sâmbătă, 14 noiembrie 2015

Ajutorul văzut al Bisericii


Ajutorul văzut al Bisericii


Sursa: http://avereabisericii.ro/ajutorul-vazut-al-bisericii/

Multe dintre comentariile pe care le-am primit de la cititori nemulţumiţi de ”cât de mult” câştigă Biserica nu atacă problema de fond a acordării finanţării de la Stat, respectiv: 1 (un) leu acordat Bisericii de către Stat cât se întoarce societăţii?

Nu discutăm acum beneficiile de ordin spiritual ale Bisericii – care sunt de fapt cele esenţiale, însă mulţi cititori nu le pricep deocamdată aşa că ne vom rezuma la cele văzute. 
Cât intră de la Stat şi cât întoarce Biserica Statului? Pentru că au apărut date oficiale este vremea pentru un scurt bilanţ.

Câți bani a primit Biserica în 2013 de la Stat?

Cele 18 culte religioase primesc în 2013 de la buget 487,4 milioane lei, respectiv 0,08 % din PIB, din care 276,9 milioane lei pentru salarizarea personalului clerical, 174,1 milioane lei pentru cel neclerical şi 36,4 milioane lei sprijin pentru construcţii, restaurări. (Sursa: Mediafax)

Deci, în total, Biserica Ortodoxă (86,5% din populaţia ce şi-a declarat apartenenţa religioasă la ultimul recensământ) a avut alocată de la bugetul de Stat suma de 421,6 milioane lei (487,4 milioane lei × 86,50%) în 2013, dintre care:
– 390,11 milioane lei salarizare personal clerical şi neclerical (276,9 mil. lei + 174,1 mil. lei)×86,5%
– 31,49 milioane lei (36,4 mil. lei × 86,5%) pentru construcţii

Ne-am lămurit într-un alt articol cum e cu banii acordaţi pentru construcţia de biserici. Pentru cele11.214 biserici parohiale accesibile și cu preot permanent cele 31,49 milioane lei înseamnă cam2.808,09 lei /an/biserică din care trebuie construită/reconstruită/pictată o biserică, adică foarte greu. Ca titlu de comparație, 2.808,09 lei înseamnă întreținerea la un apartament de trei camere, pe un an de zile.

Salariile personalului clerical și neclerical. Puţină aritmetică.

Din cele 390,11 milioane lei salarizare personal clerical şi neclerical Statul acoperă aprox. 60%:

Statul român nu plăteşte integral salariile personalului clerical şi neclerical, ci asigură doar o contribuţie de aproximativ 60% la salariile acestora. Restul salariilor, comparabile cu cele ale profesorilor din Învăţământul preuniversitar, impozitele, asigurările de sănătate şi contribuţiile sociale sunt plătite din fondurile proprii ale unităţilor bisericeşti.” (Sursa: Mediafax)

În România impozitele pe salariu reprezintă aprox. 45% din salariul brut (bani care se întorc către Stat în aceeaşi lună sau luna următoare efectuării plăţii salariatului) deci Statul a contribuit direct pentru personalul clerical și neclerical cu 55% × 390,11 milioane lei = 214,56 milioane lei. Dar, în acelaşi timp Biserica a plătit impozitele aferente salariilor personalului propriu şi pentru diferenţa de salariu de 40%, acoperită din fonduri proprii. Adică, aplicând regula de trei simplă, Biserica Ortodoxă a contribuit şi cu 45% (plata impozite) x 260,07 milioane lei (contribuţie proprie la salarii) = 117,03 milioane lei plătiţi statului de către Biserică din impozitele salariaţilor. Rezultă deci că Statul a plătit net Bisericii: 214,56 milioane lei – 117,03 milioane lei = 97,52 milioane lei

În România sunt 14.231 de preoţi şi diaconi şi 17.000 de salariaţi neclericali (Sursa: Ziarul Lumina).

97,52 milioane lei ÷ 31.231 persoane clerical şi neclerical ÷ 12 luni = 260,23 lei/lună. În mână. Atât acordă efectiv Statul, în fiecare lună, pentru un angajat al Bisericii Ortodoxe Române. Două sute şaizeci de lei şi douăzeci şi trei de bani.

Ce a făcut Biserica și angajații plătiți cu 260,23 lei pe lună, bani de la Stat:

În anul 2013, atât în cadrul aşezămintelor social-filantropice, cât şi prin intermediul programelor și proiectelor sociale, au primit asistenţă specializată 61.711 de beneficiari, astfel:

 • 22.945 copii din aşezămintele sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, dar mai ales din familii sărace şi fără posibilităţi de întreţinere, sau cu părinţii aflaţi la muncă în alte ţări;
 • 4.920 persoane cu dizabilităţi, cu deficienţe de vorbire, vedere şi auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA;
 • 15.086 persoane vârstnice din aşezămintele de protecţie socială bisericeşti, din centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonaţi de familie şi care prezentau grave probleme de sănătate;
 • 13.110 şomeri, adulți în dificultate, victime ale traficului de persoane, victime ale violenței familiale, deţinuţi eliberaţi, victime ale calamităților naturale;
 • 5.650 alte categorii.

Activitatea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române din anul 2013 s-a concretizat în:
 • 152.542 de ajutoare financiare directe, în valoare de 17.957.098 lei;
 • 418.376 ajutoare materiale, constând în alimente, îmbrăcăminte, rechizite, produse igienico-sanitare, medicamente, electrocasnice ş.a., în valoare de 15.341.700 lei;
 • colecta pentru persoanele afectate de calamități (inundații) în septembrie 2013, în valoare de1.564.380 lei și bunuri, a căror valoare estimată este de 448.470 lei.

În ansamblu, pentru susținerea activităților social-filantropice şi pentru sprijinirea sinistraților, în anul 2013, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit 80.828.191 lei. (Sursa: Basilica)

Deci, la nivelul anului 2013, ajutorul văzut al Bisericii se ridică la suma de 80.828.191 lei. Ajutorul nevăzut doar Dumnezeu îl știe. Toate cu salariu de la stat de 260,23 lei/lună/angajat.

În plus, în anul care a trecut s-a realizat:

Finalizarea cu succes a Proiectului „Alege Școala!”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, la nivelul întregii țări, (la care au participat 29.207 copii: elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii, delincvenți juvenili, persoane care au părăsit timpuriu şcoala, persoane care nu au absolvit învățământul obligatoriu şi preşcolari.) Dezvoltarea programului de prevenire a fenomenului de părăsire timpurile a şcolii a fost susţinut de3.206 persoane: preoți şi profesori de religie pentru prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii; (Sursa: Basilica)

Și la sfârșit, pentru cei ce au ieșit în stradă în 2013, pentru protejarea Roșiei Montane, reamintim că Biserica Ortodoxă Română, în mod oficial a întărit și a reiterat poziția sa din 2003 cu privire la exploatarea cu cianuri din Apuseni:

Reafirmarea poziţiei Sfântului Sinod, adoptată în 11 noiembrie 2003, prin care s-a pronunţat în defavoarea realizării proiectului „Roșia Montană”, în cadrul dezbaterii de la Parlamentul României (4 octombrie 2013). (Sursa: Basilica)

Mesaj de compasiune şi solidaritate cu poporul francez

Mesaj de compasiune şi solidaritate cu poporul francez 

Sursa: http://basilica.ro/mesaj-de-compasiune-si-solidaritate-cu-poporul-francez-110520.html
   
Cu multă durere şi întristare în suflet, ne rugăm pentru victimele cumplitelor atentate teroriste de la Paris din seara zilei de 13 noiembrie 2015.
   Preamilostivul Dumnezeu să odihnească în pacea şi iubirea Sa sufletele celor decedaţi, să consoleze familiile îndoliate şi să dăruiască sănătate celor răniţi !
   Totodată, în numele Patriarhiei Române, exprimăm profunde sentimente de compasiune şi solidaritate cu poporul francez greu încercat.

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

vineri, 13 noiembrie 2015

Părinții români din Sfântul Munte Athos, Către poporul dreptcredincios român


Părinții români din Sfântul Munte Athos, 
Către poporul dreptcredincios român 

Sursa: https://sfantulmunteathos.wordpress.com/2015/11/12/scrisoare-deschisa-a-parintilor-de-la-schitul-romanesc-prodromu-din-muntele-athos-catre-poporul-roman-cel-dreptcredincios-avand-ca-tema-miscarile-stradale-si-revolta-impotriva-decaderii-societatii-r/

Iubiți frați întru Hristos, cu multă întristare vă adresăm aceste cuvinte, văzând pericolul și durerea prin care trece poporul român în aceste zile. Deși cu trupul departe de țară, cu rugăciunile noastre nu ne-am despărțit niciodată de neamul în mijlocul căruia ne-am născut, încât acum nu putem să tăcem și să rămânem nepăsători în fața momentului de răscruce prin care iarăși trece poporul român în istoria sa.

Ne referim la mișcările stradale în care revolta oamenilor faţă de decăderea la care a ajuns din multe puncte de vedere societatea românească este dirijată de forțe ostile țării împotriva stăpânirii statului și a Bisericii noastre. Desigur că nu Dumnezeu este în spatele acestora, ci mai curând oameni care urăsc poporul român și credința sa creștin ortodoxă și se folosesc de acest moment pentru a produce mai multă tulburare și a găsi astfel prilejul instituirii unei noi ordini antihristice în lumea românească, cum a fost cea din perioada de glorie a bolșevismului în România. Căci numai atunci s-a mai întâmplat ca provocatori să ațâțe mulțimea împotriva Bisericii lui Hristos, cum am auzit că s-a petrecut în ultimele zile. Așadar, nenorocirile în urma cărora au murit mai mulți oameni, iar alții sunt încă între viață și moarte, sunt folosite astăzi, în chip murdar, ca pretext, pentru a aduce alte suferințe, dureri și întristări peste neamul nostru cel atât de necăjit.

