miercuri, 31 octombrie 2018

Concurs interjudețean cu tematică religioasă de creație plastică Ediția a VIII-a 2018 - Anul omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918EPISCOPIA SLOBOZIEI ȘI CĂLĂRAȘILOR
ȘI
CENTRUL CULTURAL UNESCO IONEL PERLEA
             


 Concurs interjudețean cu tematică religioasă
de creație plastică

Ediția a VIII-a

 2018

TEMA CONCURSULUI:
 2018 - Anul omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918

 Organizat cu binecuvântarea Preasfințitului VINCENȚIU Episcopul Sloboziei și Călărașilor

PARTENERI:
-          Episcopia Sloboziei și Călărașilor;
-          Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea – Ialomița;
-          Uniunea Artiștilor Plastici – Slobozia;
-          Protopopiatele din Eparhie;
-          Inspectoratele școlare județene, reprezentate de inspectorii de religie;
-          Asociația Socio-Culturală Matei Basarab Slobozia;
-          Furnizori de servicii sociale acreditate din județele Ialomița și Călărași (furnizori publici și privați).

COORDONATORI:
-          Pc. consilier cultural, Pr. Manuel Rusu;
-          Dl. Gheorghe Petre, președinte al UAP Ialomița;
-          Dna director Clementina Tudor;
-          Dl. insp. pentru catehizare, Ștefan Alexandru Tănase.


ARGUMENT:
Anul 2018 a fost consacrat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca fiind Anul omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918.
Concursul va evidenția importanța libertății câștigate prin viața în Hristos, a tradiției și a portului popular, precum și unitatea de credință și de neam în țara noastră.         

SCOPUL CONCURSULUI:
Scopul concursului este acela de a cultiva dragostea față de țară și de Biserică, și de a-i educa pe copii în sensul respectării valorilor tradiționale și a afirmării propriei identități religioase, culturale și naționale.

OBIECTIVE:
-          Exprimarea, prin intermediul creației plastice, a sentimentului religios prezent în sufletele copiilor;
-          Identificarea, stimularea și valorificarea potențialului creativ al elevilor prin realizarea unor lucrări plastice cu temă religioasă;
-          Dezvoltarea imaginației și a încrederii în talentul lor;
-          Înțelegerea libertății și asumarea ei din perspectivă creștină;
-          Consolidarea unității de neam și credință;
-          Asigurarea unei bune colaborări Biserică - Școală – Familie;
-          Cunoașterea și mărturisirea credinței creștine.

GRUP ȚINTĂ:
-          elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal din Episcopia Sloboziei și Călărașilor;
-          grupurile catehetice parohiale;
-          copii/elevi, beneficiari ai serviciilor sociale oferite de către furnizori de servicii sociale acreditate din județele Ialomița și Călărași;
-          cadre didactice de religie și profesorii de educație plastică ai școlilor respective.

PERIOADA DERULĂRII CONCURSULUI:
01 octombrie – 19 decembrie 2018 (miercuri), ora 1200.

SECȚIUNI[1]:
I . Învățământ religios – ciclul primar
● compoziție plastică (desen/pictură, tehnică la alegere) cu tematică religioasă;
colaj (hârtie colorată, textile, fire, materiale din natură) cu tematică religioasă;
● icoane pe sticlă, lemn sau alte materiale.

II. Învățământ religios – ciclul gimnazial
compoziție plastică( desen/pictură, tehnică la alegere) cu tematică religioasă;
● colaj (hârtie colorată, textile, fire, materiale din natură) cu tematică religioasă;
● icoane pe sticlă, lemn sau alte materiale.

III. Învățământ religios – ciclul liceal și învățământul teologic preuniversitar
compoziție plastică (desen/pictură, tehnică la alegere) cu tematică religioasă;
● icoane pe sticlă, lemn sau alte materiale.

