte cununa mucenicilor.”
  „Ascultaţi poruncile lui Dumnezeu şi El va auzi rugăciunile voastre.” Sfântul Ioan Gură de Aur
  „Nimeni nu se poate mântui dacă nu este în Biserică, aşa precum nimeni nu s-a putut mântui din cei care nu au fost în Arca lui Noe.” Sfântul Dimitrie de Rostov
   „Necunoaşterea Sfintei Scripturi este necredinţă faţă de propria persoană.” Sfântul Epifanie de Salamina. 

  Despre credinţă, nădejde şi dragoste Nimeni nu poate dobândi dragostea desăvârşită decât numai prin credinţă curată şi nădejde tare.” Sfântul Simeon Noul Teolog 
  Despre păcat şi virtute Pe lângă păcat vine moartea: lângă poruncile lui Dumnezeu se află viaţa veşnică.” Sfântul Vasile cel Mare 
  Despre păcatCe este păcatul? Gânduri, cuvinte şi fapte rele.” Sfântul Simeon Noul Teolog 
  Despre soarta păcătosului Când un copil moare în pântecele mamei sale, este îngropat în pământ. Astfel pleacă din întuneric în întuneric. Asemeni şi cel păcătos trăieşte în întuneric în lumea aceasta, iar după moarte merge într-o beznă mult mai întunecată şi mai înfricoşătoare.” Sfântul Macarie cel Mare 
  Despre sarcina uşoară Noi îndepărtăm de la noi sarcina cea uşoară a osândirii de sine şi ne împovărăm cu sarcina cea grea a îndreptăţirii de sine.” Avva Ioan 
  Despre rugăciune Cercetaţi-vă păcatele zi de zi, rugându-vă lui Dumnezeu şi El le va ierta.” „Sileşte-te la multe rugăciuni, căci rugăciunea este lumină pentru suflet.” Avva Isaia 
  Despre îngerii din preajma noastră Să ne ruşinăm faţă de îngeri mai mult decât faţă de oameni, căci sunt mulţi îngeri în jurul nostru.” „Păziţi-vă de orice faptă ruşinoasă.” 
  Despre rugăciuneCere de la Dumnezeu nu din cele minunate, ci ceea ce este de folos (pentru mântuire).” „Vorbeşte mai mult cu Dumnezeu, iar cu oamenii mai puţin.” 
  Urăşte păcatul Acela care nu urăşte păcatul, se numără cu păcătoşii, chiar şi atunci când nu păcătuieşte.” „Fiecare păcat este o armă cu care îl înarmăm pe diavol împotriva noastră.” 
  Rugăciunea la vreme de boală În vreme de boală, înmulţeşte rugăciunea înainte să chemi medicul.” 
  Biserica Iubeşte Biserica lui Dumnezeu, dar încearcă să ridici înlăuntrul tău biserică lui Dumnezeu.”Sfântul Nil Sinaitul 
  Teama pentru trup Teama pentru trup poate fi atât de mare încât oamenii, din pricina ei, să nu fie în stare să săvârşească nimic din cele vrednice de laudă şi cinstire, însă când frica pentru trup lasă loc fricii pentru suflet, atunci frica pentru trup se topeşte precum ceara din pricina căldurii.” Sfântul Isaac Sirul 
  Darurile lui Dumnezeu Fiecare dar de la Dumnezeu se pierde dacă noi nu îl folosim spre slava lui Dumnezeu, ci spre slava de sine.” 
  Despre RevelaţiePentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu este nevoie de descoperire de sus.” „Fără Dumnezeu nu-L putem cunoaşte pe Dumnezeu.” 
  Despre moarte Pe patul de moarte muribundul îşi revede întreaga sa viaţă foarte limpede... iar sufletul său se umple de o spaimă cumplită. Odată, astfel se va întâmpla şi cu noi.” Sfântul Tihon de Zadonsk 
  Credinţa şi faptele În viaţă nu-i de folos îndrumarea plină de râvnă fără de credinţă. Nici nu este îndeajuns dreapta mărturisire de credinţă lipsită de fapte bune, ca să ne putem înfăţişa înaintea chipului lui Dumnezeu, căci este nevoie de amândouă pentru zidirea dreptului Dumnezeu.” Sfântul Sava, primul Arhiepiscop al Serbiei 
  Învăţaţi-i pe toţi cei din casa voastră Să repetaţi acasă familiei voastre toate cele ce le-aţi auzit ziua la biserică.” 
  Sărăcia Sărăcia nu este rea. Numai păcatul este rău. Bogăţia în sine nu este bună.” 
  Recunoştinţa Este uşor să fii recunoscător lui Dumnezeu pentru bunăstare, însă să te arăţi cu suflet înalt în necaz înseamnă să-i aducem bucurie lui Dumnezeu şi să ruşinăm pe diavol. Cel care rabdă în vreme de necaz aducând mulţumită lui Dumnezeu primeşte cununa mucenicilor.” 
  Ascultaţi poruncile lui Dumnezeu şi El va auzi rugăciunile voastre.” Sfântul Ioan Gură de Aur 
  Nimeni nu se poate mântui dacă nu este în Biserică, aşa precum nimeni nu s-a putut mântui din cei care nu au fost în Arca lui Noe.” Sfântul Dimitrie de Rostov 
  Necunoaşterea Sfintei Scripturi este necredinţă faţă de propria persoană.” Sfântul Epifanie de Salamina.

     Aforisme sugubete
1.       Cu dra­gostea omori timpul, cu timpul omori dragostea.
2.       În dictatură, cineva te foloseşte cum vrea. În democraţie, ai dreptul să-l alegi pe cel care o să te folosească aşa cum vrea el.
3.       Mai rău decât un prost le­neş e un prost cu iniţiativă.
4.       M-au ur­mă­rit multe gânduri profunde, dar am fost întotdeauna mai iute decât ele.
5.      Întâmplarea e ine­vi­ta­bi­lul apărut din senin.
6.      Dacă şeful e idiot, lasă-l s-o afle de la altul.
7.       Oamenii cu bani sunt de două feluri: apăraţi de poliţie ori căutaţi de poliţie.
8.       Şi în casa de nebuni există vecini.
9.       Oricât te-ai strădui, cineva va munci mai puţin decât tine şi va câştiga mai mult.
10.    Nu salariile-s mici, lunile sunt prea lungi.
11.     Când iubeşti cu adevărat, nici măcar bigudiurile nu te mai sperie.
12.   Principala problemă a omului e că el singur îşi creează probleme.
13.   Dacă nu ai griji şi duşmani, e po­sibil să nu te fi născut.
14.   Cine mun­ceşte toată ziua nu mai are timp să câştige.
15.   Viaţa e liniuţa dintre data naşterii şi data morţii.
16.   Sărăcia nu se vindecă. A dove­dit-o medicina fără plată.
17.   Dacă într-un cuvânt de cinci litere ai comis şase greşeli, una e de prisos.
18.   Un adult e omul care nu mai creşte în înălţime şi începe să crească în lăţime şi grosime.
19.   Prietenii pot fi şi falşi, duşmanii sunt întotdeauna autentici.
20.   Nu-ţi băga în cap toate fleacurile, fiindcă nu-ţi mai rămâne loc pentru prostie.
21.   Un optimist este un om in­su­ficient informat.
22.  Uneori, când începi să frânezi, nu te mai poţi opri din frânat.
23.  Dacă la o întrebare îţi răspunde un filozof, nu mai înţelegi ce-ai întrebat.
24.  Nu-i deloc greu să combini neplăcutul cu inutilul. E doar o chestiune de tradiţie.


Texte alese despre educatie
Sursa: http://www.crestinortodox.ro/credinta-pentru-copii/educatia-copiilor/texte-alese-despre-educatie-79118.html
 