Poate nu este deloc întâmplătoare asemănarea revoltei din aceste zile din București cu revoltele care în ultimii ani au condus la vărsări de sânge, războaie, sărăcie și refugiați în mai multe țări ale lumii chiar în unele state învecinate nouă cum este Ucraina. Cei care ies acum în stradă, trebuie să aibă în vedere că este destul de probabil ca acolo să ajungem și noi în aceste vremuri în care orice scânteie este suficientă pentru a aprinde focul ce mocnește astăzi în lume.

Am nădăjduit cu toții după 1990 la o înnoire a lumii românești, la o schimbare în bine a tuturor așezămintelor statului român, însă ce schimbări au adus toate mișcările stradale adesea manipulate de unii și de alții. Am spune că am devenit din ce în ce mai săraci, milioane de români au luat drumul pribegiei, căutând să-și câștige existența în alte părți ale lumii, sute de mii de copii au rămas fără părinți, cu suferința sufletească specifică orfanilor, bolile grave fac ravagii, iar moralitatea poporului a scăzut din ce în ce mai mult.

Din păcate, schimbarea la care ne-am așteptat atunci cu multă nădejde și entuziasm nu a venit și nici nu putea veni prin ieșiri în stradă și proteste de acest fel, cât timp nu am înțeles că nimic nu se poate schimba în bine în lume, dacă nu se realizează o înnoire sufletească a fiecăruia dintre noi, schimbarea lăuntrică a noastră prin lepădarea omului vechi, a omului care a slujit prin patimile sale stăpânitorului lumii acesteia, tatălui fărădelegii. Cum poate birui Dumnezeu și lumea să fie mai bună, atâta timp cât noi nu devenim mai asemenea cu Mântuitorului nostru Iisus Hristos care s-a jertfit pentru noi, ci, prin faptele noastre, ne asemănăm mai mult cu vrăjmașul lui Dumnezeu, cel care a adus și aduce tot răul în lume, căci este urâtor și ucigător de oameni dintru început (Ioan 8, 44).

Milioanele de avorturi, desfrânările de tot felul, minciunile și hoțiile, dar mai ales necredința care au pătruns în popor cu concursul celei mai mari părți a mass-mediei, îndeosebi a televiziunilor, nu ne îngăduie să avem o soartă mai bună, și nici nu ar trebui să o așteptăm, cât timp continuăm la fel. Ceea ce se întâmplă astăzi, ieșirea în stradă a unora pentru a arăta cu degetul pe ceilalți, fără să vadă sau să-și asume fiecare propriile greșeli pentru starea de fapt la care am ajuns ca popor, este o încununare a întregului rău în care s-a cufundat lumea românească în anii care au trecut.

Având în vedere toate acestea ne îngăduim să adresăm acest cuvânt către poporul român, cu gândul că dacă vom tăcea acum și pietrele vor striga, iar noi nu vrem să ne facem părtași astfel, prin tăcerea noastră, la urgiile care ar putea să vină peste neamul nostru, peste poporul dreptcredincios român.

În primul rând, sfințiilor voastre, preoții Domnului, ne adresăm, rugându-vă să înmulțiți întreaga lucrarea liturgică, prin mai multe Sfinte Liturghii, prin slujirea a cât mai multe Sfinte Taine și ierurgii, căci acestea atrag și înmulțesc lucrarea harului Sfântului Duh în lume. Dar trebuie să avem în vedere că la fel de important este să ne curățim conștiințele prin pocăință și prin spovedanie sinceră și așa să aducem Jertfa nesângeroasă a Sfintei Liturghii, căci Dumnezeu nu primește jertfe din mâini necurate.

De asemenea, este foarte important să spovedim credincioșii cu mult mai des, şi nu numai în perioada posturilor, căci oamenii împovărați de păcate se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu în răstimpurile dintre posturi, suficient cât viața lor creștină să devină tot mai formală.

Să ne rugăm cu conștiința că noi cei din cinul preoțesc și monahal suntem primii vinovați pentru că mulți din poporul nostru s-au înstrăinat atât de mult de Dumnezeu astăzi. Viața lor a ajuns suficient de secularizată, încât cu greu ar mai putea fi deosebită de viața unui ateu sau a unui păgân. Poate că dacă noi am fi luminat mai mult în lume prin slujirea Domnului, printr-o viață de evlavie și rugăciune, mult mai mulți dintre români nu s-ar fi adâncit într-o măsură atât de mare pe o cale care îi îndepărtează de Bunul Dumnezeu.

Creștinilor care umpleți locașurile sfintelor biserici de-a lungul anului și aveți conștiința că din mâna Domnului vine tot binele, vă îndemnăm să întăriți postul și rugăciunea, să înmulțiți faptele de milostenie și pocăința, să vă spovediți mai des și cu frică și cutremur să vă apropiați de Dumnezeieștile Taine, împărtășindu-vă cu Trupul și Sângele lui Hristos, căci fără El nu putem să facem nimic (Ioan 15, 5).

Pentru voi cei care în anii din urmă v-ați adâncit în păcate grele, ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să vă lumineze conștiința, încredințându-vă sufletește că toate aceste păcate, prin spovedanie și prin urmarea unui canon de pocăință, El Însuși le va șterge pentru jertfa Fiului Său Iisus Hristos. Ne gândim mai ales la cei care ați făcut fapte care atrag mult mânia și pedeapsa lui Dumnezeu asupra poporului cum sunt avorturile și crimele, desfrânările dobitocești, și nedreptățile care aduc multă suferință aproapelui, copiilor, celor săraci și în strâmtorări de tot felul. Domnul, cel îndelung răbdător ne așteaptă, numai să găsim doctorul sufletului nostru, preotul căruia să-i mărturisim aceste păcate și prin mâna căruia să primim iertarea de la Hristos.

Celor care, ca şi noi, vă trageți din aceiași rădăcină creștină a poporului român, botezați în numele Sfintei Treimi, dar prin care astăzi se lucrează această tulburare ce vine asupra neamului nostru și a Bisericii, vă amintim că orice păcat i se iartă omului după cuvântul Mântuitorului, numai cel împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici aici pe pământ și nici în cer (Matei 12, 31). Nu vă gândiți la plata pe care o veți primi pentru că v-ați luptat împotriva lui Hristos și a poporului dreptcredincios român, căci degrabă vă va ajunge pedeapsa Domnului, nu altfel, decât prin faptul că vă va părăsi în mâinile celui căruia îi slujiți, diavolul, care este ucigător de oameni dintru început. El nu răsplătește altfel decât prin tulburări sufletești și mentale, prin divorțuri și necazuri, prin boli necruțătoare și moartea fără nădejdea învierii. După ce vă va folosi, pe alții îi va lua în locul vostru ca să-i slujească amăgindu-i ca și pe voi cu banii, cu puterea sau cu satisfacerea cine știe cărei patimi. Nu vă amăgiți, căci nimeni din cei care s-au luptat împotriva adevărului lui Dumnezeu, nu a avut viața frumoasă pe care o aștepta. Domnul vă așteaptă să vă întoarceți la El cu pocăință, cum L-a așteptat pe Iuda Iscarioteanul, cel care l-a vândut. Acesta nu a înțeles marea milostivire a lui Dumnezeu şi din mândrie, s-a supus încă o dată celui rău, sinucigându-se, fără să se folosească de cei 30 de arginți, pe care i-a primit pentru fărădelegea sa.

De asemenea, tuturor celor care în aceste zile din neștiință, dar cu bune intenții, vă alăturați celor care produc atâta tulburare, trebuie să vă spunem că fără să vreți vă faceți părtași la toate păcatele lor, împărtășind același blestem al fărădelegii. Mai degrabă, dacă chiar vreți mai mult bine pentru neamul nostru, căutați cu discernământ la cele ce se petrec, și stați deoparte, dacă nu puteți să împiedicați provocările şi manipulările celor plătiți pentru a face aceasta sau sunt, pur şi simplu, înșelați de cel rău.

Iubiți dreptcredincioși ortodocși români, la un sfert de veac de la căderea regimului comunist, deși atunci am crezut că o soartă mai bună va aștepta poporul român, ne aflăm într-un moment de răscruce poate cu mult mai grav decât la anul 1990. Nu am fi părăsit pacea rugăciunilor noastre, dacă nu am realiza pericolul prin care trece astăzi lumea românească. Este din păcate un moment de criză ca rezultat al păcatelor în care ne-am adâncit ca neam în toți acești ani, păcate pentru care fiecare dintre noi poartă partea lui de vină. Dacă vom pleca cu gândul că noi suntem vinovați, și nu alții, cu siguranță mai este o șansă de a ne putea izbăvi făcând pocăință.

Să încercăm, așadar, fiecare după putință să participăm cât mai des la Sfânta Liturghie, căci nu este rugăciune a Bisericii care să atragă mai mult mila lui Dumnezeu decât o face jertfa cea nesângeroasă a Lui Hristos. Să nu uităm însă să aducem prescura noastră ca semn văzut al jerfirii vieţii noastre lui Dumnezeu. Să prelungim apoi orele de rugăciune, cititul la psaltire, să adâncim mai mult postul și să ne păzim conștiința și limba de la judecata aproapelui, căci avem nădejde că toate acestea împlinindu-le cu mărime de suflet, alături de cele amintite anterior, pentru rugăciunile Maicii Domnului, a tuturor Sfinților Lui, dar și a Sfinților și Mărturisitorilor neamului nostru, Domnul ne va mântui din aceste încercări prin care trece astăzi poporul nostru.