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE ȘI PARTICIPARE
1.      Formularul de înscriere - (Anexa 1) va fi completat de către fiecare cadru didactic de religie/preot/profesor de educație plastică/educator/specialist în asistența socială (cu rugămintea de a respecta termenul limită, redat mai jos).

2.      Lucrările elevilor trebuie să fie legate direct sau indirect de un eveniment religios, un sfânt, arhitectură eclezială, chipuri de făuritori ai Marii Uniri din 1918, chipuri de personalități care au contribuit la realizarea Marii Uniri, tablouri cu caracter religios, cu precădere dedicate Marii Uniri, etc.[2], să fie pe foi A4 sau A3 (cu excepția icoanelor, unde vor fi folosite materiale precum sticlă, lemn etc.), utilizând materiale și tehnici de lucru la alegere. (Este obligatoriu ca toate lucrările să fie înrămate și/sau cu sistem de prindere! La notarea finală a fiecărei lucrări se va ține seama și de felul în care lucrarea este prezentată, inclusiv calitatea ramei, care trebuie să se încadreze în cromatica și specificul lucrării)

3.      Lucrările se vor eticheta pe verso în colțul din dreapta jos, după modelul anexat:
      Titlul lucrării:
      Numele și prenumele elevului:
      Clasa (Grupul de cateheză):
      Școala/Serviciul social:
      Cadrul didactic/specialistul/preotul îndrumător:
      Localitatea (Parohia):
      Protopopiatul:

4.       Lucrările vor fi trimise odată cu fișele de înscriere, la sediul protopopiatului de care aparține fiecare parohie, școală sau serviciu social (parte integrantă a unei parohii) sau direct la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea -Ialomița.

5.      Un cadru didactic/specialistul/preot poate participa, prin elevii săi, cu câte lucrări consideră.

6.      Vor fi luate în considerare doar lucrările realizate de elevi. Se va urmări în mod deosebit: respectarea și încadrarea lucrării în tema propusă, originalitatea și imaginația elevilor, gradul de acoperire a foii, acuratețea lucrării.

7.      Cu excepția lucrărilor premiate, lucrările se restituie elevilor participanți, în termen de 30 de zile de la expunerea lor, din data de 19 decembrie 2018. În cazul în care lucrările nu vor fi ridicate în termenul menționat mai sus, acestea vor fi donate așezămintelor sociale din cuprinsul județelor Ialomița și Călărași.

8.      Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III și mențiuni pentru fiecare secțiune și categorie de vârstă. Se vor acorda diplome de participare (de către protopopiate) tuturor elevilor participanți și profesorilor de arte și religie/ preoților îndrumători/ specialiștilor îndrumători, care vor fi selectați pentru faza pe Episcopie (la cerere).

9.      Se va organiza o expoziție în incinta Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea din. Ialomița, cu toate lucrările selectate pentru faza pe Episcopie.

10.  Informații suplimentare puteți solicita la adresa de e-mail: manuel.rusu@yahoo.com sau la telefon 0726.135258 – Pr. Consilier cultural, Manuel RUSU.

Nu se admit contestații.
Nu se percepe taxă de participare, costurile fiind suportate de ESC, Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea din județul Ialomița și ASCMB - Slobozia, precum și alți parteneri.

PROGRAM DE DESFĂȘURARE ȘI MONITORIZARE

♦ Monitorizarea se va realiza continuu de către inițiatorii și coordonatorii proiectului.