Problemele de educatie au preocupat in chip deosebit pe scriitorii din primele veacuri crestine, ceea ce era de la sine inteles, mai ales ca noua religie, odata cu raspandirea ei, nu putea sa ignore necesitatea cresterii tinerilor in alt duh decat al paganismului. Asa se face ca un Ioan Gura de Aur, bunaoara, va alcatui un tratat intitulat "Despre slava desarta si despre cresterea copiilor". In conditiile de odinioara, cand Biserica aflata la inceputurile ei n-avea alte mijloace de educare a copiilor decat familia, - atunci functionarea unor scoli crestine nu era inca posibila - intelegem ce rol important aveau parintii si mai ales mamele." (Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului)
"A educa copiii cum trebuie, iata toata morala noastra! Casa parinteasca este o gradina in care creste cea mai nobila floare: floarea umana. Pe aceasta o avem de ingrijit. Ea trebuie sa devie tare, pentru a putea purta roade sanatoase." (Carneri)
"A educa e mai greu decat a studia, de aceea sunt putini educatori in multimea de invatati." (Vasile Conta)
"Acolo unde se cere un galben pentru ridicarea de orase, castele, monumente, arsenale - dati o suta pentru cresterea si educatia unui copil!" (Martin Luther)
"Adevaratul educator se ingrijeste mai mult de propriul sau caracter si de propria sa activitate decat de acelea ale copilului." (G.G. Antonescu)
"A-i pedepsi pe copii pentru greseli pe care nu le-au facut sau chiar a-i pedepsi sever pentru niste greseli usoare inseamna sa pierzi cu totul increderea lor." (Jean de La Bruyere)
"Am putea spune, fara sa gresim, ca suntem atata de crestini cata copilarie pura am izbutit sa pastram in noi pana la sfarsitul vietii." (Nichifor Crainic)
"A nu iubi pe parinti este rea vointa; a-si uita sau chiar a se rusina de ei este nebunie." (Seneca)
"Asa dupa cum o mama se coboara la nivelul de intelegere al pruncului ei, fara a inceta sa fie mama, ca sa-l poata ridica treptat la varsta deplinatatii lui, tot astfel si Dumnezeu Se smereste pe Sine, ca sa inalte omul la comuniunea de viata vesnica a Sfintei Treimi. Lepadarea de sine nu inseamna pierderea de putere, ci dobandirea unei puteri spirituale noi, puterea iubirii divine, care depaseste orice egoism individualist sau colectiv si promoveaza daruirea de sine." (Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu)
"As vrea sa facem pe copil sa simta ca-l certam din dragoste, si cum am putea sa facem sa simta aceasta decat prin blandete?" (Turgot)
"A-ti invata copiii sa faca binele inseamna a le lasa mostenirea cea mai pretioasa." (Montegazza)
"Bun lucru este acela de a-i predispune pe copii spre cainta astfel incat, fara teama, cu incredere si lacrimi, sa vina la voi si sa va spuna: "Am facut ceva rau!"" (Sf. Teofan Zavoratul)
"Calea de capetenie pentru o buna-crestere nu este dojana si cearta, ci efortul de a usura drumul spre bine. Trebuie sa destepti in altul dorul de a face bine. Trebuie sa-l ridici, nu sa-l cobori." (Fr. W. Forster)
"Candoarea copilariei se intalneste pe acelasi plan inalt cu sfintenia. Lupta sfantului este aceea de a mentine nivelul initial de candoare. Precum valurile marii macina pe nesimtite tarmul de piatra, tot astfel valurile vietii nimicesc cu timpul blocul de candoare al copilariei." (Nichifor Crainic)
"Capul copilului nu este un vas pe care sa-l umpli, ci o faclie pe care sa o aprinzi astfel incat, mai tarziu, sa lumineze cu lumina proprie." (Plutarh)
"Cand aplicam severitatea unde nu trebuie, nu mai stim s-o aplicam unde trebuie." (Joubert)
"Cat timp tine educatia? Atat cat tine si viata." (Michelet)
"Cea mai buna educatie este ca omul sa se dezobisnuiasca sa faca rau." (Pr. Dumitru Irina)
"Cea mai buna mostenire pe care o puteti lasa copiilor vostri este educatia crestin-ortodoxa. Sa ii invatati adevarurile de baza ale credintei noastre. Sa ii invatati sa fie evlaviosi si sa se roage, din frageda pruncie, atat cu cuvantul vostru, cat mai ales prin exemplul vostru. Degeaba se vor chinui mai tarziu preotii sau profesorii de religie sa ii invete toate acestea, daca nu veti pune voi bazele acestei educatii inca de acasa! Povatuiti-i pe copiii vostri sa traiasca crestineste si cu frica de Dumnezeu. Numai asa puteti spera ca mai tarziu sa fiti mandri de ei si nu sa ajungeti sa plangeti pentru dansii. Daca copiii vostri traiesc cu frica lui Dumnezeu, vor fi si ascultatori, si recunoscatori fata de voi mai tarziu. Daca ii veti invata sa Il iubeasca pe Dumnezeu, atunci cu siguranta ca va vor iubi in mod sincer si pe voi." (Episcopul Irineu)
"Cea mai importanta parte a lucrarii noastre consta in a-i da toate posibilitatile pentru o buna acomodare in viata sociala. Apartinand unei comunitati care se largeste continuu, trecand de la cercul mic familial la scoala, apoi in comunitatea unde va lucra, copilul se va gasi succesiv fata in fata cu probleme diferite, se va confrunta cu incercari pe care trebuie sa le depaseasca, iar noi nu vom fi intotdeauna langa el pentru a-l ajuta sa-si rezolve problemele si sa depaseasca greutatile." (Arhim. Simeon Kraiopoulos)
"Cei ce lipsesc copiii de religie fac o crima fata de viitorul lor de oameni pe aceasta lume si fata de mantuire pentru lumea vesnica; a nu face educatie religioasa copilului e a proceda la o operatie caracterizata de infirmizarea sufletului, e a amputa fiinta omeneasca de ceea ce are mai de pret." (Vasile Bancila)
"Cel care este maestru in educatie poate schimba fata lumii." (Leibnitz)
"Cel dintai scop al unei scoli ar trebui sa fie educatia umana, adica inaltarea, mobilizarea firii omenesti; inaltare inseamna ca omul trece de la frica la curaj, de la lene la munca, de la furie la stapanirea de sine, de la minciuna la adevar." (Nicolae Moisescu)
"Cele mai multe din elementele educatiei se asimileaza pe cale de incredere si de afectiune intre educator si educat. Din acest punct de vedere, nimeni n-a intrecut pe marele Pedagog al crestinismului, Mantuitorul nostru Iisus Hristos, a Carui bunatate, blandete si capacitate de a inspira incredere n-au fost intrecute de nimeni: "Lasati copiii sa vina la Mine!", "Veniti la Mine, caci jugul Meu este bun, iar sarcina Mea e usoara!"; "Oile Mele asculta glasul Meu si Eu le cunosc si ele vin dupa Mine. Eu le dau viata vesnica si in veac nu vor pieri si nimeni nu le va rapi din mana Mea!"" (Ioan 10, 27-28)" (Pr. Prof. Ioan G, Coman)
"Chiar si copiii cei mai mici sunt in stare sa se bucure de momentele linistite." (Elizabeth White)
"Chiar si copiii mici trebuie sa cunoasca Scripturile, bineinteles, la un nivel care le este lor accesibil." (Elizabeth White)
"Cine inchide ochii asupra anilor de educatie din casa si-si pune nadejdea in minutele scolii, fara sa-si dea seama ca scrisul, cititul si socoteala ajuta numai jumatatea stanga a creierului, acela din capul locului osandeste copilul si-i primejduieste viitorul." (Simion Mehedinti)
"Consolidati in sufletele copiilor vostri sentimentele bunei cuviinte si ale decentei. Nu le permiteti sa se arate dezbracati in fata altora. Nu le permiteti sa se dezbrace sau sa se imbrace in fata cuiva. Nu radeti de ei atunci cand se arata a fi rusinosi si pudici. Dimpotriva, sa ii laudati, dand slava lui Dumnezeu ca aveti un astfel de copil. Fiti atenti la orice fel de manifestare a copilului: cum sta, cum merge, cum se aseaza. Fiti atenti la fiecare vorba si miscare. Tot ceea ce se dovedeste a fi necuviincios sa incercati sa rectificati imediat, fara intarziere. Folositi mai intai cuvintele: "Nu este frumos sa faci aceasta, este rusine! Ingerul tau pazitor se va supara, vazand aceasta!". Daca aceasta nu ajuta, atunci, urmatoarea data, trebuie aplicata pedeapsa potrivita acelei fapte." (Episcopul Irineu)
"Copiii au mai multa nevoie de modele decat de critici." (Joubert)
"Copiii au nevoie sa simta de la o varsta cat mai frageda ca fac parte din familia Bisericii." (Elizabeth White)
"Copiii fagaduintei dumnezeiesti trebuie feriti de influente rele." (Richard Wurmbrand)
"Copiii invata compasiunea la fel cum invata toate celelalte lucruri - practicand-o. Copiii trebuie sa invete ca toti avem raspunderea de a avea grija unul de celalalt." (Elizabeth White)
"Copiii nu sunt proprietatea parintilor, ci persoane aparte si irepetabile, care au nevoie de ingrijire deosebita. Iar aceasta ingrijire nu trebuie sa devina opresiva, nici sa serveasca satisfacerii unor scopuri egoiste. Obisnuita tendinta a parintilor de a-si implini in persoana copiilor dorintele si planurile pe care nu au izbutit sa le realizeze ei insisi in viata lor devine adesea chinuitoare pentru copii." (Prof. Dr. Georgios Mantzaridis)
"Copiii sa fie tinuti cat mai aproape de dragostea parinteasca, insa fara a fi alintati. Sa nu ii se satisfaca dorintele sau mofturile care-i molesesc in viata, ci sa li se dea numai ceea ce este de trebuinta. In fata (parintii) sa-i iubeasca cu masura, in taina, sa-i ingrijeasca ca pe sine. Copilul numai cand doarme trebuie dezmierdat, iar cand este treaz trebuie certat. Sa fie mereu supravegheati, ca sa nu capete obiceiuri rele de la altii, ca: fumatul, betia, desfraul, injuratul, invidia, vulgaritatea si tot felul de obraznicii, care pot avea urmari rele in toata viata lor. In general vorbind, cum vor fi crescuti in copilarie si tinerete, asa vor trai la batranete." (Ierom. Nicodim Sachelarie)
"Copiii se conduc prin ratiunea autoritatii, iar tinerii prin autoritatea ratiunii." (Bonald)
"Copiii sunt o oglinda a parintilor, problema copiilor este aproape intotdeauna problema parintilor. Sa se ingrijeasca parintii sa locuiasca Hristos in ei, in inima lor, si atunci din inima lor va trece Hristos si in inima copiilor, fara indoiala." (Parintele Arsenie Muscalu)
"Copiii sunt viitorul - este un cliseu auzit frecvent, insotit intotdeauna de incuviintari din cap si murmure aprobatoare. In practica insa, adultii actioneaza adeseori pe cai care impiedica sau inhiba dezvoltarea gandirii, independentei, creativitatii si principiilor morale ale copiilor. Existenta acestui conflict intre teoria si practica educarii si cresterii copiilor demonstreaza ca, de fapt, cream o lume mai putin ganditoare, mai putin creativa si mai putin morala decat s-ar cuveni, si irosim o imensa bogatie de potential uman ca urmare directa a actiunilor noastre." (John Chaffee)
"Copiii trebuie pregatiti pentru evitarea raului acestei lumi, a ispitirilor si a patimilor ei, dar nicidecum sa se izoleze de ea; trebuie sa le insuflam capacitatea de a infrunta aceasta lume si de a pastra credinta in mijlocul necredintei, curatia in mijlocul murdariei si a pacatului." (Gleb Kaleda)
"Copiii trebuie crescuti pentru ei, nu pentru parinti." (N. Iorga)
"Copilul ajunge pentru parintii sai dupa educatia pe care o capata: rasplata sau pedeapsa." (Petit Senn)
"Copilul este cartea in care citim si in care noi trebuie sa scriem." (R Rosengger)
"Copilul trebuie indrumat sa deprinda buna-cuviinta in cuvant, in imbracaminte, in tinuta, in purtare. La tinerete lucrul acesta e cu atat mai potrivit cu cat atunci e foarte puternica tendinta de a imita, mai ales exterior, iar obiceiurile imprumutate pot, statornicindu-se, sa ramana pentru toata viata." (Dimitri Avdeev)
"Cruzimea naste cruzime si blandetea, blandete. Copiii carora nu li se arata dragoste ajung sa nu mai iubeasca." (H. Spencer)
"Cultivarea respectului fata de parinti si fata de cei mai in varsta are o mare importanta, pentru ca actualele tendinte nivelatoare, uniformizatoare, duc lesne la necuviinta si nerusinare, distrugatoare pentru viata sociala. In vechea literatura greceasca, nerusinarea este prezentata drept cea mai grava boala umana, si din punct de vedere crestin nerusinarea constituie o insusire demonica, care da nastere insensibilitatii si lipsei de scrupule." (Prof. Dr. Georgios Mantzaridis)
"Cum este izvorul, asa e si paraul, cum sunt parintii, asa si copiii." (Campe) "Cuvintele dascalului trebuie sa izvorasca dintr-un suflet recules, senin, armonios, patruns de statornicele idealuri morale si intelectuale ale omenirii, dar si dintr-o minte plina, in curent cu toata miscarea culturala a tarii si a lumii." (Henric Sanielevici)
"Educatia are o dubla menire: pe de o parte sa anuleze pornirile rele, iar pe de alta sa le sadeasca pe cele bune. De aceea este necesar ca ea sa inceapa inca de la cea mai mica varsta a copilariei." (Episcopul Irineu)
"Daca as avea de crescut un copil, de ce m-as ocupa mai intai: sa-l fac om cinstit sau om mare? si mi-am raspuns singur: sa-l fac om cinstit. Mai intai sa fie bun; va fi mare dupa aceea, daca e in stare sa fie. Atat pentru el, cat si pentru mine si pentru toti cei ce-l inconjoara, tin mai mult sa aiba un suflet bun decat sa fie un geniu." (Diderot)
"Daca cineva si-ar parasi copiii si nu i-ar hrani, nici nu i-ar creste n cuviincioasa cinstire de Dumnezeu, ci ar motiva nepurtarea lui de grija, sa fie anatema!" (Canoane, Gangra 15)
"Daca dezvoltam numai fortele fizice ale unui copil, facem dintr-insul un atlet sau un salbatic; de cultivam numai fortele morale, facem un entuziast sau un maniac; daca dezvoltam numai fortele intelectuale, vom avea un om original sau poate un monstru. Daca voim un om complet, trebuie sa ne ingrijim ca o armonie perfecta sa existe in dezvoltarea ce o dam acestor forte." (S. Smiles) "Daca grija pentru educatia copiilor incepe de timpuriu, atunci osteneala parintilor, exemplul lor si bunele invataminte au mare inraurire. Daca dimpotriva, relele apucaturi au patruns in sufletul lor, atunci tirania obiceiului nu mai poate fi invinsa la ei si nu va mai fi niciun leac pentru tamaduirea raului. Pentru a impiedica raul ca sa nu ajunga deprindere, trebuie sa se ia masuri din timp." (Bossuet)
"Dascalul poate invata pe altii, numai atunci cand el insusi invata. In momentul cand invatatorul da cartea la o parte si nu se mai ocupa de autoinstruirea lui, atunci in el a murit dascalul." (Diesterweg, pedagog)
"Din prima varsta dateaza inclinarile omului spre viciu sau spre virtute. Daca chiar de la inceput, din pragul vietii, veti indeparta pe copii de viciu si-i veti conduce pe calea virtutii, veti schimba chiar natura lor prin deprinderile pe care le veti imprima." (Pr. Dumitru Irina)
"Dintre cei care-si iubesc copiii, putini stiu cum sa-i iubeasca cu adevarat. Unii, din prea mare iubire, ii rasfata cand sunt mici; iar cand sunt mari, se cearta cu ei, fiindca sunt rasfatati." (Lord Chesterfield)
"Dintre toate sfintele lucrari, educatia religioasa a copiilor este cea mai sfanta." (Sf. Teofan Zavoratul)
"Dovada educatiei adevarate este veselia si sinceri¬tatea copilului." Q. L. Schwartz)
"Daca grija pentru educatia copiilor incepe de tim¬puriu, atunci osteneala parintilor, exemplul lor si bunele invataminte au mare inraurire. Daca dimpotriva, relele apucaturi au patruns in sufletul lor, atunci tirania obiceiu¬lui nu mai poate fi invinsa la ei si nu va mai fi niciun leac pentru tamaduirea raului. Pentru a impiedica raul ca sa nu ajunga deprindere, trebuie sa se ia masuri din timp." (Bossuet)
"Dascalul poate invata pe altii, numai atunci cand el insusi invata. in momentul cand invatatorul da cartea la o parte si nu se mai ocupa de autoinstruirea lui, atunci in el a murit dascalul." (Diesterweg, pedagog)
"Din prima varsta dateaza inclinarile omului spre viciu sau spre virtute. Daca chiar de la inceput, din pragul vietii, veti indeparta pe copii de viciu si-i veti conduce pe calea virtutii, veti schimba chiar natura lor prin deprinderile pe care le veti imprima." (Pr. Dumitru Irina)
"Dintre cei care-si iubesc copiii, putini stiu cum sa-i iubeasca cu adevarat. Unii, din prea mare iubire, ii rasfata cand sunt mici; iar cand sunt mari, se cearta cu ei, fiindca sunt rasfatati." (Lord Chesterfield)
"Dintre toate sfintele lucrari, educatia religioasa a copiilor este cea mai sfanta." (Sf. Teofan Zavoratul)
"Dovada educatiei adevarate este veselia si sinceritatea copilului." Q. L. Schwartz)
"Educarea copiilor in duhul sanatatii duhovnicesti si sufletesti reale, nu aparente, in duhul adevaratei cucernicii este cu neputinta fara credinta in Domnul Iisus Hristos si fara ajutorul lui Dumnezeu. Numai prin harul lui Dumnezeu sufletul omului se curateste, se lumineaza si se intelepteste. Iar fara har el nu numai ca nu-i in stare sa se desavarseasca, ci nici nu poate sa realizeze intregul tragism al nenorocitei sale stari." (Dr. Dimitri Avdeev)
"Educatia are drept scop formarea caracterului." (Herbert Spencer)
"Educatia este aceea care da stralucire tuturor celorlalte insusiri si le face folositoare celui ce le poseda, pentru ca atrage asupra lui stima si bunavointa tuturor celor cu care vine in contact. Daca are cineva toate celelalte calitati, afara de o buna educatie, ele nu pot decat sa-l faca sa treaca drept un om plin de sine, increzut, superficial sau ridicol." (JOHN Locke)
"Educatia este cauza tuturor lucrurilor, fie ele bune sau rele." (Sf. Teofan Zavoratul)
"Educatia este ceea ce mai ramane, cand tot ce se invata la scoala se uita." (Emerson)
"Educatia este cel mai frumos dar pe care-l poate dobandi omul." (Platon)
"Educatia este descoperirea treptata a ignorantei noastre." (Will Durant)
"Educatia este un ornament in vremuri de prosperitate si un refugiu in vremuri de restriste." (Aristotel)
"Educatia este un proces complex, la care participa si trupul, si sufletul si al carei scop este desavarsirea in vederea mantuirii. Asemenea educatiei profane, educatia crestina urmareste o dezvoltare armonioasa a puterilor trupesti si sufletesti in vederea unei vieti corecte si rationale aici, pe pamant Din acest punct de vedere e aproape coincidenta intre filocalia crestina si kalokagathia elenica. Dar, spre deosebire de educatia profana, cea crestina vrea sa puna la dispozitia celui educat scara de suire pana al Dumnezeu, izvorul insusi al desavarsirii si desavarsirea insasi. Educatia crestina vizeaza imparatia cerurilor si viata vesnica. De aceea ea aduna, uneste si topeste ca intr-un singur creuzet toate elementele unei educatii complete: religioase, intelectuale, morale, sociale, tehnice." (Pr. Prof. Ioan G. Coman)
"Educatia este un vaccin pentru violenta." (Edward James Olmos)
"Educatia fiind indeosebi exercitiul eroic al vointei, consta din sfortarea continua de a pastra pe om la nivelul sublim al puritatii si al simplitatii cu care a venit odinioara pe lume ca prunc. Astfel masura virtutii omenesti e copilul." (Nichifor Crainic)
"Educatia nu este ceea ce ai memorat, nici macar cat stii. Este capacitatea de a diferentia intre ceea ce stii si ceea ce nu stii." (Anatole France)
"Educatia prin exemple se dovedeste a fi unul din cele mai importante mijloace pentru formarea caracterului moral al copiilor nostri." (N. I. Boldarev)
"Educatia unui popor se judeca dupa tinuta de pe strada. Vazand grosolania pe strada, esti sigur ca o vei gasi si in casa." (Edmondo de Amicis)
"Eu cred ca profesiunea de invatator este o arta. Este un har. Foarte multi invatatori fara har, asa cum sunt si actorii, fara talent, nu primesc aplauzele si pretuirea copiilor. Predam in fata unui spectator pe care trebuie sa-l captam si sa-l cucerim. Ce nu stiu pedagogii si stie bunul simt romanesc? Nu da povata celui ce nu ti-o cere, caci nu te asculta! Inseteaza-l mai intai! Pune-l in situatia de a o cere! si pe urma spune-i, daca ai de spus ceva!" (Constantin Noica)
"Exista, fara indoiala, tineri cu judecata si batrani fara minte; caci nu timpul ne invata sa gandim, ci o educatie timpurie si predispozitia." (Democrit)
"Facem ceva pentru copiii nostri? Ceea ce facem este lucrarea lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu sa fie Stapanul, sa nu fim noi stapani! Acesta sa indrume, Acesta sa conduca, sa indemne, sa ajute, sa mearga inaintea noas¬tra pe drumul pe care-l avem de parcurs si tot Acesta sa fie sfarsitul drumului nostru." (Arhim. Simeon Kraiopoulos)
"Factorii decisivi in instructie si educatie sunt: intelegerea, invatarea si exercitiul." (Pr. Prof. Ioan G. Coman)
"Fara disciplina nu se invata nimic, sau nimic cum trebuie. Disciplina trebuie sa fie permanenta, sa nu inceteze niciodata, sa fie intotdeauna serioasa si niciodata ceva cu care sa te poti juca. Disciplina sa nu fie niciodata violenta." (Jan Amos Comenius)
"Fara duiosie si nevinovatie, nimeni nu se poate apropia de sufletul copiilor." (S. Mehedinti)
"Fara modele demne, adica fara dascali de religie innascuti, cu reala vocatie, cu autentica daruire si cu un nou suflu al sinceritatii si al iubirii dezinteresate pentru elevi, nu va fi posibila educatia religioasa. Fara religiozitatea si duhovnicia sincera a profesorului, nu vom avea elevi sinceri si duhovnicesti, gata sa isi asume rolul de crestin in societate." (Casian, Episcopul Dunarii de Jos)
"Fiul meu, nu uita ca noi, crestinii, nu suntem chemati spre a sluji in viata scena, arena sau stadionul!" (Pr. Angheluta Andone)
"Ideile despre educatie ale pedagogilor crestini au fost stralucit aplicate de familiile lor, de ei insisi si de ucenicii lor. Ei au fost printre putinii educatori din lume care au experimentat si trait personal ideile si principiile pedagogice pe care le-au propovaduit. Ei si-au facut din formarea omului crestin, asa cum il cere Biserica, nu o profesiune, ci o misiune sfanta. A scoate din blocul inform al fiintei umane o statuie vie dupa chipul lui Dumnezeu era lucru greu, dar merita osteneala. Merita, pentru ca ei iubeau pe marele Pedagog, Mantuitorul Iisus Hristos, Care-si daduse viata pentru oile Sale cuvantatoare; si merita, pentru ca ei iubeau cu caldura pe om, pe omul pe care din simpla faptura Iisus Hristos il facuse fratele Sau si fiul lui Dumnezeu. Umanismul capadocienilor si al Sfantului Ioan Gura de Aur e de o rara puritate si adancime: el lupta impotriva pacatului si a tuturor pornirilor rele, pentru a elibera fiinta umana de asediul lor si a o face capabila sa se uneasca cu Dumnezeu. Piscul educatiei umaniste era a face pe om capabil de o dragoste asa de puternica si curata, incat sa poata iubi pe toata lumea, inclusiv pe vrasmasi. Autorii nostri au trait si au iradiat din ei o asemenea dragoste. Ei au facut din multe fapturi umane oameni cu adevarat, in intelesul superior crestin al acestui cuvant. Ei au apreciat pe adevaratii oameni din toate neamurile si i-au citat ca modele de virtute. Dar ei au apreciat mai ales pe oamenii crestini: martiri, sfinti, episcopi etc. Ei au iubit copiii si tineretul cu o caldura putin comuna, asa cum reiese din operele speciale pe care li le-au consacrat si cum reiese din toata viata lor. Ei au fost educatori de prim rang si numele lor nu se va sterge niciodata din cartea crescatorilor de oameni." (Pr. Prof. Ioan G: Coman)
"Instructia hraneste mintea, educatia hraneste inima." (Pestalozzi)
"In crestinism, masura omului desavarsit nu e cel varstnic, ci copilul. Nu pruncul trebuie sa fie ca noi, ci noi trebuie sa fim ca pruncii. Aceasta masura a religiozitatii, pe care ne-o da Iisus Hristos, pare bizara pentru felul nostru obisnuit de a judeca, fiindca noi confundam cultura cu religia. In cultura, care e un fenomen omenesc progresiv, o acumulare necontenita de idei si de cunostinte noi, copilul nu poate sa fie masura noastra. El e un fermecator ignorant, pe care trebuie sa-l ridicam treptat la nivelul nostru de instructie. Procesul religios insa se petrece invers fata de procesul cultural. Ce reprezinta din punct de vedere mistic copilul nou nascut in aceasta lume si renascut prin baia tainica si sacramentala a Botezului? El reprezinta insasi simplitatea si puritatea absoluta in felul ei. Fragezimea naturii lui neatinsa inca de arsita patimilor din lume, virginitatea, spiritul lui care inca nu cunoaste raul, neprihana de crin a inimii lui fac din aceasta fiinta un inger in trup, destinat parca numai zambetului si bucuriei fara sfarsit." (Nichifor Crainic)
"In cultura, savantul e masura copilului; in religie, copilul e masura savantului." (Nichifor Crainic)
"In educatia autentica, profesorul trebuie sa-l lase pe copilul dinauntrul lui sa se intalneasca cu cel pe care-l educa." (Prof. Gabriela Alexandru)
"In mod intuitiv, parintii trebuie sa isi invete copiii sa se poarte cu grija fata de vietatile mici (cum sunt furnicile, de exemplu), sa paseasca fara sa le calce, prevenind astfel dezvoltarea sentimentelor de cruzime si nepasare. Mai mult, ei stimuleaza comportamentul de ocrotire care - repetat - cultiva (in interior) sentimentele de dragoste si respect fata de tot ce este viu. (Gabriela Stanciu)
"In straduinta de a forma caracterul copiilor lor, parintii trebuie sa conlucreze armonios. Sa nu darame unul ceea ce construieste celalalt. Niciodata un copil nu devine mai alintat, ca in cazul in care vede ca unul dintre parinti ii ingaduie ceea ce celalalt ii interzice." (Episcopul Irineu)
"Intaia educatie, data de o mama iubitoare si virtuoasa, are tot atata inraurire asupra viitorului nostru ca si insusirile naturale cele mai pretioase." (Napoleon I)
"Invatamantul n-are sa se faca numai de dragul invatamantului, ci el are sa indeplineasca o misiune educativa - el trebuie sa fie mai inainte de toate un invatamant educational; asadar toate cunostintele care se predau copiilor in scoala trebuie sa aiba ca scop curatenia mintii si inimii lor si aducerea spre o intelegere ideala a lumii acesteia atat in ceea ce priveste raportul oamenilor intre ei, cat si raportul cu Dumnezeu si natura." (Onisifor Ghibu)
"La vetrele familiale se formeaza sentimentele si moravurile care hotarasc fericirea publica." (Mirabeau)
"Lectiile fundamentale ale vietii trebuie sadite in suflet de la o varsta cat mai frageda. Pentru copii, lectia esentiala este aceea de a-L cunoaste pe Dumnezeul Cel vesnic, pe Datatorul vietii vesnice." (Se Clement din Alexandria)
"Lung e drumul prin invataturi, scurt si neted prin pilde!"" (Seneca)
"Mai intai de toate pastrati in inimile lor puritatea fireasca a copilariei. Dumnezeu Insusi ne ajuta sa facem aceasta. El ni-i preda pe copii curati si puri si ne ofera in ajutor pe ingerul pazitor. Dumnezeu a sadit in sufletele copiilor puritatea. Astfel, singura datorie ce le revine parintilor este de a o pazi si de a o face sa se dezvolte. De cele mai multe ori insa, ei sunt aceia care gresesc si distrug floarea gingasa a puritatii copilariei. Catre acestia se adreseaza si cuvintele Domnului, prietenul copiilor: "Iar cine va sminti pe unul dintre acestia mici care cred in Mine, mai bine i-ar fi lui sa i se atarne de gat o piatra de moara si sa fie afundat in adancul marii..."" (Episcopul Irineu)
"Mama, dupa ce a dat propriei sale odrasle viata trupeasca, trebuie sa-i dea si viata morala, sadind in ea primele rasaduri ale educatiei morale, religioase si intelectuale." (Montegazza)
"Marea arta a unui educator consta in cizelarea manierelor si in formarea mintii; el trebuie sa sadeasca in elevul sau bunele deprinderi si principiile virtutii si ale intelepciunii, sa-i dea treptat o viziune asupra lumii si sa dezvolte in el tendinta de a iubi si imita tot ce este minunat si demn de lauda; si pentru atingerea acestui scop, sa-l faca viguros, activ si intreprinzator." (John Locke)
"Nerefuzandu-le nimic copiilor lor, unii parinti nu realizeaza ce impact va avea primul refuz din afara asupra unui copil care nu stie ce insemna un banal (sau nu) "NU". Acesti copii vor avea dificultati de integrare in societate, incepand cu prima intrare in colectivitate si continuand cu viata zilnica. A permite sau a disciplina este ceva absolut normal si poate da unui copil stabilitatea de care are atata nevoie, el stie la ce sa se astepte de la societate si de la parintii sai. A permite sau nu ceva nu insemna a-ti stresa copilul, ci doar inseamna ca el va invata ca exista si lucruri care nu se pot obtine si ca societatea are reguli dupa care se conduce, ca exista limite in toate..." (Roxana Lilea)
"Nicio purpura nu este mai nobila si nicio domnie nu este mai plina de putere decat a noastra, a educatorilor. Noi indrumam sufletul poporului dintr-un veac in altul; a noastra este datoria de-a veghea asupra invataturii si gandurilor lui." (Gustav Freytag)
"Nimeni nu se poate educa fara nuia." (Schopenhauer)
"Nimic nu e mai primejdios in educatie ca un sfat bun, urmat de o pilda rea." (M-me de Sable)
"Noi, cei mari, uitam adesea c-am fost copii. Uitam cum eram, ce simteam si cum judecam cand eram copii. Si lucrul acesta ar trebui sa ni-l aducem aminte mai ales cand ne gasim in fata copiilor." (Al. Vlahuta)
"Nu cunosc alta scoala de virtuti decat vatra familiala." (Castellar)
"Nu este ingaduit sa pedepsim un copil fara rost, pentru ca ne maniem sau pentru ca ne strica linistea, sau pentru ca i se intampla ceva rau tatalui, mamei sau invatatorului. Pedeapsa care va fi aplicata copilului trebuie sa fie ca o urmare fireasca a lucrului rau pe care l-a facut si pe care nu trebuia sa-l faca." (Arhim. Simeon Kraiopoulos)
"Nu exista arta mai frumoasa decat arta educatiei. Pictorul si sculptorul fac doar figuri fara viata, dar educatorul creeaza un chip viu; uitandu-se la el, se bucura si oamenii, Se bucura si Dumnezeu." (Sf. Ioan Gura de Aur)
"Nu le permiteti indaratniciri si alintari copiilor vostri, fie ei cat de mici. Aceasta nu inseamna, desigur, ca trebuie sa limitasi la maxim libertatea lor de vointa. Copilul poate sa ceara ceva bun si folositor, ceva de care are intr-adevar nevoie, ceva pe care il merita. Atunci voi trebuie cu toata bunavointa sa le indepliniti cererea." (Episcopul Irineu)
"Nu neglijati sa va rugati neincetat pentru puritatea sufletelor copiilor vostri. Cereti protejarea lor din partea Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu si a ingerului lor pazitor, inaltand catre acestia in fiecare zi rugaciuni fierbinti. Parintilor, va spun din nou: "Nu uitati ca, asa cum ne-a spus Domnul, marele prieten al copiilor, fericiti sunt cei curati cu inima"". (Matei 5,8)
"Daca pruncii vostri nu vor fi pastrati cu inima curata, nu Il vor vedea pe Dumnezeu! Iar daca aceasta se va intampla din cauza voastra, nici voi nu il veti vedea pe Dumnezeu, Care va cere din mainile voastre sufletele copiilor vostri!" (Episcopul Irineu)
"Nu pregetati sa-i ascultati pe copiii vostri, si ca tati, si ca mame! Mai ales in timpurile noastre lucrul acesta este foarte necesar." (Arhim. Simeon Kraiopoulos)
"Nu ramaneti indiferenti fata de bucuriile si tristetile copiilor vostri. Nu spuneti niciodata ca pentru voi copiii sunt o greutate si un chin. Nu aratati niciodata ca orice jertfa pentru binele lor este prea mare sau prea grea pentru voi. Daruiti-le tot ceea ce le este necesar cu bucurie si caldura sufleteasca. Cum poate un copil sa iubeasca pe acel parinte care ii da bombanind o bucata de paine? Oferiti-le din cand in cand copiilor si acele mici bucurii si satisfactii. Un dar de sarbatori sau de ziua numelui intareste iubirea lor." (Episcopul Irineu)
"O buna educatie este izvorul si baza cinstei sau onoarei." (Plutarh)
"O carte buna, o cuvantare frumoasa pot face mult bine; dar o pilda buna vorbeste inimii mai convingator decat orice." (Confucius)
"O educatie justa ne asigura o batranete fericita; una gresita ne va aduce suferinte, lacrimi, si de aceasta vom fi vinovati fata de ceilalti oameni, fata de tara intreaga." (A. S. Makarenko)
"Omul nu poate deveni om decat prin educatie, el nu este decat ceea ce educatia face din el." (Kant)
"Omul moral e aproape format la varsta de zece ani; daca formarea aceasta n-a avut loc in bratele si pe genunchii mamei, va fi cea mai mare nenorocire." (J. de Maistre)
"Oricare educatie, oricum ar fi ea, depinde in mare masura de valoarea personala a celora care o realizeaza." (ROBERT DOTTRENS)
"Orice om primeste doua feluri de educatie: una data de altii si alta, mult mai importanta, pe care si-o face singur." (Gibbon)
"Parintii au datoria sa ajute copilul, acest om mic, sa se miste liber, sa simta liber, sa plece si sa vina liber. Nu necontrolat, nu in afara oricaror randuieli si a oricaror principii, dar liber. Aceasta faptura minuscula trebuie sa se dezvolte liber." (Arhim. Simeon Kraiopoulos)
"Parintii au obligatia sa-si implineasca datoria lor fata de copii respectand personalitatea lor, respectand libertatea pe care Dumnezeu o daruieste fiecarui om care vine pe lume. Sa-i invete pe copii, chiar de la varsta prunciei sa creada in Dumnezeu, sa se roage, sa aiba comuniune cu Dumnezeu, sa-i invete sa traiasca atat cat este posibil crestineste." (Arhim. Simeon Kraiopoulos)
"Parintii care nasc copii si le daruiesc trupul trebuie sa contribuie si la renasterea lor duhovniceasca. Apoi, lucrul pe care nu-l pot face ei insisi pentru copiii lor sa-l incredinteze dascalilor. De aceea si Biserica noastra se roaga pentru "parintii si invatatorii nostri". Exista insa si parinti duhovnicesti, care ostenesc pentru innoirea duhovniceasca a oamenilor si ajuta mai eficient la educatia copiilor." (Cuviosul Paisie Aghioritul)
"Parintii care nasc copii si se ingrijesc sa nu lipseasca nimic trupului lor trebuie sa contribuie si la cresterea lor duhovniceasca, lucru pe care, daca nu-l pot implini ei insisi, sunt datori sa-l incredinteze dascalilor lor duhovnicesti, si asta in masura in care se vrea cu adevarat sa devenim casnici sau prieteni ai lui Dumnezeu. Viata in Biserica lui Hristos te angajeaza, te responsabilizeaza personal atat fata de sine, cat si fata de semeni, in a fi un madular viu si lucrator al trupului tainic al Mantuitorului." (Varsanufie Prahoveanul)
"Parintii care nu-si vor iubi si certa copiii deopotriva, ci pe unul il vor iubi, iar pe altul il vor uri, sau stransoarea lor nu si-o vor imparti in mod egal, anatema sa fie! (P.B.G. 65, R 106)
Unii ca acestia sa nu se pricestuiasca Dumnezeiestilor Taine pana nu se vor indrepta." (P.M.G., glava 283)
"Parintilor! Niciodata sa nu va permiteti jocuri sau glume necuviincioase fata de copiii vostri. Tatal care se maimutareste in mod exagerat in fata copiilor sai, nu se poate astepta la respectul cuvenit din partea acestora si nici nu poate indrepta comportamentul lor necuviincios." (Episcopul Irineu)
"Parinti si educatori! Paziti copiii vostri cu toata grija de mofturile in fata voastra, altfel copiii vor uita degraba pretul iubirii voastre, isi vor umple inima de ura, vor pierde de timpuriu sfanta, sincera, aprinsa dragoste a inimii, iar odata cu atingerea maturitatii va vor reprosa ca in copilarie i-ati dadacit prea mult, satisfacandu-le mofturile inimii. Moftul este germenele stricaciunii sufletului, rugina a inimii, molie a dragostei, samanta rautatii, uraciune inaintea Domnului." (Sf. Ioan de Kronstadt)
"Pedagogii patristici fac din religia crestina baza educatiei pe care o propun. E o educatie de structura religioasa, pentru ca se intemeiaza in primul rand pe credinta. Educatia preconizata de autorii crestini e religioasa, si anume crestina, pentru ca crestinismul creeaza un om nou, dupa modelul lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu intrupat. Acest om nou, care inseamna restabilirea chipului lui Dumnezeu in om prin procesul asemanarii cu Dumnezeu, adica prin virtute, se realizeaza prin revarsarea in el la maximum a tuturor fortelor bune, dar mai ales a credintei. Credinta e o putere care schimba pe om si fata pamantului. Credinta nu anuleaza si nu slabeste ratiunea, ci o tonifica. Aceasta credinta are caracter universalist; de aceea si educatia care se bazeaza pe ea are structura universalista. Ea nu suprima tot ce e in legatura cu pamantul, ci face din acesta o "tinda a imparatiei cerurilor", o palestra in care ne exercitam pentru castigarea vietii vesnice. De aici aprecierea pe care educatia crestina o acorda meseriilor si ocupatiilor omenesti bune si folositoare. Monahilor, pe langa viata contemplativa, li se recomanda staruitor si munca manuala, atat pentru a trai din ea, cat si pentru a putea ajuta pe altii. Sfantul Grigorie de Nyssa zice ca civilizatia umana e necesara pentru a recupera cele pierdute prin pacat. Pe de alta parte, insusirea elementelor bune din cultura profana este necesara, pentru ca aceasta e trebuitoare la intelegerea si asimilarea invataturii crestine. Universalismul crestin in educatie lasa loc larg pentru toate posibilitatile si mijloacele de formare in duhul crestin. Respectand limba si cultura popoarelor, Biserica intelege sa castige sufletul oamenilor pentru a face din ei urmatori ai lui Hristos." (Pr. Prof. Ioan G. Coman)
"Pentru a fi educatori perfecti, ar trebui sa fim intr-una constienti nu numai de ceea ce se petrece inlauntrul nostru, dar si de ceea ce simt acei carora ne adresam." (Andre Berge)
"Poate nimic din cate face omul pe pamant nu se compara cu faptul educatiei. A transforma pe om din animal si fiara in persoana, a preface triburile salbatice in membri ai societatii civilizate, a face din fiinta umana om in acceptia cea mai inalta si mai deplina a acestui cuvant inseamna a savarsi educatie." (Pr. Prof. Ioan G. Coman)
"Povestirile sunt o parte esentiala a educatiei copiilor, intrucat ele le stimuleaza imaginatia si consolideaza legatura dintre parinti si copii. De preferat sunt povestiri luate din Biblie, iar copiilor sa li se ceara sa le repete adeseori, pentru a chezasui o intelegere deplina a lor." (Sf. Ioan Gura de Aur)
"Prietenia dintre copii si parinti trebuie sa fie o prietenie buna, sincera, si atunci se vor putea intelege intotdeauna unii pe altii." (Anatoli Alexin)
"Prin faptul ca ati dat copiilor vostri hrana trupeasca sa nu credeti ca v-ati facut datoria fata de ei! Sa invete de la voi a deosebi binele de rau, a le placea binele si a-l face cu placere, a uri raul si a fugi de el cu groaza!" (Lamennais)
"Prosperitatea unui popor depinde mult mai mult de sistemul sau de educatie decat de institutiile sale sau de guvernarea sa." (Gustave le Bon)
"Raspunderea noastra fata de copil este mare. Educatia copiilor presupune mai intai de toate desavarsirea propriei noastre educatii, a sentimentelor noastre. Educatia parintilor merge impreuna cu educatia copiilor." (Arhim. Simeon Kraiopoulos)
"Rolul parintilor si al caminului familial este determinant pentru varsta copilariei si a adolescentei. El trebuie sa fie prin excelenta un rol educational. Lucrarea pedagogica corecta si inteleapta a parintilor asupra sufletelor copiilor, inca de la cea mai frageda varsta, trebuie sa puna bazele unei vieti intru Hristos, a singurei cai viabile si adevarate, pe care nicio furtuna a varstei tinere sau adulte nu o va mai putea clatina." (Episcopul Irineu)
"Sa conducem pe copil la stapanirea de sine, conditia principala a progresului si a desavarsirii omului!" (Dumitru Theodosiu)
"Sa nu credeti ca omul este prin firea sa bun si cinstit Chiar daca este inteligent, daca nu primeste o educatie corespunzatoare, la varsta potrivita, nu va evolua in chip pozitiv. Pentru ca, asa cum ne confirma si cuvantul lui Dumnezeu, din firea sa omul este inclinat spre a savarsi raul." (Episcopul Irineu)
"Sentimentele care traiesc totdeauna, a zis un intelept, sunt acelea care se nasc in jurul leaganului nostru." (H. de Balzac)
"Sinceritatea, ca insusire a caracterului, trebuie educata de la cea mai frageda varsta, si tot de la cea mai frageda varsta trebuie combatute manifestarile de minciuna." (A. I. Sorokina)
"Socot ca educatia este pentru om o trebuinta organica." (HORACE MANN)
"Spuneti: "Te rog!", astfel respectati libertatea celorlalti. Spuneti: "Multumesc!", recunoscand astfel ca sunteti dependent de altii." (Donald McCullough)
"Strabunii nostri spuneau ca fiecare dintre noi este dator sa aiba intai de toate frica de Dumnezeu si rusine de oameni. Iar despre copii vorbeau de importanta fundamentala, decisiva si definitorie a celor sapte ani de-acasa." (Arhim. Vasile Prescure)
"Scoala nu poate avea decat doua scopuri. Primul e sa dam copilului cunostintele generale, de care, bineinteles, va avea nevoie sa se serveasca: aceasta este instructia. Celalalt e sa pregatim in copilul de azi pe omul de maine, si aceasta este educatia." (Gaston Berger)
"Si in formarea sufletelor omenesti potopul rupe si ineaca, pe cand ploaia marunta, rabdatoare (timpurie si tarzie), aduce fara indoiala roade." (N. Iorga)
"Tanarului sa nu-i dai caracterul batranului si copilului, caracterul omului in floare; caracterele trebuie potrivite cu varsta!" (Q. Horatius Flaccus)
"Toata educatia depinde de mama." (Aristotel)
"Toti oamenii au fost la inceput copii, dar putini isi mai amintesc." (Antoine de Saint-Exupery)
"Un dascal nu preda ce stie, ce vrea sau ceea ce este obligat sa predea; el preda ceea ce este!" (Claparede)
"Un parinte bun nu uita niciodata ca relatiile din familie sunt pentru copil exercitiul scolarizarii primare si modelul viitorului." (Eduard Dancila)
"Un parinte bun va tine seama de intelepciunea inaintasilor, ale caror povete pentru copiii de ieri au ramas valabile si pentru copiii de astazi si de maine." (Ioan DANCILA)
"Un trup sanatos, un suflet drept, o vointa virtuoasa - iata ce-si propune sa formeze o buna educatie!" (Guizot)
"Un taran care adusese la Rabelais copilul pentru a-l ucenici in ale scris-cititului si socotitului, ii spune: "Maestre, mie sa-mi iei o plata mai mica decat altora, deoarece copilul meu a mai fost la un dascal, deci stie ceva si-ti va fi mai usor sa-l inveti!". "Dimpotriva! - a replicat Rabelais. Acela a fost un profesor slab daca l-ai parasit si ai venit la mine. Va trebui sa-mi platesti dublu, pentru ca voi munci indoit decat cu alti ucenici. Mai intai ca sa-l dezvat de proastele deprinderi si abia apoi sa-l invat eu ce trebuie si cum trebuie!""
"Uneori e necesar a aplica si pedeapsa, pentru ca exemplele si povatuirile sa fie primite cu mai multa atentie." (Jan Amos Comenius)
"Urmariti tot timpul inclinatiile copilului vostru, si orice tendinta rea isi face aparitia, smulgeti-o din radacina cu ajutorul educatiei. Asemanati-va gradinarului, care in epoca potrivita a anului, tunde ramurile rebele si nefolositoare ale copacilor. Acelasi lucru trebuie sa il faceti cu copiii vostri. Inima copilului poate fi comparata cu o gradina, iar parintii cu niste gradinari ai lui Dumnezeu, care sunt datori sa curete la vreme gradina - adica inima copilului - de buruienile pacatelor si de neghina obisnuintelor rele." (Episcopul Irineu)
"Zilnic noi trebuie sa fim gata sa infruntam influenta lumii printr-o educatie crestina sanatoasa. Tot ce cunoaste copilul la scoala trebuie sa fie controlat si corectat acasa. Nu trebuie sa gandim ca ceea ce ii dau copilului invatatorii este pur si simplu folositor sau neutru, caci chiar daca el isi insuseste cunostinte si indemanari folositoare (iar cea mai mare parte a scolilor contemporane esueaza rusinos chiar si in aceasta), lui i se vor preda si multe pareri si idei gresite. Aprecierea de catre copil a muzicii, istoriei, artei, filozofiei, stiintei si, desigur, a vietii si religiei trebuie sa vina in primul rand din familie si Biserica, altminteri copilul va capata o educatie gresita. Parintii trebuie sa supravegheze ce invata copiii lor si sa repare aceasta acasa, mentinandu-se pe o pozitie sincera si relevand numaidecat aspectul moral, care lipseste cu desavarsire in instruirea laica." (Seraphim Rose)
"Societatea de consum nu este societate de educatie. Nici epoca tehnologica nu este epoca de invatamant. Sigur irigam inca de la izvoarele marelui invatamant al trecutului, insa curgerea lor se reduce." (H. Maleviti)
Ignatie Monahul

Cuvinte celebre
Sursa: http://ancaflorea.blogspot.ro/p/cuvinte-celebre.html
 
,,Un zâmbet este o modalitate necostisitoare de a-ți schimba înfățișarea.” – Charles Gordy