Să ne dea Bunul Dumnezeu discernământ ca să înțelegem că lupta noastră nu este împotriva aproapelui nostru, nici a stăpânirilor, după cum ne învață Evanghelia, ci împotriva duhurilor răutății, a patimilor prin care cel rău spurcă lumea și ne trage în jos. Să ne ajute Hristos ca aceste evenimente triste care premerg postul Nașterii Domnului, să fie pricină pentru trezvie și pocăință, acum în al doisprezecelea ceas, iar tot răul pe care vrăjmașii lui Hristos vor să-l aducă peste țara noastră să se transforme astfel cu harul lui Dumnezeu într-un început al unei reale schimbări ale neamului nostru aflat în fața judecății istoriei, dar mai cu seamă a Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos.

Aceasta este mărturia părinților români din Schitul Românesc Prodromu, din Sfântul Munte Athos la anul mântuirii 2015 ziua a 8, a lunii lui noiembrie, la prăznuirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril pe calendarul nou și a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de mir pe calendarul neîndreptat ținut în Sfântul Munte.


Stareţ Arhim. Athanasie Prodromitul

joi, 12 noiembrie 2015

Ultimele cuvinte ale lui Steve Jobs - mesajul lui pentru omenire

Ultimele cuvinte ale lui Steve Jobs - mesajul lui pentru omenire

Sursa: http://www.unica.ro/articol/ultimele-cuvinte-ale-lui-steve-jobs-146030


Directorul şi cofondatorul Apple, Steve Jobs, a pierdut în anul 2011 lupta cu cancerul pancreatic. Cunoscut pentru stilul lui de viață modest dar și pentru rigurozitatea și perfecționismul de care dădea dovadă pe plan profesional, ultimele cuvinte ale regretatului om de afaceri sunt simple, dar înduioșătoare, de efect și îi contrazic întreaga existență a acestuia, dedicată în proporție majoritară carierei. 
   Am ajuns pe culmile succesului în lumea afacerilor. În ochii altora, viața mea este un simbol al succesului. Cu toate acestea, în afară de munca mea, nu prea am alte motive de bucurie. În final, averea este doar o “felie” de viață cu care sunt acomodat, obișnuit.
   În această clipă, zăcând pe patul de spital, filmul vieții mele mi se perindă prin fața ochilor. Realizez că toată recunoașterea, laudele, bogăția de care m-am bucurat au pălit, au devenit fără de sens în fața apropiatei morți.
   În întunericul camerei, mă uit la luminile verzi de la aparatele care mă țin în viață, aud sunetele mecanice sacadate făcute de ele și simt respirația Zeului Morții apropiindu-se.
   Acum când am făcut bani cât pentru trei generații, ar trebui să ne concentrăm pe alte aspecte ale vieții care nu au legătură cu partea financiară. Trebuie să fie ceva mai important de atât!
   Să fie relațiile… să fie arta, să fie un vis neîmplinit din tinerețe…
   Fuga non-stop după bani transformă o persoană, cât de normală ar fi ea, într-o ciudățenie asemenea mie.
   Dumnezeu ne-a lăsat simțurile ca să recepționăm dragostea, sentimentele celor din jur. Și nu iluziile false aduse de averi.
  Toți banii, toate proprietățile și investițiile din viața mea.. nu le pot lua cu mine în mormânt. Tot ce pot lua sunt amintirile scăldate în iubirea dată și primită. Acestea sunt adevăratele bogății care te vor urma, însoți mereu, dându-ți puterea și lumina care sunt necesare să mergi mai departe. Dragostea nu cunoaște distanță. Viața nu are limite. Mergi unde vrei să mergi. Atinge vârfurile pe care vrei să le atingi. Totul se bazează pe 2 lucruri: inima și mâinile tale. Atât.
   Poți să angajezi pe cieva să conducă mașina în locul tău, să producă bani pentru tine. Dar nu poți plăti pe cineva să îndure boala în locul tău.
  Lucrurile materiale pierdute mai pot fi recuperate. Dar e un lucru care nu poate fi recuperat odată pierdut: viața.
   Când o persoană intră în sala de operație, va realiza că există o carte pe care nu a terminat-o de citit – “Cartea trăitului sănătos”.
  Indiferent de etapa vieții în care ne aflăm acum, odată cu trecerea timpului, ne vom confrunta cu ziua în care cortina va cădea peste noi.
   Pune preț pe dragostea pentru familia ta, iubește-ți consortul, prietenii.
   Poartă-te bine cu tine. Prețuiește-i pe ceilalți.

Steve Jobs

Catedrala Mantuirii Neamului

Catedrala Mantuirii Neamului
Sursa: Facebook.com
  
  Doar din privatizarea Petrom statul a pierdut 14 Miliarde $. Bugetul alocat in 2014 pentru construcția Catedralei Mântuirii Neamului a fost de 14 milioane de $, exact 0,1 % din prejudiciu de la Petrom. Cu toate astea, nu am auzit pe nimeni să strige ”vrem spitale, nu țepe la privatizare.”

   Și asta nu este tot. Redevența (taxa care se plătește statului) pentru exploatarea zăcămintelor a fost fixată in momentul vânzări Petrom, in 2004, pe 10 ani, la 3-13%. Redeventa in Norvegia este 78%, in Libia de 80% iar in Marea Britanie de 53%. Să comparăm insă situația României cu cea din Guinea Ecuatorială. În perioada 2005-2011, dacă statul român ar fi aplicat regimul fiscal din Guinee Ecuatorială, ar fi încasat cu 3,18 miliarde de dolari mai mult din redevenţe şi 2,76 miliarde de dolari mai mult din taxele pe profit. În total o țeapă de 20 miliarde de $ și crește anual.
   Prețul total al Catedralei Mântuirii Neamului, este 2 % din această sumă !

Nu mai trageţi în Biserica Ortodoxă (capitolul I)

Nu mai trageţi în Biserica Ortodoxă (capitolul I)

Sursa: http://www.stiripesurse.ro/nu-mai-trageti-in-biserica-ortodoxa-capitolul-i_972991.html


   Voiam de mai multă vreme să scriu câteva articole despre atacurile concertate (binomul PUTIN-MERKEL via MERCENARII Români ) asupra BOR şi care nu au apărut deloc din senin, ci sunt bine ţintite şi orientate ca să producă stricăciuni cât mai mari acesteia.

   Românii, în general, sunt buni creştini, uneori mergând cu toleranţa până unde un creştin de altă confesiune nu ajunge nici cu mintea. Acesta este motivul pentru care voi lua apărarea Bisericii noastre apostolice, chiar dacă, în aceste zile umbrite de catastrofa din clubul #Colectiv, se înregistrează noi şi spectaculoase şarje la adresa BOR.

   Probabil că voi trata acest subiect în doua sau mai multe articole, de aceea va rog să aveţi răbdare.

   Mai întâi voi scrie despre un slogan iubit pe reţelele de socializare şi, uneori, de diverşi manifestanţi şi anume, “Spitale, nu biserici!”, în toate formele în care a fost folosită sintagma aceasta. Fraţi români, această lozincă nu îmi aduce aminte direct, decât de hoardele care au impus bolşevismul în România. Numai bolşevicii au confiscat biserici ca să facă din ele cămine culturale, dispensare sau depozite. Şi când le-au stat în cale, le-au demolat chiar dacă acolo se odihneau sute de ani de artă, înţelepciune, filosofie şi chiar ştiinţă.

   Ce poate fi mai înjositor decât să devii bolşevic fără să ştii, să-L alungi pe Dumnezeu din inima ta, doar de dragul de-a te da dăştept şi în pas cu lumea? O sa mai revin aici…

   Sintagma asta cu biserici versus spitale pare, la suprafaţă, a fi dreaptă, în sensul că trebuie să salvam cât mai mult vieţi şi să îmbunătăţim starea sănătăţii fiecăruia. Aceeaşi lozincă este însă strâns legată şi de contribuţiile de la buget pentru cele enumerate: spitale şi biserici. Adică, se dă prea mult pentru ridicarea de biserici. Serios? Cine v-a spus asemenea gogomănie? Aici mă voi folosi de date pentru a lămuri ce sume de la buget merg către aceste ţinte, desigur, grosso modo, pentru că, spre exemplu, când vorbeşti despre sănătate, sunt foarte multe componente incluse aici. Dar, dacă vorbim în cifre, vă veţi da seama exact despre ce cheltuieli fac vorbire şi apoi trageţi dumneavoastră concluziile.

Spre exemplu, unde e jaful mai mare? Vă veţi lămuri imediat.

În 2015, bugetul a prevăzut:
 • 0,04 miliarde – construire biserici
 • 0,28 miliarde – salarii preoţi
 • 29,94 miliarde – sănătate (Ministerul Sănătăţii: 6,75 mlrd, CNAS: 23,19 mlrd)
   Deci, 0,32 miliarde lei merg spre biserici şi 29,94 miliarde lei către sănătate. Nu era deajuns ca să se ridice şi un spital, undeva, acolo unde era nevoie? Dar Mafia, cât trage ea din cele 29,94 miliarde? Mai e mult 0,32 miliarde alocaţi pentru biserici? Oare n-ar trebui să roşească indivizii care repetă lozinci aberante fără să ştie despre ce e vorba? Întâi dăm cu barda, apoi socotim? Creştinesc mod de a aborda existenţa noastră, cea de zi cu zi.

   Hai să mai luăm un an, 2013, să zicem.
   Bugetul pe 2013 a prevăzut:
 • 0,03 miliarde – construire biserici
 • 0,26 miliarde – salarii preoţi
 • 31,75 miliarde – sănătate (Ministerul Sănătăţii: 8,67 mlrd, CNAS: 23,08 mlrd) 0,29 miliarde la 31,75 miliarde, este scorul.
   Deci, de ce n-avem spitale? Pentru că se fură, e un răspuns acceptabil oare? Dar, de ce se ridică biserici? Poate pentru că nu se fură? Nici nu ştiu ce e greu de înţeles aici, e fix la mintea cocoşului…
   Şi vă mai spun una: Pe vremea când se scoteau din uz spitale, BOR înfiinţa unităţi medicale…
   Române, nu tot ce mişcă pe net e şi adevărat, gândeşte cu capul tău, nu-i lăsa pe alţii să-ţi dicteze gândurile şi viaţa!

www.ninelpeia.ro

vineri, 6 noiembrie 2015

CERC METODIC - CALARASI semestrul I - 2015-2016

CERC METODIC - CALARASI
 semestrul I - 2015-2016

      Cercul metodic in invatamantul preuniversitar pentru disciplina RELIGIE ORTODOXA, semestrul I, se va desfasura la data de 10.11.2015, orele 10.00, marti, la Scoala Gimnaziala nr. 1, Dragalina, responsabil fiind pr. prof. LAZAR MIRCEA MANUEL. 