♦ Proiectul se va desfășura în perioada 01 octombrie – 19 decembrie 2018, cuprinzând următoarele etape:

I. Etapa de proiectare și mediatizare (01 octombrie 2018 – 19 decembrie 2018)

II. Etapa de înscriere și de desfășurare a Concursului de creație artistică – în perioada 10 decembrie (luni) până la data de 14 decembrie (vineri) 2018.
- înscrierea participanților pe baza fișei de înscriere;
- realizarea lucrărilor;
- trimiterea lucrărilor către protopopiate;
De la protopopiate, toate lucrările vor fi trimise la sediul Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea (B-dul Matei Basarab, nr. 26, Slobozia, Județul Ialomița), până în data de 14 decembrie 2018 (vineri) - numele fiecărui participant fiind trimis Sectorului Cultural, prin intermediul unor liste întocmite de fiecare protopopiat în parte, în ordine alfabetică și cu diacritice, pe cicluri de învățământ, pe adresa manuel.rusu@yahoo.com - și predate prin proces verbal de predare - primire.
- deschiderea expoziției la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea din Slobozia (în perioada 17 decembrie 2018 (luni) -  14 ianuarie 2019 (luni).

III. Etapa de evaluare - jurizarea la Protopopiate se va face la data de 7 decembrie 2018, iar la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea, la data de 17 decembrie 2018.
• Stabilirea membrilor juriului:
Fiecare comisie va avea trei membri, după cum urmează:
A.      Învățământ religios – ciclul primar: trei profesori de religie, cu experiență de predare în ciclul primar, unul (sau cel mult trei) profesor(i) de educație plastică și pc. protopop al respectivului protopopiat.
B.       Învățământ religios – ciclul gimnazial: trei profesori de religie, cu experiență de predare în ciclul gimnazial, un (sau cel mult trei) profesor(i) de educație plastică și pc. protopop al respectivului protopopiat.
C.      Învățământ religios din ciclul liceal și învățământul teologic preuniversitar: doi profesori de religie, cu experiență de predare în ciclul liceal, un preot, de preferință un absolvent de master, secția Liturgică, un (sau cel mult trei) profesor(i) de educație plastică și pc. protopop al respectivului protopopiat.
D.      În cadrul Seminarului Teologic Ortodox din Slobozia vor fi desemnați și pc. director, un profesor de Liturgică și protopopul Sloboziei.

Criteriile de evaluare pentru fiecare comisie vor fi stabilite de la început de către profesorii/preoții evaluatori, ținându-se cont de grupa de vârstă din care face parte fiecare concurent.
Criterii: - relevanța la cerință (încadrarea în tema propusă), cromatică, canonicitatea lucrării, respectarea erminiilor (pentru ciclul liceal), calitatea execuției.

Componența juriului, la etapa eparhială:
- dl. director Gheorghe Petre, președinte al UAP Ialomița;
- dna director Clementina Tudor;
- pc preot consilier cultural Rusu Manuel;
- dl. insp. catehizare Ștefan Alexandru Tănase;
- pc preot insp. Dragoș Stanciu;
- pc preot insp. Arcadie Puișor.

IV. Etapa de premiere:
La data de 19 decembrie 2018 (miercuri) , ora 1200, la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea, când va avea loc și vernisajul expoziției-concurs de icoane, premiile vor fi înmânate de către Preasfințitul Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor.
Evenimentul premierii va fi mediatizat corespunzător.

Pentru fiecare secțiune se vor acorda premiul I, premiul II, premiul III și o mențiune. Vor fi dăruite ca premii cărți, având caracter religios, și sume de bani, astfel:
Valoare premiilor în bani va fi stabilită de către membrii Comisiei la jurizare.
De asemenea, începând din anul 2017, în cazul unei activități excepționale, profesorii îndrumători, care se fac remarcați, primesc, alături de elevul premiat, o sumă de bani, ce va fi stabilită de către membrii Comisiei de jurizare.
Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea va contribui cu suma de 2000 lei, Episcopia Sloboziei și Călărașilor cu suma de 1000 lei, cele 6 protopopiate cu suma de 500 lei fiecare, iar Asociația Socio - Culturală Matei Basarab 600 lei.