- ,,Când îți propui un țel, timpul, în loc să sporească, scade.” – Rivarol
- ,,Lenea este mama tuturor viciilor, dar, fiind o mamă, trebuie respectată.” – Robert Frost
- ,,Un prieten este un dar pe care ți-l faci singur.” – Robert Louis Stevenson
- ,,E loc sub soare pentru toată lumea. Mai ales că toată lumea vrea să stea la umbră.” – Jules Renard
- ,,Din când în când e bine să te oprești din urmărirea fericirii și să te mulțumești să fii fericit.” – Guillaume Apoillnaire
- ,,Liniște, Dumnezeu se roagă în noi!” – Costel Zăgan
- ,,Prea mulți dintre noi- nu ne trăim visurile pentru că ne trăim temerile.” – Les Brown
-  ,,Sunt un optimist! Nu prea mă ajută cu nimic să fiu altfel.” – Winston Churchill
- ,,Nu putem descoperi noi oceane dacă nu vom avea curajul de a pierde din vedere țărmul.” – Andre Gide
 - ,,Să-nveți să mori? N-o să reușești prea bine prima dată.” – Chamfort
- ,,Este curios că viața, cu cât e mai goală, cu atît e mai grea.” – Leon Daudi
- ,,Lucrul cel mai important este să fii gata în orice moment să sacrifici ceea ce ești pentru ce ai putea deveni.”  - Charles Dickens
- ,,Mintea și sufletul omului nu merg întotdeauna pe aceeași potecă.” – Ileana Vulpescu
- ,,Esențială este întrebuințarea vieții, nu durata sa.” – Seneca
- ,,Oricâte benzi ar avea drumurile vieții, pe ele se circulă într-un singur sens.” – Anonim
- ,,Orbul știe lumina din întunericul în care trăiește, iar noi nu vedem decât întunericul din toată lumina pe care o primim..” – Any Drăgoianu
- ,,Dacă s-a făcut penicilină din pâine mucegăită, cu siguranță și din tine se poate face ceva. ” – Muhammad Ali
- ,,Nu pregăti drumul pentru un copil, ci pregătește copilul pentru drum.” – Anonim
- ,,Curiozitatea îi împinge pe unii să descopere America și pe alții să asculte la ușă.” – Jose Maria Eca de Quinteros
- ,,Unora le place numai ce înțeleg, alții pot înțelege numai ce le place.” – Lucian Blaga
- ,,Căutăm ceea ce fuge de noi și fugim de ceea ce ne caută.” – Henri Frederic Amiel
- ,,O ceașcă de cafea împărțită cu un prieten este fericire gustată și timp bine petrecut.” – John Van Druten
- ,,Unii oameni, indiferent cât de bătrâni sunt, niciodată nu își pierd frumusețea. Au mutat-o de pe chipuri în inimile lor.” – Martin Buxbaum
- ,,Lumea în care trăim este complicat de simplă.” – Marius Torok
- ,,Peste douăzeci de ani vei fi dezamăgit din cauza lucrurilor pe care nu le-ai făcut, nu din cauza celor care le-ai făcut.” – Mark Twain
- ,,Dacă ar fi fost în lume numai un singur păcătos, Iisus ar fi adus cu drag pentru el singur aceeași Jertfă, ca pentru o lume întreagă.” – Fericitul Augustin
- ,,Mântuitorul a ales crucea, fiindcă astfel să moară cu mâinile întinse. El s-a sfârșit îmbrățișându-ne.” – Sf. Atanasie cel Mare
- ,,Chiar și omul care nu dă nimic vieții pretinde de la viață totul.” – I. Ducic
- ,,Nu putem direcționa vântul, dar putem ajusta pânzele.” – Autor necunoscut
- ,,Cele mai importante lucruri în lume au fost realizate de oameni care au continuat să încerce chiar și când se părea că nu mai este nicio speranță.” - Dale Carnegie
- ,,Dacă fericirea ta depinde de ceva ce face altcineva, atunci chiar ai o problemă.” – Richard Bach
- ,,Imposibilul poate fi împărțit oricând în posibilități.” – autor necunoscut
- ,,Sunetul unui sărut nici nu se compară cu cel al unui tun și totuși, ecoul sărutului durează mai mult.” – autor necunoscut
- ,,Nu-mi place de acel om. Trebuie să-l cunosc mai bine.” – Abraham Lincoln
- ,,Natura nu a trădat niciodată inima celui care a iubit-o.” – William Wordsworth
- ,,Dacă nu știi ce să ceri de la viață, viața nu știe ce să îți dea.” – Ileana Vulpescu
- ,,Ceea ce nu trăim la timp, nu mai trăim niciodată.” - Octavian Paler
- ,,Schimbarea este inevitabilă. Evoluția, însă, este opțională” – Tony Robbins
- ,,Dau șansă fiecărei zile să fie cea mai frumoasă zi din viața mea.” – Mark Twain
- ,,Timpul este cel mai bun profesor. Din păcate-, el își omoară toți elevii.” – Hector Berlioz
-  ,,Crede în cei care caută adevărul. Îndoiește-te de cei care l-au găsit.” – Andre Gide
- ,,Fiecare se vede pe sine în celălalt.” – Constantin Noica
- ,,Încearcă să nu fii un succes, ci o valoare.” – Albert Einstein
- ,,Arată cât poți de bine – cine ți-a spus că dragostea e oarbă?” – Mae West
- ,,Curajul înseamnă să știi de ce anume să nu îți fie frică.” – Platon
- ,,Începem să murim când nu mai avem puterea de a alege.” – Octavian Paler (Scrisori imaginare)
- ,,Sunt momente în viață când simți absența cuiva atât de tare încât ți-ar plăcea să-l scoți din vise și să-l îmbrățișezi.” – Milena Frumusika
- ,,Zburând sus te faci nevăzut dar vezi. – Nicolae Iorga
- ,,Jumătate din răul făcut pe această lume se datorează oamenilor care vor să se simtă importanți.” – George Eliot
- ,,Fiecare inimă are podul ei cu vechituri pe care nu se îndură să le arunce niciodată, dar le scutură din când în când.” – Tudor Mușatescu
- ,,Un nărod pune mai multe întrebări decât poate da răspunsuri un înțelept.” – Jonathan Swift (Călătoriile lui Gulliver)
- ,,Ține-ți chipul spre soare și niciodată nu vei vedea umbra.” – Helen Keller
- ,,Poate că nu sunt încă acolo unde îmi doresc să fiu, dar, cu siguranță, sunt mai aproape decât am fost până ieri.”
- ,,Nimic nu e pentru totdeauna. Cafeaua se răcește, fumul se risipește, timpul trece și oamenii se schimbă.”
- ,,Toate mințile lumii sunt neputincioase în fața oricărei prostii care este la modă.” – La Fontaine
- ,,În deșert, se zice, nu se duc decât îndrăgostiții și nebunii. Eu mai cunosc o categorie, în care mă includ. Cei care nu se descurcă prea bine în vacarm și tânjesc după un loc de unde, speriindu-se de izolare, să se întoarcă pocăiți în societate.” – Octavian Paler
- ,,Când ți-ai găsit calea , nu trebuie să ai teamă. Trebuie să ai destul curaj încât să faci greșeli.” – Paulo Coelho
- ,,În general, oamenii vor să fie buni, dar nu prea buni și nu chiar tot timpul.” – George Orwell
- ,,Tu să nu te tragi cu mine de șireturi, întrucât eu mă port desculț.” – Nichita Stănescu
- ,,Ceea ce este, este. Oprește-te și privește.” – Osho
- ,,Setea de lumină scurtează adesea aripile fluturilor.” – Valeriu Butulescu
- ,,Pentru a reuși, dorința de a avea succes trebuie să fie mai puternică decât teama de a nu reuși.” – Bill Cosby
- ,,Cui îi este permis mai mult decât se cuvine, acela vrea mai mult decât e permis.” – Syrus
- ,,Orice vârstă ai avea, ține aripile întinse.” – Arsenie Papacioc
- ,,Cine nu cade nu se poate înălța.” – Lucian Blaga
- ,,Nu permite ca opiniile celorlalți să devină realitatea ta.” – Les Brown
- ,,Spui că iubești ploaia, dar folosești umbrela când mergi prin ea. Spui că iubești soarele, dar cauți umbra când strălucește. Spui că iubești vântul, dar închizi fereastra când bate. De aceea sunt speriat când spui că mă iubești.” – Bob Marley
- ,,Cea mai bună cale pentru a-ți îndeplini visele este să te trezești.” – Paul Valery
- ,,Albastru și înstelat Ți-e cortul Doamne.” – Valeriu Butulescu
- ,,Eu mă urăsc că nu-s ca ei, eu îi iubesc că  nu-s ca mine.” – Ion Minulescu
- ,,Când ai picioare obosite, du-te înainte cu inima.” – Paulo Coelho
- ,,Știi că ești îndrăgostit atunci când nu mai poți adormi pentru că realitatea este, în sfârșit, mai frumoasă decât visul.” – Theodor Seuss
- ,,O lumină prea puternică poate fi fatală celui care este obișnuit să gândească la lumina lumânării.” – Mariana Fulger
- ,,De unde-și are raiul lumina, știu: îl luminează iadul cu flăcările lui.” – Lucian Blaga
- ,,Oferă din lumina ta celor din jur. Vei străluci mai tare.” – Valeriu Butulescu
- ,,Cunosc mulți oameni care de departe par ceva, iar de aproape nimic.” – La Fontaine
- ,,Se lumina pe dinăuntru fără efort, ca ridicarea unei zile.” – Daniel Turcea
- ,,E surprinzător câte conversații se transformă foarte repede într-un monolog.” – Anonim
- ,,După furtunile sufletului ca și după ale naturii, învie flori pe care le credeam moarte.” – Nicolae Iorga
- ,,Doar chipul tău, iubito, lasă-l așa cum este, răzimat între două bătăi ale inimii mele.” – Nichita Stănescu
- ,,Câte lucruri am pierdut din teama de a nu pierde.” – Paulo Coelho
- ,,Viața trebuie trăită așa cum este, pentru că ni s-a dat fără să o cerem și ni se va lua fără să fim întrebați.” – Anonim
 ,,Un erou este cineva care face ceea ce poate.” – Romain Rolland
- ,,În loc să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare.” – Benjamin Franklin
- ,,Om liber e acela care n-are nevoie de nicio minciună.” – Nicolae Iorga
- ,,Să nu legi niciodată prietenie cu omul pe care nu-l poți respecta.” – Charles Darwin
- ,,Nu există pustiu, există doar incapacitatea noastră de a umple golul în care trăim.” – Octavian Paler
- ,,Om liber e acela care n-are nevoie să spună nicio minciună.” - Nicolae Iorga
-  ,,Sunt bun în măsura în care mi-o îngăduie răul din jur.” Grigore Vieru
- ,,Unui om e mai ușor să-i dezvolți calitățile decât să-i înlături defectele.” – Proverb albanez
- ,,Ferește-te de furia omului răbdător.” – John Dryden
- ,,Linia dreaptă e drumul cel mai scurt între două puncte și cel mai lung între două suflete.” – Nicolae Ioarga
- ,,Vedem întotdeauna drumul cel bun, dar nu apucăm decât pe cel cu care suntem obișnuiți.” – Paulo Coelho
- ,,Din momentul în care ne naștem, timpul începe să e ia viața înapoi.” – Seneca
- ,,Nu sunt geloasă dacă îmi vad fostul iubit cu o altă femeie. Mama m-a învățat să împart jucăriile vechi copiilor mai puțin norocoși.” – Coco Chanel
- ,,Cea mai rea închisoare este o inimă închisă.” – Papa Ioan Paul al II-lea
- ,,Fericirea a trecut repede prin viața mea. Am urmat-o. Și-am adormit în brațele ei. Când m-am trezit, eram singur.” – Victor Hugo
- ,,Aflarea în treabă este isprava omului neputincios.” – Petre Țuțea
- ,,În viață nimeni nu trăiește din sufletul altuia, ci fiecare din sufletul lui.” – Ion Agârbiceanu
- ,,Patru lucruri avem mai mult decât credem: defecte, datorii, ani și dușmani.” – Proverb persan
- ,,Iertarea înseamnă a te ridica mai sus decât cei care te-au insultat.” – Napoleon Bonaparte
- ,,Găsește curajulde a fi tu însuți, chiar dacă nu știi încă cine ești.” – Paulo Coelho
- ,,Mă întreb dacă nudismul este cu adevărat o religie, de vreme ce, pe timp de iarnă, toți adepții lui devin atei.” – Will Rogers
- ,,Dezvață-te să respecți fațada până nu vezi interiorul.” – Tudor Arghezi
 - ,,Atunci când zăpada se așterne peste pământ, îmi pot închipui că pășesc peste nori.” – Takayuki Ikkaku
- ,,Toți oamenii se aseamănă prin cuvinte, numai faptele îi deosebesc.” – Moliere
- ,,Vrei să trăiești cum se cuvine? Învață mai întâi să mori.” – Confucius
- ,,În mijlocul iernilor înghețate am învățat că există în mine o vară fără putință de învins.” – Albert Camus
- ,,Hei, vântule, dacă iarna a venit, înseamnă că primăvara nu e departe.” – Percy Bysshe Shelley
- ,,Iarna îngerii năpârlesc. Fulgii din aripile lor coboară pe pământ, dar, pentru că nu aparțin acestei lumi, nu rezistă mult și se topesc.” – autor necunoscut
- ,,Ține minte, că nu obții ceea ce vrei este uneori un noroc incredibil! ” – Dalai Lama
- ,,Fericirea după care tânjești o întunecă pe cea pe care o ai.” – Jacques Deval
- ,,Iubirii îi este mai frică de schimbare decât de distrugere.” – Friedrich Nietzsche
 Înnoiți-vă sufletul cu bucuria celor dragi, trăiți din plin momentele de liniște și mulțumire și uitați-vă în ghetuțe! O să găsiți un gând bun de la mine. Astăzi fără nuielușe!
- ,,Când cauți o mână de ajutor, o găsești la capătul brațului tău.” – Confucius
- ,,Niciodată mintea nu conduce; ea arată numai alternativele. Direcțiunea finală o hotărăște inima.” – Titu Maiorescu
- ,,Sunt român și ca român mă socot buricul pământului. Că dacă n-aș fi român n-aș fi nimic. Nu mă pot imagina francez, englez, german, adică nu pot extrapola substanța spiritului meu la alt neam. Sunt român prin vocație, că altfel nu pot să ies. Tot ceea ce gândesc devine românesc.”- Petre Țuțea
 - ,,Cea mai mare greșeală pe care o poate face cineva este să îi fie frică să greșească.” – Elbert Hubbard
 - ,,Să lăsăm femeile frumoase bărbaților fără imginație.” – Marcel Proust
 - ,,Nici un paradis nu e frumos ca acela pe care și-l construiește omul în sufletul său.” – Liviu Rebreanu
- ,,Nu-mi dați sfaturi, știu să greșesc și singur.” – Immanuel Kant
- ,,Ajungi să te îndrăgostești nu văzând persoana perfectă  ci văzând perfect o persoană imperfectă.”
 - ,,Curăţă câmpul ca să aibă loc să aterizeze îngerii.” – Nichita Stănescu
 - ,,Oricâtă amărăciune ar fi în noi, ea nu-i atât de mare încât să ne poată dispensa de amărăciunile altora.” – Emil Cioran
- ,,E în zadar să îi vorbeşti celui care nu vrea să te asculte.” – Mihai Eminescu
- ,,Ascultă când ţi se vorbeşte şi taci când nu te ascultă nimeni.” – Tudor Muşatescu
- ,,Un om de succes este acela care poate construi o fundaţie solidă cu cărămizile pe care alţii le aruncă în el.” – David Charles Brink
- ,,Un prieten este cineva care te cunoaşte aşa cum eşti, înţelege ce ai fost, acceptă ce ai devenit  şi te lasă să creşti în continuare.” – William Shakespeare
- ,,Nu am întâlnit niciodată un om atât de ignorant încât să nu pot învăţa nimic de la el.” – Galileo Galilei
- ,,Învaţă regulile astfel încât să ştii cum să le încalci cum se cuvine.” – Dalai Lama
- ,,Sufletul are iluzii, precum pasărea are aripi; e ceea ce îl susţine.” – Victor Hugo
- ,,Dacă florile şi-ar dărui oameni  la fel cum oamenii îşi oferă flori, de unde ar fi tăiaţi oamenii?” – Nichita Stănescu
- ,,În fiecare minut de furie pierzi 60 de secunde de fericire.” – Ralph Waldo Emerson
- ,,Acolo unde eşti se află lumea întreagă.” – William Shakespeare
- ,,Realitatea e ruina unui basm.” – Lucian Blaga
- ,, Nu contează ce ţi se întâmplă, ci cum reacţionezi la ceea ce ţi se întâmplă.” – Epictet
- ,,Sunt o mie de feluri de a pierde o zi, însă niciunul de a o întoarce înapoi.” - Proverb arab
- ,,Dacă nimic nu s-ar schimba, atunci nu ar putea exista fluturi.” – Autor necunoscut
- ,,Lumina mea, îngroapă-te cu mine, la primăvară poate încolţim.” – Adrian Păunescu
- ,,Curăţă-ţi degetul înainte să arăţi spre petele mele.” – Benjamin Franklin
- ,,Nu e greu să fii darnic azi. Greu e să nu regreţi mâine.” – Jules Renard
- ,,Păstreaza-ţi emoţiile pentru lucrurile care le merită.” – Titu Maiorescu
- ,,Nu te teme de ziua de mâine, Dumnezeu este deja acolo.”
- ,,Iubirea n-a ucis pe nimeni niciodată, numai oamenii ucid în numele ei.” – Liviu Rebreanu
-,,Ridurile ar trebui să indice doar  locurile unde au fost zâmbete.”- Mark Twain
- ,,Nu sunt supărat pentru că m-ai minţit, sunt supărat pentru că de acum nu te mai pot crede.”  – Friedrich Nietzsche
- ,,Unul dintre cele mai grele momente în viaţă este să ai cuvinte pe care să nu le poţi pronunţa.” – James Earl Jones
- ,,Secretul de a-i plictisi pe alţii este de a spune totul.” – Voltaire
- ,,Mă înfuriam că nu aveam ce încălţa, dar am întâlnit un om fără picioare.” – Proverb chinezesc
- ,,Mai bine să fii stăpân mic decât slugă mare.” – Anton Pann
- ,,Te poţi împodobi cu penele altuia, dar nu poţi zbura cu ele.”  - Lucian Blaga
- ,,Există în oameni mai multe lucruri de admirat decât de dispreţuit.” – Albert Camus
- ,,Toţi vă vor binele. Nu vi-l lăsaţi luat! – Stanislaw Jerzy Lec
- ,,Eşti stăpânul cuvintelor nerostite şi sclavul celor pe care le-ai spus.” – Proverb chinezesc
- ,,Cei vechi au avut muzica prin care se clădeau de la sine zidurile Tebei, modernii au născocit-o pe aceea care ar fi în stare să dărâme piramidele.” – Nicolae Iorga
- ,,Uneori trebuie să taci pentru a fi auzit.” – Stanislaw Jerzy Lec
- ,,Oamnii sunt singuri deoarece construiesc ziduri în loc de poduri.” -  Isaac Newton
- ,,Nu căuta răspunsuri imposibile. Mai bine schimbă întrebările.” – Confucius
- ,,Lumea e aşa cum o vezi tu. Nu lăsa perspectiva altuia să o determine pe a ta.” – Farshid Moussavi
- ,,Când sari de bucurie fii atent ca nimeni să nu-ţi ia pământul de sub picioare.” – Stanislaw  Jerzy Lec
- ,,Nu există înălţimi de neatins ci numai aripi prea scurte.” – Giovanni Papini
- ,,Viaţa-i o glumă foarte serioasă.” – Victor Hugo
- ,,De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea. Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară.” – Antoine de Saint- Exupery
- ,,Este un semn de noblețe să știi să admiri ceea ce te depășește.” – Gabriel Liiceanu
- ,,Poți închide ochii, dar nu poți stinge soarele.” – Nicolae Iorga
- ,,Am învățat că toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui munte, fără să știe că adevărata fericire este în felul în care urci pantele abrupte spre vârf.” – Gabriel Jose Garcia Marquez
- ,,Copiii descoperă totul în nimic. Oamenii nu găsesc nimic în toate.” – Giacomo Leopardi
- ,, Amurg, din nou. Încă un sfârșit. Nu conteaza cât e de perfectă ziua, un sfârșit trebuie să existe întotdeauna.” – Stephenie Meyer
- ,,De multe ori taci fiindcă ești convins de prostia adversarului.” – Nicolae Iorga
- ,,Toţi oamenii mari au fost mai întâi copii, dar puţini dintre ei îşi mai aduc aminte.”- Antoine de Saint Exupery
- ,,Spiritul uman e ca o umbrelă. Lucrează cel mai bine când e deschis.” – Dalai Lama
- ,, Cel mai puternic bărbat poate fi înghiţit de o simplă gropiţă din obrazul femeii.” – Grigore Vieru
- ,,Dacă i-am mulţumi lui Dumnezeu pentru tot ce face pentru noi, n-am mai avea timp să ne plângem.” -  Richard Wurmbrand
- ,,Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul; există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.” - Anonim
- ,, Omul care mută un munte începe prin a muta piatră cu piatră.” - William Faulkner
- ,,Găsesc speranţa în cele mai negre dintre zile şi mă concentrez în cele mai fericite. Eu nu judec universal.– Dalai Lama
- ,,Trebuie să căutăm dragostea acolo unde suntem, chiar dacă asta ne-ar costa ceasuri, zile, săptămâni de decepţii şi tristeţi. Căci, în clipa în care pornim în căutarea iubirii, şi ea porneşte în întâmpinarea noastră. Şi ne salvează.” – Paulo Coelho
- ,,Ai duşmani? Bravo! Înseamnă că ai făcut ceva, cândva în viaţă." - Winston Churchill
- ,,Există oameni atât de săraci, încât Dumnezeu nu le poate apărea decât în formă de pâine." - Mahatma Gandhi
- ,,Dacă treci prin iad, nu te opri!” - Winston Churchill
- ,,Este mai bine să fii pregătit pentru o ocazie pe care nu o vei avea, decât să ai o ocazie şi să nu fii pregătit.” – Whitney Moore Young Jr.
- ,,Dacă treci prin iad, nu te opri!” - Winston Churchill
- ,,Fericirea a trecut repede prin viaţa mea. Am urmat-o. Şi-am adormit în braţele ei. Cand m-am trezit, eram singur.” – Victor Hugo
- ,,Cand dai, la inceput dai din ceea ce ai, apoi, de la un moment dat, dai din ceea ce esti.” - Arsenie Boca
,,Învinge durerea, râzi cât se poate, căci tot la zi ajunge şi cea mai lungă noapte ..." - William Shakespeare
- ,,Dumnezeu este asemenea unui cerc ale cărui margini nu sunt nicăieri, iar al cărui centru este pretutindeni."- Fericitul Augustin
- ,,Spune adevărul şi atunci nu va mai trebui să ţii minte nimic.” - Mark Twain
- ,,Şi-aş vrea să uit în ce zi mă aflu, în ce an şi unde,/ să ascult marea lovindu-se într-una de dig, să mă întreb/ cine sunt, ce vârstă am şi ce caut aici./ Şi de ce m-am oprit în faţa acestui dig,/ ca şi cum l-aş cunoaşte?" - Octavian Paler
,,Privirile mele sunt drepte, sunt nemişcate, păsările s-ar putea odihni pe ele.” - Nichita Stănescu
- ,,Inima omului, în primele săptămâni ale vieţii embrionare, se află nu în piept, ci în cap, în mijlocul creierilor şi de-abia pe urmă coboară mai jos, despărţindu-se de creier pentru totdeauna. Ce minunat ar fi dacă inima şi creierul ar fi rămas împreună, îngemănate, să nu facă niciodată inima ce nu vrea creierul şi mai cu seamă creierul să nu facă ce sfâşie inima." - Liviu Rebreanu în ,,Pădurea spânzuraţilor"
- ,,Aş vrea să fiu aerul care-ţi atinge trupul pentru o clipă. Aş vrea să fiu acel ceva neobservat, dar necesar.”   Margaret Atwood
,,Ştii tu ce înseamnă să fii copil? Înseamnă să crezi în dragoste, să crezi în frumuseţe, să crezi în credinţă. Înseamnă să fii atât de mic încât spiriduşii să ajungă să-ţi şoptească la ureche, înseamnă să transformi bostanii în caleşti şi şoriceii în telegari, josnicia în nobleţe şi nimicul în orice, căci orice copil poartă o zână naşă în sufletul lui.” - Francis Thompson
- ,,O concluzie marcheaza întotdeauna momentul în care ai obosit să gândeşti.” – Necunoscut
- ,,Va veni momentul când va trebui să le explicaţi copiilor voştri de ce s-au născut, iar dacă veţi şti acel moment, va fi minunat - Hazel Scott
,,Dacă judeci oamenii, nu vei avea suficient timp să-i iubeşti.” – Maica Tereza
,,Înţelepciunea începe în mirare.” - Socrate
,, E mai bine să arzi ca un foc de paie decât să mocneşti până te stingi.” - Kurt Cobain
,,Ce e dragostea? Nevoia de a ieşi din tine însuţi." - Ch. Baudelaire
,,Valul este dorul mării de a ajunge la mal.”- Octav Bibere
,,Viitorul aparţine celor ce cred în frumuseţea viselor lor” – Eleanor Roosevelt
-  ,,Daca nu reuşeşti din prima încercare, adio sărituri cu paraşuta." - Henry Youngman
,, Privesc viaţa precum un pasager important de pe Titanic: s-ar putea să nu ajung la destinaţie, dar măcar merg la clasa I.” - Art Buchwald- ,,Felul cum dai preţuieşte mai mult decât ceea ce dai." - Corneille "Le Monteur"
- ,,Toţi suntem nemuritori, dar trebuie să murim întâi." - Mircea Eliade
,,Un copil poate oricând să înveţe un adult trei lucruri: cum să fie mulţumit fără motiv, cum să nu stea locului niciodată şi cum să ceară cu insistenţă ceea ce îşi doreşte.” - Paulo Coelho
- ,, Fiecare bărbat are o femeie în minte; cei însuraţi, pe lângă aceasta, mai au una acasă.” – Noel Claraso Serrat
,,Dacă o femeie se dă învinsă, este doar pentru ca a învins.” – Aldo Camarota
- ,,Trăieşti o singură dată, dar dacă faci lucrurile aşa cum trebuie, o singură dată este de ajuns." - Mae West
,,Învaţă din greşelile altora, nu poţi trăi destul pentru a le face pe toate." - Anna Eleanor Roosevelt
,,Memoria schimbă culoarea amintirilor.” - Jacques Bainville
,,Mai bine să fiu urât pentru ceea ce sunt, decât să fiu iubit pentru ceea ce nu sunt!"- Kurt Cobain
- ,,Dumnezeu nu-ţi cere să reuşeşti, El vrea doar să încerci din tot sufletul.” – Maica Tereza
,,Cănd o femeie nu vorbeşte, să n-o întrerupi pentru nimic în lume.” – Enriyeu Castaldo
- ,,Omul nu e cum se arată, ci cum se simte." - Ion Agârbiceanu
- ,,Femeile sunt creaturi menite să fie iubite, nu înţelese.” – Oscar Wilde
,,Eu te iubeam atât de mult, încât te uitam, crezând că faci parte din mine" - Nichita Stănescu
- ,,Din ciocnirea a două pietre nu se naşte o piatră, ci o scânteie." - Lucian Blaga
- ,,Visează ceea ce doreşti să visezi; pleacă acolo unde vrei să ajungi; fii acolo unde vrei să fii, pentru că ai o singură viaţă şi o singură oportunitate pentru a face toate lucrurile pe care vrei să le faci." - Autor anonim
-  ,,Acasă eu sunt şeful, nevasta mea ia doar deciziile." - Woody Allen
,,Râzi şi lumea va râde cu tine, sforaie şi vei dormi singur." - Anthony Burgess
- ,,Într-o lume nebună, doar cei nebuni sunt sănătoşi." - Akira Kurosawa
,,Nu pot scăpa de mine, de-o viaţă-mi sunt ostatic." - Valeriu Butulescu- ,,Foarte puțini dintre noi sunt ceea ce par a fi."- Agatha Christie
,,În mijlocul iernilor îngheţate am învăţat că există în mine o vară fără putinţă de învins." - Albert Camus
- ,,Cea mai mare răsplată pentru strădaniile unui om nu este ceea ce câştigă prin munca sa, ci ceea ce devine prin ea." - autor necunosut
,,Nu există un trandafir atât de alb pe care să nu-l atingă la un moment dat un fir de praf.” - Nicephor Vrettakos
,,Toată lumea ar vrea să trăiască mult, dar nimeni n-ar vrea să fie bătrân.” - Jonathan Swift
- ,, Când te cerţi cu un nebun, asigură-te că nu face şi el la fel." - autor necunoscut
- ,,Ceea ce este sublim într-o prietenie nu este atât a muri pentru prietenul tău într-o ocazie strălucită, cât a te sacrifica pentru el zilnic şi cu discreţie.” - autor necunoscut
,,Coincidenţa este felul lui Dumnezeu de a rămâne anonim.” - Albert Einstein
- ,,Nu-ţi fie frică să faci un pas mare. Nu poţi trece o prăpastie din două sărituri mici." - David Lloyd George
,,Comparaţia cu alţii este rădăcina tuturor sentimentelor de inferioritate.” - autor necunoscut
- ,,Veselia omului este ca parfumul florilor: ea nu se înalţă din sufletele veştede” - Nicolae Iorga
- ,,Dacă ne cercetăm bine, întodeauna vom găsi la noi un păcat pe care-l osândim la alţii.” - Lev Tolstoi
- ,,Fie să gândeşti că poţi, fie să gândeşti că nu poţi, oricum ai dreptate.” - Henry Ford
- ,,Cine nu ştie cum să cheltuiască timpul, va ajunge să se cheltuiască pe sine.” - autor necunoscut
- ,, Cu cât îi cunosc mai bine pe reprezentanţi poporului, cu atât îmi admir mai mult câinii." - Alphonse de Lamartine 
- ,, Secretul libertăţii rezidă în educaţia oamenilor, în timp ce secretul tiraniei în ai menţine pe oameni ignotanţi." - Maximilien Isidore de Robespierre 
‎,,Nu aştepta un răspuns de 1000 de dolari la o rugăciune de 10 cenţi." - Doug Batchelor
,,Râsul este cel mai sigur examen al sufletului omenesc." - Dostoievski
,,În zori deschide-ţi inima şi înalţ-o ca pe o floare care se desface. La apusul soarelui, pleacă-ţi fruntea în linişte şi încheie ziua în adorare.” - Tagore
,,Trec prin viaţă o singură dată. Şi dacă sunt capabil de bunătate sau pot face un bine unei alte fiinţe, mă gândesc s-o fac acum şi să nu amân sau să renunţ, de vreme ce nu voi mai trece niciodată prin acestă experienţă.” - William Penn
,,Totul vine la timp pentru cel ce ştie să aştepte.” - Josph Villele
- ,,În marile încercări, chiar şi un eşec este glorios.” - Cassius Longinus
- ,,Devenim bogaţi nu datorită lucrurilor pe care le dobândim, ci datorită lucrurilor la care renunţăm. " - Henry Ward Beecher
,,Dacă găsesc în mine o dorinţă pe care nici o experienţă din lumea asta nu o poate satisface, atunci cea mai probabilă explicaţie e aceea ca am fost creat pentru o altă lume" - C.S.Lewis
,,Pentru a vedea cât de mare este un om, măsoară-i înălţimea idealurilor, adâncimea convingerilor, lărgimea vederilor şi lungimea răbdării." - Anonim
- ‎,,Speranţa te menţine la suprafaţă atunci când ceilalţi se îneacă. Speranţă te ajută să îţi doreşti să trăieşti când alţii refuză. Speranţă îţi dă curajul să încerci când ceilalţi renunţă."- Burton Briggs
- ,,Ziua de ieri este un cec anulat: uit-o. Ziua de maine este o polita: nu conta pe ea. Ziua de azi este o suma cash: foloseste-o!" - Edward C. Bliss
- ,,Întreaga lume coalizată împotriva ta nu-ţi poate face nici un sfert din răul pe care ţi-l poţi face singur.” - Proverb turcesc
- ,,Nu-ţi fie frică să faci un pas mare. Nu poţi trece o prăpastie din două sărituri mici." - David Lloyd George 
- ,,Atâta timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina; sub paşii tăi care urcă, ele se vor înmulţi la nesfârşit." - Franz Kafka
- ,,Oamenii nu sunt prizonierii sorţii, ci doar ai propriei minţi." - Franklin D. Roosevelt
- ,,Lucrurile nu sunt greu de făcut. Greu este să te pui în poziţia de a le face." - C. Brancuşi
- ,,Este greu să pierzi, dar mult mai rău este să nu fi încercat niciodată să reuşeşti." - Theodore Roosevelt
- ,,Ca să înţelegi că eşti prost trebuie totuşi să-ţi meargă mintea.” - Georges Brassens
- ,,Toţi trăim sub acelaşi cer, dar nu toţi avem acelaşi orizont." - Konrad Adenauer
- ,,Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decât ce-l care-l caută." - N. Iorga
- ,,Nu te teme niciodată de umbre. Ele arată doar că există lumină în apropiere." - Gary Sinise
- ,,Memoria schimbă culoarea amintirilor."  - Jacques Bainville
- ,,Când toată lumea îţi dă dreptate, ori eşti al naibii de deştept, ori eşti şef."  - Andre Birabeau
- ,,Râsul e ca stergătorul de parbriz: nu opreşte ploaia, dar îţi permite să îţi vezi de drum." - Jeanne Wasbro
- ,,Omul nu poate descoperi noi oceane, câtă vreme nu are curajul de a pierde din vedere ţărmul." - Andre Gide
- ,,Analfabetul viitorului nu va mai fi cel care nu ştie să citească, ci cel care nu ştie să înţeleagă." - Alvin Toffler
- ,,A fi inteligent presupune a folosi şi inteligenţa altora." - Richard Aladjemoff
- ,,Bine ne pot face numai unii oameni; rău ne pot face toţi. " - Gracian
- ,,În fiecare om sălaşluieşte un soare, totul e să-l lăsăm să ardă." - Socrate
- ,,Începe să faci tot ceea ce poţi face sau ce visezi că poţi face. Curajul conţine geniu, putere şi magie." - Goethe

, dacă oricum cad în aceleaşi păcate?