Coordonator, 
Inspector Scolar Calarasi, 

Pr. prof. Arcadie Puisor

Păcatul învrăjbește, rugăciunea unifică

Păcatul învrăjbește, rugăciunea unifică

Sursa: http://basilica.ro/pacatul-invrajbeste-rugaciunea-unifica-110381.html

Mii de credincioși adunați joi seara, 05 noiembrie 2015, la Catedrala Patriarhală, s-au rugat alături de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru pace şi unitate în Biserică și societate, pentru cei trecuți la Domnul și pentru însănătoșirea celor aflați în spitale în urma tragicului accident de săptămâna trecută din București.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat celor prezenți un îndemn părintesc de cultivare și apărare a păcii:

„Ne-am adunat în seara aceasta ca să ne rugăm împreună și vă mulțumim pentru că ați venit într-un număr atât de mare. Noi, în aceste 40 de zile, ne rugăm în mod special în fiecare zi la Sfânta Liturghie și pomenim pe cei care au trecut la Domnul în urma tragediei de la clubul Colectiv din București. În același timp însă, ne rugăm pentru cei care suferă pe patul de spital, pentru cei care suferă de răni grele din cauza arsurilor. De aceea, i-am pomenit în rugăciunile noastre și în această seară. Reînnoim apelul nostru de a consola familiile îndoliate care plâng pe cei dragi ai lor, dar și de a consola și ajuta spiritual și material pe toate familiile celor care se află în spitale, care suferă foarte mult. Prin aceasta, noi arătăm dragostea noastră frățească atât față de cei care au plecat la Domnul, cât și față de cei care suferă în spitale.

Avem nevoie de pace în suflet pentru a gândi în mod sănătos, pentru a lua hotărâri în mod înțelept.

Această rugăciune a noastră este iubirea mai tare decât moartea, pentru că ea trece dincolo de mormânt și unește în iubirea Preasfintei Treimi pe toți cei care sunt milostivi și ajutători ai celor care se află în suferință. De asemenea, ne-am rugat Mântuitorului Iisus Hristos, Păstorul cel Bun, Capul Bisericii și Ocrotitorul ei, ca să ne dăruiască pace și binecuvântare. Pacea este darul lui Dumnezeu pentru oameni. Acest dar trebuie păstrat, cultivat și apărat. Pacea este starea de armonie a sufletului și a trupului, starea de armonie între oameni. Avem nevoie de pace în suflet pentru a gândi în mod sănătos, pentru a lua hotărâri în mod înțelept. Avem nevoie de pace în familie mai ales astăzi când sunt foarte multe ispite și tulburări. Avem nevoie de pace în fiecare comunitate religioasă sau civilă, în societate, dar și în lumea întreagă. Într-o vreme în care există multă violență, și multă suferință, într-o vreme în care în unele zone ale lumii nu încetează războiul, ci o mulțime de oameni mor nevinovați și foarte mulți părăsesc familiile, casa și țara lor, avem nevoie de pace și de ajutorare frățească.

Căutați pacea cu toți oamenii fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu

Și în țara noastră avem nevoie de pace și unitate. Avem nevoie de pace în Biserică, în societate, dar și de unitate pentru ca să putem săvârși binele unii împreună cu alții, nu unii împotriva altora. De aceea, în aceste zile Biserica dorește să fie o slujitoare, un factor al păcii sociale, așa cum prevede și legislația noastră, dar mai ales cum ne cere Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea, de mai multe ori, preotul slujitor împărtășește credincioșilor în timpul slujbelorPacea lui Hristos când spune: Pace tuturor!. Această pace este harul lui Dumnezeu prezent în oameni, este iubirea milostivă și smerită a lui Dumnezeu care se dăruiește omului credincios și celui care caută pacea și armonia. Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei ne îndeamnă zicând: Căutați pacea cu toți oamenii fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu (Evrei 12, 14). Această poruncă înseamnă și o căutare a păcii, iar atunci când o găsim trebuie să o păstrăm, să o cultivăm și să o apărăm.

Păcatul învrăjbește, rugăciunea unifică

În această perioadă avem nevoie să ne gândim fiecare cum putem înnoi duhovnicește viața noastră, viața personală, viața comunitară și viața socială. Dacă noi urmăm calea înnoirii în Duhul Sfânt, atunci înnoirea este rod al binecuvântării lui Dumnezeu și al faptelor bune. Trebuie să săvârșim mai multe fapte bune, să fim mai atenți la suferința semenilor noștri, la nevoile imediate ale multor oameni singuri, care sunt bolnavi, în necazuri și în încercări. Deci, aceste rugăciuni ale noastre sunt mult folositoare pentru că păcatul dezbină, rugăciunea adună. Păcatul învrăjbește, rugăciunea unifică. Păcatul trezește ură, rugăciunea aduce bunătate în suflete. Avem nevoie în toată vremea și în tot ceasul de pace și unitate, dar mai ales în vremuri tulburi.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Maicii Domnului și tuturor sfinților, să ne ocrotească și să ne dăruiască pacea și lumina lui Hristos pentru a ale împărtăși și noi mai departe în familie și în societate”.


Vezi si Cuvantul P.F. Daniel : 
https://www.youtube.com/watch?v=M1Q6LCukrko

Chemare la rugăciune pentru pace şi unitate

Chemare la rugăciune pentru pace şi unitate

Sursahttp://sf-esc.ro/comunicate-de-presa/12587-chemare-la-rugaciune-pentru-pace-si-unitate.html


  În aceste zile de durere, dar şi de frământare socială, Patriarhia Română cheamă pe fiii Bisericii la rugăciune pentru pace şi unitate, deoarece rugăciunea este izvor de lumină şi înțelepciune, de înnoire spirituală şi morală în viaţa Bisericii, dar şi în viaţa societății noastre.
   La Catedrala Patriarhală, rugăciunea pentru pace şi unitate se va desfășura în fiecare zi începând cu orele 18:30 (Acatiste, rugăciuni din Liturghier şi Molitfelnic).

Biroul de presă al Patriarhiei Române

marți, 3 noiembrie 2015

Minciuna are picioare scurte. În Suedia sunt 97 de spitale la 4.000 de biserici, în SUA sunt 350.000 de biserici la 5.500 de spitale. România are un spital la 43.000 de locuitori, SUA are 1 la 56.000. CIFRELE

Minciuna are picioare scurte. În Suedia sunt 97 de spitale la 4.000 de biserici, în SUA sunt 350.000 de biserici la 5.500 de spitale. România are un spital la 43.000 de locuitori, SUA are 1 la 56.000. CIFRELE

Sursa: http://www.activenews.ro/stiri-social/Minciuna-are-picioare-scurte.-In-Suedia-sunt-97-de-spitale-la-4.000-de-biserici-in-SUA-sunt-350.000-de-biserici-la-5.500-de-spitale.-Romania-are-un-spital-la-43.000-de-locuitori-SUA-are-1-la-100.000.-CIFRELE-126270

   Din păcate, tragedia din Colectiv nu a fost un prilej pentru ca românii să se unească în fața necazurilor. Unii au profitat de ocazie pentru a-și face reclamă propriei ideologii, urmărindu-și scopurile chiar și în astfel de momente grele.
  Activiștii seculariști au profitat de morții de la Colectiv pentru a-și promova agresiv ideologia, neratând inclusiv momentul depunerii de lumânări pentru a anunța oamenii că sunt prea multe biserici în România și din această cauză sunt prea puține spitale. 
   Chiar dacă teoria aceasta a fost demontată, inclusiv de către medici( vezi aicice spune Vlad Mixich), ea continuă să-și facă apariția în spațiul public.
   În acest sens, am consultat situația din două dintre cele mai liberale și deci, progresiste țări ale lumii, Suedia din Europa și Statele Unite ale Americii.
   În Suedia, conform recensământului realizat de portalul specializat în informații de prim ajutor, Oturen.se, sunt 97 de spitale. În ceea ce privește bisericile, raportul anual al Bisericii Suedeze arată că această instituție singură, deținea 3.384 de lăcașuri de închinăciune.
  Această cifră nu include și lăcașurile de cult ale celorlalte religii, între care Biserica Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică dar și Islamul.
 Conform Comisiei Suedeze pentru susținerea comunităților religioase, instituția guvernamentală care se ocupă cu finanțarea cultelor, în 2013 erau înregistrați aproape 100.000 de credincioși ortodocși care au beneficiat de banii executivului suedez, dintre aceștia 6.100 fiind români.
  De același tratament au beneficiat și 109.000 de penticostali și 106.000 de catolici. În aceste condiții, fiind vorba de peste 300.000 de enoriași neînregistrați, dar și de zecile de mii de musulmani prezenți în țară, sursele contactate de ActiveNews afirmă că în Suedia numărul lăcașurilor de cult depășește 4.000. Ca o cifră minimală.
  Recenzarea exactă a tuturor lăcașurilor de cult este dificilă din cauza faptului că legea suedeză recunoaște oficial doar Biserica Suedeză, restul cultelor fiind considerate fundații. Chiar și așa, Biserica Suedeză este considerată instituție strategică a statului, iar membrii consiliilor parohiale sunt instruiți cum să acționeze în caz de colaps al instituțiilor centrale.
   Luând în considerare doar cifra de 4 000 rezultă un raport de 41 de lăcașuri de cult la 1 spital. 
   În Statele Unite ale Americii, în SUA, la anul 2013, existau 5.586 de unități spitalicești, în scădere dramatică față de anul 1975, când se înregistrau 7.165.
  În ceea ce privește lăcașurile de cult, studiul realizat de Institutul Hartford pentru cercetare religioasă în 2011, arată că în SUA sunt aproximativ 350.000. Dintre acestea, 314.000 sunt protestante, 24.000 sunt catolice și ortodoxe. Iar restul aparțin celorlalte religii.
   Având în vedere aceste cifre, în SUA există 1 spital la 62 de lăcașuri de cult. 
  În ceea ce privește România, datele secretariatului de culte arată că în țara noastră se găsesc 18436 de lăcașuri de cult, ale tuturor religiilor înregistrate de statul român.
   Din acestea, 14765 sunt biserici, 359 de capele, 1096 case de rugăciune, 47 de catedrale, 2 episcopii, 2 moschei, 76 de geamii, 286 de mănăstiri și 89 de sinagogi. În cifra de 18436 sunt incluse și bisericile dezafectate, distruse parțial și chiar și o bibliotecă.
   În ceea ce privește numărul de spitale, acesta nu este cunoscut, cu exactitate. Un studiu din 2010, publicat de Wall Street Journal, arăta că România are 453 de spitale (dintre care 25 private). De-atunci, însă, s-au mai inaugurat și alte investiții în domeniu, iar în acest an a demarat construcțiaInstitutului Regional de Oncologie la Timișoara.
   Luând în considerare cifra din 2010, ignorând noile investiții, rezultă că în România există 1 spital la 40,6 lăcașe de cult. Ceea ce indică un raport mai echilibrat decât în Suedia sau Statele Unite ale Americii.
  Dacă luăm în calcule numărul locuitorilor, raportat la numărul de spitale, situația se prezintă astfel:
   Statele Unite ale Americii: 1 spital la aproximativ 56.000 de locuitori
   Suedia: 1 spital la aproximativ 106.000 de locuitori
  România: 1 spital la aproximativ 43.000 de locuitori (conform datelor INS din 2014, în România ar locui 19,6 milioane de oameni).

