vineri, 26 ianuarie 2024

EDUCRED Gimnaziu

EDUCRED Gimnaziu


Sursa: https://digital.educred.ro/red-din-cred/red-gimnaziu


Clasa a V-a

Profeții Mesianice, (Prima familie: Adam şi Eva (promisiunea venirii Mântuitorului))

Prima familie: Adam și Eva

Adam și Eva, păcatul strămoșesc

Slujirea propriului popor

Calitățile omului și slujirea lui Dumnezeu

Decalogul

Decalogul: importanța lui în viața omului (actualitatea Decalogului)

Ajutorul oferit semenilor – Iosif și Elisei (1)

Ajutorul oferit semenilor – Iosif și Elisei (2)

De la Adam la Iisus Hristos

Respectul în lumina credinței

Respectul în lumina credinței .

Dialogul despre credința în Dumnezeu - Iona

SĂRBĂTORILE RELIGIOASE ȘI ALTE SĂRBĂTORI.

Relația dintre sărbătorile religioase şi alte sărbători (Naşterea Domnului şi Anul Nou)

Relația dintre sărbătorile religioase și alte sărbători

(Sfântul Andrei - Ziua Națională a României)


Relația dintre sărbătorile religioase şi alte sărbători

(Naşterea Domnului şi Anul Nou)


Relația dintre sărbătorile religioase şi alte sărbători

(civile legale: Ziua femeii, Ziua copilului)

Răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu

MĂRTURISIREA CREDINȚEI ÎN VECHIUL TESTAMENT

Calitățile omului şi slujirea lui Dumnezeu

II . IUBIREA LUI DUMNEZEU ȘI RĂSPUNSUL OMULUI

PRIETENIA LUI DUMNEZEU CU NOE

PRIETENIA LUI DUMNEZEU CU AVRAAM

CREAREA LUMII

PRIMA FAMILIE: ADAM ȘI EVA

Iosif si frații săi

Moise, omul care a vorbit cu Dumnezeu
 

Clasa a VI-a


Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos (timeline istoric și religios)

Tradiții și datini de Crăciun (I)

Tradiții și datini de Crăciun (II)

Pilda celor doi datornici

Pilda vameșului și fariseului

Sfânta Fecioară Maria

Efortul pentru schimbarea vieții – Sfântul Apostol Matei și Zaheu vameșul

De la Adam la Iisus Hristos

Înălțarea Domnului la cer

Rugăciunea, temei și putere a vieții creștine (Pilda vameșului și a fariseului)

Rugăciunea ”Tatăl nostru”

Locurile sfinte amintite în Noul Testament

Tradiții și datini de Crăciun (I)

Tradiții și datini de Crăciun (II)

Recunoștința pentru binele primit
Clasa a VII-a

Sfintele Taine în viața creștinului

Praznicile împărătești - Icoana Nașterii Domnului

Pilda talanților

Rugăciunea „Împărate ceresc”

Darurile Duhului Sfânt - Pilda talanților

Darurile Duhului Sfânt (Pilda talanților)

Roadele primirii Sfintelor Taine

Frumosul în viața creștinului

Sărbători închinate sfinților

Sărbători închinate Maicii Domnului

Biserica în istorie - mărturisirea credinței în istoria BisericiiClasa a VIII-a


Mărturisirea Sfintei Treimi în Simbolul credinței

Descoperirea Sfintei Treimi în iconografie

Iubirea, temeiul vieții

Iubirea, temeiul vieții („Imnul iubirii”)

Pilda viței și a mlădițelor

Pilda Semănătorului

Pilda samarineanului milostiv

Libertate și responsabilitate în viață. Pilda fiului risipitor

Pilda întoarcerii fiului risipitor

Rolul muzicii în viața omului (muzica laică, muzica religioasă și cântarea liturgică)

Cuvântul lui Dumnezeu, lumină pentru oameni

Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii (minunea vindecării orbului din naștere)

Relația dintre sărbătorile religioase şi alte sărbători

Relația dintre sărbătorile religioase şi alte sărbători (Naşterea Domnului şi Anul Nou)