Citiţi mai multe articole interesante pe siteul: http://ortodox.md/articole/daca-oricum-cad-in-aceleasi-pacate/
Moldova Ortodoxă
Un călugăr a venit odată la duhovnicul său şi i-a spus: - Părinte, de câte ori vin la tine, mă mărturisesc şi îmi plâng păcatele, primesc de la tine sfaturi pentru îndreptare, dar nu mă pot schimba. Ce folos mai pot avea că vin la tine, dacă oricum cad în aceleaşi păcate?

Citiţi mai multe articole interesante pe siteul: http://ortodox.md/articole/daca-oricum-cad-in-aceleasi-pacate/
Moldova Ortodoxă


15 LUCRURI LA CARE TREBUIE SĂ RENUNŢI PENTRU A FI FERICIT
Sursa: https://ro.stiri.yahoo.com/exclusiv-fata-din-suceava-care-adus-fericire-pe-175334702.html
1. Renunţă la nevoia de a avea întotdeauna dreptate!
Multe persoane nu suportă ideea de a greşi şi îşi doresc să aibă întotdeauna dreptate, chiar şi cu riscul de a încheia o relaţie minunată sau provocând mult stres şi durere, pentru ei şi pentru alţii. Pur şi simplu nu merită. Oricând simţi nevoia “urgentă” de a sări într-o discuţie despre cine are dreptate şi cine greşeşte, întreabă-te următorul lucru: „Prefer să am dreptate sau prefer să fiu o persoană blândă?“. Ce câştig dintr-un conflict verbal, în urma căruia cel din faţa mea părăseşte „scena“ cu un gust amar şi un sentiment de dezamăgire?
2. Renunţă la nevoia pentru control!
Fii dispus să renunţi la nevoia de a controla întotdeauna tot ce se întâmplă cu tine şi cu cei din jurul tău: situaţii, evenimente, oameni etc. Indiferent că sunt persoane dragi, colegi de muncă sau pur şi simplu străini pe care îi întâlneşti pe stradă, permite-le să existe. Permite tuturor lucrurilor şi persoanelor să fie exact aşa cum sunt şi o să vezi ce bine te vei simţi. „Lăsând lucrurile să fie, totul va curge lin, aşa cum trebuie“, spunea Lao Tzu.
3. Renunţă la vină!
Renunţă la nevoia ta de a da vina pe alte persoane pentru ceea ce ai sau nu ai, pentru ceea ce simţi sau nu simţi. Încetează să renunţi la puterile tale şi începe să îţi asumi responsabilitatea pentru viaţa ta.
4. Renunţă la auto-înfrângere!
Câţi oameni se rănesc singuri din cauza mentalităţii lor negative, poluate şi a auto-înfrângerii repetitive? Nu crede tot ceea ce îţi spune mintea, în special dacă este ceva negativ şi care te auto-distruge. Eşti mai bun de atât. „Mintea este un instrument superb dacă este folosit aşa cum trebuie. Totuşi, folosită în mod greşit, devine foarte distructivă“, spunea Eckhart Tolle.
5. Renunţă la convingerile tale limitate!
Renunţă la convingerile tale despre ceea ce poţi sau nu poţi face, despre ceea ce este posibil sau imposibil. De acum înainte nu o să mai permiţi convingerilor tale limitate să te ţină captiv. Deschide-ţi aripile şi zboară! „O convingere nu este o idee deţinută de minte, este o idee care ţine mintea“, spunea Elly Roselle.
6. Renunţă să te mai plângi!
Renunţă la nevoia ta constantă de a te plânge despre acele multe, multe, multe lucruri, oameni, situaţii, evenimente care te fac nefericit, trist şi depresiv. Nimeni nu te poate face nefericit, nicio situaţie nu te poate face trist decât dacă îi permiţi. Nu situaţia care declanşează acele sentimente este de vină, ci modul în care alegi să le priveşti. Nu subestima niciodată puterea gândirii pozitive.
7. Renunţă la luxul de a critica!
Renunţă la nevoia de a critica lucruri, evenimente sau oameni care sunt diferiţi faţă de tine. Cu toţii suntem diferiţi, şi totuşi cu toţii suntem la fel. Toţi vrem să fim fericiţi, toţi vrem să iubim şi să fim iubiţi şi toţi vrem să fim înţeleşi. Cu toţii vrem ceva, şi ceva este dorit de noi toţi.
8. Renunţă la nevoia de a impresiona celelalte persoane!
Încetează să mai încerci atât de tare să fii ceva ce nu eşti doar ca ceilalţi să te placă. Lucrurile nu funcţionează aşa. În momentul în care încetezi să mai încerci atât de tare să fii ceva ce nu eşti, momentul în care renunţi la toate măştile tale, momentul în care te accepţi cu adevărat, o să descoperi că oamenii se simt atraşi de tine, fără a depune niciun efort pentru asta.
9. Renunţă la ideea de a te opune schimbării!
Schimbarea este bună. Schimbarea te va ajuta să mergi de la A la B. Schimbarea te va ajuta să faci îmbunătăţiri în viaţa ta şi în viaţa celor din jurul tău. „Urmăreşte fericirea şi Universul va deschide uşile pentru tine acolo unde nu existau decât pereţi“, spunea Joseph Campbell.
10. Renunţă la etichetare!
Încetează să etichetezi acele persoane, lucruri şi evenimente pe care nu le înţelegi ca fiind ciudate şi diferite şi încearcă să îţi deschizi mintea, puţin câte puţin. Minţile funcţionează doar atunci când sunt deschise. „Forma cea mai înaltă de ignoranţă este atunci când respingi ceva despre care nu ştii nimic“, spunea Wayne Dyer.
11. Renunţă la temerile tale!
Frica este doar o iluzie, nu există, tu ai creat-o. Totul este în mintea ta. Dacă vei corecta interiorul, exteriorul va fi exact aşa cum trebuie. „Singurul lucru de care trebuie să ne temem este frica însăşi“, spunea Franklin D. Roosevelt.
12. Renunţă la scuze!
De multe ori ne limităm din cauza numeroaselor scuze pe care le folosim. În loc să creştem şi să lucrăm la a ne îmbunătăţi viaţa şi spiritul, rămânem blocaţi, minţindu-ne singuri, folosind tot felul de scuze, scuze care în 99,9% din cazuri nu sunt reale.
13. Renunţă la trecut!
Este greu. Se ştie. În special atunci când trecutul arată mult mai bine decât prezentul şi viitorul pare atât de înfricoşător, însă trebuie să iei în calcul faptul că momentul prezent este tot ceea ce ai şi tot ce o să ai vreodată. Trecutul după care tânjeşti, trecutul la care visezi, a fost ignorat de tine atunci când a fost prezent. Încetează să te mai păcăleşti singur. Fii prezent în tot ceea ce faci şi bucură-te de viaţă. Până la urmă viaţa este o călătorie, nu o destinaţie. E bine să ai o viziune clară asupra viitorului, pregăteşte-te, dar întotdeauna fii în prezent.
14. Renunţă la ataşament!
Acesta este un concept care pentru mulţi dintre noi este greu de înţeles, însă nu este ceva imposibil. Devii din ce în ce mai bun odată cu trecerea timpului şi cu mult antrenament. Momentul în care te detaşezi de toate lucrurile, devii atât de liniştit, tolerant, blând şi seren. O să ajungi într-un loc în care o să fii capabil să înţelegi toate acele lucruri fără a mai suferi. O stare dincolo de cuvinte.
15. Renunţă să îţi trăieşti viaţa în funcţie de aşteptările celorlalţi!
Mult prea multe persoane trăiesc o viaţă care nu le aparţine pentru a o putea trăi. Îşi trăiesc vieţile în funcţie de ceea ce cred alţii că este bine pentru ei, trăiesc viaţa în funcţie de ceea ce spun părinţii că este mai bun pentru ei, în funcţie de ce zic prietenii, duşmanii şi profesorii lor că este bine pentru ei. Aceste persoane îşi ignoră vocea interioară, chemarea interioară. Sunt atât de ocupaţi făcându-le pe plac celorlalţi, încât pierd controlul asupra propriilor vieţi. Uită ceea ce îi face fericiţi, ce îşi doresc, ce au nevoie şi eventual uită cine sunt cu adevărat. Ai o singură viaţă, trebuie să o trăieşti, să o deţii şi în special să nu laşi părerile altora să te împiedice în drumul tău.
Adun cioburi de vise
Adun gândurile în cuvinte şi cuvintele în gânduri,
Din grădina sufletului le culeg printre rânduri,
Le pictez cu cerneală din copilăria mea,
Prin sprânceana timpului cu mine şi amintirea ta.
(Valentina Geambașu-Mioveni, 17.07.2014)


 • „Eu, fraţilor, sunt român şi ca român, mă simt ferice de a muri pentru ţara mea.” Gheorghe Magheru
 • „Ma mișc între Dumnezeu și Neamul din care fac parte. În afară de acești termeni nu văd nimic semnificativ între cer și pământ.” Petre Țuțea
 • „Un popor care nu îşi cunoaşte istoria este ca un copil care nu-şi cunoaşte părinţii.” Nicolae Iorga
 • „Ne vom salva doar revenind la românism şi realizând reîntregirea neamului românesc.” Gheorghe Ghimpu
 • „A renunţa la românism, înseamnă, pentru noi românii, a renunţa la viaţă, a te refugia în moarte.” Mircea Eliade
 • „Limba română este patria mea.” Nichita Stănescu
 • „Mai presus de tihna noastră stă datoria sfântă de a apăra fiinţa şi neatârnarea ţării noastre.” Ştefan cel Mare
 • „Educația mamei în duhul credinței și al dragostei de neam face mai mult decât instrucția unei armate.” Pr. Iustin Pârvu
 • „Dorul – al doilea suflet ce l-a dat Dumnezeu românului.”
 • „Fie pâinea cât de rea, tot mai bine-n ţara ta!”
 • Trăiesc în România și asta îmi umple tot sufletul.
 • „Cel care luptă, chiar singur, pentru Dumnezeu și Neamul său nu va fi învins niciodată.” C. Z. Codreanu
 • „Eu din români îmi trag sorgintea, c-o sfântă dragoste-i iubesc, și pentru tot ce-i românesc, oricând, și brațele și mintea și sufletul mi le jertfesc.” Bogdan P. Hașdeu
 • „Omul frumos din România este acela care, cu discreție, respinge toate încercările de schilodire a sufletului care vin asupra neamului nostru.” Dan Puric
 • „Într-o țară așa de frumoasă, cu un trecut așa de glorios, în mijlocul unui popor atât de deștept, cum să nu fie o adevărată religie iubirea de patrie, și cum să nu-ți ridici fruntea, ca falnicii stramoși de odinioară, mândru că poți spune: „Sunt român!” Alexandru Vlahuţă
 • „România este patria mea, restul sunt doar țări.” Octavian Paler
 • „Pamântul natal e mai scump decât aurul în țară străină.”
 • „Nu putem avea viitor fără a respecta trecutul nostru.” Regele Mihai
 • „Dacă îți înjuri țara de dimineață până seara, e ca și cum te-ai înjura singur în oglindă.” Oana Pellea
 • „Un român adevărat este și un creștin adevărat.”
 • „Dumnezeu iubește Țara Românească și pe ea vrea să o spele întâi de păcate. Nu plecați din țară, ca țara noastră are destinul ei și va da cei mai mulți mucenici.” Pr. Arsenie Boca
 • „O viață avem, români, și-o cinste. Deșteptați-vă că am dormit destul!” Mihai Viteazul
Margaritare duhovnicesti  (Pr. Arsenie Boca)
• Fericiţi sunt ochii pe care omul din princina smerniei nu îndrăzneşte să-i ridice spre Dumnezeu.
• Fapta bună este bună numai dacă este acoperită de smerenie.
• Omul care poate să facă binele şi nu-l face, este o fiinţă josnică. A nu da săracului din cele ce răman peste nevoile noastre, înseamnă a răpi binele altuia. Dumnezeu binevoieşte ca pe pământ să fie mulţi nenorociţi, pentru ca ei să se mântuiască prin răbdarea lor, iar tu prin milostenia ta.
• Să nu-ţi fie teamă de nimeni, aşa ca de tine însuţi.
• Sileşte-te să te cunoşti pe tine însuţi şi atunci vei cunoaşte multe. Cine îşi vede păcatele, va vedea pacea.
• Nu-i nimic mai bun decât să-ţi cunoşti neputinţa şi necunoştinţa.
• Pentru ca să ne cunoaştem pe noi înşine, trebuie să ne chemăm în fiecare zi la judecată sufletul nostru şi să-i cerem socoteală de purtarea lui. Să nu adormi înainte de cugeta la păcatele pe care le-ai săvârşit în cursul zilei.
• Cine îşi stăpâneşte simţămintele, acela îşi petrece viaţa în pace.
• Unirea păcii nu trebuie căutată numai între oameni, ci şi în trupul tău şi în dudhul tău şi în sufletul tău.
• De nu te vei face împărat asupra poftelor şi gândurilor tale, nu vei moşteni Împărăţia Cerurilor.
• De îndată ce ocara îţi aprinde inima, adu-ţi aminte de Hristos şi de rănile Lui, gândeşte-te că suferinţele ce le rabzi tu sunt nemărginit mai mici decât suferinţele lui Hristos, şi atunci se va stinge ca şi cu o apă, scârba ta.
• E mai bine să suferi răul decât să fii pricina răului.
• Să nu ai duşmănie împotriva nici unui om, fie el şi rău, altfel rugăciunea ta nu va fi plăcută lui Dumnezeu. Cum vei spune: „Doamne miluieşte” dacă tu nu miluieşti.
• Fericit este acela care poate spune cu Sfântul Grigorie de Nissa: „Doamne, fă cu mine ceea ce fac eu cu alţii.”
• Oare pentru o pasăre sunt grele aripile cu care zboară prin aer? Nu. Tot astfel şi pentru adevăratul creştin nu sunt grele poruncile lui Hristos, prin săvârşirea cărora sufletul nostru întraripându-se zboară la cer.
• Fericit nu este cel ce începe bine, ci cel ce termină bine nevoinţa sa.
• Dacă-ţi vei aduce totdeauna aminte de slăbiciunea ta, atunci niciodată nu vei călca hotarul vegherii. Cu un singur gând necuviincios poţi pierde 100 de ani pe ogorul mântuirii.


Sfaturi ale părintelui Ilie Cleopa

 1. Biserica este mama noastră! Nu lăsaţi Biserica, pentru că în ea ne unim cu Hristos.
 2. Să aveţi Psaltirea ca pe un cozonac bun. Când ţi-e foame, mai tai o felie, mai mănânci, mai faci trea­bă, apoi mai citeşti o catismă, două, trei, cât poţi.
 3. Când zici "Doamne Iisuse!'' se cutremură tot iadul, numai să zici din inimă!
 4. Să trăiţi în dragoste unii cu alţii, că dragostea nu moare niciodată.
 5. Să aveţi către Dumnezeu inimă de fiu, către voi minte de judecător şi către aproapele inimă de mamă.
 6. Odata, cand cineva i-a aratat noua biserica din livada manastirii, parintele a zis: "Mai greu este sa faci un calugar adevarat decat o catedrala".
Parintele Arsenie Boca - sfaturi intelepte
Să nu adormi cu mintea obosită, în duşmănie pe cineva.
Prilejurile sunt de mai multe feluri: de la diavol, de la fire şi îngăduite de Dumnezeu. Le deosebim:
- Când sunt de la diavol, simţi tulburare.
- Când sunt de la fire, ne apărăm.
- Când sunt îngăduite de Dumnezeu, simţim o pace, bucurie, mulţumire.
Să vă învăţaţi să vorbiţi puţin şi esenţial.
Aşa să fie vorba între voi: ca la rugăciune.
Decât ceartă mai bine pagubă.
Ajungi la bătrâneţe şi puterile scad şi te trezeşti că n-ai adunat nimic.
Pentru valoarea mântuirii nici o suferinţă nu e imposibilă aici pe pământ, numai şi numai să poţi câştiga mântuirea.
Dumnezeu iubeşte Ţara Românească şi pe ea vrea să o spele întâi de păcate.
La mulţi le-a zis: nu plecaţi din ţară că ţara noastră are destinul ei şi va da cei mai mulţi mucenici.
Să vă rugaţi să nu vină şi peste voi necazurile care vin pe oameni, că vor veni vremuri foarte grele.
Să nu credeţi că voi n-o să răbdaţi foame.
Să vă pregătiţi pentru martiraj.
În rugăciunea „Tatăl nostru”, „şi nu ne duce pe noi în ispită”, se referă la ispita lepădării de Dumnezeu.
Prin încercări se spală menajarea de sine. Când eşti asuprit, răstignit pe nedrept, să te bucuri.
Unde ne merge bine, acolo nu sporim; unde-i mai greu, acolo te curăţeşti mai sigur; acolo unde nu eşti cioplit, eşti un necioplit.

 «De la aproapele este viata si moartea. Cã de vom dobândi pe fratele, pe Hristos dobândim; iar de vom sminti pe fratele, lui Hristos gresim».

Un monah a fost lãudat de frati cãtre avva Antonie. Acesta din urmã, când a venit monahul la dânsul, l-a încercat, sã vadã de rabdã necinstea. Si, aflându-l cã nu o rabdã, i-a zis: «Esti asemenea unui oras, care pe dinainte este împodobit, iar pe dinapoi este jefuit de tâlhari». 
 «Dumnezeu nu sloboade rãzboaiele peste neamul acesta ca peste cei vechi, cãci stie cã sunt slabi si nu le pot purta»
Trei pãrinti aveau obiceiul de mergeau la fericitul Antonie în fiecare an. Si doi îl întrebau pentru gândurile lor si pentru mântuirea sufletului, iar al treilea totdeauna tãcea, nimic întrebându-l. Iar dupã mult timp i-a zis avva Antonie: «Iatã, de atâta timp vii aici si nimic nu mã întrebi!» Si rãspunzând fratele i-a zis: «Destul îmi este si numai sã te vãd, pãrinte». 
Se spune cã unul dintre bãtrâni i-a cerut lui Dumnezeu sã-i vadã pe Pãrinti. Si i-a vãzut pe ei fãrã avva Antonie. Deci a zis celui ce i-i arãta: «Unde este avva Antonie?» Iar acela i-a zis: «În locul unde este Dumnezeu, acolo este el»
Zis-a avva Antonie: «Eu nu mã mai tem de Dumnezeu, ci Îl iubesc. Cãci « dragostea scoate afarã frica »
Acesta, dupã ce s-a dus la viatã pustniceascã, iarãsi s-a rugat, acelasi cuvânt zicând (Mt. 26, 44). Si a auzit glas zicându-i: «Arsenie, fugi, taci, linisteste-te1; cã acestea sunt rãdãcinile nepãcãtuirii». 
A zis un oarecare4 fericitului Arsenie: "Cum noi din atât învãtãturã si întelepciune nimic nu avem, iar acesti tãrani egipteni au dobândit atâtea fapte bune?» Zis-a avva Arsenie lui: «Noi din învãtãtura lumii nimic nu avem, iar acesti tãrani egipteni din ostenelile lor si-au dobândit faptele bune». 


 Părintele Arsenie Boca 1910 - 1989 - Cuvinte intelepte

 1. "Taina lui Iisus era că în trupul Lui se ascundea Dumnezeu; iar taina noastră, a creștinilor, e că în făptura noastră se ascunde Hristos."
 2. " Preoții poartă preoția lui Hristos; prin iertarea lor, Dumnezeu te iartă, prin graiul lor, Dumnezeu îți vorbește. Prin ei, Dumnezeu te cheamă, oricât ai fi de păcătos." 
 3. "O altă taină a lui Dumnezeu e și aceasta: Nu pedepsește toată răutatea tuturor, aici, și numaidecât; precum nici nu slăvește bunătatea tuturor, aici, și numaidecât. Dacă ar face așa, atunci și oamenii ar face binele de frică; mântuirea ar fi de silă, iar nu o faptă a libertății și a dragostei." 
 4. "Dumnezeu coboară între oameni și suie oamenii la Sine, pe scara Sfintei Liturghii."
 5. "Tu nu eşti creat pentru pământ, ci pentru cer. După ostenelile şi grijile vieţii, ridică-te sus cu mintea şi cu inima, revarsă-ţi înaintea lui Dumnezeu sufletul în rugăciuni şi mulţumiri. Roagă-te! Aceasta este datoria ta, slava ta, fericirea ta. De la muncă, treci la rugăciune, de la rugăciune la muncă! Roagă-te şi munceşte! începe şi sfârşeşte-ţi ziua cu Dumnezeu."
 6. "Cine se roagă lui Dumnezeu de dimineaţă, cu o cuvenită luare aminte, e mai fericit şi mai liniştit tot restul zilei aceleia. Mintea se ocupă toată ziua cu ceea ce o preocupă de dimineaţă, ca o piatră de moară, care macină în restul zilei grâu sau neghină."
 7. "Rugăciunea e respirația sufletului, iar postul e apa care stinge văpaia patimilor."
 8. "Căsătoria cere multe motive ca să fie Taină. Când familia nu va mai fi întemeiată pe Taină, oamenii vor fi o turmă de fiare sălbatice, destrăbălate."
 9. "Vă trebuie preoți mai buni? Nășteți-i! Nu mai stați cu gânduri ucigașe împotriva copiilor, că nu știți în calea cărui mare dar de la Dumnezeu te-ai găsit împotrivă și ai să dai seama."
 10. Oare ştii, omule, că din prima şi până în ultima zi a vieţii tale alergi mereu? Îţi transporţi sufletul spre limanul împărăţiei lui Dumnezeu, în căruţa trupului tău. Fii Hotărât !!! Încearcă şi ai să vezi cât poate un om care vrea să fie curat. Dumnezeu e pretutindeni doar că trebuie rugat. Uneori chiar o rugăciune scurtă făcută însă din tot sufletul şi cu toată inima te ajută dacă o zici cu putere.
 11. "Cea mai grea luptă în viața aceasta nu este alta decât biruirea de sine. Căci biruirea de sine duce la propășirea binelui."
 12. "Fără îndoială, la ziua Judecății nu vom fi întrebați ce-am citit, ci ce-am făcut; nici dacă vom vorbi cu dibăcie, ci dacă am trăit cum se cuvine."
 13. "Iubește smerenia, că prin ea Dumnezeu îți va acoperi păcatele. Smerenia este sarea virtuților."
 14. "Dacă mamele ar primi copiii în numele Domnului, ce străvezii ar fi ei în chipul lui Iisus! Abia atunci şi-ar putea da seama mamele pe cine au primit prin copii. Copiii ajung în braţele lui Dumnezeu fiindcă sunt cei mai aproape de El. Modul lor de a fi e cel mai iubit de Dumnezeu. Înţelepţii Îl înţeleg pe Dumnezeu ca pe o necesitate în explicarea lumii. Copiii Îl au ca pe un Tată de pe celălalt tărâm. (…) Dumnezeu şi copiii au înrudirea pe care noi, cei mari, o pierdem. Sfinţii sunt nişte mari copii. Şi ce departe ne ţinem de ei!"
 15. "Totuși nouă, preoților, Iisus nu ne-a dat și darul tămăduirii minunate, cum îl avea El și cum îl dă la puțini din Sfinți, din vreme în vreme; ne-a dat însă un dar mai mare: al iertării păcatelor! Nu l-a dat îngerilor, dar l-a dat oamenilor."
 16. "De la cârma minții atârnă totul. Dacă nu ai ordine în minte nu poți avea ordine în viață."
 17. "Oamenii se roagă lui Dumnezeu să-i scape de necazuri, iar Dumnezeu se roagă de oameni să părăsească păcatul. Acum judecați, care și de cine să asculte întâi: Dumnezeu de oameni sau oamenii de Dumnezeu?"
 18. "Viaţa înfrânată duce la redobândirea sănătăţii încât să poţi deosebi binele de rău."
 19. "Care dintre voi ați plânge dacă Dumnezeu v-ar lua crucea?"
 20. "Fără milostenie însăși rugăciunea e fără rod. Cu ce nădejde te vei ruga lui Dumnezeu, când tu însuți nu asculți rugăciunile oamenilor ce sunt asemenea ție? Cum vei cere împreună cu credincioșii din Biserică: "Dă Doamne!" - când tu însuți nu dai săracilor, deși poți să dai? Cu ce gură vei spune: "Auzi-mă, Doamne!" când tu însuți nu-l auzi pe cel sărac, sau mai adevărat pe Hristos, Care strigă spre tine prin sărac?"
 21. "Când vin necazurile tu să rostești: Așa-mi trebuie."
 22. "A fi fericit înseamnă a-l face fericit pe celălalt."
 23. "Fă binele și așteaptă răul."
 24. "Când îți iei răspunderea de a rodi copii, Stăpânul vieții îți va ajuta să ai și ce le da de mâncare și-ți va asigura și cinstea căsătoriei. Deci, nici abuzul, nici refuzul, ci o dreaptă socoteală și o conviețuire corectă și cinstită."
 25. "Copiii sunt roadele dragostei; evitarea nu e dragoste, ci crimă. Căutarea plăcerii numai, cu evitarea rostului firesc al instinctului, e viciu și păcat, și se pedepsește de Legea care vede toate ale omului."
 26. "Voi, ca tineri începători ai vieții, sunteți poate ispitiți de ideea că tineri fiind, de ce să începem cu copii din primul an, ci să ne mai trăim puțin viața că mai avem vreme și de copii. Cu acest gând, dacă-l primiți și-l luați de bun, vă deschideți calea către păcat și către tot felul de necazuri care vin matematic. "
 27. "La conviețuirea căsătoriților, nu-i bun nici abuzul, nici refuzul. Abuzul îl atinge pe soț, refuzul pe soție, dar și pe soț."
 28. "Oare de ce vin oamenii așa de în silă la spovedit? - Fiindcă știu că li se cere lepădarea de păcate. Ori lor le plac păcatele mai mult decât înfrânarea de la ele."
 29. "Nu e un biruitor mai mare pe pământ, decât acela care se biruiește pe sine însuși și domnește asupra patimilor sale."
 30. "Până la Dumnezeu, nu este nici jos, nici sus, nici aproape, nici departe, pentru că Dumnezeu este pretutindeni și de aceea El e mai aproape de tine decât sufletul și trupul tău, numai să știi și să afli această apropiere prin credință și rugăciune.
 31. "Când Mântuitorul poruncește iubirea de vrăjmași, El n-o face ca să te îngenuncheze în fața celui rău, ci ca să te elibereze de răul din tine și în felul acesta să-l limiteze."
 32. "Nu uita că ești o cărămidă duhovnicească din marea clădire a Bisericii lui Hristos. Rămâi cuminte în acest zid socotindu-te legat de celelalte cărămizi cu mortarul iubirii."
 33. "În mintea strâmbă și lucrul drept se strambă"


Mitropolitul Bartolomeu Anania

 1. "Liturghia este Împărăția lui Dumnezeu deja venită pe pământ. Binecuvântând împărăția, preotul binecuvintează liturghia care urmează să se desfășoare."
 2. "Adevărata sensibilitate are o forță a ei, nedefinită și necuprinsă. Un om sensibil se poate simți neînțeles, singur, părăsit, dar niciodată învins. Atunci când simte că nu mai poate, când simte că singurătatea îl doboară, forța sensibilității naște grăunțele unei opere, de cele mai multe ori mărețe. Odată născut acest grăunte, îl face pe omul sensibil să renască, poate chiar ca Pasărea Phoenix, din propria cenușă."
 3. “Dorul nu trebuie confundat cu dorința, care este vecină cu pofta și chiar cu tentația.”
 4. "Cânt te găsești în fundul prăpastiei să nu disperi, iar dacă ai ajuns în vârful muntelui să nu amețești. Și să știți că această a doua primejdie, este mai mare decât cea dintâi. Pentru că, în fundul prăpastiei apelezi la rugăciune ca izvor de putere. Când ai ajuns în vârful muntelui, uiți de ea."
 5. "Copii de astăzi nu mai sunt învățați de mamele lor, să spună la sfârșitul mesei ‘sarut mâna mamă’."
 6. "Recunoștința nu este o virtute ci este o bună deprindere, face parte din codul manierelor elegante, că știi să te porți."
 7. "Presiunile sunt făcute de vicioși, de suprasaturați, de cei care nu mai cunosc alt idol decât trupul și plăcerile lui. Problema gravă este, că prin aceasta se legiferează egalitatea dintre bine și rău. Faptul că homosexualitatea poate să fie o alternativă la familie. Până la urmă este un atentat la familia însăși, la această instituție fundamentală a oricărei societăți."
 8. “Dorul este un sentiment. Poate cel mai frumos sentiment care poate să îl aibă cineva. Dacă cel mai frumos sentiment și dumnezeiesc este iubirea, iubirea presupune neapărat sentimental dorului.”
 9. "Nu este important că pleci, important e să te întorci. Să nu mori rătăcind prin străinătăți, fără să îți aduci aminte că ai un părinte care te așteaptă cu brațele deschise."
 10. "În "Cred Doamne ajută necredinței mele", pe de o parte este expresia credinței iar pe de altă parte expresia corectă a conștiinței, prin urmare credința ta de om, nu este niciodată suficientă ca să umple măsura de sus."
 11. "Dragii mei tineri, voi sunteți în floarea vârstei, trăiți-vă tinerețea! E a voastră! Și trebuie s-o trăiți înainte de a fi prea târziu, dar în limitele decenței și ale bunei cuviințe. Nu vă imaginați cât este de plăcut să-ți trăiești tinerețea fără ca mai târziu să-ți fie rușine sau să-ți pară rău de faptele pe care le-ai făcut."
 12. "Este în firea lucrurilor ca un tânăr să fie curios. Fiți curioși! Cât se poate de curioși. În știința voastră, în setea voastră de carte, în setea voastră de educație, fiecare unde îl trage inima, dar nu lăsați curiozitatea să umble acolo unde este în primejdie. Oricât ai fi de curios, nu-ți vei pune mâna într-un cuib de vipere."