Sumar:
Statele Unite ale Americii: 1 spital la 62 de lăcașuri de cult ( 5.586 la 350.000) și 56.000 de locuitori
Suedia: 1 spital la 41 lăcașuri de cult ( 92 de spitale la 4.000) și 106.000 de locuitori
România: 1 spital la 40 lăcașuri de cult (453 la 18 436) și 43.000 de locuitori

Bugetul Ministerului Sănătății peste 2015 este 6,8 MILIARDE de lei, iar bugetul tuturor cultelor, în aceeași perioadă este 320 de milioane de lei.


Mesajul de compasiune al Patriarhului Daniel pentru victimele din "Colectiv"


Mesajul de compasiune al Patriarhului Daniel pentru victimele din "Colectiv"

Sursa: http://www.activenews.ro/stiri-social/Mesajul-de-compasiune-al-Patriarhului-Daniel-pentru-victimele-din-Colectiv-126217

   PF Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a trimis un mesaj de condoleanțe victimelor și familiilor tragediei din clubul "Colectiv", din București.
   Iată mesajul:
   "Cu multă tristeţe am aflat de tragedia provocată de un incendiu la Clubul Colectiv din București în noaptea de 30 spre 31 octombrie 2015, în urma căruia și-au pierdut viața 27 de persoane, peste 160 au fost rănite, dintre care 146 au fost internate în 12 spitale din capitală. 
   În aceste momente de mare durere pentru familiile, rudele, prietenii şi cunoscuţii celor decedaţi sau aflaţi în spitale, adresăm acestora cuvânt părintesc de compasiune şi de alinare sufletească. Suntem alături de cei aflaţi în suferință pe patul de spital și ne rugăm lui Dumnezeu pentru alinarea durerilor și vindecarea lor.
  De asemenea, ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Cel răstignit şi înviat, să odihnească în pacea şi iubirea Sa sufletele celor decedaţi din cauza incendiului şi să-i întărească sufleteşte pe cei îndoliaţi. 
   Parohiile din Bucureşti cărora aparţin tinerii decedaţi sau cei afectaţi de arsuri sunt solicitate să ajute spiritual şi material familiile îndoliate şi familiile celor aflaţi în spitale. Reînnoim apelul nostru pentru donare de sânge spre salvarea vieţii celor din spitale. 
   Să unim rugăciunea cu fapta milostivă pentru toţi cei aflaţi în suferinţă!"

Părintele Savatie Baștovoi despre drama de la Colectiv și Halloween: Jocul de-a bostanii este un joc de-a moartea. Uneori moartea capătă îndrăzneală, ca la București. Nu mimați nimic din ce este al morții. Fiți lumină. Pentru a trăi

Părintele Savatie Baștovoi despre drama de la Colectiv și Halloween: Jocul de-a bostanii este un joc de-a moartea. Uneori moartea capătă îndrăzneală, ca la București. Nu mimați nimic din ce este al morții. Fiți lumină. Pentru a trăi

Sursa: http://www.activenews.ro/stiri-social/Parintele-Savatie-Bastovoi-despre-drama-de-la-Colectiv-si-Halloween-Jocul-de-a-bostanii-este-un-joc-de-a-moartea.-Uneori-moartea-capata-indrazneala-ca-la-Bucuresti.-Nu-mimati-nimic-din-ce-este-al-mortii.-Fiti-lumina.-Pentru-a-trai-126245

Abia au trecut câteva zeci de ore de la tragedia din clubul bucureștean "Colectiv" și oamenii au început să caute vinovați, dar și să înțeleagă cauzele profunde ale acestui eveniment.

Așa cum era de așteptat, unii au stat la pândă și au început să arunce cu invective în stânga și-n dreapta. Unii și-au arogat rol de judecători. Prea puțini au stat să analizeze, duhovnicește, cauzele acestei nenorociri.

Unul dintre cei mai apreciați preoți ai Bisericii Ortodoxe, părintele Savatie Baștovoi, de la Mânăstirea Noul Neamț din Moldova, a punctat în câteva cuvinte drama care a lovit Bucureștiul, dar și legătura din Halloween și incendiul de la "Colectiv".

Părintele Savatie este unul din cei mai importanți scriitori de limbă română, fiind autorul a numeroase volume de succes, premiate pe plan intern și internațional. De asemena, Părintele Savatie este invitat regulat să conferențieze pe teme de interes și este realizator de emisiuni.

Iată ce spune despre cazul de la Colectiv:

De ce nu e bun mascatul? Mii de oameni se frămîntă acum ghicind dacă între un joc mascat cu draci și lumînări și moartea care intră brusc peste ei este vreo legătură.
Mascatul nu e bun de nici un fel. Există multe mărturii creștine din primele secole în care se condamnă jocul de-a preoția. Asta pentru că, chiar în joacă, lucrurile devin serioase. Altminteri, v-am propune să vă jucați de preoția și de-a îngerii, dar canoanele opresc îmbrăcarea veșmintelor preoțești de formă. Cu viața, ca și cu moartea, nu e de joacă.
Atunci cînd, în apus, catolicii au început să se mascheze în îngeri la Crăciun, să se îmbrace în Maica Domnului, să facă spectacole cu Hristos, ei au spulberat taina și au deschis drumul mascărilor de tot felul. Nu că ele ar fi fost închise, ele au existat în lumea păgînă, dar creștinismul le oprise pentru sine.
Jocul de-a bostanii este un joc de-a moartea. Slavă Domnului, îngerii ne păzesc și îi păzesc și pe cei care se joacă de-a jocurile morții. Uneori însă moartea capătă prea multă îndrăzneală, așa cum s-a întîmplat în București. Moartea e obraznică de felul ei. Unul Dumnezeu e timid, sfios în atotputernicia Sa.
Nu vă jucați cu moartea. Nu mimați nimic din ce este al morții. Sau n-ați înțeles că în această lume nu există simboluri, ci numai forme ascunse ale realității?
Rămîneți în lumină, jucați-vă de-a lumina, fiți lumină. Pentru a trăi.


Cand te joci cu focul Iadului…

Cand te joci cu focul Iadului… 

Sursa: http://www.rostonline.ro/2015/10/cind-te-joci-cu-focul-iadului/

Suntem cu toții îngroziți de tragedia petrecută în seara de 30 octombrie la București, soldată cu 28 de morți și 162 de răniți (cifrele sunt provizorii, mulți dintre răniți fiind în stare gravă, în timp ce alții s-au externat deja), toți tineri și chiar adolescenți (unii încă neidentificați). Ca de obicei în situațiile-limită, „civilizația” (cu pretențiile ei oganizatorice, logistice, tehnologice etc.) se dovedește mai fragilă decît se crede, iar aceasta cu atît mai mult într-o țară ca România, în care formele ei sunt mai degrabă butaforice.

Se va vorbi mult despre cauzele fizice sau materiale ale tragediei (și cineva va trebui să răspundă, măcar ca să se îngusteze posibilitățile unor recidive), dar nu știu cați sunt dispuși să accepte cu toată gravitatea o reflecție asupra cauzelor meta-fizice sau spirituale (pentru care în lumea contemporană funcționează aproape reflex prezumția de obscurantism sau superstiție).