Relația dintre sărbătorile religioase și alte sărbători (Sfântul Andrei - Ziua Națională
a României)


Manifestarea bucuriei în viața omului

Manifestarea bucuriei în viața omului („Fericirile”)

Sfintele Taine în viața creștinilor (prezentare generală a rolului şi semnificației Sfintelor Taine)

Respectul în lumina credinței

Provocări ale lumii contemporane și atitudinea creștinilor

(Pilda samarineanului milostiv)

Rugăciunea, temei și putere a vieții creștine


Sursa: https://digital.educred.ro/red-din-cred/red-gimnaziu


Programa școlară Religie - Clasele V-VIII
https://red-religie.ro/red/programe-scolare-2/programa-scolara-religie-clasele-v-viii/

miercuri, 10 ianuarie 2024

Proclamarea anului 2024 în Patriarhia Română ca „Anul omagial al pastoraţiei şi îngrijirii bolnavilor” şi „Anul comemorativ al tuturor Sfinţilor tămăduitori fără de arginţi”

Proclamarea anului 2024 în Patriarhia Română ca „Anul omagial al pastoraţiei şi îngrijirii bolnavilor” şi „Anul comemorativ al tuturor Sfinţilor tămăduitori fără de arginţi”

(Catedrala Patriarhală, luni, 1 ianuarie 2024)Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din 9 februarie 2023, a examinat referatul Cancelariei Sfântului Sinod privind declararea anului 2024 în Patriarhia Română ca „Anul omagial al pastorației şi îngrijirii bolnavilor” şi „Anul comemorativ al tuturor Sfinţilor tămăduitori fără de arginţi”.

Propunerea Cancelaria Sfântului Sinod pentru două teme, omagială și comemorativă, pentru anul 2024, este argumentată în special prin creşterea accelerată din ultimii ani a numărului de oameni afectaţi de bolile clasice şi de adicții multiple actuale.

Având în vedere că viaţa şi sănătatea omului sunt daruri ale lui Dumnezeu faţă de care Biserica îşi arată mereu grija şi responsabilitatea, dedicarea anului 2024 unei atenții sporite către oamenii bolnavi sau afectați de dependențe (adicții, patimi) se va reflecta și în plan social-filantropic şi social-medical în instituțiile medicale înființate și administrate de Biserică (cabinete medicale, centre de recuperare, spitale), dar și în instituțiile medicale de stat, prin cooperarea dintre preoți și medici sau psihologi.

De asemenea, comemorarea în anul 2024 a tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți cinstiți în evlavia poporului român este un moment favorabil de sporire a rugăciunii pentru vindecarea bolnavilor și de apreciere a celor care îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale.

Potrivit programului cadru (liturgic, cultural şi mediatic),

I. În primul semestru al anului 2024 va fi tratată tema: „Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor”, care va fi prezentată astfel:Forme ale pastorației și îngrijirii bolnavilor în Sfânta Scriptură;
Lucrarea pastorală a Bisericii și a slujitorilor ei pentru îngrijirea bolnavilor;
Lucrarea social-filantropică și medicală a Bisericii Ortodoxe Române.

II. În al doilea semestru al anului 2024 va fi tratată tema: „Anul comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți”, care va fi prezentată astfel:Hristos, doctorul sufletelor și trupurilor noastre;
Sfinții doctori fără de arginți și sensurile cinstirii acestora;
Sfinții tămăduitori în istoria Bisericii.

În urma discuțiilor în plen, la propunerea Comisiei pastorale, monahale și sociale, Sfântul Sinod a hotărât:aprobă declararea anului 2024, în Patriarhia Română, ca „Anul omagial al pastoraţiei şi îngrijirii bolnavilor” şi „Anul comemorativ al tuturor Sfinţilor tămăduitori fără de arginţi”;
aprobă programul-cadru (teologic-educațional, cultural și mediatic) intitulat „2024 – Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor şi Anul comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginţi”.