Părintele Iustin Pârvu

 1. "Credinţa este, până la urmă, puterea de a iubi."
 2. "Într-o familie, doar necazurile, încercările dau măsură înţelegerii, a coeziunii sufleteşti, a dragostei."
 3. "Dacă l-aş iubi pe Dumnezeu m-ar întrista aşa de tare păcatul meu, cât de mic ar fi, încât mintea mea nu mai poate fi aţintită către greşelile fratelui."
 4. "Creştinii de azi vor să fie şi cu un picior în cer, dar şi cu unul bine înfipt pe pământ."
 5. "Omul are atâta sfințenie câtă rugăciune are în el."
 6. "Dar să stiţi că, oricine are un anumit talent, dacă nu-l îndreaptă spre Dumnezeu, nu are nici o valoare si nici o putere."
 7. "Cu toții știm cât au suferit ortodocșii noștri în Ardeal în timpul uniației. Câte falsuri, câtă mișelie, câtă necinste! Acestea au fost dintotdeauna metodele romano-catolicilor. Ce încredere putem avea noi în ei? Ce unire și amestec să avem noi cu ei?"
 8. "Oamenii au dat cartea pe televizor, dar televizorul îl face pe om să nu mai gândească, să ia toate informaţiile de-a gata, fără să se mai implice cu mintea."
 9. "Închisorile ne-au învățat un lucru: că în Hristos toți suntem una! Nu mai conta că ești intelectual sau om simplu."
 10. "În pușcărie am cunoscut umilința, smerenia adevărată și dezinteresul trupesc pe care îl dobândești doar atunci când știi că nu mai există nici o salvare. De la o zi la alta îți vedeai viața sfârșită și momentul morții."
 11. "De nu ne vom păzi Ortodoxia, ne vom pierde și neamul. Aceasta a fost cheia dăinuirii neamului românesc."
 12. "O țară nu înflorește din parlament, nici din guvern, înflorește din străduința și din conștiința fiecărui individ în parte."
 13. "Știți prea bine că rugăciunea este fapta. Vi se cere, în schimb, grija permanentă față de căderile acestui popor. Nenorocirea mare a intelectualilor noștri care bineînțeles că au trăit și ei sub presiunea materialismului ateu, este faptul că prea ușor au divorțat de interesele și de valorile Ortodoxiei."
 14. "Închisorile ne-au învățat adevărata rugăciune, care se naște din suferință, jertfă și dăruire de sine."
 15. "A fi al lui Hristos înseamnă să te simţi necontenit răstignit în lume."
 16. "Pe pământ mi­siunea noastră este să trăim o viaţă sfântă în mijlocul atâtor lucruri la care trebuie să renunţăm."
 17. "Raiul este aproape, depinde care îţi este natura faptelor. Dacă faci un lucru bun, o faptă generoasă, nu simţi că pluteşti? Ei, atunci intuieşti natura Raiului, te simţi ca în Rai "
 18. “Rugăciunea este darea la o parte a gândurilor”, spunea cineva, dar rugăciunea e şi cheia Raiului, e şi cărarea prin inima Raiului.
 19. "Păi casa mea este acolo unde mă găsesc eu cu mine însumi şi pot trăi în Dumnezeu. Casa mea, bogăţia mea sînt acolo, cum spune Mîntuitorul: „...mama mea şi fraţii mei sunt cei care ascultă cuvântul meu".
 20. "Dacă vă uitați la copii veți vedea întipărit pe chipul lor instinctul de a fi asemenea lui Dumnezeu."
 21. "Semnele viitorului pot fi citite în comportamentul nostru și al tinerilor de azi."


Părintele Selafiil de la Noul Neamț 1908 - 2005

 1. "Eu așa le spun la cei care vin la mine: smerenia vameșului, răbdarea lui Iov, blândețea lui David (că David o fost blând), dragostea, care niciodată nu cade, tăcerea, nemânierea.”
 2. "Smerenia este să ierți pe toată lumea."
 3. "Nouă, călugărilor, ne trebuiește s-avem așa: smerenia. Și-apoi: răbdarea lui Iov și blândețea lui David. Aestea ... și dragostea care nu cade niciodată."
 4. "Sunt unii care plâng, dar după asta iar fac păcatul. Aceștia nu au un plâns adevărat. Sunt însă și cei care nu plâng, dar se luptă să nu facă păcatul - aceștia arată că au plânsu în inimă."
 5. "Să nu judeci pe nime, judecă numai lucrurile tale, faptele tale, da' pe celelalte nu le judeca, lasă-le lui Hristos."


Mitropolitul Antonie de Suroj 1914 - 2003
"Putem spune, oare, că atunci când Maica Domnului L-a zămislit pe Mântuitorul Hristos, înainte de un anumit moment - a 14-a, a 18-a, a 28-a săptămână - Acesta nu a fost Om şi nu a fost Dumnezeu întrupat? Nu: în momentul concepţiei, embrionul este deja om, şi distrugerea lui reprezintă un omor. Lucrul acesta trebuie privit în mod serios şi fără ocolişuri; aici nu încape nici o dezvinovăţire."


Părintele Dumitru Stăniloae 1903 - 1993

 1. "Poporul nostru nu e sceptic, ci realist; are o judecată lucidă şi un calm pe care nu şi-l pierde uşor. El intuieşte just până unde poate fi modificată realitatea cu puterile omeneşti."
 2. "Trăsătura cea mai cuprinzătoare şi mai definitorie a neamului nostru: armonia."
 3. "Mântuirea stă în strânsă legătură cu responsabilitatea."
 4. "Nu exista om anaţional. Nici Adam, măcar, n-a fost anaţional, ci a vorbit o limbă, a avut o anumită mentalitate, o anumită construcţie psihică şi trupească."
 5. "Ascetica ortodoxă derivă din ideea că omul e centrul şi stăpânul lumii create."
 6. "Viaţa nu poate fi cunoscută raţional, ci numai experimental."
 7. "Religia nu e o teorie, ci un mod de-a fi."
 8. "Naţiunile sunt, după cuprinsul lor, eterne în Dumnezeu. În fiecare se arată o nuanţă din spiritualitatea Sa nesfârşită."
 9. "Român însemnează o anumită structură spirituală, formată de-a lungul istoriei, în care structură spirituală există ca o parte integrantă sau esenţială Ortodoxia, unul din factorii istorici care au plămădit sufletul românesc, aşa cum este el azi."
 10. "În politică, în cultură, în artă, Ortodoxia permite o modernizare perpetuă.(...) Ortodoxia e ritmul, e măsura, nu melodia vieţii însăşi."
 11. "La baza fiecărui tip naţional acţionează un model dumnezeiesc etern pe care acea naţiune are să-l realizeze şi în sine cât mai deplin."
 12. "Orice persoană sau lucru cuprinde forma sa întreagă în fiecare moment al dezvoltării."
 13. "În Adam şi Eva se cuprindeau potenţial toate naţiunile."
 14. "Spiritualitatea creștină, având ca țintă îndumnezeirea omului și unirea lui cu Dumnezeu, fără confundarea cu El, are ca temei convingerea că există un Dumnezeu personal, Care este sursă supremă a iubirii iradiante și Care, prețuind pe om, nu vrea confundarea lui cu Sine, ci menținerea și ridicarea lui într-un dialog etern al iubirii."
 15. "Adevărată bărbăție și adevărată inițiativă pune în viața sa nu acela care crede că este purtat fără libertate de un flux indefinit al lumii, fără nicio direcție, ci acela care cunoaște direcția și ținta desăvârșirii vieții sale și a lumii și știe că prin libertatea sa poate contribui la direcționarea normală a acestei desfășurări, ce înaintează spre iubire, și este deci răspunzător de forma spirituală pe care o imprimă vieții sale."
 16. "Nu poți cunoaște persoana semenului numai prin inițiativa ta, sau printr-o expediție agresivă din partea ta. Pentru a o cunoaște trebuie să se descopere ea însăși, printr-o inițiativă proprie, și va face aceasta cu atât mai mult cu cât lipsește mai mult elementul agresiv din tendința ta de a o cunoaște.
 17. "... în universul creat sunt ascunse rațiunile divine, iar misiunea noastră este ca, prin acțiunea noastră condusă de rațiunea din noi, să facem să iasă deplin la lumină aceste rațiuni și armonia dintre ele, care le subordonează unei unice rațiuni majore."
 18. "Fiecare persoană este responsabilă de desfășurarea întregului univers fizic și spiritual. Cel mai mic gest al nostru pune lumea în vibrație și îi modifică starea. (...) Deci niciodată acțiunea noastră nu se înfăptuiește într-un cerc absolut închis."
 19. "De pe dealurile bucuriilor în văile necazurilor, așa decurge viața unui om duhovnicesc."
 20. "Iubirea Sfintei Treimi luminează deplin existența noastră"
 21. "În Maica Domnului avem în cer o inima de mamă, inimă care s-a topit cel mai mult pentru Fiul ei și a bătut și bate ea însăși la inima Lui pentru cauza Lui, care e mântuirea noastra, căci mantuirea nu e o chestiune de justiție, ci de iubire între Dumnezeu și oameni."
 22. "Maica Domnului premerge umanității și toți îi urmează. Premerge în iubire, în curăție, în apropierea de Dumnezeu."
 23. "Mai unită cu Hristos decât toți sfinții, și de aceea mai presus de toți sfinții și îngerii, se află Maica Domnului, ca Una care L-a purtat în pântece pe Fiul lui Dumnezeu zămislit și născut din ea ca om și apoi L-a purtat în brațe ca prunc și a rămas unită cu El prin afecțiunea omenească supremă pe care o trăiește o mama față de fiul ei."
 24. "Cerem ajutor sfinților, Maicii Domnului, socotindu-ne smeriți față de ei, și convinși ca noi înșine nu putem avea o atât de mare ascultare de la Dumnezeu, pentru că nu suntem atât de smeriți ca ei."


Părintele Teofil Părăian 1929 - 2009
 1. "Nu au timp pentru că au televizor, de pildă. Se uită la televizor ore întregi și când să se roage zece minute li se pare mult. [...] Să facă cumva, ca înainte de a se angaja la altceva, să își facă rugăciunile și după aceea să se uite unde vrea să se uite."
 2. - Dacă iubeşti pe cineva, în ciuda păcatelor sale (ca minciuna, nestatornicia, făţărnicia), dar după multe încercări nu reuşeşti să-l schimbi, e bine să renunţi la iubirea aceasta?
 3. "Dacă vrei să-l iubeşti, nu-l judeci, ci îl primeşti aşa cum e. Aşa cum un părinte îşi iubeşte copilul şi dacă-i prăpădit; e tot copilul lui şi tot îi vrea binele şi tot vrea să fie altfel."
 4. "În ce mă priveşte pe mine, să ştiţi că toate prieteniile mele, câte le-am avut până acum şi câte voi mai avea de acum încolo, le-am programat pentru veşnicie."
 5. "Dragă, eu nu ştiu ce iubire e aia care poate să renunţe…Adică, ori îl iubeşti, şi-l iubeşti cu defecte cu tot, ori nu-l iubeşti, şi nu-l iubeşti cu calităţi cu tot. Când iubeşti pe cineva, nu-ţi mai faci probleme; îl iubeşti şi-l duci în iubire."
 6. "Se zice că niciodată nu poți să ceri unui copil să meargă la același pas cu un om mare. Un copil are pas de copil. Dacă vrei să mergi cu el, te lași tu după el, trebuie să-i înțelegi neputința lui; nu­-i ceri niște lucruri pe care nici tu nu le­-ai făcut când erai copil și nici nu le­-ai fi putut face.
 7. "Păi, prima dată dacă fumezi o ţigară, e păcat, iar dacă fumezi mai multe, e patimă. De ce? Pentru că e o practică nejustificată în existenţa umană. Nu-i ca şi când ai mânca. Este o treabă în plus şi nu poţi fi şi cu Dumnezeu şi cu fumatul. La mine mai vin oameni la spovedit, oameni care spun că ţin posturi, se roagă şi le spun că: „Da, numai că pe acestea toate ţi le şi afumi”. Cel mai bine este să fii liber. Liber de orice, iar dacă eşti liber de orice, eşti liber şi de fumat."
 8. "Trebuie să ajungi să-l simţi ca prieten, ca părinte, ca frate, trebuie să ai relaţii de felul acesta şi, până-l găseşti, trebuie să-l cauţi şi, când îl găseşti, să ştii că-l ai, adică să nu te tot gândeşti că poate ar fi fost altul mai bun, pentru că relaţia aceasta, între credincios şi duhovnic, este o relaţie care priveşte viaţa duhovnicească în esenţa ei."
 9. "Un tată nu poate, dacă are inima de tată, nu poate aştepta, nu poate să pună în studiu o desfăşurare, ci se angajează în primire. Asta a făcut tatăl fiului risipitor, asta trebuie să facem şi noi – dacă Îi slujim lui Dumnezeu – tuturor celor care au trebuinţă de bunătatea noastră."
 10. "Eu să ştiţi că pilda cu fiul risipitor aş numi-o mai bine pilda cu tatăl primitor. De ce? Pentru că nu învăţăm atâta de la fiul risipitor – mai ales că a fost risipitor şi că s-a întors la tatăl, asta-i bine să învăţăm –, ci mai ales învăţăm de la tatăl primitor, cât de bun a fost tatăl cu fiul risipitor. E toată Evanghelia cuprinsă aici în pilda aceasta cu fiul risipitor. Pentru că fiul risipitor îl închipuie pe omul păcătos, fiul care a rămas acasă îl închipuie pe omul drept care se încrede în dreptatea lui, iar tatăl este Dumnezeu, care e bun şi primitor."
 11. "Cu mâinile furi, cu mâinile să faci milostenie după ce te-ai oprit de a mai fura. Nu e destul ca cineva să nu mai fure, ci trebuie să facă ceva bun tot cu mâinile cu care a furat, pentru binele altora."
 12. "Prin gânduri ne înălțăm și tot prin gânduri ne coborâm. Dacă ocrotim în mintea noastră gândurile rele - scădem, iar dacă înmulțim gândurile cele bune - ne ridicăm.
 13. "Pregătirea pentru Împărtăşire este la fel cu pregătirea pentru moarte. Cum e pregătirea pentru moarte? Nu te pregăteşti anume pentru moarte, ci trăieşti o viaţă pe care să o binecuvânteze Dumnezeu, trăieşti o viaţă cu care să te poţi prezenta şi înaintea lui Dumnezeu, şi înaintea oamenilor, şi înaintea morţii."
 14. "Cel care vrea să se împărtăşească în fiecare duminică la Sfânta Liturghie trebuie să ducă o viaţă corectă, nu trebuie să se pregătească în mod special pentru asta, pentru că împărtăşirea cu Sfintele Taine nu-i o recompensă, ci e un ajutor. Şi atunci, dacă duci o viaţă corectă, te poţi împărtăşi, cu binecuvântarea duhovnicului, de câte ori vrei să te împărtăşeşti sau de câte ori îţi dă duhovnicul voie să te împărtăşeşti. Liturghia e făcută ca oamenii să se împărtăşească, nu ca să nu se împărtăşească."
 15. "În principal, mântuirea ni se dă prin har, iar faptele bune ne fac receptivi pentru harul prin care primim mântuirea
 16. "Cartea vieţii noastre suntem noi înşine. Faptele nostre intră în componenţa noastră: ce faci te şi face"
 17. "Ce privești, aia te pătrunde."
 18. "Fiecare om poartă în existența lui, cam trei sau patru generații."
 19. "Credinţa trebuie să fie mărturisitoare şi mărturisitoare nu numai prin cuvânt, ci mărturisitoare prin întreaga noastră viaţă."
 20. "Principiul creștin ar fi să te gândești nu la ce poate face omul pentru tine, ci la ce poți face tu pentru el."
 21. "Mănăstirea este tinda raiului, casa lui Dumnezeu, poarta cerului, locul împlinirilor, cerul cel de pe pământ și locul în care se arată iubirea lui Dumnezeu."


Părintele Gheoghe Calciu-Dumitreasa 1925 - 2006


 1. "Să-l simţi pe semenul tău alături de tine, mereu prezent , şi să nu te întrebi niciodată: „Cine este omul acesta?” , ci să-ţi spui „Nu este străin. Este fratele meu. Este Biserica lui Hristos, ca şi mine”.
 2. "Libertatea înseamnă eliberarea de păcat şi de moarte în Hristos, iar în plan social - lupta ideilor."
 3. "Toate cuvintele tale să fie cuvinte care ar putea să constituie o rugăciune."
 4. "Nu trageţi prea tare la juguri îndepărtate. Bucuraţi-vă mai mult unul de altul, grăbiţi-vă, rugându-L pe Dumnezeu să vă binecuvânteze cu naştere de prunci, daţii vieţii ceea ce este al ei şi lui Dumnezeu ceea ce este al Lui."
 5. "Crede şi iubeşte! Credinţa te face liber, iubirea te uneşte. Vei fi liber în unirea cu Iisus Hristos şi vei rămâne în dragostea Lui."
 6. "Vino în Biserica lui Hristos! Ca să înveţi ce este inocenţa şi puritatea, ce este blândeţea şi ce este iubirea. Vei afla care este rostul tău în lume, care este sensul existenţei noastre. Spre stupoarea ta, vei afla că viaţă noastră nu sfârşeşte în moarte, ci în înviere; că existenţa noastră este spre Hristos şi că lumea nu este doar un moment gol, în care să stăpânească neantul. Vei avea o nădejde şi nădejdea te va face tare. Vei avea o credinţă şi credinţa te va mântui. Vei avea o dragoste şi dragostea te va face bun."
 7. "În închisoare, fără Dumnezeu, fără rugăciune și fără iertare nu puteai să supraviețuiești."
 8. "Închisoarea e ca un purgatoriu care te curăță de păcate și mai ales te înalță spiritual. Niciodată n-am fost, nici măcar acum, mai aproape de Dumnezeu decât am fost în închisoare!"
 9. "Credeți-mă, că dacă n-aș fi suferit atât de mult, n-aș fi putut să iubesc atât de mult, n-aș fi putut să iubesc cu atâta ușurință."
 10. "Demonul atacă îndeosebi mintea și strecoară îndoială. El vrea să te facă să te adori, să te închini minții tale, să crezi că ești deștept. Ori te atacă prin ispitiri fizice sau îndoială."


Părintele Arsenie Papacioc 1914 - 2011 


 1. "Atunci când facem crucea ne plecăm Sfintei Treimi. Când ridici mâna la frunte, toata înălţimea, Tatăl, apoi, toată adâncimea, Fiul şi duci la umeri, toată lăţimea, Sfântul Duh. De aceea fuge dracul de cruce! Dar dacă o faci aşa, ca şi cum ai cânta la mandolină, atunci nu ştiu care draci vor mai fugi, mai mult îi încurajezi."
 2. "Orice clipa poate fi un timp grozav de important pentru mântuirea noastră și, dacă nu trăim clipa prezentă nu o trăim nici pe următoarea, și asa mai departe."
 3. "Dacă nu poţi să-ţi iubeşti vrăjmaşii, măcar să nu-i urăşti şi nu mai eşti în baltă, ci pe treaptă."
 4. "Dacă îţi creează starea aceasta de agitaţie, de tristeţe, îşi face cuib satana şi-şi cloceşte ouăle; nu mai poţi iubi, nu mai poţi vedea cu perspicacitate niţel în viitor, cu raţiunea care ţi-a dat-o Dumnezeu, nu mai poţi, pentru că tu eşti trist. Adică nu eşti în stare de nimic – o stare drăcească foarte greu de suportat. Când sunteţi trişti, gândiţi-vă la lucrul ăsta: Stai, că este ceva drac aici! Şi nu acceptaţi."
 5. "Femeia înseamnă 'împărăteasă dăruitoare'. Femeia, dacă zici că-i slabă, totuşi, din momentul în care te-ai angajat să te numeşti soţ, nu te poţi numi soţ, decât lângă o soţie. Trebuie să o pui pe tron, cu orice chip! Să nu se mai vadă în femeie numai un scop meschin sau un lucru de caznă. Femeia este extraordinară în creaţia lui Dumnezeu! Daţi-vă seama că destinul întregii omeniri depinde de cuvântul Fecioarei Maria, libere: Fie mie după cuvântul Tău (Luca 1, 15)."
 6. "Femeia trebuie preţuită, să ştiți, pentru că mai întâi ne reprezintă o femeie în Împărăţia cerurilor: Maica Domnului. Te cutremuri, ţi-e şi frică să vorbeşti comparând-o pe ea cu oamenii."
 7. "Noi chiar avem o rugăciune, când facem Vohodul: „Și fă, Doamne, să intre cu noi și îngerii care Îți slujesc împreună cu noi!” Deci preotul are autoritate. Pentru că ei sunt acolo: o gloată de îngeri! E Hristos! Ce, te joci?! Deci, căutați să fiți pomeniți la Liturghie."
 8. "Femeile sunt ca florile: toate sunt frumoase, dar fiecare în felul ei. Bărbatul trebuie să se plece să o ia - adică să-i arate eleganţă, preţuire. Atunci floarea îşi arată şi mirosul, şi calităţile ascunse, pentru că tu ai ştiut să răscoleşti adâncurile şi ai făcut din ea ceea ce nu ştia ea că este."
 9. "Căutați să fiți pomeniți la Liturghie. Fie că vă cunoaște un preot sau vă cunoaște duhovnicul, fie că frățiile voastre dați la Liturghie, dar să fiți pomeniți. Asta e totul."
 10. "Liturghia nu e o lucrare omenească, dragii mei. Nici îngereasca. E direct divină! Pentru că nu poți tu să transformi acolo. El este Cel ce este. Și dacă ar fi cu putință să se deschidă cerurile și chiar tavanul Altarului, n-ai vedea în cer mai multă lumină și mai multă așezare cum este în Sfântul Altar, cu îngerii, căci Hristos este cu noi."
 11. "Sensul adevărat al învățăturii creștine nu este să te gândești numai la mântuirea ta, ci să te gândești și la mântuirea altuia, cu orice preț: mântuind, mântuiește-te! Ne-a creat Dumnezeu nu numai pentru noi, ci pentru întreaga creație."
 12. "Prigoana a şi venit. Din momentul în care te-ai creştinat, trebuie să ştii că a început prigoana."
 13. "Smerenia este arta de a sta la locul tău."
 14. 'Un neam se va menține prin tineri, care se vor sui de bunăvoie pe cruce și de la înălțimea ei vor lupta, fără să zică nimic. Luptă și nu cedează."
 15. "Un creștin este un erou permanent și nu un milog."
 16. "Dacă vei mărturisi Adevărul, va curge sânge."
 17. "Omule, dacă ți-ai cunoaște valoarea!"
 18. "Am văzut oameni pe patul de moarte, care toți doreau să mai traiască o zi. Eu, care trăiam momentul lui, într-o oarecare măsură, îmi dădeam seama de starea lui disperată, că începuse să vadă ceea ce de fapt îi spusese Biserica: duhurile rele; pe urmă, procesul conștiinței și al poruncilor, grozave, din­colo de a face o comparație cu cea mai înaltă construcție filozofică."
 19. "Nimic nu m-a ajutat mai mult în viaţă ca suferinţa. Singură, suferinţa este suprema catedră de teologie. Sunt sigur că îngerii erau geloşi pe noi pentru că ei nu au această suferinţă dincolo de firea noastră."