Nenorocirea s-a petrecut în gura nopții de Halloween și într-un cadru profund marcat de „spiritul” demoniac al acestei pseudo-sărbători globalizate. Știu că există rock și rock, și nu vreau să fac speculații asupra caracterului satanist al acestui gen de muzică și comportament, dar nu se poate să nu te pună pe ganduri, dincolo de îndoielnicul nivel artistic și de iresponsabilitatea sau teribilismul „punerii în scenă”, numele trupei respective (Goodbye to Gravity!– „Adio seriozității!”*), al albumului lansat cu acest prilej (Mantras of War – „Mantre de război”) sau al primului single din componența lui (The Day we die– „Ziua în care murim”) – adevărat „best-seller profetic”, cum l-au numit (fără să știu exact ce-au avut în gand) chiar unii dintre actanții tragicului eveniment. Poate că rămane loc, dincolo de durere și stupefacție, și de o minimală „învățătură de minte”…

Indiferent cat crezi sau nu în „puterile întunericului”, cardășia cu demonicul sau numai simplul joc de-a demonismul, cu binecunoscutele ingrediente horror ale păgînismului și magiei, se arată nu o dată a nu rămîne fără urmări. Sfidarea Binelui și provocarea Răului reprezintă un „stil de viață” asupra căruia s-ar cuveni un plus de meditație, pornind de la concretul tragic, iar nu de la supozițiile abstracte. Căci, c-o luăm real sau simbolic, cu dracul nu e de glumit…

* Sigur că înțelesul cel mai curent al lui gravity este „gravitație”, dar cuvîntul poate însemna, contextual, și greutate, pondere, gravitate, seriozitate, solemnitate, importanță. Polisemia lasă loc mesajelor subliminale (foarte frecvente în acest gen de exprimare publică). Prietenului Paul Slayer Grigoriu – unul dintre oamenii pe care-i prețuiesc cel mai mult, oricît de rocker ar fi – i-am răspuns pur și simplu că „aici conotația bate denotația”. Nu contest că s-ar putea să mă înșel, dar eventualitatea unei astfel de receptări rămîne (mai ales în asociație cu alte elemente din aceeași recuzită, afișele – inclusiv cel postat aici – fiind și ele relevante).

Sindicatele se opun postării pe internet a portofoliilor profesorilor

Sindicatele se opun postării pe internet a portofoliilor profesorilor

Sursa: http://www.informatia-zilei.ro/sm/sindicatele-se-opun-postarii-pe-internet-a-portofoliilor-profesorilor/

Dascălii din 1.000 de şcoli din România vor avea obligaţia de a-şi scana portofoliile şi a le posta pe internet.
   În aceasta constă conţinutul proiectului PODCA, având ca scop „Creşterea calităţii sistemului educaţional preuniversitar din România prin implementarea de instrumente moderne de management şi monitorizare.”

Poziţia sindicaliştilor din educaţie
   Potrivit lui Victor Oprea, preşedintele Sindicatului Liber din Învăţământ Satu Mare, “corpul profesoral este revoltat de această măsură. Un portofoliu obişnuit poate cuprinde cam 1.000 de pagini. Chiar dacă nu se va scana în întregime, colegii noştri sunt puşi în continuare să muncească în plus. Portofoliile sunt gata după un volum mare de muncă, iar acum se cere în continuare să fie scanate şi trimise pentru a le posta pe internet, unde directorii şi inspectorii din inspectorate şi din minister să le poată vizualiza în orice moment”, ne spune liderul sindical.

El mai aduce proiectului şi alte obiecţii, între care aspectele juridice care derivă din această măsură.
   Astfel, legea protecţiei privind datele personale obligă instituţia şcolară de a nu face publice informaţii cu caracter personal decât în cazul în care persoana îşi dă acordul. În condiţiile în care profesorii nu vor să permită accesul la informaţii cu caracter personal (cum ar fi nume, CNP, e-mail, diplome etc.), nu îi poate obliga nimeni să-şi asume aceste sarcini.
   În al doilea rând, planificările şi alte documente au un caracter personal. Obligaţia de a le pune la dispoziţia altor persoane se încalcă Legea dreptului de autor.
   În sfârşit, se poate pune întrebarea: care este nivelul de securitate al sistemului informatic folosit de minister astfel ca informaţiile publicate pe net să fie în siguranţă faţă de agresiunea hackerilor?

Şi alţi lideri sindicali din ţară au făcut observaţii: 1. Proiectul nu are antetul ministerului, şi nu scrie niciunde că ar avea un caracter obligatoriu; 2. Profesorii nu sunt parte a acestui proiect, şi nici nu pot fi parte la acest proiect fără acordul lor; 3. Cineva a decontat banii de pe proiect, pe sudoarea cadrelor didactice.

„Mai mult, este fixat şi termen de predare pe 9 noiembrie (până pe 13 noiembrie să fie trimise), ceea ce este cam imposibil. Există şcoli unde nu există decât un singur scaner. Vor sta ore şi noaptea să scaneze documente”, scrie Victor Oprea.

Părintele Patriarh Daniel, la înmormântarea mamei cu cinci copii, victimă a incendiului din „Colectiv”


Părintele Patriarh Daniel, la înmormântarea mamei cu cinci copii, victimă a incendiului din „Colectiv”

Sursa: http://basilica.ro/slujba-de-inmormantare-pentru-maria-ion-110333.html

   Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s-a aflat marţi, 03 noiembrie 2015, la biserica parohiei Delea Veche, unde a oficiat un Trisaghion pentru Maria Ion, trecută la cele veşnice în urma incendiului de la Clubul Colectiv din Capitală.

   La finalul slujbei, Preafericirea Sa a rostit un cuvânt familiei îndoliate în care a îndemnat la rugăciune şi ajutorare reciprocă.
   „Cel mai de preţ lucru este acum, pe lângă rugăciunea pentru cel decedat, şi consolarea celui rămas în durere, în doliu. De aceea, noi am venit aici ca să ne rugăm pentru odihna sufletului roabei lui Dumnezeu Maria, mamă a cinci copii, şi această durere este durerea întregii comunităţi, nu doar a familiei. Pentru că în Biserică noi vedem o familie a familiilor, familia spirituală a familiilor conjugale şi a tuturor celor care aici în Biserică se roagă nu numai pentru cei vii, ci şi pentru cei mutaţi la Domnul. Ne rugăm ca aceşti copii care au rămas să se întărească sufleteşte şi trebuie să îi ajutăm. Nu putem suplini lipsa părinţilor întru totul, dar printr-o prezenţă milostivă, părintească şi frăţească şi printr-o ajutorare eficientă şi nu doar în aceste zile, ci tot timpul în anii următori, încercăm oarecum să le aducem aminte că iubirea mamei se manifestă prin mâinile celor care simt cât de mare este durerea celor îndoliaţi”, a spus Preafericirea Sa.
   Patriarhul României a oferit familiei îndoliate un ajutor material.
   În continuare, a fost oficiată slujba de înmormântare de către un sobor de preoţi şi diaconi.
   Doamna Maria Ion lucra ca femeie de serviciu la clubul bucureștean. În noaptea tragediei, o colegă a rugat-o să meargă în locul ei la serviciu. Din păcate, Maria nu s-a mai întors de la club. Ea era văduvă și mamă a cinci copii care au rămas orfani după incidentul de vineri.

luni, 26 octombrie 2015

În ce fel de Europă mai trăim?

În ce fel de Europă mai trăim?

pr. Conf. Dr. Constantin Necula


Sursa: http://ziarullumina.ro/In-ce-fel-de-europa-mai-traim--106459.html 

Ultimul timp al Europei este marcat de dramatism. Ca atunci când casa ta este cuprinsă de foc și nu știi pe ce să pui mâna mai întâi și, grăbit, scoți afară colecțiile de timbre ori tablourile cele mai importante - dacă le ai, uitând de actele de identitate. Actualul foc al migrației a obligat Europa să scoată din sertarul ei funcționă­resc cel mai de preț act de care dispunea, Evanghelia lui Iisus Hristos. Nici o lege ori Constitu­ție de Stat nu a mișcat lucrurile cât apelul la creștinul din european. Doar acum s-a vădit cât a mai rămas și în noi rezistență creștină la scenarită și programe de spălare informală a creierului. Nu ne-am vădit, românii orto­docși, cu mult deasupra celor pe care i-am acuzat mereu că au pierdut Evanghelia ca punct de reper în intervenția socială. Nu ne-am trăit bucuria de a recu­noaște în celălalt, străinul, chipul slavei lui Dumnezeu, măcar de poartă rănile păcatelor, ci am trecut de la chip la închipuire într-un periculos joc al politizării fundamentului creștin al gândirii noastre. I-am socotit pe migranți produse. Produse ale manipulării, ale unui război periculos de tulbure, produse ale terorii și chiar teroriști. Ne-am baricadat în autoreferențialul lui Eu, Noi. Ca persoane și comunități, vii ori virtuale, pe facebookuri și bloguri informale, ne-am fost și ne suntem suficienți nouă, eliminând pe celălalt din orizontul cunoașterii și reacției creștine. Reactivul frică a colorat hârtia de turnesol a vieților noastre în culoarea acidului, corodându-ne ancorarea în Evanghelie și Hristos, Dumnezeul cel Viu.
    Blestemul comunismului ne-a ajuns din nou. Căderea ideologiilor totalitare a lăsat loc unor spiritualități totalitare, ideologizate și partinice, erodate de sincretisme ieftine și tehnicizări terminologice cu iz sectarizant. Așa s-au afirmat o serie de curente ale cunoașterii care descriu și explică comportamentul uman prin automatisme și procese calculabile. Discursul creștinătății sub presiune s-a umplut de cifre, rapoarte, referiri la cercetări ale sociologilor ori geopoliticienilor. Arbitrând contingența, creștinis­mul nostru și-a pierdut fundamentul divin, aducându-ne în planul Gherghesenilor și Gadarei celor supărate pe izbăvirea din moarte a celor ținuți sub puterea celui rău. Ne pierdem turmele de porci și ni se pare că pierdem totul. Când, prin astfel de comportamente reducționiste, pierdem în fapt pe Dumnezeu. 
     Orizontul istoric al lumii în general și al Europei, în cea mai mare parte, este în ceață. La astfel de momente de „vreme grea” bătrânii din mănăstiri spuneau că e bine să aprinzi lumânarea de la Botez și cea care te-a însoțit în noaptea de Înviere la Împărtă­șanie. A ne întoarce în Liturghie, rugăciune și compătimire sunt pașii firești ai reasumării în Hristos a vremurilor de acum. Alunecați în liberalisme dictatoriale, în care dreptul nebunului asupra cetății este imprescriptibil, avem nevoie, fundamentală, de a ne regândi nevoința și gândirea. Biserica ne propune exercițiul școlii Mântuitorului pe străzile din Capernaum, Nazaret ori Ierusalim. Venit să plinească voia Tatălui (Ioan 4, 34), Mântuitorul ne obligă să ne interogăm, astăzi mai mult decât ieri, asupra acestei voințe dum­nezeiești ridicate din praful Orientului, care colmatează pragurile politice ale cancelariilor europene. Și care nu-și află prin sertare de legalism obscur sensurile adâncii motivații pentru bine, adevăr, ospeție, respect și compătimire. Cei care invită ora de religie în afara școlii trebuie să înțeleagă că fără fundamentul creștin, profund religios, al multora dintre politicienii europeni eram de mult în război și toată activitatea lor s-ar fi redus la o fugă continuă de cei care nu fac din dialog principalul mod de rezolvare a inconvenientelor. Corodarea conștiinței creștine a actualei generații de tineri, promovarea unei vieți fără familie și cu orientare în sexualitate îndoielnică sunt un atac periculos la siguranța conștiinței europene. Hărțuirea permanentă a valorilor creștine ale vieții ne arată ce viitor ne va fi oferit de anemicul proiect european orientat spre dezorientare. Umanismul de pripas, conjunctural și legalist, autoreferențial și iluzionat de oneros, a demisionat. Vedem fișele de post ale suporterilor lui zburând în vântul fierbinte al migrației.
     Suntem dinaintea unei expe­riențe a umanității europene fără precedent în istorie. În Iisus Hristos, Europa își redescoperă limitele. Va fi greu, fără îndoială, ca orice act de naștere, căci e limpede că avem nevoie de o naștere din nou a unui continent pentru a revitaliza porțiunile necrozate de indiferență ori oportunism păcătos. În Hristos avem o singură lege: „Așa cum vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și dacă îi iubiți pe cei care vă iubesc, ce mulțumire aveți? Și păcătoșii îi iubesc pe cei care îi iubesc pe ei. (…) Voi însă iubi­ți-vă dușmanii, faceți bine… Fiți milostivi precum și Tatăl vostru este milostiv”. (Luca 6, 31-33; 35-36). Europa azi reprezintă exercițiul de a mai rămâne creș­tini.