Consilier Cultural                                  Director Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea

Pr. Rusu Manuel                                                                       Dna Clementina Tudor


[1] La rubrica Secţiuni, tehnica aleasă este la alegere. Nu vor fi excluse lucrările făcute din alte materiale decât cele sugerate de noi. Pentru a putea fi promovate în cadrul expoziţiei avem rugămintea ca lucrările să aibă ramă cu sistem de prindere.
[2] Va fi apreciată şi originalitatea participanţilor. Nu vor participa în concurs lucrările în care intervenţia adulţilor este evidentă.
Anexa 1

FORMULAR DE ÎNSCRIERE


Concursul interjudeţean cu tematică religioasă de creație plastică
Ediţia a VIII-a
2018

Sub egida:

2018 - Anul omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918

Numele îndrumătorului: …………………………………………….
Specialitatea: ………………………………………………………..
Unitatea de învăţământ: ……………………………………………..


Numele elevului participant:………………………………………..
Prenumele:…………………………………………………………..
Strada:..………………………Nr:………….
Localitatea:…………………………………………………………
Judeţul:…………............................
Tel:…………………..…………….
E-mail:…………………………….
Clasa:………………………………
Şcoala/Centrul social/(Parohia):...…………………………………….
Localitatea:…………………………………………………………......
Titlul lucrării:…………………………………………………………..


Actiune metodica CENTRUL CALARASI Sem. I 2018-2019


Actiune metodica CENTRUL CALARASI Sem. I 2018-2019

La data de 15 noiembrie 2018, la Scoala Generala DRAGALINA, va avea loc actiunea metodica pe Semestrul I - CENTRUL CALARASI.
Prezenta obligatorie.


Coordonator, 
Inspector I.S.J. Calarasi
Pr. Prof. Puisor Arcadie 

sâmbătă, 13 octombrie 2018

Părintele profesor CONSTANTIN NECULA în conferință la Călărași

 Părintele profesor CONSTANTIN NECULA în conferință la Călărași

Sâmbătă, 20 octombrie 2018, orele 16.00, la Sala "Barbu Știrbei", Călărași, va conferenția pr. prof. Constantin Necula, pe tema: "Cunoașterea de sine, prin cunoașterea lui Dumnezeu".

Intrarea este liberă!

luni, 10 septembrie 2018

Consfatuiri profesori religie Semestrul I Calarasi

CONSFATUIRI PROFESORI RELIGIE 
Semestrul I
Judetul Calarasi           Miercuri, 12 septembrie 2018, orele 13.00, vor avea loc CONSFATUIRILE - DISCIPLINA RELIGIE ORTODOXA, Colegiul Sandu Aldea Calarasi

          Va participa din partea Ministerului Educatiei Nationale dl. inspector scolar general VASILE TIMIS, iar din partea Episcopiei Sloboziei si Calarasilor un delegat. 

Prezenta este obligatorie!
pr. Arcadie Puisor, 
Inspector scolar religie I.S.J. Calarasi 

luni, 7 mai 2018

CERC METODIC Calarasi 15.05.2018

CERC METODIC Calarasi
Semestrul al II-lea
15.05.2018 

   La data de 15.05.2018, la Scoala Gimnaziala "MIRCEA VODA", Calarasi, va avea loc CERCUL METODIC pe Semestrul al II-lea, disciplina RELIGIE ORTODOXA. 
   Se va desfasura un pelerinaj tematic la manastirile / bisericile din Bucuresti.
   Plecarea va fi la Scoala Gimnaziala "MIRCEA VODA", Calarasi (Scoala 8), orele 8.00. 