Președintele Sfântului Sinod
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


PATRIARHIA ROMÂNĂ

Sectorul teologic – educaţional

Biroul de catehizare a tineretului


Concursul Naţional Catehetic

Hristos - Cuvântul care vindecăediţia a XVI-a


Motto: „Iar mulțimile, aflând, au mers după El și El, primindu-le, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu, iar pe cei care aveau trebuință de vindecare îi făcea sănătoşi” ( Luca 9, 11 ) 


An omagial 2024 

 Anul omagial al pastorației şi îngrijirii bolnavilor 

 Anul comemorativ al tuturor Sfinţilor tămăduitori fără de arginţi 


organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


Calendarul concursului 

 1. 1 noiembrie 2023 Anunțarea concursului Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române va transmite conceptul concursului eparhiilor din cuprinsul Patriarhiei Române. 
 2. Conceptul va fi publicat și pe site-ul www.patriarhia.ro. 
 3. Centrul de Presă Basilica va promova, prin componentele sale, Concursul Național Catehetic Hristos - Cuvântul care vindecă 
 4. 1–10 noiembrie 2023 Eparhiile vor transmite conceptul concursului protopopiatelor și parohiilor din țară. 
 5. 11 noiembrie 2023 – 4 aprilie 2024 Conceperea proiectelor şi desfăşurarea activităţilor din concurs. 
 6. 5–11 aprilie 2024 Depunerea proiectelor la protopopiate. 
 7. 12–18 aprilie 2024 Evaluarea proiectelor la nivel de protopopiat şi transmiterea proiectelor câştigătoare către Centrul eparhial (locurile I, II şi III). 
 8. 19–30 aprilie 2024 Evaluarea proiectelor la nivel de eparhie şi transmiterea proiectului câştigător către Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române. 
 9. 1–20 mai 2024 Pregătirea ceremoniei de premiere la nivel național. Din fiecare eparhie vor participa la ceremonia de premiere coordonatorul proiectului și un reprezentant al grupului catehetic al copiilor sau tinerilor. 
 10. 21 mai 2024 Premierea proiectelor la nivel național. Coordonatorul proiectului (preotul sau profesorul de Religie/de altă disciplină) și un reprezentant al copiilor sau al tinerilor vor fi premiați, cu ocazia hramului Catedralei Patriarhale, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.luni, 8 ianuarie 2024

HĂRȚI CONCEPTUALE - PRIMAR, GIMNAZIU și LICEU

   HĂRȚI CONCEPTUALE - PRIMAR, GIMNAZIU și LICEU 

Sursa: DRIVE - HĂRȚI CONCEPTUALE_primar_gimnaziu_liceu


DRIVE-ul cu HARTILE CONCEPTUALE cuprinde schitele grafice, într-un design plăcut realizat în Canva, pentru toate lecțiile, la clasele P-XII.
De asemenea, cuprinde și fișe de lucru, la toate lecțiile.
Aveți acces la Drive fără a vă face cont.
Ora de religie se poate desfășura într-o maniera digitală, atractiva, prin postarea pe ecranul videoproiectorului a schiței lecției, dar și într-o manieră tradițională; prin dezbaterea fiecarei idei, în care pot să-și aducă elevii aportul printr-o viziune personală.
Schițele din Canva pot constitui și schița tablei digitale, pe care elevii le pot nota în caiete.
Munca la catedră a profesorului este foarte mult ușurată prin folosirea acestor RED-uri.
Acest proiect aparține Platformei RED-RELIGIE (Prof. Ioniță T.).

https://drive.google.com/drive/folders/1Fw6Z87HZiwruwT0OC4j0O_u2nV8JcVWF - DRIVE - HĂRȚI CONCEPTUALE_primar_gimnaziu_liceu