Itemul pedagogic

Itemul pedagogic

Sursa: http://paginadefolos.blogspot.ro/2012/08/itemii-pedagogici-obiectivi-inchisi.html

reprezintă cerinţa, întrebarea la care trebuie să răspundă elevul. El este un element al unei probe de evaluare sau al unui test pedagogic, deci al instrumentului de evaluare. Se exprimă prin formularea unei întrebări care se integrează în structura unei probe de evaluare.

 De fapt, în sensul său real, complet şi adaptat realităţii şcolare cotidiene, itemul înseamnă sarcina de lucruplus Răspunsul aşteptat. „Itemii (sau elementele) unui test constituie, în ansamblu, un eşantion dintr-un univers de itemi care, la modul ideal, ar trebui să acopere în totalitate conţinutul testat” (P. Lisievici, op. Cit.).

Clasificarea itemilor

După criteriul obiectivităţii în notarea sau aprecierea elevilor, itemii sunt de trei categorii/ tipuri:

• 1. itemi obiectivi
• 2. itemi semiobiectivi
• 3. itemi subiectivi


1. Itemii obiectivi; caracteristici, tipuri

Caracteristici

• Reprezintă componente ale probelor/ testelor de progres, în special ale celor standardizate;
• Oferă obiectivitate ridicată în măsurarea / evaluarea rezultatelor învăţării;
• Nu necesită scheme de notare detaliate;
• Punctajul se acordă sau nu, în funcţie de marcarea de către elev a răspunsului corect.

Tipuri de itemi obiectivi:

• itemi cu alegere multiplă
• itemi cu alegere duală
• itemi tip pereche

1.1   Itemul cu alegere multiplă (IAM)
(itemi inchisi cu alegere multiplă)

Itemul cu alegere multiplă presupune existenţa unei premise (enunţ) şi a unei liste de alternative (soluţii posibile). O grupare de itemi cu alegere multiplă constituie un „chestionar”, cunoscut în literatura de specialitate sub numele de CAM (Chestionar cu alegere multiplă).

Forme/ variante ale itemului cu alegere multiplă (IAM)

Itemul cu alegere multiplă se poate prezenta în diferite variante:
1. Găsirea singurului răspuns bun
2. Găsirea celui mai bun răspuns
3. Găsirea singurului răspuns fals
4. Găsirea tuturor răspunsurilor bune
5. Item factual cu alegere unică. Romanul „Ion” a apărut în anul: (se dau cinci variante de răspuns, dintre care doar una este adevărată);

1.2   Itemul cu alegere duală (IAD)
(itemi inchisi cu alegere binare)

Acest tip de itemi solicită elevului să selecteze din două răspunsuri posibile: adevărat/fals; corect/greşit; da/nu; acord/dezacord; general/particular; varianta 1/varianta2; mai mare/mai mic; enunţ de opinie/enunţ factual etc.

Itemii cu alegere duală pot fi utilizaţi pentru:
• recunoaşterea unor termeni, date factuale, principii;
• diferenţiere între enunţuri factuale sau de opinie;
• identificarea de relaţii tip cauză-efect.

1.3   Itemul tip pereche (ITP)
(itemi inchisi cu raspunsuri corelate)

Aceştia solicită din partea elevilor stabilirea unor corespondenţe/asociaţii între cuvinte, propoziţii, fraze, litere sau alte categorii de simboluri dispuse pe două coloane. Elementele din prima coloană se numesc premise, iar cele din a doua coloană reprezintărăspunsurile. Criteriul sau criteriile pe baza cărora se stabileşte răspunsul corect sunt enunţate/explicitate în instrucţiunile care preced cele două coloane. Se limitează, de obicei, la măsurarea informaţiilor factuale, bazându-se pe simple asociaţii, pe abilitatea de a identifica relaţia existentă între două lucruri/noţiuni/simboluri etc.

Itemii tip pereche pot solicita diverse tipuri de relaţii: termeni/definiţii; reguli/exemple; simboluri/concepte; principii/clasificări; părţi componente/ întrebuinţări. Se poate utiliza material pictural sau oreprezentare grafică.2. Itemii semiobiectivi/deschisi

Prezentare generală; tipuri

Se mai numesc şi itemi cu răspuns construit scurt şi corectare semiobiectivă. Itemul cu răspuns construit scurt (deschis) lasă elevului posibilitatea de a arăta ceea ce a învăţat, căci el nu modifică câmpul cognitiv.

Exemplu: „Numiţi 5 animale domestice, prezentând şi foloasele pe care le aduc.” Această întrebare nu conţine nici o posibilitate de răspuns ambiguu.
În itemul cu răspuns construit scurt cadrul didactic formulează o problemă sub forma unei întrebări foarte exacte sau a unui consemn/ordin/ dispoziţie care poate fi însoţit(a) sau nu de un suport (carte, grafic, ilustraţie etc) sau de un text mai detaliat. Răspunsul la întrebare trebuie să fie foarte scurt (un cuvânt sau o expresie) şi specific.

Se concretizează în:

• Itemi cu răspuns scurt
• Itemi de completare
• Întrebări structurate


2.1 Itemul cu răspuns scurt. Variante cu raspunsuri logice

Cele mai importante variante de itemi cu răspuns scurt sunt: întrebarea clasică, exerciţiul, chestionarul cu răspunsuri deschise scurte, textul indus.

Întrebarea clasică
Întrebarea clasică vizează un răspuns aşteptat. La fel şi exerciţiul. De exemplu: „Cine a inventat dinamul…?” sau „Care este rezultatul acestei operaţii?” Sunt şi alte forme de prezentare. Poate lua forma unui enunţ de genul următor:  Recopiaţi/ transcrieţi următoarea figură, sau următorul text”.

Itemii de acest tip pot lua forme diferite:
• Itemul cu răspuns unic: întrebarea este de aşa manieră formulată, încât elevul nu are decât o singură informaţie de dat.
De exemplu: Când s-a născut...?
• Itemul cu răspuns multiplu: pentru o singură întrebare, elevul trebuie să furnizeze două sau mai multe informaţii diferite.
Exemplu: Cine a inventat.....şi ce utilităţi are ?
• Itemul cu răspuns multiplu, de genul interpretare: în această formă de item cu răspuns construit scurt se prezintă elevului un grafic, o figură, o serie de date numerice etc, şi ale căror diverse părţi sunt identificate prin numere sau litere. Conform cerinţelor primate, elevul trebuie să numere părţile sau să le dea funcţii, sau să le specifice caracteristicile.
Exemplu: să interpreteze figurile duble din manualul de psihologie.
Pentru itemii cu răspuns scurt, elevii trebuie să formuleze răspunsul scurt sub forma unei propoziţii, fraze, a unui cuvânt, număr, simbol.
Cerinţa este de tipul „întrebare directă”.

Chestionarul cu răspunsuri deschise scurte
Spre deosebire de întrebarea clasică, acest tip de item cere un răspuns a cărui formă, şi uneori conţinut, sunt libere în interiorul unor limite. Se cere elevilor, spre exemplu, să formuleze o definiţie, să enumere cinci personaje dintr-un roman citit etc. În asemenea situaţii elevul compune definiţia sa, numeşte personajele etc.

Textul indus
După ce s-au învăţat unele noţiuni, este posibilă verificarea înţelegerii lor propunând elevilor să compună un text pornind de la lista respectivelor noţiuni impuse. Gradul de deschidere este stabilit cu precizie. Se cere elevilor, spre exemplu, să folosească termenii într-o anumită ordine sau nu, să dea definiţiile sau nu, textul să fie limitat ca dimensiune sau nu etc.