Cuviosul Paisie Aghioritul  1924 - 1994


 1. "Este dovedit faptul că cel care amână mereu căsătoria sa, după trecerea anilor caută şi nu mai găseşte. Atunci când este tânăr, alege el; apoi, însă, îl aleg alţii pe el. De aceea spun că în problema aceasta este trebuinţă uneori şi de puțină nebunie. Este bine să treacă cu vederea unele cusururi care nu sunt esenţiale, pentru că altfel niciodată nu-i vor veni toate aşa cum le aşteaptă el."
 2. "După cum ciorchinele, dacă îl tai din viţă, se strică, putrezeşte şi nu se mai coace, tot astfel şi dragostea, dacă o desparţi de taina nunţii, prin care se hrăneşte din darul lui Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu se va strica, se va denatura într-un fel sau altul."
 3. "Ascultaţi, atunci când celălalt este mânios, orice i-ai spune nu poţi face nimic. Este mai bine ca în clipa aceea să taci şi să te rogi. Prin rugăciune acela se va calma, se va linişti şi după aceea te vei putea înţelege cu el. Uită-te şi la pescari! Ei nu merg la pescuit dacă marea nu este liniştită, ci fac răbdare până ce va îndrepta vremea."
 4. "Mulţi dintre studenţi, deşi au învăţat bine lecţiile, nu se duc să-şi dea examenele, pentru că se tem că nu vor scrie bine. Şi cu toate că ei ar putea face faţă cu uşurinţă examenelor, îşi creează ei înşişi, din pricina fricii, o stare de panică. Dar dacă ei ar spune cu smerenie: „Rugaţi-vă pentru mine ca să merg bine la examene, pentru că singur nu cred că o să reuşesc. Dar cu rugăciunile voastre voi încerca”, atunci, prin faptul că se smeresc, vor primi şi harul Iui Dumnezeu şi iluminarea dumnezeiască. Pe lângă aceasta, înainte de a începe examenele, să se roage Sfântului lor ocrotitor, iar acela îi va ajuta potrivit cu credinţa şi evlavia pe care o au."
 5. "Omul merită să fie iubit numai pentru că este chipul lui Dumnezeu. Nu are importanță nici dacă este bun sau rău, virtuos sau păcătos. Omul merită să fie iubit pentru ceea ce este. Hristos a iubit și S-a jertfit pentru oameni păcătoși, destrăbălați: N-am venit să chem pe cei drepţi ci pe păcătoşi la pocăinţă. (Marcu 2, 17). În acest fel trebuie să-i iubim pe toți, fără deosebire."
 6. "Diavolul nu vrea să-și desconspire existența în fața oamenilor, pentru că în felul acesta îi poate lupta mai ușor. Pe ascuns. Nu te ferești de un inamic a cărui existență o ignori. Însă o dată ce l-ai descoperit, nu mai are sens să se ascundă, așa încât luptă cu tine la arătare."
 7. "Dacă o întâmplare este de la Dumnezeu și tu o treci cu vederea din precauție duhovnicească, atunci Bunul Dumnezeu va găsi o modaliate mai evidentă pentru a-ți vorbi."
 8. "Asigură-te, bre, copilaşule, în Dumnezeu! Ştii numai de asigurarea maşinii? Fă-ţi cruce şi, înainte de a face orice, spune: „Hristoase al meu, Maica Domnului, ajută-mă!”. Există asigurare mai mare decât încrederea în Dumnezeu? Atunci când omul se încredinţează pe sine lui Dumnezeu, primeşte mereu de la Dumnezeu benzină „super”, iar automobilul său duhovnicesc nu se opreşte niciodată, ci aleargă mereu. Pe cât poţi, ia aminte, roagă-te şi încredinţează-te lui Dumnezeu, iar El te va ajuta în orice greutate. Simplifică-ţi viaţa prin încrederea desăvârşită în Dumnezeu, ca să te eliberezi de stres şi de nelinişte."
 9. "Astăzi părinții își omoară copiii prin avorturi și nu au binecuvântarea lui Dumnezeu. Mai demult dacă se năștea un copil bolnav, îl botezau, iar dacă murea, pleca îngeraș."
 10. "Ca să ne fie de folos, cărţile patristice trebuie citite cu smerenie, atenţie şi rugăciune. Ele se aseamănă cu tomografele, căci aşa cum acelea „fotografiază” starea trupească a omului, la fel şi prin acestea „se fotografiază” starea lui duhovnicească. Însă duhul Părinţilor se face sensibil doar prin duh. Citiţi-i pe Sfinţii Părinţi, chiar şi o pagină, două pe zi. Sunt „vitamine” foarte energizante!"
 11. "Primeşte nedreptatea ca pe o mare binecuvântare, pentru că din aceasta îţi învistiereşti binecuvântare cerească. Însă nu urmări anume să te nedreptăţească, pentru că asta ascunde o răutate politicoasă."
 12. "Când gândurile vă necăjesc, să nu le daţi absolut nici o importanţă. Lăsaţi câinii să latre!"
 13. "Numele pe care îl scrijeleşti pe scoarţa unui copac se va mări, va creşte odată cu el. La fel şi inima copilului tău. Ceea ce scrijeleşti în anii lui de gingăşie vei citi în cei care vor urma."
 14. "Biserica noastră Ortodoxă nu are nici o lipsă. Singura lipsă care se prezintă este din partea noastră, atunci când nu reprezentăm corect Biserica, de la cel mai mare în ierarhie până la cel mai simplu credincios. Se poate să fie puţini cei aleşi, dar acesta nu este un lucru neliniştitor. Biserica este Biserica lui Hristos şi El o cârmuieşte. Nu este Biserică ce se zideşte cu pietre, nisip şi var de către credincioşi şi se distruge de focul barbarilor, ci este Însuşi Hristos."
 15. "Mirenii, orice lucru îl au de făcut, duminică se hotărăsc să-l facă. Caută vre-o duminică pentru lucrul acesta, vreo sărbătoare pentru celălalt, și vine peste ei urgia lui Dumnezeu."
 16. "Păsările au aripi ca să evite cursele, iar noi oamenii cugetul, ca să evităm păcatele şi să urcăm la tronul lui Dumnezeu. Să alungaţi cugetele rele pe care le aduce diavolul! Să nu le daţi importanţă, ci să le aruncaţi în spate."
 17. "Tineretul de astăzi seamănă cu viţelul care este legat în livadă şi dă cu copita. Trage mereu funia, scoate ţăruşul şi începe să alerge, dar se agață în ceva şi se încurcă rău, iar în cele din urmă îi sfâşie fiarele sălbatice. Frâna ajută atunci când copilul este mic. Îl vezi, se urcă sus pe un zid fiind în primejdie să cadă. „Nu, nu”, strigi şi-i dai şi o palmă. După aceea nu se mai gândeşte că va cădea, ci se gândeşte să nu mai ia vreo palmă şi ia aminte. Astăzi nu există pedepse nici în școli, nici în armată. De aceea, cei tineri educă pe părinţi şi naţiunea."
 18. "La începutul vieţii lui duhovniceşti, omul alungă gândurile rele prin meditaţia duhovnicească, prin rugăciune şi prin lupta lui jertfelnică. După aceea vin în întregime gândurile cele bune. Mai târziu încetează şi gândurile bune şi vine iluminarea dumnezeiască. Mustrând răul, deseori nu iese nimic. Arătând binele, răul se mustră el singur."
 19. "Când arunci într-o sobă hârtii, gunoaie, acestea ard. La fel şi cu omul duhovnicesc, orice i-ar arunca ispita, el arde, este „foc mistuitor”. Cugetele ruşinoase nu se lipesc de el, şi după aceea şi diavolul oboseşte şi pleacă."
 20. "Tânărul are nevoie de un povăţuitor duhovnicesc, care să-l sfătuiască şi de care să asculte, ca să călătorească cu siguranţă duhovnicească, fără primejdii, fără frică şi fără să se împotmolească. Fiecare om, cu cât creşte, cu cât înaintează în vârstă, cu atât dobândeşte experienţă şi de la sine, şi de la alţii. Un tânăr nu are această experienţă. Unul în vârstă foloseşte experienţa dobândită de la sine şi de la alţii pentru a-l ajuta pe tânărul neexperimentat să nu facă gafe. Atunci când tânărul nu ascultă, face experienţe cu sine însuşi. În timp ce, dacă ascultă, va avea câştig."
 21. "Bărbatul simte o atracție firească spre femeie, iar femeia spre bărbat. Dacă nu ar fi existat această atracție, niciodată nimeni nu s-ar fi încumetat să facă familie, ci s-ar fi gândit la greutățile pe care le-ar fi întâmpinat mai târziu cu creșterea copiilor."
 22. "Când omul îşi recunoaşte cu smerenie starea sa păcătoasă, atunci este recunoscut de oameni ca fiind un om al lui Dumnezeu."
 23. "Oamenii care au dragoste și bunătate se aseamănă cu îngerii care transmit bucurie și veselie, oriunde s-ar afla."
 24. "În vechime viaţa era mai liniştită, iar oamenii aveau răbdare. Astăzi toţi sunt ,,brichete", nu rabdă niciun cuvânt. Şi după aceea urmează de la sine despărţirea."
 25. „Îţi dau binecuvântare să te cerţi cu toată lumea, dar cu soţia ta niciodată!”
 26. "Mai mare este dragostea omului care ridică smerit greşeala aproapelui său, decât a aceluia ce ridică traista cea grea a împreună-călătorului său."
 27. "Acela care are părere înaltă despre sine rămâne în ceața mândriei și nu are nici sănătate duhovnicească, nici vizibilitate, de aceea nu poate vedea darurile celuilalt."
 28. "Cel puţin să meargă oamenii la un duhovnic să se mărturisească, spre a se îndepărta înrâurirea diavolească de la ei, ca să poată gândi puţin. Acum nu pot nici măcar gândi din pricina influenţei diavoleşti. Pocăinţa, mărturisirea taie drepturile diavolului."
 29. "Scriptura spune că „bărbatul este capul femeii” (Efeseni 5:23). Adică Dumnezeu a rânduit ca bărbatul să stăpânească peste femeie. Iar a stăpâni femeia peste bărbat este o ocară adusă lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu a plăsmuit mai întâi pe Adam, iar el a spus despre femia sa: „Iată, aceasta-i os din oasele mele și carne din carnea mea” (Facerea 2:23). "
 30. "În vremurile noastre, păcatul a devenit modă."
 31. "Câte mii de embrioni mor în fiecare zi! Avortul este un păcat înfricoșător. Este o ucidere, și încă una mare, căci copiii mor nebotezați. Părinții trebuie să înțeleagă că viața începe în clipa zămislirii."
 32. "Soții au datoria să se nevoiască pentru a se înfrâna, ca să nu transmită patima trupească și copiilor lor. Un copil ai cărui părinți au multă cugetare trupească, are de mic astfel de înclinații, pentru că ia cugetare trupească de la ei"
 33. "Când lucrăm în zile de sărbătoare, dăm drepturi diavolului și de la început intră în lucrările noastre."
 34. "În fiecare acţiune a ta, chiar şi în cea mai mică mişcare a ta, Dumnezeu să fie centrul. Îndreaptă către Dumnezeu întreaga ta fiinţă. Dacă îl iubeşti pe Dumnezeu, mintea ta va căuta continuu cum să-L mulţumească, cum să-I placă Lui, iar nu cum să placă oamenilor. Aceasta te va ajuta mult să te slobozeşti din lanţurile grele ale dorinţei de a plăcea oamenilor, care îţi este o piedică pentru viaţa mai înaltă. Iar când te vei bucura că ai scăzut în ochii oamenilor, atunci vei fi îndulcită lăuntric de Dulcele Iisus"
 35. "Pe cât poţi, să umbli smerit. Tot ceea ce faci, să faci cu sârguinţă, pentru Hristos, iar nu pentru a plăcea oamenilor sau din slavă deşartă, ca să auzi „bravo” de la oameni. Când omul nu acceptă laudele oamenilor, ci lucrează numai pentru Dumnezeu, atunci este răsplătit de Dumnezeu în această viaţă cu Harul Său îmbelşugat, iar în cealaltă cu bunătăţile Raiului."
 36. "Dumnezeu multora nu le dă copii, pentru ca astfel să iubească pe toți copiii din lume ca pe ai lor și să-i ajute la renașterea lor duhovnicească"
 37. "Femeia este doamna casei, dar și o mare servitoare, iar bărbatul este stăpânul casei, dar și hamalul ei."
 38. "Nu există om mai nesocotit decât lacomul de bani, care adună mereu şi totdeauna trăieşte în lipsă şi în cele din urmă îşi cumpără iadul cu economiile pe care şi le-a adunat."
 39. "Sfânta Liturghie sfinţeşte. Dacă creştinul nu merge duminica la biserică, cum se va sfinţi? Din pacate însă, oamenii încet-încet merg înspre a nu mai respecta nici sărbători, nici nimic."
 40. "Atunci când celălalt este mânios, orice i-ai spune nu poți face nimic. Este mai bine ca în clipa aceea să taci și să te rogi."
 41. "Eu recomand tinerilor să-și ia soții din fetele familiilor numeroase, deoarece copiii care cresc cu lipsuri materiale se obișnuiesc cu jertfirea de sine, și astfel se gândesc cum să-i ajute pe părinții lor. Iar lucrul acesta rar îl întâlnești la copiii deprinși cu traiul bun."
 42. "Dacă ai simțirea păcătoșeniei tale, vei avea și sporire duhovnicească. Cu cât îți vei vedea mai mari păcatele tale, cu atât mai multă simțire vei dobândi și cu atât mai mult vei spori."
 43. "Căderile te ajută să te cunoști pe tine însuți. Toate ies la suprafață și încet încet se face lucrarea cea bună."
 44. "Dumnezeu a legat mântuirea oamenilor de răbdare. Cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui (Matei 10, 22), spune Evanghelia. De aceea Dumnezeu îngăduie greutăți şi diferite încercări pentru ca oamenii să exerseze în răbdare."
 45. "Dacă te îndrepți pe tine însuți, imediat se îndreaptă o părticică din Biserică. Dacă aceasta ar fi făcut-o toți, Biserica s-ar fi îndreptat. Însă astăzi oamenii se preocupă de toate celelalte subiecte, dar nu se preocupă de ei înșiși. Pentru că a te preocupa de alții este ușor."
 46. "Păcatele, dacă se pun în valoare orientându-le către smerenie, sunt ca și gunoiul ce îl punem la răsaduri."
 47. "Omul merită să fie iubit numai pentru că este chipul lui Dumnezeu. Nu are importanță nici dacă este bun sau rău, virtuos sau păcătos. Omul merită să fie iubit pentru ceea ce este. Hristos a iubit și S-a jertfit pentru oameni păcătoși, destrăbălați: N-am venit să chem pe cei drepţi ci pe păcătoşi la pocăinţă. (Marcu 2, 17). În acest fel trebuie să-i iubim pe toți, fără deosebire."
 48. "Dacă o întâmplare este de la Dumnezeu și tu o treci cu vederea din precauție duhovnicească, atunci Bunul Dumnezeu va găsi o modaliate mai evidentă pentru a-ți vorbi."
 49. "Diavolul nu vrea să-și desconspire existența în fața oamenilor, pentru că în felul acesta îi poate lupta mai ușor. Pe ascuns. Nu te ferești de un inamic a cărui existență o ignori. Însă o dată ce l-ai descoperit, nu mai are sens să se ascundă, așa încât luptă cu tine la arătare."
 50. "Când vedem ceva rău să-l acoperim, iar nu să-l facem cunoscut. Nu este corect să se facă publice căderile morale. Să presupunem că pe drum există o necurăție. Dacă va trece pe acolo un om cuminte, va lua o piatră și o va acoperi, ca să nu pricinuiască dezgust. Unul nesocotit însă, în loc s-o acopere, poate începe să răscolească și să împrăștie mirosul urât. Tot astfel este și atunci când, fără discernământ, dăm publicității păcatele celorlalți pricinuind astfel un mare rău."
 51. "Dacă, într-adevăr, am simți că toți oamenii suntem frați, ne-ar durea pentru cei ce trăiesc în păcat și nu ne-ar sminti viața lor păcătoasă, ci ne-am ruga pentru ei. Iar dacă ne smintim, răul se află în noi, nu este înafară."
 52. "Pentru evrei numărul 666 este simbolul economiei. Evreii, precum se arată în Vechiul Testament, au pus o taxă fixă neamurilor pe care le-au supus în diferite războaie. Birul anual era de 666 talanți de aur. (II Paralipomena 9, 13)"
 53. "Atunci când cineva dă milostenie cu durere, cerșetorul este ars de dragoste, de Hristos și începe și el să împartă, iar nu să adune."
 54. "Omul, când stă bine cu sănătatea, nu stă bine duhovnicește. Așadar, este mai bine să aibă ceva. Omul se folosește din boală cât nu se folosește din toată nevoința pe care o face. Orice boală ajută mult în întărirea duhovnicească."
 55. "Cultivarea este ceea ce rămâne când încheiem cititul. Din nefericire, mulți citesc ceva ușor, ca să le vină somnul, în timp ce lectura este ca să ne trezim."
 56. "Frica este consecința minciunii."
 57. "Omul duhovnicesc este în întregime durere. Îl doare pentru situații, pentru oameni, dar este răsplătit cu mângâiere dumnezeiască pentru durerea aceasta."
 58. "...dacă mintea lui nu este la Hristos, inima lui nu lucrează și de aceea nu iubește nici pe Hristos și nici pe semenul său, cu atât mai mult natura, animalele, copacii, plantele."
 59. "Omul care îl adoră pe Dumnezeu, după aceea își iubește și părinții săi, și casa sa, și rudele sale, și serviciul său, și satul său, și județul său, și satul său, și patria sa. Unul care nu-L iubește nici pe Dumnezeu, nici familia sa, care nu iubește nimic, firește că nu își va iubi nici patria sa, deoarece patria este o familie mare."
 60. "De vreme ce Bunul Dumnezeu ne-a dat daruri din belșug și n-a îngăduit să vină vreo nenorocire peste noi, trebuie să ne doară sufletul pentru aproapele nostru care se chinuiește."
 61. "Numai lângă Dumnezeu află omul bucuria cea adevărată şi veşnică."
 62. "Simplificaţi-vă viaţa ca să se îndepărteze stresul."
 63. "Câtă nefericire există în lume! Când pe cineva îl doare şi se interesează de ceilalţi şi nu de sine, atunci el vede întreaga lume ca la radiografie, cu raze duhovniceşti..."
 64. "Dumnezeu face minuni când cineva participă cu inima sa la durerea celuilalt."


Părintele Paisie Olaru 1897 - 1990


 1. "Femeia ucigașă de copiii și plină de păcate să-și plângă toată viața păcatele, cu post și cu lacrimi și prin milostenie, să se îngrijească de copii orfani și de bolnavi, după sfatul duhovnicului ei."
 2. "Vă spun că uneori Dumnezeu pe cei tineri îi ridică din trup devreme, ca să nu greșească, iar pe unii din bătrâni îi îngăduie și îi rabdă să trăiască mai mult ca să se pocăiască."
 3. "Lumea este plină de vorbe, dar puţini sunt care pun poruncile Evangheliei în practică. Prind foarte bine şi cuvântul duhovnicesc, sfatul, mustrarea, îndemnul, predica, cărţile bune. Dar de la cuvinte trebuie să trecem şi la fapte, că după faptele tale te voi judeca zice Domnul."
 4. "Dacă fugi de copii, fugi de mântuire. Nici să nu rămâi la un singur copil, ca să nu-l pierzi și pe acela. Mai sănătoși sunt copiii mulți în casă."
 5. "După lepădarea de credinţă, cel mai mare păcat care se face în lume este uciderea de prunci. Aceste două păcate atrag grabnica mânie și pedeapsă a lui Dumnezeu peste oameni."
 6. "Tinerilor le dau canon ca, mai înainte de căsătorie, să fie cuminţi şi cinstiţi; iar după cununie, le dau canon să nască copii câţi le va da Dumnezeu, să nu facă avorturi, nici să se păzească pentru a nu avea copil. Apoi, să-şi aibă un duhovnic bun, să se mărturisească des şi să păzească legile Bisericii, postul, infrânarea şi cumpătarea."
 7. "Tinerețea estea ca o floare de primăvară, iar bătrânețea este ca soarele la asfințit, gata în tot ceasul de moarte."
 8. "Cea mai mare faptă bună este a îngriji de cei bolnavi. Mare lucru este a ne alătura cu cel ce pătimește, să luăm parte la durerea lui."
 9. "Duhovnicia este cea mai grea ascultare din viața de mănăs­tire. De duhovnic depinde mântuirea sau osânda fiecărui suflet care îi este încredințat. De el depinde călugaria fraților de mănăstire. Cu dezlegarea lui se împărtașesc și călugării și mi­renii și tot cu dezlegarea și pe garan­ția lui se hirotonesc candidații la preoție."
 10. "Duhovnicia este tare grea, mai ales în zilele noastre! Păcate multe, credinţa puţină, rugăciune din fuga, vremuri de pe urmă... Numai mila lui Dumnezeu ne poate mântui!"
 11. "Turma lui Hristos se păstoreşte cu fluieraşul, iar nu băţul. Adică cu blândeţe, iar nu cu asprime. Se păstoreşte mai mult cu exemplul vieţii preotului, nu numai cu predica de la amvon."
 12. "Canonul bolnavului este patul, patul suferinţei. Să rabzi boala cu mulţumire şi te mântuieşti. Cât mai poţi, zi "Tatăl nostru", rugăciunea "Doamne Iisuse", "Sfinte Dumnezeule", Crezul, "Doamne ajuta" şi dacă nu cârteşti în boală şi te spovedeşti regulat, dobândeşti viaţa vesnică înaintea multora."
 13. "Mare răspundere are un du­hovnic și de aceea el se mântuiește mult mai greu decât un călugăr sau un mirean."
 14. "Dacă cineva se abate de la datoria lui și nu ascultă de sfatul duhovnicului, el singur va răspunde înaintea lui Dumnezeu. Du­hovnicul, însă, este dator să se roage lui Dumnezeu pentru întoarcerea lui și sa-l ierte."
 15. "Precum este focul pentru aur, aşa sunt ispitele vieţii pentru noi. Ne întăresc, ne călesc, ne dau mai multă credinţă, ne smeresc şi ne învaţă să ne rugăm şi să cerem sfat. Cine este bun, mai bun să se facă şi cine a biruit ispita, să se roage pentru cel care este în ispită. Ispitele le biruim prin rugăciune, prin post, prin spovedanie şi îndelungă răbdare. După furtună vine şi senin, cu darul lui Hristos."
 16. "Să te mărturisești regulat, că da­că mături casa mai des, ți-i drag să stai în ea. Dacă speli cămașa, ți-i drag s-o îmbraci. Căci dacă se face mult gunoi în casă, este mai greu de scos afară. Să te mărturisești mai des — dacă nu în fiecare săptămână, măcar în fiecare lună."
 17. "Aşadar, omul slab la minte şi încrezut pentru toate cele ce i se par nu după planul lui se supără, se mânie, se tulbură, cârteşte şi nu primeşte chiar de ar fi de folos. Omul încrezut şi mândru se prinde de o craca uscată şi nu ştie că sfatul mai multora este sfatul lui Dumnezeu."
 18. "Uneori mă întreb, oare suferinţa mea şi a fiecarui om nu este cumva o arvună a vieţii veşnice? Că suferinţa ne smereşte şi ne învaţă a striga la ajutorul lui Dumnezeu."
 19. "Sunt oameni care nu au copii, sau nu au vrut să aiba, sau nu le-a dat Dumnezeu. Cei care nu i-au dorit, la bătrâneţe îi doresc şi plâng că nu au copii, dar este prea târziu."
 20. "Dacă am putea face noi tot ce învăţăm pe alţii, am fi sfinţi! Eu învăţam pe alţii să aibă răbdare în suferinţă. Acum când sunt în suferinţă, văd că nu am deloc răbdare. Trebuie nu răbdare, ci îndelungă răbdare."


Părintele Serafim Rose  1934 - 1982


 1. "Hristos este unica ieșire din această lume; toate celelalte ieșiri - extazul sexual, utopiile politice, independența economică - nu sunt decât drumuri înfundate pe care putrezesc leșurile nenumăraților oameni ce le-au încercat."
 2. "Întreaga filosofie evoluționistă ce-i prinde astăzi pe oameni îi face să creadă, adesea inconștient, într-o concepție despre creație și viață ce este exact opusul învățăturii creștine: simplul devine complex, sălbăticia ”evoluează” spre civilizație, nedesăvârșitul face să apară desăvârșirea, ”progresul”. În concepția Ortodoxiei, ceea ce este desăvârșit cade în nedesăvârșire iar omul din zilele de pe urmă va fi mult mai jos duhovnicește decât în Biserica primară, nestricăciunea și nemurirea preced stricăciunea și moartea."
 3. "Mulți creștini ortodocși nu sunt doar ”indiferenți” față de evoluție; ei o acceptă pe față, neștiind că prin aceasta acceptă doctrina latină scolastică despre facerea lumii și omul întâi-zidit, total opusă învățăturii creștin-ortodoxe înfățișate clar mai ales de Sfinții Părinți cu cea mai înaltă viață duhovnicească."
 4. "Și eu am crezut cândva total în evoluție. Credeam nu fiindcă mă gândiseam foarte mult la această problemă, ci doar fiindcă ”toată lumea crede”, căci este un ”fapt” și cum să tăgăduiești ”faptele”? Dar apoi am început să chibzuiesc mai adânc la această problemă. Am început să văd că adeseori ceea ce se numește ”știință” nu este nicidecum un fapt ci filozofie, și am început să disting cu multă băgare de seamă faptele științifice de filozofia științei. După mai mulți ani, am ajuns la concluzia că evoluția nu este nicidecum un ”fapt științific”, ci filozofie."
 5. "Încă și mai corupător (decât lumea academică ca sursă de corupție) este să primești, în locul adevărului simple teorii și erudiții care, atunci când sunt prezentate, ca scopuri în sine, nu sunt altceva decât parodii ale Adevărului căruia erau menite odinioara să-i slujească, niște fațade în spatele cărora nu este nimic substanțial."
 6. "Lumea academică - și aceasta nu este deloc o afirmație gratuită - a devenit astăzi în cea mai mare parte o sursă de corupție. Este un lucru corupător să asculți sau să citești cuvintele unor oameni care nu cred în Adevăr."
 7. „În societatea prezentă, baieții, pe la vârsta de 14-15 ani, știu totul despre păcatele trupești, mult mai mult decât știau înainte chiar oamenii căsătoriți. Ei știu exact ce se petrece în filme, văd totul, iar atmosfera generală în care trăiesc este una de îngăduință. «De ce să te lupți cu acest lucru?» se spune astăzi. «Este ceva natural». Evident, sunt pregătiți pentru o viață de îngăduință față de păcat."
 8. "Prea mulţi oameni fac greşeala de a limita Ortodoxia la slujbele Bisericii, la canonul de rugăciuni şi la lectura ocazională a cărţilor duhovniceşti. Adevărata Ortodoxie presupune însă un angajament care implică toate aspectele vieţii noastre. Fie eşti ortodox permanent şi în fiecare zi, în orice situaţie a vieţii – fie nu eşti cu adevărat ortodox. De aceea trebuie să ne formăm o concepţie de viaţă ortodoxă şi să o asumăm existenţial."
 9. "Nu minunile Îl descoperă pe Dumnezeu oamenilor, ci acel ceva despre Dumnezeu se descoperă în inima pregătită pentru asta. Este ceea ce se numește 'arderea inimii'. "
 10. "Un copil căruia i se formează gustul pentru muzica clasică bună, pentru literatură, istorie şi artă, chiar şi pentru ştiinţă, este cel puţin parţial vaccinat împotriva culturii consumeriste şi a ispitelor acesteia."
 11. "Poate aceștia sunt ultimii ani în care mai putem continua să răspândim liberi cuvântul (lui Dumnezeu)."
 12. Lumea aceasta îl poate primi doar pe Antihrist, acum sau în oricare alta vreme. (...) Nu-i de mirare, atunci, că este dificil să fii creştin - nu este dificil, este imposibil. Nimeni nu poate accepta cu bună-ştiinţă un mod de viaţă care, cu cât este trăit mai autentic, cu atât mai mult duce spre autodistrugere. Şi din această cauză ne răzvrătim mereu, încercam să ne uşurăm viaţa, încercam să fim creştini pe jumătate, încercam să dobândim ce-i mai bun din ambele lumi. Până la urmă trebuie să alegem - fericirea noastră stă într-una dintre cele două lumi, nu în amândouă. (...) Dumnezeu ne da tărie să urmăm calea răstignirii; nu exista altă cale de a fi creştin."
 13. "Lipsa de putere a Ortodoxiei rezultă din Ortodoxia de azi, cea a preoților, teologilor și credincioșilor pentru că a devenit lumească."
IPS Justinian Chira
 1. "Pentru un om matur din punct de vedere sufletesc, al credinţei, sănătos psihic, ori este îmbrăcat omul, ori nu este îmbrăcat, nu se sminteşte, nu vede partea negativă. Este aşa de frumos omul şi îmbrăcat şi dezbrăcat. Numai în starea în care ne găsim noi, în starea de decadenţă morală ne smintim când vedem trupul gol."
 2. "Pe om trebuie să-l priveşti cu cel mai înalt respect dar şi cu adâncă compasiune, cu încredere dar şi cu prudenţă, ca pe un copil ce e în stare oricând de cele mai senine drăgălăşenii, însă şi de greşeli ireparabile."
 3. "Ai văzut tu vreun om dus de braţ de diavol în crâşmă? Omul merge de la sine. De aceea am spus că nu putem să-i învinuim nici pe Dumnezeu, nici pe Satan. Noi suntem liberi să ascultăm de cine vrem."
 4. "În fond, iadul constă tocmai în egoismul închis în sine. Chinul cel mai teribil al iadului este că sufletele nu pot comunica unul cu altul, fiecare îşi trăieşte propria catastrofă şi nenorocire."
 5. "Cum să-mi fie frică de moarte, când ştiu că dincolo de pragul morţii mă aşteaptă Stăpânul meu, Domnul şi Dumnezeul meu Iisus Hristos."
 6. "Dar aşa cum soarele răsare în altă lume, la fel şi creştinul, prin Învierea din morţi a lui Iisus Hristos, a primit încredinţarea că după urmează un strălucitor răsărit de soare, urmează o nouă zi, o nouă viaţă. „A murit”, o să se spună şi despre mine şi despre tine într-o zi; în ziua pe care eu nu o cunosc, care nu ştiu când va sosi."
 7. "Un copil, niciodată nu observă că e gol până e inocent. Abia după ce îşi pierde inocenţa începe să-şi pună mânuţele să-şi acopere trupul. Acesta e rezultatul păcatului. Şi-a pierdut inocenţa şi de aceea s-a produs un gol interior şi de acolo se reflectă şi în afară."
 8. "Cântarea este un dar pe care Dumnezeu i l-a dat omului ca pe o mângâiere. Primul cântec l-a cântat omul când a fost alungat din Rai. Atunci sufletul omului a început să cânte de dorul lui Dumnezeu, de dorul Raiului şi al Îngerilor, de dorul fraţilor lui şi al tuturor Sfinţilor, şi aşa a început să întocmească slujbele, ca să le cânte în faţa altarelor şi a icoanelor."

Părintele Ioan Iovan  1922 - 2008

 1. "Vă rog, nu vă lăsaţi, cât mai des să vă împărtăşiţi! Insistaţi la preot, căutaţi preoţi care dezleagă mai uşor. Dacă nu poţi, măcar vino la Liturghie."
 2. "E mai scumpă dragostea Maicii Domnului faţă de noi decât toată averea, toate rangurile, toată sănătatea şi tot ce este pe pământ de mare preţ. Amin! Închipuie-ți să ai avocat pe Maica Domnului! Eu vi-l recomand."
 3. "Eu m-am hotărât să îl iubesc pe Hristos și potirul Lui, Că dacă îl am pe El în brațe (și nu vreau numai să Îl am eu, vi-L dau și vouă) vi-L recomand, să știți... sănătoși, bolnavi, cum ați fi... Hristos este sănătatea noastră, este puterea noastră, este viața noastră, este sfârșitul nostru. Amin!"
 4. "Eu personal mă rog lui Dumnezeu să îmi dea boală, să mă strângă, decât să mă îndoiesc de dulceaţa euharistică, de iertarea Lui, de mila Lui, de bunătatea Lui, de judecata Lui, de raiul Lui şi de iadul Lui. Când Doamne m-oi îndoi, ia-mă, pedepseşte-mă! Căci mai uşor se intră în împărăţia Lui Dumnezeu cu o boală, cu o suferinţă, decât păcătos şi sănătos şi frumos şi tare şi bogat. "
 5. “Fiţi mai scoşi din acest circuit murdar al judecăţii, al osândirii, al vederii numai cu ochiul critic: ”Uite mă ce a făcut el!“ Dar tu cum eşti? Puneţi oglinda în faţă, sufletească bineînţeles, şi ai să vezi că şi tu faci şi ai făcut multe şi foarte multe din ele nu le-ai spus.”
 6. “Nu vă cramponaţi de greşelile care le vedeţi în cler. Clerul acela e dat de dumneavoastră, nu e venit din cer, are un tată şi o mamă, fiecare preot şi episcop.”
 7. "La Hristos, nu se merge oricum, fără vrednicie. Măreţia lui Dumnezeu care se coboară trebuie răsplătită cu mai multă pregătire, cu mai multă râvnă, cu mai mult devotament. Creştinul trebuie să fie dispus a se dărui total, cu preţul vieţii, pentru El. "
 8. "Roadele Sfintei Împărtăşanii nu se pot cuprinde."
 9. "Când te apropii de Euharistie, principalul e să crezi în prezenţa reală a trupului şi sângelui Domnului în ea şi că eşti păcătos, dar şi să fi luptat în tot felul împotriva păcatelor şi pentru curăţirea de ele. Adică să nu vii ca unul ce te împaci, cu nepăsare, cu starea de păcătos"
 10. "Eu acum vorbesc puţin exaltat, pentru că merită Euharistia. Dintre orice sub soare, Euharistia merită să fii exaltat pentru ea, fiindcă e un Cer în pământ, un Cer venit zilnic pe pământ."
 11. "Nu este compartiment al vieţii, în care Hristos să nu-Şi fi spus cuvântul, cum e bine."
 12. "S-a ajuns ispita să zică că nu-i bine să te spovedeşti des, să te împărtăşeşti! Aaaaaa! Va să zică la diavol poţi să mergi tot timpul."
 13. "Tot Acela care spune Evanghelia tot Acela e şi în Potir. Dar nu se prea crede fiindcă nu se prea iubeşte, pentru că nu prea se trăieşte."
 14. "Ce ne pasă nouă că ne judecă cineva când noi suntem alături de Dumnezeu, când noi am aflat credinţa cea adevărată, am luat duhul cel ceresc, am primit pe Dumnezeu, îl avem în noi, busola busolelor, lanternă a lanternelor! "
 15. "Bucuria mea în temniţă a fost Sfânta Liturghie"
 16. "Cu conştiinţa să nu te întinezi, să nu te pătezi, să nu te faci vânzător de suflet şi de oameni, atunci tot răzbeşti cu ajutorul lui Dumnezeu şi Doamne!, scumpă este mulţumirea sufletească. Aţi văzut când citiţi acolo, în Acatistul Domnului: «Iisuse, veselia conştiinţei!» Nu este o mai mare veselie decât conştiinţa curată, care nu te acuză!"