Informatii:
pr. prof. Spiroiu M. 
0728730571

duminică, 4 martie 2018

OLIMPIADA RELIGIE – faza JUDEȚEANĂ 3.03.2018 Scoala "MIRCEA VODA", CalarasiOLIMPIADA  RELIGIE – faza JUDEȚEANĂ
                      3.03.2018
Scoala Gimnaziala "MIRCEA VODA", Calarasi

   CLASA a VII-a
Nr. crt.
Numele și prenumele elevului
Unitatea de învățământ
NOTA
PREMIUL
 1.  
DRĂGHICESCU Dana
Liceul Tehnologic Nr. 1 Fundulea
ABSENT

 1.  
COSTAȘ Nadia
Liceul Tehnologic Nr. 1 Fundulea
5.90

 1.  
GHIȚĂ Ana-Maria Elena
Școala Gimnazială Nr. 1 Lehliu-Gară
7.05

 1.  
ISAC Anișoara
Școala Gimnazială Nr. 1 Lehliu-Gară
ABSENT

 1.  
DINCĂ Iuliana
Școala Gimnazială Nr. 1 Lehliu-Gară
5.75

 1.  
NEAGU Georgiana-Mirela
Școala Gimnazială Nr. 1 Lehliu-Gară
6.70

 1.  
CARPEN Maria-Magdalena
Școala Gimnazială Nr. 1 Dragoș-Vodă
Nota sub 5

 1.  
PIROI Geanina-Elena
Școala Gimnazială Nr. 1 Dragoș-Vodă
5.00

 1.  
CIUTĂ Iuliana
Școala Gimnazială Nr. 1 Unirea
6.40

 1.  
IVANCIU Alexandra
Școala Gimnazială Nr. 1 Unirea
Nota sub 5

 1.  
BAICU Andreea Cătălina
Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu”
7.00

 1.  
CHIREA Oana
Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu”
7.20

 1.  
FIEREA Maria Denisa
Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu”
5.25

 1.  
ILIE Gabriela Raluca
Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu”
ABSENT

 1.  
MIHĂIȚĂ Maria
Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu”
7.80

 1.  
TUDOR Camelia Andreea
Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu”
6.80

 1.  
DUȚĂ Denisa
Școala Gimnazială ”Mircea Vodă”
5.20

 1.  
PAVEL Andrei
Școala Gimnazială ”Mircea Vodă”
6.90

 1.  
BICĂ Alexandra
Școala Gimnazială ”Mircea Vodă”
7.20

 1.  
VOINEA Denisa
Școala Gimnazială ”Mircea Vodă”
9.40
I
 1.  
MATACHE Elena
Școala Gimnazială ”Mircea Vodă”
ABSENT

 1.  
GHIȚĂ Elena
Școala Gimnazială ”Mircea Vodă”
6.55

 1.  
BĂLAN Valentin
Școala Gimnazială ”Mircea Vodă”
ABSENT

 1.  
POPESCU Carmen
Colegiul Economic
ABSENT

 1.  
PARPALEA Marina
Colegiul Economic
ABSENT

 1.  
BURGHEL Casian    
Sc. Gimn. Nr. 1 Luica
8.30
MENTIUNE
 1.  
DINCA Alexandra
Sc.Gimn. „Constantin Teodorescu” Soldanu 
6.25