2.2 Itemul tip complementare de frază sau Textul lacunar

În itemul tip completare de frază se prezintă elevului un enunţ în care se omit unul sau mai multe cuvinte importante. Se cere elevului să găsească acele cuvinte şi să le scrie. Dacă textul este constituit din propoziţii scurte şi fără structură complexă, vorbim de text, frază, sau mesaj de completat.
Dacă structura textului este sistematică şi se cere elevului să găsească cuvintele care au fost suprimate, vorbim de o altfel de probă, şi anume de completarea unui text lacunar (item de completare). (De Ketele,1982, Fortier, 1982).
Este frecvent folosit în învăţarea definiţiilor, a regulilor, în învăţarea unei limbi străine, în cunoaşterea limbii materne etc. Raspunsul ce trebuie dat de fiecare dată este unul singur (nu permite echivoc).
Exemplu din domeniul psihologiei: ”Completaţi definiţia Sistemului psihic uman cu expresiile sau cuvintele care lipsesc:
Sistemul psihic uman (SPU) este un SISTEM........DE COMPLEXITATE SUPREMĂ, prezentând cele mai înalte şi perfecţionate mecanisme de..........şi fiind dotat cu dispoziţiile selective.......... şi cu modalităţi proprii de determinare,.......i”.
Elevul care a învăţat va completa spaţiile libere, iar în final definiţia va avea următoarea formă: „Sistemul psihic uman (SPU) este un sistemantiredundante şi cu modalităţi proprii de determinare, antialeatorii”. (P.P. Neveanu, coord., Psihologie, 1995)
  

2.3 Întrebarea structurată

O întrebare structurată este formată din mai multe subîntrebări de tip obiectiv, semiobiectiv sau minieseu legate între ele printr-un element comun, printr-o idee. Ele umplu practic golul dintre tehnicile de evaluare cu răspuns liber (deschis) impuse de itemii subiectivi şi cele cu răspuns limitat (închis) impuse de itemii de tip obiectiv.

Prezentarea unei întrebări structurate se poate realiza astfel:

 • un material cu funcţie de stimul (texte, date, imagini, diagrame, grafice etc);
 • subîntrebări;
 • date suplimentare, în relaţie cu subîntrebările, dacă este cazul.

Exemplu:
• Întrebare structurată: Alcătuiţi un minieseu cu tema „Ce s-ar întâmpla dacă ne-am teleporta?”.
 • Material stimul: se prezintă elevilor diverse imagini, informaţii etc.
 • Subîntrebări :
ü                        ce înseamnă ?
ü                        ce s-ar întâmpla dacă........
ü                        este posibil?
ü                        ce avantaje.......?
ü                        ce dezavantaje...?
ü                        cum va explicaţi faptul că..........?
În sprijinul elevilor se pot aduce date suplimentare, în strânsă corespondenţă cu subîntrebările formulate şi care reprezintă, de fapt, repere în elaborarea răspunsului fiecărui elev.

  

3. Itemii subiectivi

Repere conceptuale; forme/ tipuri

Se mai numesc şi itemii cu răspuns construit elaborat/ dezvoltat. Itemii de acest tip sunt itemi largi, imprecişi de regulă, care solicită răspunsuri a căror realizare mobilizează cunoştinţe şi abilităţi care iau forma unor structuri integrate şi integrative. Formularea răspunsului la o asemenea întrebare acoperă toate tipurile de obiective. Un subiect de genul următor este un item subiectiv:” Universul copilăriei în opera lui ION CREANGĂ”.
Acest fel de item se asociază, de regulă, cu itemi care solicită răspunsuri obiective sau semiobiective. În aceeaşi probă sunt integraţi itemi care evaluează obiective de nivel taxonomic inferior precum şi itemi care vizează obiective mai complexe.


Forme/ tipuri de itemi cu răspuns construit elaborat/ dezvoltat
 • Itemul cu răspuns construit scurt, puţin elaborat
 • Itemul tip rezolvare de problemă
 • Itemul tip eseu
 • Itemul cu răspuns construit elaborat / dezvoltat3.1 Itemul cu răspuns construit scurt, puţin elaborate

Acesta cere elevului să exprime o singură idee importantă în câteva fraze: o explicaţie, o relaţie, o definiţie descriptivă etc. Profesorul fixează de obicei criterii foarte precise cu privire la conţinutul răspunsului, extensia sa, structura etc.

3.2 Itemul tip rezolvare de problemă

Rezolvarea de probleme sau a unei situaţii problemă reprezintă antrenarea elevului într-o activitate nouă, diferită de activităţile curente ale programului de instruire pe care profesorul le propune în clasă (fiecărui elev sau grup). Scopul principal este dezvoltarea creativităţii, a gândirii divergente, a imaginaţiei, a capacităţii de a generaliza, de a reformula o problemă etc.
Acest tip de itemi cere un răspuns mai mult sau mai puţin elaborat. Este mai frecvent întâlnit în matematică, fizică, chimie şi joacă acelaşi rol / funcţie pe care îl au întrebările cu răspuns construit scurt sau elaborat în ştiinţele sociale sau umane.
  

3.3 Itemul tip eseu

Eseul permite evaluarea globală a unei sarcini de lucru din perspectiva unui obiectiv care nu poate fi evaluat eficient, valid şi fidel cu ajutorul unor itemi obiectivi sau semiobiectivi. Acest tip de item pune în valoare abilitatea elevului de organizare şi integrare a ideilor, de exprimare personală în scris precum şi abilitatea de a interpreta şi aplica datele.
Itemul tip eseu cere elevului să construiască, să producă un răspuns liber în conformitate cu un set de cerinţe date.
După tipul răspunsului aşteptat itemii tip eseu pot fi:
 • eseu structurat sau semistructurat, în care, cu ajutorul unor indicii, sugestii, cerinţe, răspunsul aşteptat este ordonat şi orientat;
 • eseu liber (nestructurat) care valorifică gândirea/scrierea creativă, imaginativă, originalitatea, creativitatea, inventivitatea etc.

3.4 Itemul cu răspuns construit elaborat/dezvoltat

Poate cere un răspuns care se întinde pe mai multe pagini. Ar putea fi vorba de o dizertaţie sau un eseu, de un memoriu sau chiar de o teză. Elevul nu trebuie doar să rezolve problema, să înţeleagă sarcina complexă care i se cere, dar trebuie să facă eforturi tot timpul să-şi structureze răspunsul, să-l redacteze, eventual să-l transcrie.
Exemplu: ”Realizaţi un eseu cu tema „Adolescenţa între teribilism şi conformism”
Producţia dumneavoastră să vizeze, printre altele:
 • definirea conceptelor,
 • forme,
 • avantaje,
 • dezavantaje
 • exemple concrete.
Textul eseului să aibă între 4 şi 5 pagini.

Acest tip de item are avantajul că acordă elevului libertatea de expresie. Se poate cere elevului, spre exemplu, să realizeze o dizertaţie literară pornind de la un proverb - un comentariu. Uneori libertatea elevului nu este decât aparentă. Elevul trebuie nu numai să stăpânească conţinutul din care este evaluat/ verificat, dar el trebuie să prezinte acest conţinut conformându-se unor reguli şi să ţină cont de criteriile de evaluare care i-au fost prezentate.
El trebuie să dovedească două tipuri de abilităţi: aceea de a stăpâni conţinutul şi aceea de a redacta răspunsul potrivit criteriilor de evaluare ale produsului.4. Itemii de evaluare: contexte de folosire

Când folosim itemi obiectivi ?

 • Avem mulţi elevi de evaluat sau un chestionar care poate fi reutilizat
 • Fidelitatea interesează mai mult decât pertinenţa rezultatelor
 • Dorim ca subiectivitatea să fie redusă la minim
 • Suntem mai competenţi să redactam itemi obiectivi mai degrabă decât să corectăm itemi subiectivi
 • Rezultatele trebuie să fie comunicate rapid, după evaluare, şi dispunem de timp pentru redactarea itemilor
 • Urmărim obiective care vizează abilităţi ce trebuie mai bine discriminate.

Când folosim itemi subiectivi ?

 • Avem o clasă mică / puţini elevi de evaluat şi un chestionar care nu poate fi reutilizat
 • Dorim să favorizăm şi chiar să atribuim puncte pentru exprimarea scrisă sau caligrafie.
 • Dorim să dăm prioritate calităţii în exprimare mai degrabă decât competenţelor specifice.
 • Suntem mai competenţi să corectăm itemi subiectivi decât să redactăm itemi obiectivi.
 • Dispunem de mai puţin timp pentru a redacta itemi şi de mai mult timp pentru a corecta răspunsuri.
 • Urmărim obiective care nu pot fi evaluate altfel decât prin itemi subiectivi.

Când putem folosi atât itemi obiectivi cât şi itemi subiectivi ?

 • Pentru a evalua toate manifestările de competenţă, mai ales în domeniul cognitiv
 • Pentru a evalua înţelegerea sau aplicarea principiilor
 • Pentru a evalua manifestarea gândirii critice
 • Pentru a evalua abilitatea de a rezolva probleme inedite
 • Pentru a evalua capacitatea de învăţare/ stăpânire a faptelor şi principiile lor pertinente, de a le integra într-un proces de rezolvare de probleme complexe.
 • Pentru a favoriza studiul şi achiziţia competenţelor celor mai importante.
Extras pe scurt din: Teoria şi practica evaluării educaţionale,
Dan POTOLEA Marin MANOLESCU (o carte foarte utila)

Va recomand cu caldura si siturile urmatoare: 
http://www.bookcity.ro/
http://www.publica.ro/


Veti gasi aici muuuulte materiale didactice foarte utile, carti manuale, papetarile, jocuri, cduri dvduri, etc.

Aruncati o privire!