Părintele Tadei 1914 - 2003

 1. "Dispoziția pe care o avem faţă de semeni este dispoziția pe care o avem şi faţă de Dumnezeu."
 2. "Celui smerit şi blând, aşezat chiar şi în iad, îi este bine."
 3. "Vedeți voi înșivă cum în familie facem înțelegere sau dezbinare după cum ne sunt gândurile și dorințele. Dacă stăpânul casei este copleșit de griji, de gânduri sau de vreo greutate, prin acestea el pricinuiește tulburare nu numai lui, ci și întregii sale familii."
 4. "Cuvintele rugăciunii trebuie rostite având credinţa că Domnul vă priveşte şi vă ascultă."
 5. "Suferim pentru că gândurile şi dorinţele noastre sunt rele."
 6. "Ce este postul? Postul nu stă atât în înfrânarea de la mâncare, cât în înfrânarea de la gânduri necurate - să postim de gânduri!"
 7. "Diavolul caută să-i năruiască pe episcopi și preoți, căci apoi îi este lesne să îi înșele pe toți ceilalți."
 8. "Nu există ființă rațională care nu crede în Dumnezeu și nu tânjește cu inima după El. Nu există necredincioși, ci numai potrivnici lui Dumnezeu. Diavolul crede și se cutremură, dar se împotrivește - așa și oamenii."
 9. "Cum sânt gândurile cu care ne îndeletnicim, așa ne este și viața. Acela care are gânduri bune, acela are simțirea lăuntrică a păcii și liniștii; pe cel neliniștit poți să-l pui și în Rai, și tot i se va părea că nici acolo nu îi este bine."
 10. "Când oamenii intră în căsnicie, cred că totul va fi bine, dar nu sânt toate așa, căci viața este luptă. La fel este și în mănăstire. Mergi la mănăstire și crezi că acolo totul este pașnic și liniște, dar te înșeli: și acolo este luptă!"
 11. "Orice rugăciune este bună. Rugăciunea înseamnă gânduri bune; atunci rugăciunea dă rod bun."
 12. Descoperim acest lucru treptat, după cum ne spun Sfinţii Părinţi: “Treptat creşte în noi credinţa.” Unul dintre Sfinţii Părinţi chiar spune: "Credinţa mea din anii tinereţii, faţă de cea pe care o am acum, la bătrâneţe, era pur şi simplu necredinţă.” Credinţa noastră creşte treptat şi, când se întăreşte în Domnul, devine puternică şi tare.

Pr. Arsenie Boca – cugetări duhovnicești 

Sursa: http://ortodox.md/articole/pr-arsenie-boca-cugetari-duhovnicesti-iii/
 • Faceți măcar 100 de metanii pe zi, că vă dă sănătate sufletească şi trupească.
 • Când îți aduci aminte de Dumnezeu înmulțeşte rugăciunea, ca atunci când Îl vei uita, Dumnezeu să-şi aducă aminte de tine.
 • Dacă uiți să zici „Doamne Iisuse…”, zi: „Doamne, nu uita de mine cum uit eu de Tine”.
 • Focul sfârşitului va arde totul, numai bunurile spirituale nu. Ce ai pus tu pe mintea ta, cunoştințele, îmbrăcămintea minții, nevoințele, ostenelile, te însoțesc dincolo.
 • Eu vă ajut cu smerenia, căci ea are toate darurile. Smerenia e dulama lui Dumnezeu.
 • Prin supărări, tulburări, ceartă, iuțeală, se pierde o energie bună din noi. Prin dragostea de Dumnezeu se adună o energie foarte binefăcătoare care înlătură şi bolile, iar când se pierde dragostea lui Dumnezeu (energia) apar bolile.
 • Îngerul păzitor de la botez este păzitorul legilor dumnezeieşti, pe care omul trebuie să le îndeplinească.
 • Destinul nostru e colosal de înalt: îndumnezeirea.
 • Omul învață 6 ani ca să vorbească şi 60 de ani trebuie să învețe ca să tacă.
 • Mare meşter e vicleanul, până şi în poruncile lui Dumnezeu se ascunde.
 • Răbdând canonul şi zicând: „aşa îmi trebuie”, aşa mi se iartă păcatele.
 • Să nu răspunzi cu înțepături, coarne, copite, a nu te apăra, să-ți îmblânzeşti câinele.
 • Când ai vreo ispită, nu sta posomorât, că nu e bine. Posomoreala adânceşte ispita şi gândul tot la ea. Fii senin şi nu te lăsa dus în ispită. Ispita nu vine la întâmplare, ci după pofta ta.
 • Cei ce ne critică sunt mai aproape de adevăr decât cei ce ne laudă. Îngăduie Dumnezeu să-ți auzi păcatele tale cele cu mintea. De o ocară nu te speli apărându-te, ci însuşindu-ți-o.
 • Pe vârful limbii călăreşte satana.

Parintele Arsenie Boca – Insemnari din manuscrisele de la Sinaia
“Adevărata fericire costă puțin; când costă mult nu e adevărată." Francois-Rene de Chateaubriand
“Învață să scrii durerile pe nisip și bucuriile pe stâncă.” Augustin
„Este simplu să fii fericit, dar este greu să fii simplu.”Eckart von Hirschhausen
„Dacă vrei să fii fericit o clipă, razbună-te, dacă vrei să fii fericit o viață, iartă!”Anonim
"Fericirea cuprinde cinci părți. O parte este luarea hotărârilor corecte; a doua este sănătatea trupeasca și simțuri bune; a treia este reușita în ceea ce întreprinzi; a patra este reputația printre oameni; și a cincea abundența de bani și de bunuri folositoare pentru viață."Platon
"Sa nu cauți niciodată să fii fericit cu pretul fericirii altuia. Este urât, inuman."Osho
„Componentele fundamentale ale fericirii sunt: să faci ceva, să iubești pe cineva și să speri la ceva.”Allan K. Chalmers
„Pentru a nu deveni nefericit, cel mai sigur mijloc constă în a nu cere să devii foarte fericit, deci să-ţi aduci la un nivel foarte modest pretenţiile de plăcere, de posesiune, rang, onoruri. Căci tocmai căutarea şi urmarirea fericirii atrag marile catastrofe.” Arthur Schopenhauer
"Oamenii fericiti au memorie scurtă si multe amintiri."Martin Page


"Ortodoxia este însăși firea omului". (Rafail Noica) https://ro.wikipedia.org/wiki/Seraphim_RoseTexte alese despre educatie
Sursa: http://www.crestinortodox.ro/credinta-pentru-copii/educatia-copiilor/texte-alese-despre-educatie-79118.html

 1. Problemele de educatie au preocupat in chip deosebit pe scriitorii din primele veacuri crestine, ceea ce era de la sine inteles, mai ales ca noua religie, odata cu raspandirea ei, nu putea sa ignore necesitatea cresterii tinerilor in alt duh decat al paganismului. Asa se face ca un Ioan Gura de Aur, bunaoara, va alcatui un tratat intitulat "Despre slava desarta si despre cresterea copiilor". In conditiile de odinioara, cand Biserica aflata la inceputurile ei n-avea alte mijloace de educare a copiilor decat familia, - atunci functionarea unor scoli crestine nu era inca posibila - intelegem ce rol important aveau parintii si mai ales mamele." (Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului)
 2. "A educa copiii cum trebuie, iata toata morala noastra! Casa parinteasca este o gradina in care creste cea mai nobila floare: floarea umana. Pe aceasta o avem de ingrijit. Ea trebuie sa devie tare, pentru a putea purta roade sanatoase." (Carneri)
 3. "A educa e mai greu decat a studia, de aceea sunt putini educatori in multimea de invatati." (Vasile Conta)
 4. "Acolo unde se cere un galben pentru ridicarea de orase, castele, monumente, arsenale - dati o suta pentru cresterea si educatia unui copil!" (Martin Luther)
 5. "Adevaratul educator se ingrijeste mai mult de propriul sau caracter si de propria sa activitate decat de acelea ale copilului." (G.G. Antonescu)
 6. "A-i pedepsi pe copii pentru greseli pe care nu le-au facut sau chiar a-i pedepsi sever pentru niste greseli usoare inseamna sa pierzi cu totul increderea lor." (Jean de La Bruyere)
 7. "Am putea spune, fara sa gresim, ca suntem atata de crestini cata copilarie pura am izbutit sa pastram in noi pana la sfarsitul vietii." (Nichifor Crainic)
 8. "A nu iubi pe parinti este rea vointa; a-si uita sau chiar a se rusina de ei este nebunie." (Seneca)
 9. "Asa dupa cum o mama se coboara la nivelul de intelegere al pruncului ei, fara a inceta sa fie mama, ca sa-l poata ridica treptat la varsta deplinatatii lui, tot astfel si Dumnezeu Se smereste pe Sine, ca sa inalte omul la comuniunea de viata vesnica a Sfintei Treimi. Lepadarea de sine nu inseamna pierderea de putere, ci dobandirea unei puteri spirituale noi, puterea iubirii divine, care depaseste orice egoism individualist sau colectiv si promoveaza daruirea de sine." (Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu)
 10. "As vrea sa facem pe copil sa simta ca-l certam din dragoste, si cum am putea sa facem sa simta aceasta decat prin blandete?" (Turgot)
 11. "A-ti invata copiii sa faca binele inseamna a le lasa mostenirea cea mai pretioasa." (Montegazza)
 12. "Bun lucru este acela de a-i predispune pe copii spre cainta astfel incat, fara teama, cu incredere si lacrimi, sa vina la voi si sa va spuna: "Am facut ceva rau!"" (Sf. Teofan Zavoratul)
 13. "Calea de capetenie pentru o buna-crestere nu este dojana si cearta, ci efortul de a usura drumul spre bine. Trebuie sa destepti in altul dorul de a face bine. Trebuie sa-l ridici, nu sa-l cobori." (Fr. W. Forster)
 14. "Candoarea copilariei se intalneste pe acelasi plan inalt cu sfintenia. Lupta sfantului este aceea de a mentine nivelul initial de candoare. Precum valurile marii macina pe nesimtite tarmul de piatra, tot astfel valurile vietii nimicesc cu timpul blocul de candoare al copilariei." (Nichifor Crainic)
 15. "Capul copilului nu este un vas pe care sa-l umpli, ci o faclie pe care sa o aprinzi astfel incat, mai tarziu, sa lumineze cu lumina proprie." (Plutarh)
 16. "Cand aplicam severitatea unde nu trebuie, nu mai stim s-o aplicam unde trebuie." (Joubert)
 17. "Cat timp tine educatia? Atat cat tine si viata." (Michelet)
 18. "Cea mai buna educatie este ca omul sa se dezobisnuiasca sa faca rau." (Pr. Dumitru Irina)
 19. "Cea mai buna mostenire pe care o puteti lasa copiilor vostri este educatia crestin-ortodoxa. Sa ii invatati adevarurile de baza ale credintei noastre. Sa ii invatati sa fie evlaviosi si sa se roage, din frageda pruncie, atat cu cuvantul vostru, cat mai ales prin exemplul vostru. Degeaba se vor chinui mai tarziu preotii sau profesorii de religie sa ii invete toate acestea, daca nu veti pune voi bazele acestei educatii inca de acasa! Povatuiti-i pe copiii vostri sa traiasca crestineste si cu frica de Dumnezeu. Numai asa puteti spera ca mai tarziu sa fiti mandri de ei si nu sa ajungeti sa plangeti pentru dansii. Daca copiii vostri traiesc cu frica lui Dumnezeu, vor fi si ascultatori, si recunoscatori fata de voi mai tarziu. Daca ii veti invata sa Il iubeasca pe Dumnezeu, atunci cu siguranta ca va vor iubi in mod sincer si pe voi." (Episcopul Irineu)
 20. "Cea mai importanta parte a lucrarii noastre consta in a-i da toate posibilitatile pentru o buna acomodare in viata sociala. Apartinand unei comunitati care se largeste continuu, trecand de la cercul mic familial la scoala, apoi in comunitatea unde va lucra, copilul se va gasi succesiv fata in fata cu probleme diferite, se va confrunta cu incercari pe care trebuie sa le depaseasca, iar noi nu vom fi intotdeauna langa el pentru a-l ajuta sa-si rezolve problemele si sa depaseasca greutatile." (Arhim. Simeon Kraiopoulos)
 21. "Cei ce lipsesc copiii de religie fac o crima fata de viitorul lor de oameni pe aceasta lume si fata de mantuire pentru lumea vesnica; a nu face educatie religioasa copilului e a proceda la o operatie caracterizata de infirmizarea sufletului, e a amputa fiinta omeneasca de ceea ce are mai de pret." (Vasile Bancila)
 22. "Cel care este maestru in educatie poate schimba fata lumii." (Leibnitz)
 23. "Cel dintai scop al unei scoli ar trebui sa fie educatia umana, adica inaltarea, mobilizarea firii omenesti; inaltare inseamna ca omul trece de la frica la curaj, de la lene la munca, de la furie la stapanirea de sine, de la minciuna la adevar." (Nicolae Moisescu)
 24. "Cele mai multe din elementele educatiei se asimileaza pe cale de incredere si de afectiune intre educator si educat. Din acest punct de vedere, nimeni n-a intrecut pe marele Pedagog al crestinismului, Mantuitorul nostru Iisus Hristos, a Carui bunatate, blandete si capacitate de a inspira incredere n-au fost intrecute de nimeni: "Lasati copiii sa vina la Mine!", "Veniti la Mine, caci jugul Meu este bun, iar sarcina Mea e usoara!"; "Oile Mele asculta glasul Meu si Eu le cunosc si ele vin dupa Mine. Eu le dau viata vesnica si in veac nu vor pieri si nimeni nu le va rapi din mana Mea!"" (Ioan 10, 27-28)" (Pr. Prof. Ioan G, Coman)
 25. "Chiar si copiii cei mai mici sunt in stare sa se bucure de momentele linistite." (Elizabeth White)
 26. "Chiar si copiii mici trebuie sa cunoasca Scripturile, bineinteles, la un nivel care le este lor accesibil." (Elizabeth White)
 27. "Cine inchide ochii asupra anilor de educatie din casa si-si pune nadejdea in minutele scolii, fara sa-si dea seama ca scrisul, cititul si socoteala ajuta numai jumatatea stanga a creierului, acela din capul locului osandeste copilul si-i primejduieste viitorul." (Simion Mehedinti)
 28. "Consolidati in sufletele copiilor vostri sentimentele bunei cuviinte si ale decentei. Nu le permiteti sa se arate dezbracati in fata altora. Nu le permiteti sa se dezbrace sau sa se imbrace in fata cuiva. Nu radeti de ei atunci cand se arata a fi rusinosi si pudici. Dimpotriva, sa ii laudati, dand slava lui Dumnezeu ca aveti un astfel de copil. Fiti atenti la orice fel de manifestare a copilului: cum sta, cum merge, cum se aseaza. Fiti atenti la fiecare vorba si miscare. Tot ceea ce se dovedeste a fi necuviincios sa incercati sa rectificati imediat, fara intarziere. Folositi mai intai cuvintele: "Nu este frumos sa faci aceasta, este rusine! Ingerul tau pazitor se va supara, vazand aceasta!". Daca aceasta nu ajuta, atunci, urmatoarea data, trebuie aplicata pedeapsa potrivita acelei fapte." (Episcopul Irineu)
 29. "Copiii au mai multa nevoie de modele decat de critici." (Joubert)
 30. "Copiii au nevoie sa simta de la o varsta cat mai frageda ca fac parte din familia Bisericii." (Elizabeth White)
 31. "Copiii fagaduintei dumnezeiesti trebuie feriti de influente rele." (Richard Wurmbrand)
 32. "Copiii invata compasiunea la fel cum invata toate celelalte lucruri - practicand-o. Copiii trebuie sa invete ca toti avem raspunderea de a avea grija unul de celalalt." (Elizabeth White)
 33. "Copiii nu sunt proprietatea parintilor, ci persoane aparte si irepetabile, care au nevoie de ingrijire deosebita. Iar aceasta ingrijire nu trebuie sa devina opresiva, nici sa serveasca satisfacerii unor scopuri egoiste. Obisnuita tendinta a parintilor de a-si implini in persoana copiilor dorintele si planurile pe care nu au izbutit sa le realizeze ei insisi in viata lor devine adesea chinuitoare pentru copii." (Prof. Dr. Georgios Mantzaridis)
 34. "Copiii sa fie tinuti cat mai aproape de dragostea parinteasca, insa fara a fi alintati. Sa nu ii se satisfaca dorintele sau mofturile care-i molesesc in viata, ci sa li se dea numai ceea ce este de trebuinta. In fata (parintii) sa-i iubeasca cu masura, in taina, sa-i ingrijeasca ca pe sine. Copilul numai cand doarme trebuie dezmierdat, iar cand este treaz trebuie certat. Sa fie mereu supravegheati, ca sa nu capete obiceiuri rele de la altii, ca: fumatul, betia, desfraul, injuratul, invidia, vulgaritatea si tot felul de obraznicii, care pot avea urmari rele in toata viata lor. In general vorbind, cum vor fi crescuti in copilarie si tinerete, asa vor trai la batranete." (Ierom. Nicodim Sachelarie)
 35. "Copiii se conduc prin ratiunea autoritatii, iar tinerii prin autoritatea ratiunii." (Bonald)
 36. "Copiii sunt o oglinda a parintilor, problema copiilor este aproape intotdeauna problema parintilor. Sa se ingrijeasca parintii sa locuiasca Hristos in ei, in inima lor, si atunci din inima lor va trece Hristos si in inima copiilor, fara indoiala." (Parintele Arsenie Muscalu)
 37. "Copiii sunt viitorul - este un cliseu auzit frecvent, insotit intotdeauna de incuviintari din cap si murmure aprobatoare. In practica insa, adultii actioneaza adeseori pe cai care impiedica sau inhiba dezvoltarea gandirii, independentei, creativitatii si principiilor morale ale copiilor. Existenta acestui conflict intre teoria si practica educarii si cresterii copiilor demonstreaza ca, de fapt, cream o lume mai putin ganditoare, mai putin creativa si mai putin morala decat s-ar cuveni, si irosim o imensa bogatie de potential uman ca urmare directa a actiunilor noastre." (John Chaffee)
 38. "Copiii trebuie pregatiti pentru evitarea raului acestei lumi, a ispitirilor si a patimilor ei, dar nicidecum sa se izoleze de ea; trebuie sa le insuflam capacitatea de a infrunta aceasta lume si de a pastra credinta in mijlocul necredintei, curatia in mijlocul murdariei si a pacatului." (Gleb Kaleda)
 39. "Copiii trebuie crescuti pentru ei, nu pentru parinti." (N. Iorga)
 40. "Copilul ajunge pentru parintii sai dupa educatia pe care o capata: rasplata sau pedeapsa." (Petit Senn)
 41. "Copilul este cartea in care citim si in care noi trebuie sa scriem." (R Rosengger)
 42. "Copilul trebuie indrumat sa deprinda buna-cuviinta in cuvant, in imbracaminte, in tinuta, in purtare. La tinerete lucrul acesta e cu atat mai potrivit cu cat atunci e foarte puternica tendinta de a imita, mai ales exterior, iar obiceiurile imprumutate pot, statornicindu-se, sa ramana pentru toata viata." (Dimitri Avdeev)
 43. "Cruzimea naste cruzime si blandetea, blandete. Copiii carora nu li se arata dragoste ajung sa nu mai iubeasca." (H. Spencer)
 44. "Cultivarea respectului fata de parinti si fata de cei mai in varsta are o mare importanta, pentru ca actualele tendinte nivelatoare, uniformizatoare, duc lesne la necuviinta si nerusinare, distrugatoare pentru viata sociala. In vechea literatura greceasca, nerusinarea este prezentata drept cea mai grava boala umana, si din punct de vedere crestin nerusinarea constituie o insusire demonica, care da nastere insensibilitatii si lipsei de scrupule." (Prof. Dr. Georgios Mantzaridis)
 45. "Cum este izvorul, asa e si paraul, cum sunt parintii, asa si copiii." (Campe) "Cuvintele dascalului trebuie sa izvorasca dintr-un suflet recules, senin, armonios, patruns de statornicele idealuri morale si intelectuale ale omenirii, dar si dintr-o minte plina, in curent cu toata miscarea culturala a tarii si a lumii." (Henric Sanielevici)
 46. "Educatia are o dubla menire: pe de o parte sa anuleze pornirile rele, iar pe de alta sa le sadeasca pe cele bune. De aceea este necesar ca ea sa inceapa inca de la cea mai mica varsta a copilariei." (Episcopul Irineu)
 47. "Daca as avea de crescut un copil, de ce m-as ocupa mai intai: sa-l fac om cinstit sau om mare? si mi-am raspuns singur: sa-l fac om cinstit. Mai intai sa fie bun; va fi mare dupa aceea, daca e in stare sa fie. Atat pentru el, cat si pentru mine si pentru toti cei ce-l inconjoara, tin mai mult sa aiba un suflet bun decat sa fie un geniu." (Diderot)
 48. "Daca cineva si-ar parasi copiii si nu i-ar hrani, nici nu i-ar creste n cuviincioasa cinstire de Dumnezeu, ci ar motiva nepurtarea lui de grija, sa fie anatema!" (Canoane, Gangra 15)
 49. "Daca dezvoltam numai fortele fizice ale unui copil, facem dintr-insul un atlet sau un salbatic; de cultivam numai fortele morale, facem un entuziast sau un maniac; daca dezvoltam numai fortele intelectuale, vom avea un om original sau poate un monstru. Daca voim un om complet, trebuie sa ne ingrijim ca o armonie perfecta sa existe in dezvoltarea ce o dam acestor forte." (S. Smiles) "Daca grija pentru educatia copiilor incepe de timpuriu, atunci osteneala parintilor, exemplul lor si bunele invataminte au mare inraurire. Daca dimpotriva, relele apucaturi au patruns in sufletul lor, atunci tirania obiceiului nu mai poate fi invinsa la ei si nu va mai fi niciun leac pentru tamaduirea raului. Pentru a impiedica raul ca sa nu ajunga deprindere, trebuie sa se ia masuri din timp." (Bossuet)
 50. "Dascalul poate invata pe altii, numai atunci cand el insusi invata. In momentul cand invatatorul da cartea la o parte si nu se mai ocupa de autoinstruirea lui, atunci in el a murit dascalul." (Diesterweg, pedagog)
 51. "Din prima varsta dateaza inclinarile omului spre viciu sau spre virtute. Daca chiar de la inceput, din pragul vietii, veti indeparta pe copii de viciu si-i veti conduce pe calea virtutii, veti schimba chiar natura lor prin deprinderile pe care le veti imprima." (Pr. Dumitru Irina)
 52. "Dintre cei care-si iubesc copiii, putini stiu cum sa-i iubeasca cu adevarat. Unii, din prea mare iubire, ii rasfata cand sunt mici; iar cand sunt mari, se cearta cu ei, fiindca sunt rasfatati." (Lord Chesterfield)
 53. "Dintre toate sfintele lucrari, educatia religioasa a copiilor este cea mai sfanta." (Sf. Teofan Zavoratul)
 54. "Dovada educatiei adevarate este veselia si sinceritatea copilului." Q. L. Schwartz)
 55. "Daca grija pentru educatia copiilor incepe de tim¬puriu, atunci osteneala parintilor, exemplul lor si bunele invataminte au mare inraurire. Daca dimpotriva, relele apucaturi au patruns in sufletul lor, atunci tirania obiceiu¬lui nu mai poate fi invinsa la ei si nu va mai fi niciun leac pentru tamaduirea raului. Pentru a impiedica raul ca sa nu ajunga deprindere, trebuie sa se ia masuri din timp." (Bossuet)
 56. "Dascalul poate invata pe altii, numai atunci cand el insusi invata. in momentul cand invatatorul da cartea la o parte si nu se mai ocupa de autoinstruirea lui, atunci in el a murit dascalul." (Diesterweg, pedagog)
 57. "Din prima varsta dateaza inclinarile omului spre viciu sau spre virtute. Daca chiar de la inceput, din pragul vietii, veti indeparta pe copii de viciu si-i veti conduce pe calea virtutii, veti schimba chiar natura lor prin deprinderile pe care le veti imprima." (Pr. Dumitru Irina)
 58. "Dintre cei care-si iubesc copiii, putini stiu cum sa-i iubeasca cu adevarat. Unii, din prea mare iubire, ii rasfata cand sunt mici; iar cand sunt mari, se cearta cu ei, fiindca sunt rasfatati." (Lord Chesterfield)
 59. "Dintre toate sfintele lucrari, educatia religioasa a copiilor este cea mai sfanta." (Sf. Teofan Zavoratul)
 60. "Dovada educatiei adevarate este veselia si sinceritatea copilului." Q. L. Schwartz)
 61. "Educarea copiilor in duhul sanatatii duhovnicesti si sufletesti reale, nu aparente, in duhul adevaratei cucernicii este cu neputinta fara credinta in Domnul Iisus Hristos si fara ajutorul lui Dumnezeu. Numai prin harul lui Dumnezeu sufletul omului se curateste, se lumineaza si se intelepteste. Iar fara har el nu numai ca nu-i in stare sa se desavarseasca, ci nici nu poate sa realizeze intregul tragism al nenorocitei sale stari." (Dr. Dimitri Avdeev)
 62. "Educatia are drept scop formarea caracterului." (Herbert Spencer)