 1.  
NICA Ionut
Sc. Gimn.„Constantin Teodorescu” Soldanu 
ABSENT

 1.  
NICULAE Paula Sara
Sc. Gimn. „Gheorghe Manu” Budesti
7.50

 1.  
DOBRE Beniamin
Sc. Gimn. „Gheorghe Manu” Budesti
5.40

 1.  
MELCESCU Ana–Maria
Sc. Gimn.„Constantin Teodorescu” Soldanu 
6.40

 1.  
PANAIT Aurelia  
Sc. Gimn. Nr. 1 Curcani
7.30

 1.  
DINCA Elisabeta
Sc. Gimn. „Gheorghe Manu” Budesti
6.35

 1.  
SANDU Andreea
Sc. Gimn. Nr. 1 Curcani
ABSENT

 1.  
CIOCARLAN Iulian
Sc. Gimn. „Gheorghe Manu” Budesti
6.80

 1.  
DINITA Nicolas
Sc. Gimn. Nr. 1 Curcani
Nota sub 5

 1.  
POPESCU Vladut
Sc. Gimn. „Gheorghe Manu” Budesti
8.80
II
 1.  
MATEI Cristian
Sc. Gimn. Nr. 1 Curcani
7.50

 1.  
GHEORGHE Roberta
Sc. Gimn. Nr. 1 Cascioarele
7.50

 1.  
COMAN Valeriu
Sc. Gimn. Nr.1 Valea Rosie
5.20

 1.  
NICA Andrei
Sc. Gimn. Nr. 1 Curcani
5.40

 1.  
CRAIU Antonia
Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”
ABSENT

 1.  
FRATILA Fabian
Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”
ABSENT

 1.  
PEDOLU Andreea
Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”
ABSENT

 1.  
SAMARU Elena
Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”
7.90

 1.  
TOPARCEANU Theodor
Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”
ABSENT

 1.  
TREPADUS Valentina
Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”
ABSENT

 1.  
NICA Adrian
Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”
5.65

 1.  
OPREA Alina
Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”
6.50

 1.  
POP Ioana
Scoala Gimnaziala ”C-tin Brancoveanu”
ABSENT

 1.  
ANGHEL Steluta
Scoala Gimnaziala ”C-tin Brancoveanu”
5.30

 1.  
CALIN Stefan
Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”
Nota sub 5

 1.  
CALIN Mihai
Scoala Gimnaziala „Mihai Viteazul”
8.30
MENTIUNE
 1.  
CARLAN Maria
Scoala Gimnaziala „Mihai Viteazul”
8.50
III

CLASA a VIII-a
Nr. crt.
Numele și prenumele elevului
Unitatea de învățământ
NOTA
PREMIUL
1.        
IONESCU Alexia-Nicoleta
IONESCU Alexia-Nicoleta
6.00

2.        
OPROIU Costel
Școala Gimnazială Nr. 1 Lehliu-Gară
7.50

3.        
TUDOR Mihaela-Cristina
Școala Gimnazială Nr. 1 Lehliu Sat
ABSENT

4.        
SÎRBULESCU Maria-Denisa
Școala Gimnazială Nr. 1 Lehliu Sat
ABSENT

5.        
CRĂCIUN Tatiana Alexandra
Școala Gimnazială Nr. 1 Lehliu Sat
ABSENT

6.        
BAERAM Alexandru
Școala Gimnazială Nr. 1 Unirea
6.20

7.        
CUCU Marta
Școala Gimnazială Nr. 1 Unirea
5.00

8.        
MINEA Violeta
Școala Gimnazială Nr. 1 Unirea
8.00
MENTIUNE
9.        
NĂSTASE Ana-Maria
Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu”
8.50
MENTIUNE
10.     
MITEA Mădălina Ioana
Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu”
8.00
MENTIUNE
11.     
MATAC Mihaela Andreea
Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu”
8.00
MENTIUNE
12.     
VOICU Dorina
Școala Gimnazială ”Mircea Vodă”
ABSENT

13.     
FOTĂ Adrian
Școala Gimnazială ”Mircea Vodă”
ABSENT

14.     
GHIVECI Ana-Maria
Școala Gimnazială ”Mircea Vodă”
5.50

15.     
DUCU Violeta Lorina
Școala Gimnazială ”Mircea Vodă”
6.00

16.     
MANOLE Angelica
Școala Gimnazială ”Mircea Vodă”
ABSENT

17.     
MANEA Simina Alexia
Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu”
9.00
II
18.     
VIȘAN Alexandra
Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu”
7.00

19.     
ȘTEFAN Alessia Andreea
Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu”
8.20
MENTIUNE
20.     
NEDELCU Denisa
Colegiul Economic
ABSENT

21.     
CERNEA Iulia Mihaela
Sc. Gimn.„Constantin Teodorescu” Soldanu 
9.50
I
22.     
SERBAN Larisa
Sc. Gimn. „Lucian Pavel” Oltenita
8.00
MENTIUNE
23.     
BADEA Andreea
Sc. Gimn. Nr. 1 Curcani
7.50