 1. Pentru a accesa episoadele video din Catehism ortodox, utilizați următorul link către pagina de You Tube pe care sunt încărcate: https://www.youtube.com/@felixgotizo3072
 2. https://drive.google.com/drive/folders/1da2Y2rDD-rftYZNxU91clsgcN_6WsX1q  Clasa pregătitoare
 3. https://drive.google.com/drive/folders/1eegYcrXcSqlozcOeQZSC0RIc5SHFwauB Clasa I
 4. https://drive.google.com/drive/folders/1OFS9xrS7f3HV2QtnmsKMHLRJL5GuRCEr  Clasa a II-a
 5. https://drive.google.com/drive/folders/1OAp9C7KEvSIfMIfA2xztf3gUUHdnkRMI  Clasa a III-a
 6. https://drive.google.com/drive/folders/1NvJrBHD-A_TkRAr6ZDj3q8vq_3c2o153  Clasa a IV-a
 7. https://drive.google.com/drive/folders/1JkJOYfVArFNXeU-7B9qoaRREXgr74AvT  Clasa a V-a
 8. https://drive.google.com/drive/folders/1VmUUiTikMTQow7HaS7EA5mNKAE4yMHzZ   Clasa a VI-a
 9. https://drive.google.com/drive/folders/1FKx6onBCsd11g30noU7jC_hb8W87B3cI   Clasa a VII-a
 10. https://drive.google.com/drive/folders/1mCOTbUm648x9FhWdxHMWoUPK70Pt1o02  Clasa a VIII-a
 11. https://drive.google.com/drive/folders/1wrYduw39KdbziepA0sIx-qrbOgzPL3uY   Clasa a IX-a
 12. https://drive.google.com/drive/folders/1XhGeEUUx2o9IhgIoxPAPXVXCbk-ZO6Rk   Clasa a X-a
 13. https://drive.google.com/drive/folders/1-hWPmGVOyQhwwOdgrHQKsYuM7HIXqLGJ  Clasa a XI-a
 14. https://drive.google.com/drive/folders/19SZrsxmyNIGlTPmy6Z0RGg55Wsn5Tr8E  Clasa a XII-a

luni, 4 decembrie 2023

Mănăstirea Radu Vodă - CÂNTĂRI religioase

Mănăstirea Radu Vodă - CÂNTĂRI religioase


Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos

Acatistul Maicii Domnului - Bucuria celor necăjiți

Acatistul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul

Cântări din slujba Învierii Domnului

 1. Irmoasele canonului Învierii 1 - 6 - Mănăstirea Radu Vodă
 2. De Te-ai și pogorât în mormânt (Condacul Învierii)
 3. Irmoasele canonului Învierii (7, 8 și 9)
 4. Cu trupul adormit ca un muritor (Luminânda Sfintelor Paști)
 5. Stihirile Paștilor - Mănăstirea Radu Vodă
 6. Ziua Învierii - Mănăstirea Radu Vodă
 7. Îngerul a strigat (Axionul Învierii) - Mănăstirea Radu Vodă

Psalmii Prorocului DAVID  


AXIOANE - Cântări în cinstea MAICII DOMNULUI

 1. Axion la Nașterea Maicii Domnului, glasul 8
 2. Axion la Înălțarea Cinstitei Cruci, glasul 8
 3. Axion la Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, glasul 4
 4. Axion la Nașterea Domnului, glasul 1
 5. Axion la Botezul Domnului, glasul 4
 6. Axion la Întâmpinarea Domnului - Mănăstirea Radu Vodă
 7. Axion la Buna Vestire - Mănăstirea Radu Vodă
 8. Axion în sâmbăta lui Lazăr, glasul 8
 9. Axion la Duminica Floriilor, glasul 4
 10. Axion în Joia Mare, glasul 5
 11. Axion în Sâmbăta Mare, glasul 6
 12. Axion la Învierea Domnului - Îngerul a strigat - Mănăstirea Radu Vodă
 13. Axion la Înăltarea Domnului, glasul 5
 14. Axion la Pogorârea Duhului Sfânt, glasul 4
 15. Axion la Schimbarea la Față a Domnului - Mănăstirea Radu Vodă
 16. Axion la Adormirea Maicii Domnului, glasul 1