 63. "Educatia este aceea care da stralucire tuturor celorlalte insusiri si le face folositoare celui ce le poseda, pentru ca atrage asupra lui stima si bunavointa tuturor celor cu care vine in contact. Daca are cineva toate celelalte calitati, afara de o buna educatie, ele nu pot decat sa-l faca sa treaca drept un om plin de sine, increzut, superficial sau ridicol." (JOHN Locke)
 64. "Educatia este cauza tuturor lucrurilor, fie ele bune sau rele." (Sf. Teofan Zavoratul)
 65. "Educatia este ceea ce mai ramane, cand tot ce se invata la scoala se uita." (Emerson)
 66. "Educatia este cel mai frumos dar pe care-l poate dobandi omul." (Platon)
 67. "Educatia este descoperirea treptata a ignorantei noastre." (Will Durant)
 68. "Educatia este un pernament in vremuri de prosperitate si un refugiu in vremuri de restriste." (Aristotel)
 69. "Educatia este un proces complex, la care participa si trupul, si sufletul si al carei scop este desavarsirea in vederea mantuirii. Asemenea educatiei profane, educatia crestina urmareste o dezvoltare armonioasa a puterilor trupesti si sufletesti in vederea unei vieti corecte si rationale aici, pe pamant Din acest punct de vedere e aproape coincidenta intre filocalia crestina si kalokagathia elenica. Dar, spre deosebire de educatia profana, cea crestina vrea sa puna la dispozitia celui educat scara de suire pana al Dumnezeu, izvorul insusi al desavarsirii si desavarsirea insasi. Educatia crestina vizeaza imparatia cerurilor si viata vesnica. De aceea ea aduna, uneste si topeste ca intr-un singur creuzet toate elementele unei educatii complete: religioase, intelectuale, morale, sociale, tehnice." (Pr. Prof. Ioan G. Coman)
 70. "Educatia este un vaccin pentru violenta." (Edward James Olmos)
 71. "Educatia fiind indeosebi exercitiul eroic al vointei, consta din sfortarea continua de a pastra pe om la nivelul sublim al puritatii si al simplitatii cu care a venit odinioara pe lume ca prunc. Astfel masura virtutii omenesti e copilul." (Nichifor Crainic)
 72. "Educatia nu este ceea ce ai memorat, nici macar cat stii. Este capacitatea de a diferentia intre ceea ce stii si ceea ce nu stii." (Anatole France)
 73. "Educatia prin exemple se dovedeste a fi unul din cele mai importante mijloace pentru formarea caracterului moral al copiilor nostri." (N. I. Boldarev)
 74. "Educatia unui popor se judeca dupa tinuta de pe strada. Vazand grosolania pe strada, esti sigur ca o vei gasi si in casa." (Edmondo de Amicis)
 75. "Eu cred ca profesiunea de invatator este o arta. Este un har. Foarte multi invatatori fara har, asa cum sunt si actorii, fara talent, nu primesc aplauzele si pretuirea copiilor. Predam in fata unui spectator pe care trebuie sa-l captam si sa-l cucerim. Ce nu stiu pedagogii si stie bunul simt romanesc? Nu da povata celui ce nu ti-o cere, caci nu te asculta! Inseteaza-l mai intai! Pune-l in situatia de a o cere! si pe urma spune-i, daca ai de spus ceva!" (Constantin Noica)
 76. "Exista, fara indoiala, tineri cu judecata si batrani fara minte; caci nu timpul ne invata sa gandim, ci o educatie timpurie si predispozitia." (Democrit)
 77. "Facem ceva pentru copiii nostri? Ceea ce facem este lucrarea lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu sa fie Stapanul, sa nu fim noi stapani! Acesta sa indrume, Acesta sa conduca, sa indemne, sa ajute, sa mearga inaintea noas¬tra pe drumul pe care-l avem de parcurs si tot Acesta sa fie sfarsitul drumului nostru." (Arhim. Simeon Kraiopoulos)
 78. "Factorii decisivi in instructie si educatie sunt: intelegerea, invatarea si exercitiul." (Pr. Prof. Ioan G. Coman)
 79. "Fara disciplina nu se invata nimic, sau nimic cum trebuie. Disciplina trebuie sa fie permanenta, sa nu inceteze niciodata, sa fie intotdeauna serioasa si niciodata ceva cu care sa te poti juca. Disciplina sa nu fie niciodata violenta." (Jan Amos Comenius)
 80. "Fara duiosie si nevinovatie, nimeni nu se poate apropia de sufletul copiilor." (S. Mehedinti)
 81. "Fara modele demne, adica fara dascali de religie innascuti, cu reala vocatie, cu autentica daruire si cu un nou suflu al sinceritatii si al iubirii dezinteresate pentru elevi, nu va fi posibila educatia religioasa. Fara religiozitatea si duhovnicia sincera a profesorului, nu vom avea elevi sinceri si duhovnicesti, gata sa isi asume rolul de crestin in societate." (Casian, Episcopul Dunarii de Jos)
 82. "Fiul meu, nu uita ca noi, crestinii, nu suntem chemati spre a sluji in viata scena, arena sau stadionul!" (Pr. Angheluta Andone)
 83. "Ideile despre educatie ale pedagogilor crestini au fost stralucit aplicate de familiile lor, de ei insisi si de ucenicii lor. Ei au fost printre putinii educatori din lume care au experimentat si trait personal ideile si principiile pedagogice pe care le-au propovaduit. Ei si-au facut din formarea omului crestin, asa cum il cere Biserica, nu o profesiune, ci o misiune sfanta. A scoate din blocul inform al fiintei umane o statuie vie dupa chipul lui Dumnezeu era lucru greu, dar merita osteneala. Merita, pentru ca ei iubeau pe marele Pedagog, Mantuitorul Iisus Hristos, Care-si daduse viata pentru oile Sale cuvantatoare; si merita, pentru ca ei iubeau cu caldura pe om, pe omul pe care din simpla faptura Iisus Hristos il facuse fratele Sau si fiul lui Dumnezeu. Umanismul capadocienilor si al Sfantului Ioan Gura de Aur e de o rara puritate si adancime: el lupta impotriva pacatului si a tuturor pornirilor rele, pentru a elibera fiinta umana de asediul lor si a o face capabila sa se uneasca cu Dumnezeu. Piscul educatiei umaniste era a face pe om capabil de o dragoste asa de puternica si curata, incat sa poata iubi pe toata lumea, inclusiv pe vrasmasi. Autorii nostri au trait si au iradiat din ei o asemenea dragoste. Ei au facut din multe fapturi umane oameni cu adevarat, in intelesul superior crestin al acestui cuvant. Ei au apreciat pe adevaratii oameni din toate neamurile si i-au citat ca modele de virtute. Dar ei au apreciat mai ales pe oamenii crestini: martiri, sfinti, episcopi etc. Ei au iubit copiii si tineretul cu o caldura putin comuna, asa cum reiese din operele speciale pe care li le-au consacrat si cum reiese din toata viata lor. Ei au fost educatori de prim rang si numele lor nu se va sterge niciodata din cartea crescatorilor de oameni." (Pr. Prof. Ioan G: Coman)
 84. "Instructia hraneste mintea, educatia hraneste inima." (Pestalozzi)
 85. "In crestinism, masura omului desavarsit nu e cel varstnic, ci copilul. Nu pruncul trebuie sa fie ca noi, ci noi trebuie sa fim ca pruncii. Aceasta masura a religiozitatii, pe care ne-o da Iisus Hristos, pare bizara pentru felul nostru obisnuit de a judeca, fiindca noi confundam cultura cu religia. In cultura, care e un fenomen omenesc progresiv, o acumulare necontenita de idei si de cunostinte noi, copilul nu poate sa fie masura noastra. El e un fermecator ignorant, pe care trebuie sa-l ridicam treptat la nivelul nostru de instructie. Procesul religios insa se petrece invers fata de procesul cultural. Ce reprezinta din punct de vedere mistic copilul nou nascut in aceasta lume si renascut prin baia tainica si sacramentala a Botezului? El reprezinta insasi simplitatea si puritatea absoluta in felul ei. Fragezimea naturii lui neatinsa inca de arsita patimilor din lume, virginitatea, spiritul lui care inca nu cunoaste raul, neprihana de crin a inimii lui fac din aceasta fiinta un inger in trup, destinat parca numai zambetului si bucuriei fara sfarsit." (Nichifor Crainic)
 86. "In cultura, savantul e masura copilului; in religie, copilul e masura savantului." (Nichifor Crainic)
 87. "In educatia autentica, profesorul trebuie sa-l lase pe copilul dinauntrul lui sa se intalneasca cu cel pe care-l educa." (Prof. Gabriela Alexandru)
 88. "In mod intuitiv, parintii trebuie sa isi invete copiii sa se poarte cu grija fata de vietatile mici (cum sunt furnicile, de exemplu), sa paseasca fara sa le calce, prevenind astfel dezvoltarea sentimentelor de cruzime si nepasare. Mai mult, ei stimuleaza comportamentul de ocrotire care - repetat - cultiva (in interior) sentimentele de dragoste si respect fata de tot ce este viu. (Gabriela Stanciu)
 89. "In straduinta de a forma caracterul copiilor lor, parintii trebuie sa conlucreze armonios. Sa nu darame unul ceea ce construieste celalalt. Niciodata un copil nu devine mai alintat, ca in cazul in care vede ca unul dintre parinti ii ingaduie ceea ce celalalt ii interzice." (Episcopul Irineu)
 90. "Intaia educatie, data de o mama iubitoare si virtuoasa, are tot atata inraurire asupra viitorului nostru ca si insusirile naturale cele mai pretioase." (Napoleon I)
 91. "Invatamantul n-are sa se faca numai de dragul invatamantului, ci el are sa indeplineasca o misiune educativa - el trebuie sa fie mai inainte de toate un invatamant educational; asadar toate cunostintele care se predau copiilor in scoala trebuie sa aiba ca scop curatenia mintii si inimii lor si aducerea spre o intelegere ideala a lumii acesteia atat in ceea ce priveste raportul oamenilor intre ei, cat si raportul cu Dumnezeu si natura." (Onisifor Ghibu)
 92. "La vetrele familiale se formeaza sentimentele si moravurile care hotarasc fericirea publica." (Mirabeau)
 93. "Lectiile fundamentale ale vietii trebuie sadite in suflet de la o varsta cat mai frageda. Pentru copii, lectia esentiala este aceea de a-L cunoaste pe Dumnezeul Cel vesnic, pe Datatorul vietii vesnice." (Se Clement din Alexandria)
 94. "Lung e drumul prin invataturi, scurt si neted prin pilde!"" (Seneca)
 95. "Mai intai de toate pastrati in inimile lor puritatea fireasca a copilariei. Dumnezeu Insusi ne ajuta sa facem aceasta. El ni-i preda pe copii curati si puri si ne ofera in ajutor pe ingerul pazitor. Dumnezeu a sadit in sufletele copiilor puritatea. Astfel, singura datorie ce le revine parintilor este de a o pazi si de a o face sa se dezvolte. De cele mai multe ori insa, ei sunt aceia care gresesc si distrug floarea gingasa a puritatii copilariei. Catre acestia se adreseaza si cuvintele Domnului, prietenul copiilor: "Iar cine va sminti pe unul dintre acestia mici care cred in Mine, mai bine i-ar fi lui sa i se atarne de gat o piatra de moara si sa fie afundat in adancul marii..."" (Episcopul Irineu)
 96. "Mama, dupa ce a dat propriei sale odrasle viata trupeasca, trebuie sa-i dea si viata morala, sadind in ea primele rasaduri ale educatiei morale, religioase si intelectuale." (Montegazza)
 97. "Marea arta a unui educator consta in cizelarea manierelor si in formarea mintii; el trebuie sa sadeasca in elevul sau bunele deprinderi si principiile virtutii si ale intelepciunii, sa-i dea treptat o viziune asupra lumii si sa dezvolte in el tendinta de a iubi si imita tot ce este minunat si demn de lauda; si pentru atingerea acestui scop, sa-l faca viguros, activ si intreprinzator." (John Locke)
 98. "Nerefuzandu-le nimic copiilor lor, unii parinti nu realizeaza ce impact va avea primul refuz din afara asupra unui copil care nu stie ce insemna un banal (sau nu) "NU". Acesti copii vor avea dificultati de integrare in societate, incepand cu prima intrare in colectivitate si continuand cu viata zilnica. A permite sau a disciplina este ceva absolut normal si poate da unui copil stabilitatea de care are atata nevoie, el stie la ce sa se astepte de la societate si de la parintii sai. A permite sau nu ceva nu insemna a-ti stresa copilul, ci doar inseamna ca el va invata ca exista si lucruri care nu se pot obtine si ca societatea are reguli dupa care se conduce, ca exista limite in toate..." (Roxana Lilea)
 99. "Nicio purpura nu este mai nobila si nicio domnie nu este mai plina de putere decat a noastra, a educatorilor. Noi indrumam sufletul poporului dintr-un veac in altul; a noastra este datoria de-a veghea asupra invataturii si gandurilor lui." (Gustav Freytag)
 100. "Nimeni nu se poate educa fara nuia." (Schopenhauer)
 101. "Nimic nu e mai primejdios in educatie ca un sfat bun, urmat de o pilda rea." (M-me de Sable)
 102. "Noi, cei mari, uitam adesea c-am fost copii. Uitam cum eram, ce simteam si cum judecam cand eram copii. Si lucrul acesta ar trebui sa ni-l aducem aminte mai ales cand ne gasim in fata copiilor." (Al. Vlahuta)
 103. "Nu cunosc alta scoala de virtuti decat vatra familiala." (Castellar)
 104. "Nu este ingaduit sa pedepsim un copil fara rost, pentru ca ne maniem sau pentru ca ne strica linistea, sau pentru ca i se intampla ceva rau tatalui, mamei sau invatatorului. Pedeapsa care va fi aplicata copilului trebuie sa fie ca o urmare fireasca a lucrului rau pe care l-a facut si pe care nu trebuia sa-l faca." (Arhim. Simeon Kraiopoulos)
 105. "Nu exista arta mai frumoasa decat arta educatiei. Pictorul si sculptorul fac doar figuri fara viata, dar educatorul creeaza un chip viu; uitandu-se la el, se bucura si oamenii, Se bucura si Dumnezeu." (Sf. Ioan Gura de Aur)
 106. "Nu le permiteti indaratniciri si alintari copiilor vostri, fie ei cat de mici. Aceasta nu inseamna, desigur, ca trebuie sa limitasi la maxim libertatea lor de vointa. Copilul poate sa ceara ceva bun si folositor, ceva de care are intr-adevar nevoie, ceva pe care il merita. Atunci voi trebuie cu toata bunavointa sa le indepliniti cererea." (Episcopul Irineu)
 107. "Nu neglijati sa va rugati neincetat pentru puritatea sufletelor copiilor vostri. Cereti protejarea lor din partea Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu si a ingerului lor pazitor, inaltand catre acestia in fiecare zi rugaciuni fierbinti. Parintilor, va spun din nou: "Nu uitati ca, asa cum ne-a spus Domnul, marele prieten al copiilor, fericiti sunt cei curati cu inima"". (Matei 5,8)
 108. "Daca pruncii vostri nu vor fi pastrati cu inima curata, nu Il vor vedea pe Dumnezeu! Iar daca aceasta se va intampla din cauza voastra, nici voi nu il veti vedea pe Dumnezeu, Care va cere din mainile voastre sufletele copiilor vostri!" (Episcopul Irineu)
 109. "Nu pregetati sa-i ascultati pe copiii vostri, si ca tati, si ca mame! Mai ales in timpurile noastre lucrul acesta este foarte necesar." (Arhim. Simeon Kraiopoulos)
 110. "Nu ramaneti indiferenti fata de bucuriile si tristetile copiilor vostri. Nu spuneti niciodata ca pentru voi copiii sunt o greutate si un chin. Nu aratati niciodata ca orice jertfa pentru binele lor este prea mare sau prea grea pentru voi. Daruiti-le tot ceea ce le este necesar cu bucurie si caldura sufleteasca. Cum poate un copil sa iubeasca pe acel parinte care ii da bombanind o bucata de paine? Oferiti-le din cand in cand copiilor si acele mici bucurii si satisfactii. Un dar de sarbatori sau de ziua numelui intareste iubirea lor." (Episcopul Irineu)
 111. "O buna educatie este izvorul si baza cinstei sau onoarei." (Plutarh)
 112. "O carte buna, o cuvantare frumoasa pot face mult bine; dar o pilda buna vorbeste inimii mai convingator decat orice." (Confucius)
 113. "O educatie justa ne asigura o batranete fericita; una gresita ne va aduce suferinte, lacrimi, si de aceasta vom fi vinovati fata de ceilalti oameni, fata de tara intreaga." (A. S. Makarenko)
 114. "Omul nu poate deveni om decat prin educatie, el nu este decat ceea ce educatia face din el." (Kant)
 115. "Omul moral e aproape format la varsta de zece ani; daca formarea aceasta n-a avut loc in bratele si pe genunchii mamei, va fi cea mai mare nenorocire." (J. de Maistre)
 116. "Oricare educatie, oricum ar fi ea, depinde in mare masura de valoarea personala a celora care o realizeaza." (ROBERT DOTTRENS)
 117. "Orice om primeste doua feluri de educatie: una data de altii si alta, mult mai importanta, pe care si-o face singur." (Gibbon)
 118. "Parintii au datoria sa ajute copilul, acest om mic, sa se miste liber, sa simta liber, sa plece si sa vina liber. Nu necontrolat, nu in afara oricaror randuieli si a oricaror principii, dar liber. Aceasta faptura minuscula trebuie sa se dezvolte liber." (Arhim. Simeon Kraiopoulos)
 119. "Parintii au obligatia sa-si implineasca datoria lor fata de copii respectand personalitatea lor, respectand libertatea pe care Dumnezeu o daruieste fiecarui om care vine pe lume. Sa-i invete pe copii, chiar de la varsta prunciei sa creada in Dumnezeu, sa se roage, sa aiba comuniune cu Dumnezeu, sa-i invete sa traiasca atat cat este posibil crestineste." (Arhim. Simeon Kraiopoulos)
 120. "Parintii care nasc copii si le daruiesc trupul trebuie sa contribuie si la renasterea lor duhovniceasca. Apoi, lucrul pe care nu-l pot face ei insisi pentru copiii lor sa-l incredinteze dascalilor. De aceea si Biserica noastra se roaga pentru "parintii si invatatorii nostri". Exista insa si parinti duhovnicesti, care ostenesc pentru innoirea duhovniceasca a oamenilor si ajuta mai eficient la educatia copiilor." (Cuviosul Paisie Aghioritul)
 121. "Parintii care nasc copii si se ingrijesc sa nu lipseasca nimic trupului lor trebuie sa contribuie si la cresterea lor duhovniceasca, lucru pe care, daca nu-l pot implini ei insisi, sunt datori sa-l incredinteze dascalilor lor duhovnicesti, si asta in masura in care se vrea cu adevarat sa devenim casnici sau prieteni ai lui Dumnezeu. Viata in Biserica lui Hristos te angajeaza, te responsabilizeaza personal atat fata de sine, cat si fata de semeni, in a fi un madular viu si lucrator al trupului tainic al Mantuitorului." (Varsanufie Prahoveanul)
 122. "Parintii care nu-si vor iubi si certa copiii deopotriva, ci pe unul il vor iubi, iar pe altul il vor uri, sau stransoarea lor nu si-o vor imparti in mod egal, anatema sa fie! (P.B.G. 65, R 106)
 123. Unii ca acestia sa nu se pricestuiasca Dumnezeiestilor Taine pana nu se vor indrepta." (P.M.G., glava 283)
 124. "Parintilor! Niciodata sa nu va permiteti jocuri sau glume necuviincioase fata de copiii vostri. Tatal care se maimutareste in mod exagerat in fata copiilor sai, nu se poate astepta la respectul cuvenit din partea acestora si nici nu poate indrepta comportamentul lor necuviincios." (Episcopul Irineu)
 125. "Parinti si educatori! Paziti copiii vostri cu toata grija de mofturile in fata voastra, altfel copiii vor uita degraba pretul iubirii voastre, isi vor umple inima de ura, vor pierde de timpuriu sfanta, sincera, aprinsa dragoste a inimii, iar odata cu atingerea maturitatii va vor reprosa ca in copilarie i-ati dadacit prea mult, satisfacandu-le mofturile inimii. Moftul este germenele stricaciunii sufletului, rugina a inimii, molie a dragostei, samanta rautatii, uraciune inaintea Domnului." (Sf. Ioan de Kronstadt)
 126. "Pedagogii patristici fac din religia crestina baza educatiei pe care o propun. E o educatie de structura religioasa, pentru ca se intemeiaza in primul rand pe credinta. Educatia preconizata de autorii crestini e religioasa, si anume crestina, pentru ca crestinismul creeaza un om nou, dupa modelul lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu intrupat. Acest om nou, care inseamna restabilirea chipului lui Dumnezeu in om prin procesul asemanarii cu Dumnezeu, adica prin virtute, se realizeaza prin revarsarea in el la maximum a tuturor fortelor bune, dar mai ales a credintei. Credinta e o putere care schimba pe om si fata pamantului. Credinta nu anuleaza si nu slabeste ratiunea, ci o tonifica. Aceasta credinta are caracter universalist; de aceea si educatia care se bazeaza pe ea are structura universalista. Ea nu suprima tot ce e in legatura cu pamantul, ci face din acesta o "tinda a imparatiei cerurilor", o palestra in care ne exercitam pentru castigarea vietii vesnice. De aici aprecierea pe care educatia crestina o acorda meseriilor si ocupatiilor omenesti bune si folositoare. Monahilor, pe langa viata contemplativa, li se recomanda staruitor si munca manuala, atat pentru a trai din ea, cat si pentru a putea ajuta pe altii. Sfantul Grigorie de Nyssa zice ca civilizatia umana e necesara pentru a recupera cele pierdute prin pacat. Pe de alta parte, insusirea elementelor bune din cultura profana este necesara, pentru ca aceasta e trebuitoare la intelegerea si asimilarea invataturii crestine. Universalismul crestin in educatie lasa loc larg pentru toate posibilitatile si mijloacele de formare in duhul crestin. Respectand limba si cultura popoarelor, Biserica intelege sa castige sufletul oamenilor pentru a face din ei urmatori ai lui Hristos." (Pr. Prof. Ioan G. Coman)
 127. "Pentru a fi educatori perfecti, ar trebui sa fim intr-una constienti nu numai de ceea ce se petrece inlauntrul nostru, dar si de ceea ce simt acei carora ne adresam." (Andre Berge)
 128. "Poate nimic din cate face omul pe pamant nu se compara cu faptul educatiei. A transforma pe om din animal si fiara in persoana, a preface triburile salbatice in membri ai societatii civilizate, a face din fiinta umana om in acceptia cea mai inalta si mai deplina a acestui cuvant inseamna a savarsi educatie." (Pr. Prof. Ioan G. Coman)
 129. "Povestirile sunt o parte esentiala a educatiei copiilor, intrucat ele le stimuleaza imaginatia si consolideaza legatura dintre parinti si copii. De preferat sunt povestiri luate din Biblie, iar copiilor sa li se ceara sa le repete adeseori, pentru a chezasui o intelegere deplina a lor." (Sf. Ioan Gura de Aur)
 130. "Prietenia dintre copii si parinti trebuie sa fie o prietenie buna, sincera, si atunci se vor putea intelege intotdeauna unii pe altii." (Anatoli Alexin)
 131. "Prin faptul ca ati dat copiilor vostri hrana trupeasca sa nu credeti ca v-ati facut datoria fata de ei! Sa invete de la voi a deosebi binele de rau, a le placea binele si a-l face cu placere, a uri raul si a fugi de el cu groaza!" (Lamennais)
 132. "Prosperitatea unui popor depinde mult mai mult de sistemul sau de educatie decat de institutiile sale sau de guvernarea sa." (Gustave le Bon)
 133. "Raspunderea noastra fata de copil este mare. Educatia copiilor presupune mai intai de toate desavarsirea propriei noastre educatii, a sentimentelor noastre. Educatia parintilor merge impreuna cu educatia copiilor." (Arhim. Simeon Kraiopoulos)
 134. "Rolul parintilor si al caminului familial este determinant pentru varsta copilariei si a adolescentei. El trebuie sa fie prin excelenta un rol educational. Lucrarea pedagogica corecta si inteleapta a parintilor asupra sufletelor copiilor, inca de la cea mai frageda varsta, trebuie sa puna bazele unei vieti intru Hristos, a singurei cai viabile si adevarate, pe care nicio furtuna a varstei tinere sau adulte nu o va mai putea clatina." (Episcopul Irineu)
 135. "Sa conducem pe copil la stapanirea de sine, conditia principala a progresului si a desavarsirii omului!" (Dumitru Theodosiu)
 136. "Sa nu credeti ca omul este prin firea sa bun si cinstit Chiar daca este inteligent, daca nu primeste o educatie corespunzatoare, la varsta potrivita, nu va evolua in chip pozitiv. Pentru ca, asa cum ne confirma si cuvantul lui Dumnezeu, din firea sa omul este inclinat spre a savarsi raul." (Episcopul Irineu)
 137. "Sentimentele care traiesc totdeauna, a zis un intelept, sunt acelea care se nasc in jurul leaganului nostru." (H. de Balzac)
 138. "Sinceritatea, ca insusire a caracterului, trebuie educata de la cea mai frageda varsta, si tot de la cea mai frageda varsta trebuie combatute manifestarile de minciuna." (A. I. Sorokina)
 139. "Socot ca educatia este pentru om o trebuinta organica." (HORACE MANN)
 140. "Spuneti: "Te rog!", astfel respectati libertatea celorlalti. Spuneti: "Multumesc!", recunoscand astfel ca sunteti dependent de altii." (Donald McCullough)
 141. "Strabunii nostri spuneau ca fiecare dintre noi este dator sa aiba intai de toate frica de Dumnezeu si rusine de oameni. Iar despre copii vorbeau de importanta fundamentala, decisiva si definitorie a celor sapte ani de-acasa." (Arhim. Vasile Prescure)
 142. "Scoala nu poate avea decat doua scopuri. Primul e sa dam copilului cunostintele generale, de care, bineinteles, va avea nevoie sa se serveasca: aceasta este instructia. Celalalt e sa pregatim in copilul de azi pe omul de maine, si aceasta este educatia." (Gaston Berger)
 143. "Si in formarea sufletelor omenesti potopul rupe si ineaca, pe cand ploaia marunta, rabdatoare (timpurie si tarzie), aduce fara indoiala roade." (N. Iorga)
 144. "Tanarului sa nu-i dai caracterul batranului si copilului, caracterul omului in floare; caracterele trebuie potrivite cu varsta!" (Q. Horatius Flaccus)
 145. "Toata educatia depinde de mama." (Aristotel)
 146. "Toti oamenii au fost la inceput copii, dar putini isi mai amintesc." (Antoine de Saint-Exupery)
 147. "Un dascal nu preda ce stie, ce vrea sau ceea ce este obligat sa predea; el preda ceea ce este!" (Claparede)
 148. "Un parinte bun nu uita niciodata ca relatiile din familie sunt pentru copil exercitiul scolarizarii primare si modelul viitorului." (Eduard Dancila)
 149. "Un parinte bun va tine seama de intelepciunea inaintasilor, ale caror povete pentru copiii de ieri au ramas valabile si pentru copiii de astazi si de maine." (Ioan DANCILA)
 150. "Un trup sanatos, un suflet drept, o vointa virtuoasa - iata ce-si propune sa formeze o buna educatie!" (Guizot)
 151. "Un taran care adusese la Rabelais copilul pentru a-l ucenici in ale scris-cititului si socotitului, ii spune: "Maestre, mie sa-mi iei o plata mai mica decat altora, deoarece copilul meu a mai fost la un dascal, deci stie ceva si-ti va fi mai usor sa-l inveti!". "Dimpotriva! - a replicat Rabelais. Acela a fost un profesor slab daca l-ai parasit si ai venit la mine. Va trebui sa-mi platesti dublu, pentru ca voi munci indoit decat cu alti ucenici. Mai intai ca sa-l dezvat de proastele deprinderi si abia apoi sa-l invat eu ce trebuie si cum trebuie!""
 152. "Uneori e necesar a aplica si pedeapsa, pentru ca exemplele si povatuirile sa fie primite cu mai multa atentie." (Jan Amos Comenius)
 153. "Urmariti tot timpul inclinatiile copilului vostru, si orice tendinta rea isi face aparitia, smulgeti-o din radacina cu ajutorul educatiei. Asemanati-va gradinarului, care in epoca potrivita a anului, tunde ramurile rebele si nefolositoare ale copacilor. Acelasi lucru trebuie sa il faceti cu copiii vostri. Inima copilului poate fi comparata cu o gradina, iar parintii cu niste gradinari ai lui Dumnezeu, care sunt datori sa curete la vreme gradina - adica inima copilului - de buruienile pacatelor si de neghina obisnuintelor rele." (Episcopul Irineu)
 154. "Zilnic noi trebuie sa fim gata sa infruntam influenta lumii printr-o educatie crestina sanatoasa. Tot ce cunoaste copilul la scoala trebuie sa fie controlat si corectat acasa. Nu trebuie sa gandim ca ceea ce ii dau copilului invatatorii este pur si simplu folositor sau neutru, caci chiar daca el isi insuseste cunostinte si indemanari folositoare (iar cea mai mare parte a scolilor contemporane esueaza rusinos chiar si in aceasta), lui i se vor preda si multe pareri si idei gresite. Aprecierea de catre copil a muzicii, istoriei, artei, filozofiei, stiintei si, desigur, a vietii si religiei trebuie sa vina in primul rand din familie si Biserica, altminteri copilul va capata o educatie gresita. Parintii trebuie sa supravegheze ce invata copiii lor si sa repare aceasta acasa, mentinandu-se pe o pozitie sincera si relevand numaidecat aspectul moral, care lipseste cu desavarsire in instruirea laica." (Seraphim Rose)
 155. "Societatea de consum nu este societate de educatie. Nici epoca tehnologica nu este epoca de invatamant. Sigur irigam inca de la izvoarele marelui invatamant al trecutului, insa curgerea lor se reduce." (H. Maleviti)

11 citate inspiraţionale pentru noul an școlar

Sursa: https://edupsihologie.wordpress.com/2015/09/12/11-citate-inspirationale-pentru-noul-an-scolar/

1. „Dacă un doctor, un avocat sau un dentist ar avea în cabinetul său 40 de oameni în același timp, fiecare dintre aceștia având diferite nevoi, printre ei aflându-se și unii care nu își doresc să fie acolo și dau naștere la tot felul de probleme, iar doctorul, avocatul sau dentistul ar trebui să îi ofere fiecăruia superlativul competenței sale profesionale timp de nouă luni, atunci, poate, aceștia ar reuși să își formeze o oarecare idee despre ce înseamnă munca unui profesor.” ~ Donald D. Quinn
2. „Un profesor este cineva care vorbește în somn altcuiva. ” ~ W.H. Auden
3. „Învățătura este o comoară care îşi va urma proprietarul peste tot. ” ~ Proverb chinezesc
4. „În școală, înveţi o lecție și apoi dai un test. În viață, dai un test care te învață o lecție. ” ~ Tom Bodett
5. „Întregul scop al educației este de a transforma oglinzile în ferestre.” ~ Sydney J. Harris
6. „Rădăcinile educaţiei sunt amare, dar fructele ei sunt dulci. ~ Aristotel
7. „Școala deschide ușa de cunoaştere și construiește fundația pentru viitor. ” ~ Autor necunoscut
8. „Puteți învăța un elev o lectie pentru o zi; dar dacă puteţi să-l învăţaţi să învețe prin dezvoltarea curiozităţii, el va continua procesul de învățare, atâta timp cât trăiește. ” ~ Clay P. Bedford
9. „Veți învăța ceva în fiecare zi, dacă sunteţi atenţi. ” ~ Ray Leblond
10. „Cel mai mare semn de succes pentru un profesor … este de a fi în măsură să spună: copiii lucrează acum ca și cum eu nu aș exista. ” – Maria Montessori
11. „Nu-ți spun că va fi ușor. Îți spun că va merita.” – Art Williams