24.     
FAGATEANU Ana – Maria
Sc.Gimn.Nr.2 Orasti
8.80
III
25.     
ENE Andreea
Sc. Gimn. „Lucian Pavel” Oltenita
7.50

26.     
DUMITRACHE Iosif
Sc. Gimn. „Gheorghe Manu” Budesti
6.00

27.     
COCARLAN Cristian
Sc. Gimn.”N. Petrescu” Crivat
ABSENT

28.     
DRAGOMIR Florin George
Sc.Gimn.Nr.2 Orasti
7.50

29.     
FILIMON Ana – Maria
Sc. Gimn.„Constantin Teodorescu” Soldanu 
6.00

30.     
MANOLE Andrei
Roseti
6.00


CLASA a IX-a

Nr. crt.
Numele și prenumele elevului
Unitatea de învățământ
NOTA
PREMIUL
1.        
MACREA Raluca Nicoleta
Liceul “Alexandru Odobescu” Lehliu-Gară
ABSENT

2.        
DOCHIȚĂ Marius Gabriel
Liceul “Alexandru Odobescu” Lehliu-Gară
ABSENT

3.        
AMZARU Alina Georgiana
Colegiul Național ”Barbu Știrbei”
7.80

4.        
CRISTUDOR Liana Nicoleta
Colegiul Național ”Barbu Știrbei”
ABSENT

5.        
MATEI Mariana
Colegiul Național ”Barbu Știrbei”
ABSENT

6.        
STANCU Maria
Colegiul Național ”Barbu Știrbei”
9.60
I
7.        
CĂLIN Gabriela
Colegiul Național ”Barbu Știrbei”
ABSENT

8.        
IVASCU Constantina
Liceul Teoretic ,,N. Basarab" Oltenita
9.50
II
9.        
SIPOS-PETRE Mihai
Liceul Tehnologic ,,N.Balcescu" Oltenita
6.00

10.     
DIMA Alexandra
Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”
ABSENT

11.     
NUTU Florina
Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”
ABSENT

12.     
IALOMITEANU Madalina
Colegiul Național ”Barbu Știrbei”
9.00
III


CLASA a X-a

Nr. crt.
Numele și prenumele elevului
Unitatea de învățământ
NOTA
PREMIUL
1.       
DUMITRACHE Ionelia
Liceul “Alexandru Odobescu” Lehliu-Gară
9.50
III
2.       
MIHAI Gabriela
Liceul Teoretic ,,N. Basarab" Oltenita
9.70
II
3.       
MILESCU Georgiana
Liceul Tehnologic ,,N.Balcescu" Oltenita
6.20

4.       
PĂTRAȘCU Alina
Colegiul Național ”Barbu Știrbei”
9.90
I
5.       
STOICIU Adrian
Liceul Tehnologic ,,N.Balcescu" Oltenita
6.00


CLASA a XI-a

Nr. crt.
Numele și prenumele elevului
Unitatea de învățământ
NOTA
PREMIUL
1.       
BAIARAM Ionuț
Colegiul Național ”Barbu Știrbei”
6.50

2.       
COSTEA Ioana
Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”
8.50
II
3.       
EFTIMIE Ana-Maria
Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”
7.20

4.       
PARASCHIV Robert
Colegiul Național ”Barbu Știrbei”
8.00
III
5.       
MIHAI Narcisa
Liceul Teoretic ,,N. Basarab" Oltenita
9.80
I


CLASA a XII-a

Nr. crt.
Numele și prenumele elevului
Unitatea de învățământ
NOTA
PREMIUL
1.       
DUMITRACHE Alexandru
Colegiul Național ”Barbu Știrbei”
10.00
I
2.       
TUDOSE Georgiana
Colegiul Național ”Barbu Știrbei”
8.00
II