 1. Apărătoare Doamnă glas 8 - Mănăstirea Radu Vodă
 2. Cuvine-se cu adevărat, axion duminical glas 5 - Mănăstirea Radu Vodă
 3. Bucură-te, Marie! - Mănăstirea Radu Vodă
 4. Fecioară curată, glasul 5
 5. Vrednică ești cu adevărat, axion duminical glas 6-Mănăstirea Radu Vodă
 6. Cuvânt bun, glasul 5
 7. Cuvine-se cu adevărat, axion duminical glas 5 - Mănăstirea Radu Vodă
 8. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară - Mănăstirea Radu Vodă
 
 1. Dumnezeu este Domnul și Troparele
 2. Cântările întâi și trei, troparele și Sedealna
 3. Cântările patru, cinci, șase și Condacul
 4. Sfânta Evanghelie
 5. Stihirile după Sfânta Evanghelie
 6. Cântările șapte și opt
 7. Megalinariile, Cântarea a noua și Catavasia
 8. Axion (glasul al 8-lea)
 9. Stihirile (glasului al 2-lea)
 10. Slavă ... și acum ... Muntele Athos
 11. Ectenia întreită și otpustul
 12. Ridica-voi ochii mei - Mănăstirea Radu Vodă
 13. Veniți să fericim pe Iosif - Mănăstirea Radu Vodă
 14. Nu pricep, Curată - Mănăstirea Radu Vodă
 15. De vreme ce eu, păcătosul - Mănăstirea Radu Vodă
 16. Doamne, femeia ce căzuse - Mănăstirea Radu Vodă
 17. Să se îndrepteze rugăciunea mea - Mănăstirea Radu Vodă
 18. Brațele părintești - Mănăstirea Radu Vodă
 19. Astăzi S-a răstignit - Mănăstirea Radu Vodă
 20. Să nu întorci fața Ta - Mănăstirea Radu Vodă
 21. Împărăteasa mea - Mănăstirea Radu Vodă
 22. De tine se bucură - Mănăstirea Radu Vodă

Paraclisul Sf. Ier. Nectarie de la Eghina

Paraclisul Sf. Ier. Nectarie de la Eghina, Dumnezeu este Domnul-Grupul Potirul, Mănăstirea Radu Vodă
Paraclisul Sf. Ier. Nectarie de la Eghina, Cântările 1 - 3 - Grupul Potirul, Mănăstirea Radu Vodă
Paraclisul Sf. Ier. Nectarie de la Eghina, Cântările 4 - 6 - Grupul Potirul, Mănăstirea Radu Vodă
Paraclisul Sf. Ier. Nectarie de la Eghina, Stihiri - Grupul Potirul, Mănăstirea Radu Vodă
Paraclisul Sf. Ier. Nectarie de la Eghina, Cântările 7 - 9 - Grupul Potirul, Mănăstirea Radu Vodă
Paraclisul Sf. Ier. Nectarie de la Eghina, Megalinariile - Grupul Potirul, Mănăstirea Radu Vodă
Troparul Sf. Nectarie


CRED_linkuri RED publice

 

CRED_linkuri RED publice


Resurse video - CRED

Învățământ primar - Youtube


https://www.youtube.com/c/PrimarEDUCRED


 Linkuri de acces pe clase:

Clasa

Link de acces

Clasa pregătitoare

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPqxJohrSi8mdPs3-YNNPsxB1AHE9Z8V-

Clasa I

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPqxJohrSi8le3tBClzbE607_mkrL3daY

Clasa a II a

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPqxJohrSi8kD084dGbyxji2OHVp_Dbbi

Clasa a III a

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPqxJohrSi8mc-aNMO4pxQtJhA7saHEyI

Clasa a IV a

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPqxJohrSi8kBhSAKo9vn2QSyN_4eZ3vZRELIGIE 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPqxJohrSi8nJNRHM2W2hRh8z17Ism4yI

si 

https://www.youtube.com/watch?v=x8WUqINFLhw


Linkuri de acces pe discipline:

Disciplina

Link de acces

Comunicare în limba română

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPqxJohrSi8lA0iLs1Ss3XHjTJvtZtotL

Limba și literatura română

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPqxJohrSi8lSppaplzbrNLOdzkffDm0Q

Comunicare în limba română și limba și litratura română pentru școlile cu predare în limba maghiară

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPqxJohrSi8kA6UhmBB7Wn7u6eDkolJ4d

Matematică și explorarea mediului

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPqxJohrSi8mxoFw27wWl_BUNImb3wiUb

Matematică

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPqxJohrSi8k3He_19JYGY_de93qQjHB8

Religie

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPqxJohrSi8nJNRHM2W2hRh8z17Ism4yI

Muzică și mișcare

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPqxJohrSi8noCuqe1WkBjrGNZaJYY2wd

Istorie

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPqxJohrSi8mLdvyEIEgOLbzrBVrbhjBL

Educație civică

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPqxJohrSi8ky_MLLBie1rmbuRbxJUF0k

Arte vizuale și abilități practice

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPqxJohrSi8nrWDlh4YrgmA0dsdhCYDMN

Științe ale naturii

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPqxJohrSi8lFcJzbYG86n09SE33afe9E

Geografie

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPqxJohrSi8lFo6AVN92Pfid6WSUvNXJX

Dezvoltare personală

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPqxJohrSi8kkPjxz5dCDaj062dXzkLqG
Învățământ gimnazial - Youtube

Denumire canal Youtube

Link acces

EDUCRED Gimnaziu

https://www.youtube.com/c/EDUCREDGimnaziu

Linkuri de acces pe clase:

Clasa

Link de acces

Clasa a V a

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqle1aQarAtiZ1mBXTUrWLn2i1Nm_BFmt

Clasa a VI a

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqle1aQarAthk4yXUbCQ8qsjrhdgTxuOd

Clasa a VII a

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqle1aQarAtiJHBpZOdtO3yTphc4rVQjv

Clasa a VIII a

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqle1aQarAtjvCEw1OgypNTH_CS3StKC1

Linkuri de acces pe discipline:

Disciplina

Link de acces

Limba și literatura română

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqle1aQarAtiV0HHjesxZDiVvih2ZoBBy

Limba și literatura română pentru secțiile cu predare în limba maghiară

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqle1aQarAtgbidfZ9E5XTvrDNLYc3qx3

Matematică

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqle1aQarAtigDtH-aBpsKudtAxxpqC4h

Fizică

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqle1aQarAthuTrUEo7k8W5mdDeAim7mm

Geografie

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqle1aQarAth427KqYkhIhjN6w7uKWsbK

Istorie

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqle1aQarAtgAGy1WaqyJASQgrRptSVQA

Informatică și TIC

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqle1aQarAthIaiF-IqQiPL2fCCfP8Qlf

Chimie

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqle1aQarAtj-Tg-sO8a8JOax641vD8rb

Educație socială

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqle1aQarAtgjZExKe8Uv5wzE_YMJKURP

Biologie

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqle1aQarAth47HnDtQXL-PFmjDFOr-0N

Educație fizică și sport

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqle1aQarAtgI42U8afJG_g5_dVJLd6ta

Educație tehnologică și aplicații practice

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqle1aQarAtgYrObh-wD7-FiWbbeVUZL5

Limba engleză

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqle1aQarAthXsNcqYTFH73RIeErVrlS1

Limba franceză

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqle1aQarAti-4b62u_O9sxthepbF_M6K

Limba germană

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqle1aQarAtijsY1jqnY4rmw9AZ43wHw3

Religie

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqle1aQarAtikcMMKAWo8OxO2KtIAB7-R

Educație muzicală

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqle1aQarAtgyXeqz8N2vxeJ0nUfzzKVr

Consiliere și dezvoltare personală

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqle1aQarAtikeVUR7EISFZAlw-JMvV1M

Tutoriale

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqle1aQarAthLAl5G2whWnqwlssixW86z